Download pdf - Econimie Mondiala

Transcript
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  1/31

  Ctigul salarial mediu nominal brut n ianuarie 2015 pe activiti economice

  Activiti economice ianuarie 2015,lei

  n % fa de lunarespectiv aanului 2014

  Total economie 4260,6 112,8

  Aricultur, silvicultur !i pescuit 2602,0 110,"#ndustrie total 4514,4 110,8

  #ndustria e$tractiv 442,4 102,&

  #ndustria prelucrtoare 4085,4 110,6

  'roducia !i furni(area de enerieelectric !i termic, a(e, ap cald !iaer condiionat &215,1 111,2

  )istri*uia apei+ salu*ritate,estionarea de!eurilor, activiti dedecontaminare 444&,5 112,1

  onstrucii "50,8 100,

  omer cu ridicata !i cu amnuntul+-ntreinerea !i repararea autove.iculelor!i a motocicletelor 552,4 108,2

  Transport !i depo(itare 410,6 112,8

  Activiti de ca(are !i alimentaiepu*lic 282&,6 10&,&

  #nformaii !i comunicaii 85,6 111,&

  Activiti financiare !i de asiurri &68, 10",1

  Tran(acii imo*iliare 4014,8 110,6

  Activiti profesionale, !tiinifice !i

  te.nice 5&5," 10",8Activiti de servicii administrative !iactiviti de servicii suport 64,2 120,4

  Administraie pu*lic !i aprare+asiurri sociale o*liatorii 5460,4 111,2

  nvm/nt 5&"," 121,1

  ntate !i asisten social 414"," 11","

  Art, activiti de recreere !i dearement 086,1 120,2

  Alte activiti de servicii 564&,1 105,0

  Note:

  Veniturile i cheltuielile populaiei n anul 2014

  iroul aional de tatistic informea( c, -n anul 2014 veniturile disponibileale populaiei au constituit -n medie pe o

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  2/31

  persoan pe lun 1&6&,5lei, fiind -n cre!tere cu 5,1% fa de anul precedent3n termeni reali cu austarea la indicele

  preurilor de consum1veniturile populaiei au rmas la nivelul anului precedent 3

  ea mai important surs de venit a populaiei sunt c-!tiurile salariale, cu o pondere de 41,6% din total venituri disponi*i

  nivelul anului 2013

  Activitile pe cont propriu repre(int 16,1% din veniturile medii lunare ale unei persoane, preponderente fiind activitile

  individuale aricole cu o pondere de ",5%3 Totodat, veniturile o*inute din activitatea individual non7aricol au contri*u

  la formarea veniturilor populaiei -n proporie de 6,6%3

  iura 13 Structura veniturilor disponibile anul 201!

  'restaiile sociale s-nt a doua surs de venit dup importan, -n medie acestea constituie 20,2% din veniturile medii lunar

  ale populaiei3 ontri*uia plilor sociale s7a maorat cu 0, puncte procentuale fa de anul precedent, -n special din cont

  pensiilor ve(i ane$a, ta*elul 13

  Transferurile *ne!ti din afara rii rm-n a fi o surs semnificativ pentru *uetul ospodriilor3 n medie, acestea repre(i

  1&,6% din total venituri sau cu 0, puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2013

  n funcie de mediul de re!edin, se constat c veniturile populaiei din mediul ur*an au fost -n medie cu 605,4 lei sau de1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural3 'entru populaia din mediul ur*an principalele surse de venituri sunt activitate

  salariat, care a asiurat veniturile populaiei -n proporie de 54 la sut !i prestaiile sociale 9 1",4% ve(i ane$a, ta*elul 2

  n ca(ul populaiei din mediul rural, activitatea salariat la fel este cea mai important surs de venit 28,4%, dar contri*u

  acesteia este practic de 2 ori mai mic dec-t -n mediul ur*an3 Totodat, veniturile o*inute din activitatea individual arico

  au asiurat 18,1% din totalul veniturilor disponi*ile3

  'opulaia rural -n comparaie cu cea ur*an este dependent -ntr7o proporie mai mare de transferurile din afara rii,

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  3/31

  ponderea acestora -n venituri fiind de 2,4% fa de 12,2% -n ca(ul populaiei din mediul ur*an3 n afar de aceasta, pentr

  populaia rural este caracteristic !i o contri*uie mai mare a prestaiilor sociale, 21,2% din total venituri comparativ cu

  1",4% -n mediul ur*an ve(i ane$a, ta*elul 273

  :rimea medie a veniturilor este determinat !i de componena ospodriilor3 Astfel, veniturile ce revin -n medie uneipersoane descresc pe msura maorrii numrului de persoane -n ospodrie, dar !i -n dependen de numrul de copii

  pre(eni -n ospodrie3

  iura 23 "rimea medie a veniturilor disponibile dup principalele caracteristici ale gospodriei anul 201!

  ;eniturile disponi*ile ale populaiei -n proporie de 8",&% sunt acoperite din surse *ne!ti, iar 10,% repre(int veniturile -

  natur3 n termeni a*solui, valoarea veniturilor *ne!ti a -nsumat 1584,8 lei lunar -n medie pe o persoan, iar cele -n natu

  9 182,& lei ve(i ane$a, ta*elul 13 ;eniturile *ne!ti sunt preponderente pentru mediul ur*an "6,1%, iar -n ca(ul popula

  rurale contri*uia acestora este de 8 la sut ve(i ane$a, ta*elul 273

  Cheltuielile medii lunare de consumale populaiei -n anul 2014 au constituit -n medie pe o persoan 1816,& lei, fiind -n

  cre!tere fa de anul precedent cu 2,% ve(i ane$a, ta*elul 43 n termeni reali cu austarea la indicele preurilor de

  consum populaia a c.eltuit -n medie cu 2,&% mai puin comparativ cu anul 2013 cderea c.eltuielilor a fost determinat

  de cre!terea preurilor la produse alimentare !i nealimentare2, dar !i nivelul real al veniturilor reali(ate de populaie3

  ea mai mare parte a c.eltuielilor rm-ne a fi destinat necesarului de consum alimentar 9 4,8%, sau cu 1,0 punct

  procentual mai mult comparativ cu anul 2013 'entru -ntreinerea locuinei o persoan -n medie a alocat 18,"% din

  c.eltuielile totale de consum 9 0, p3p, iar pentru -m*rcminte !i -nclminte 9 10,6% < 0, p3p3 elelalte c.eltuieli aufost direcionate pentru sntate 5,6% fa de 5,&% -n anul 201, transport 4,4% fa de 4,&%, comunicaii 4,% fa d

  4,2%, dotarea locuinei ,5% fa de ,6%, -nvm-nt 0,&% fa de 0,8%, etc3

  iura 3 Structura c#eltuielilor de consum anul 201!

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  4/31

  )at fiind c populaia din mediul ur*an dispune de venituri mai mari, respectiv !i c.eltuielile de consum a acestei cateorii

  populaie sunt cu 562,0 lei sau de 1,4 ori mai mari fa de c.eltuielile populaiei din mediul rural3 n mediul ur*an, pentru

  asiurarea consumului de produse alimentare, populaia a alocat 42,1% din c.eltuielile lunare de consum 40,"% -n anul

  201, iar -n rural 9 45,6% 44,"%3 Totodat, populaia ur*an comparativ cu cea rural c.eltuieli mai mult pentru

  -ntreinerea locuinei 20,0% fa de 1&,"%, transport 4,8% fa de ,"%, servicii de comunicaii 4,6% fa de 4,0%,

  .oteluri !i restaurante 2,% fa de 0,6%, servicii de arement 1,&% fa de 0,8%3

  n structura c.eltuielilor de consum ale populaiei, predomin c#eltuielile bneti9 "0%, celor -n natur le revine respectiv

  10% ve(i ane$a ta*elul 4763 n ospodriile ur*ane c.eltuielile -n natur constituie ,"% !i de reul repre(int consumu

  produselor alimentare primite ratis din afara ospodriei rude, autor social, etc33 n ca(ul ospodriilor rurale c.eltuielile

  natur sunt mai semnificative 16,%, dat fiind acoperirii necesarului de consum alimentar din contul produselor o*inute

  activitatea aricol pe cont propriu3

  =voluia trimestrial a veniturilor populaiei a -nreistrat tendine de cre!tere pe parcursul anului 2014, de la 1651,1 lei -n

  trimestrul # p-n la 18&&,8 lei -n trimestrul #;

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  5/31

  =voluia trimestrial a c.eltuielilor de consum este determinat de evoluia veniturilor populaiei3 Astfel, cel mai puin

  populaia a c.eltuit -n trimestrul # 9 1&,& lei, iar cel mai mult -n trimestrul #; 9 18",& lei3 'onderea c.eltuielilor pentru

  produse alimentare a -nreistrat tendine fluctuante pe parcursul anului, cea mai mic fiind -nreistrat -n trimestrul #;

  42,"%, !i cea mai mare 9 -n trimestrul ## 44,"% ve(i ane$a, ta*elul 103

  %ne&e

  Note:

  1 #ndicele preurilor de consum -n anul 2014 fa de anul 201 a constituit 105,1%3

  2 #ndicele preurilor de consum -n anul 2014 fa de anul 201 pentru produse alimentare a constituit 106,1%, pentruproduse nealimentare 9 105,5%3

  Minimul de existen n anul 2014

  iroul aional de tatistic informea( c -n anul 2014 mrimea minimului de e$isten a constituit -n

  medie pe lun pentru o persoan 162&,1 lei, fiind -n cre!tere fa de anul precedent cu 0,"%3

  )elimitarea minimului de e$isten pe medii de re!edin relev diferene semnificative, cea mai mare

  valoare fiind -nreistrat pentru populaia din ora!e mari mun3 .i!inu !i li 9 1&85,8 lei sau cu 8,%mai mult comparativ cu minimul de e$isten pentru alte ora!e 9 1648,6 lei !i cu 14,&% mai mult comparativ

  cu mediul rural 9 1556,6 lei3

  Ta*elul 13 'aloarea minimului de e&isten n anul 201!

  medii lunare pe o persoan lei

  Total Orae mari Orae mici Sate

  referat.clopotel.ro

  http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Venituri/Anexa_Ven_chel_2014.dochttp://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Venituri/Anexa_Ven_chel_2014.doc
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  6/31

  Semestrul I 166&,& 1801,& 1656,4 1618,0

  SemestrulII 1586,5 1&6"," 1640,8 14"5,

  Media

  anual 162&,1 1&85,8 1648,6 1556,6

  :rimea minimului de e$isten pe medii de re!edin este determinat de ponderea co!ului alimentar, care

  varia( nu doar -n dependen de semestru, dar !i de criteriul de de(areare -n profil teritorial3

  iura 13(onderea coului alimentar n cuantumul minimului de e&isten n anul 201! )

  'e cateorii de populaie, valoarea ma$im a minimului de e$isten revine populaiei -n v/rst apt de

  munc 9 1&26,8 lei !i -n special *r*ailor 9 18&5,6 lei3 ea mai mare valoare a minimului de e$isten a fost

  -nreistrat -n semestrul # pentru *r*ai -n v-rst apt de munc din ora!ele mari 9 2048,8 lei ve(i ane$a,

  ta*313

  :inimul de e$isten pentru copii constituie -n medie 154&,5 lei lunar, cu o difereniere a acestui indicator -n

  dependen de v/rsta copilului, de la 618,6 lei pentru un copil -n v/rst de p/n la 1 an p/n la 1&4&,6 lei

  pentru un copil -n v/rst de &71& ani3 n funcie de mediu de re!edin, minimul de e$isten pentru copii din

  ora!ele mari este cu 14,"% mai mare comparativ cu mediul rural, iar -n ca(ul copiilor -n v-rst de 176 ani

  aceast diferen constituie 18,"%3 n ca(ul copiilor cel mai mare decala -n valoarea minimului de e$isten

  se atest -n semestrul ## pentru copiii din ora!e mari !i sate 9 18,4%, iar pentru copiii -n v-rst de 176 ani

  aceast diferen este de 2,6%3

  iura 23'aloarea minimului de e&isten n anul 201!

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  7/31

  ;eniturile disponi*ile lunare ale populaiei -n anul 2014 au constituit -n medie pe o persoan 1&6&,5 lei !i au

  dep!it mrimea medie a minimului de e$isten cu 8,6%3 alariul mediu lunar pe economie al unui anaat

  -n aceast perioad a -nsumat 41&2,0 lei, astfel fiind posi*il acoperirea minimului de e$isten pentru

  populaia -n v-rst apt de munc de 2,4 ori3

  Ta*elul 23Co*raportul dintre veniturile populaiei i minimul de e&isten n 201+*201!

  201 2014

  ;eniturile disponi*ile ale populaiei, medii lunare pe o persoan, lei1 1681,4 1&6&,5alariul mediu lunar pe economie al unui anaat, lei &65,1 41&2,0o7raportul dintre veniturile medii lunare disponi*ile pe o persoan !i valoareamedie a minimului de e$isten, % 104, 108,6o7raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui anaat !i valoareamedie a minimului de e$isten pentru populaia -n v/rst apt de munc 2,2 ori 2,4 ori

  o7raportul dintre salariul mediu lunar !i valoarea medie a minimului de e$isten pentru populaia -n v-rst

  apt de munc difer -n funcie de activitile economiei naionale3 ivelul ma$im de acoperire al minimului

  de e$isten pentru populaia apt de munc a fost atins de salariaii din sectorul informaii si comunicaii 9

  de 5 ori, iar cel minim -n ca(ul salariailor din activiti de recreere !i de arement, al cror salarii acoper

  minimul de e$isten -n proporie de 154,1% ve(i ane$a, ta*323

  'entru pensionari minimul de e$isten a constituit 14,& lei !i repre(int 82,6% din valoarea medie pentru

  total populaie3 :rimea medie a pensiei lunare sta*ilite la 1 ianuarie 2015 a constituit 108&,6 lei, ce

  respectiv face posi*il acoperirea minimului de e$isten pentru aceast cateorie de populaie la nivel de80,"%3 )ac considerm pensia medie pentru limit de v-rst co7raportul respectiv este de 8%3

  Ta*elul 3 Co*raportul dintre pensia medie i minimul de e&isten n 201+*201!

  201 2014

  :rimea medie a pensiei lunare sta*ilite2, lei 1020,6 108&,6

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  8/31

  :rimea medie a pensiei lunare sta*ilite pentrulimit de v-rst, lei 104"," 1114,&

  #ndemni(aia lunar pentru -nriirea copiilor -nv-rst de p/n la ani pentru persoanele

  asiurate4, lei ""&," 10"&,0

  #ndemni(aia lunar pentru -nriirea copiilor -nv-rst de p/n la 1,5 ani pentru persoaneleneasiurate, lei 00,0 400,0

  o7raportul dintre mrimea medie a pensieilunare sta*ilite !i valoarea medie a minimuluide e$isten pentru pensionari, % &6," 80,"

  o7raportul dintre mrimea medie a pensieilunare sta*ilite pentru limit de v-rst !ivaloarea medie a minimului de e$isten pentru

  pensionari, % &",1 8,0

  o7raportul dintre indemni(aia lunar pentru-nriirea copiilor -n v-rst de p-n la ani !ivaloarea medie a minimului de e$isten pentrucopiii -n v-rst de 176 ani, % &5,5 82,&

  o7raportul dintre indemni(aia lunar pentru-nriirea copiilor -n v-rst de p-n la 1,5 ani !ivaloarea medie a minimului de e$isten pentrucopiii -n v-rst de 176 ani, % 22,& 0,1

  n condiiile -n care indemni(aiile lunare pentru -nriirea copiilor -n v-rst de p/n la ani constituie -n

  medie 10"&,0 lei pentru persoanele asiurate, aceste pli acoper valoarea minimului de e$isten pentru

  copiii -n v-rst de 176 ani -n proporie de 82,&%3 n ca(ul persoanelor neasiurate mrimea indemni(aiilor

  lunare pentru -nriirea copiilor 400 lei asiur doar 0,1% din necesarul minim pentru copiii -n v-rst de 17

  6 ani3

  %ne&e

  Note:

  1 onform datelor ercetrii uetelor >ospodriilor asnice32 :rimea medie a pensiei lunare sta*ilit la 1 ianuarie 20153 :rimea medie a pensiei lunare pentru limit de v-rst sta*ilit la 1 ianuarie 201534 #ndemni(aia lunar pentru -nriirea copiilor pentru persoanele asiurate sta*ilit la 1 ianuarie 20153

  referat.clopotel.ro

  http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Venituri/Anexa_minim_exis_2014.dochttp://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Venituri/Anexa_minim_exis_2014.doc
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  9/31

  BERD prognozeaz pentru 2015 oprirea creteriieconomice n Moldova

  Estimarea a fost inclus n noua evaluare a perspectivelor economice regionale (RegionalEconomic Prospects), publicat de Banca European pentru Reconstrucie i Devoltare!

  E"perii BERD menionea c n #oldova, dar i n $rmenia, creterea economic n %&' seva opri! E"ist un risc maor al recesiunii n aceste ri pe fundalul contraciei regionale i areducerii n %&' a creterii P*B n Rusia, care este unul din principalii parteneri comerciali ifinanicari, precum i principala surs a transferurilor bneti!

  =$perii estimea( c reducerea preurilor petrolului va compensa, parial, evenimentele

  e$terne nefavora*ile pentru am*ele ri, care sunt importatoare nete de .idrocar*uri, de!i

  efectul *enefic va fi redus3 =?) menionea( c :oldova !i Armenia s7au confruntat cu

  devalori(area monedelor naionale la sf/r!itul anului 20143 )inamica nefavora*il a

  monedelor naionale din aceste ri poate afecta sectorul real !i financiar al economiilor

  acestora, in/nd cont de ritmul rapid de dolari(are a sectorului *ancar3

  =ste de menionat c =?) a redus prono(a de cre!tere a '# practic pentru toate rile#3 n special, -n ?usia, e$perii *ncii estimea( o reducere a '#7ului -n 2015 de 4,8%,

  comparativ cu 0,2% prono(a din septem*rie 2014, -n @craina 9 5%, -n loc de %3 e

  estimea( o descre!tere a economiei !i -n elarus 9 1,5%, comparativ cu o cre!tere de

  0,5%, anticipat anterior3 =?) a redus prono(a de cre!tere a '#7ului Armeniei de la

  ,5% p/n la 0%, a A(er*aidanului 9 de la % la 1,5%, a a(a.stanului 9 de la 5,1% la

  1,5%, a ir.i(iei 9 de la 4,8% p/n la ,2%, a TurBmenistanului 9 de la 10 la sut la ",&%3

  n acela!i timp, prono(a de cre!tere a '# pentru TadiBistan a fost meninut la nivelul de4,4%, pentru @(*eBistan 9 a fost maorat de la &,6% p/n la &,8%, pentru >eoria 9 de la

  4% p/n la 4,2%3

  Anterior, aenia #nfo:arBet a comunicat c :# a prono(at pentru 2015 revenirea lare!terea economic de ,5%, dup -ncetenirea ritmului de cre!tere economic a :oldovei

  p/n la 2% -n 20143 n acela!i timp, anca :ondial prono(ea( pentru 2015 o cre!tere a

  '#7ului :oldovei cu % !i estimea( c, -n urmtorii doi ani, ritmul de cre!tere a economiei

  moldovene!ti se va accelera, iar cre!terea '#7ului -n 2016 !i 201& va fi de ,5% !i,

  respectiv, de 5%3 =$perii : consider c, pentru 2014, cre!terea economic va fi de 2%3

  )ate finale privind dinamica de cre!tere a '#7ului rii pentru anul trecut deocamdat nu

  referat.clopotel.ro

  http://capital.market.md/sites/default/files/grafic02.jpg
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  10/31

  sunt3 '#7ul :oldovei a fost, -n " luni din 2014, de 81 mlrd3 &22 mil3 lei, -n cre!tere, -n

  e$presie real, cu 4,&% fa de aceea!i perioad din 2013

  Anterior, aenia #nfo:arBet a comunicat c, -n 201, conform datelor actuali(ate, cre!terea

  '#7ului :oldovei a fost de ",4%3

  !elaii economiceOportuniti pentru mediul de a"aceri

  ?epu*lica :oldova este un stat cu aspiraii europene, amplasat eorafic -ntre ?om/nia !i @craina3 Astfel,

  odat cu accederea ?om/niei la @niunea =uropean, ?epu*lica :oldova a devenit vecin imediat al @=,

  fiind -n acela!i timp mem*ru al #3 Aceast circumstan, de r/nd cu calitatea de mem*ru al Crani(aiei

  :ondiale a omerului, a permis sporirea atractivitii rii -n calitate de partener comercial !i destinaie

  investiional pentru partenerii internaionali3 n acela!i timp, -n calitatea sa de stat mem*ru # !i semnatar

  =TA, ?epu*lica :oldova *eneficia( de Acorduri de omer Di*er cu -ntreaa comunitate a statelor #

  !i =TA3 #ntroducerea, -ncep-nd cu data de 21 ianuarie 2008, a ?eimului de 'referine omerciale

  Autonome acordat de ctre @=, a permis accesul li*er al maoritii mrfurilor auto.tone pe piaa european3Acest fapt a transformat @niunea =uropean -ntr7un partener comercial important pentru ?epu*lica

  :oldova3 Da nivel *ilateral, ara *eneficia( de o serie de acorduri de evitare a du*lei impuneri3 onform

  unei iniiative fiscale a >uvernului ?: din data de 1 ianuarie 2008, pentru persoanele uridice se aplic ta$a

  0 % pentru profitul reinvestit3 #mplementarea reformei respective este orientat asupra stimulrii investitorilor

  de a reinvesti profitul pentru de(voltarea !i e$tinderea afacerilor3

  Actualmente, -n ?epu*lica :oldova e$ist 6 (one economice li*ereE Fona Antreprenoriatului Di*er G=$po7usiness7.i!inuH

  Fona Antreprenoriatului Di*er GTvardiaH

  Fona Antreprenoriatului Di*er G'arcul de 'roducie GTaracliaH

  Fona Antreprenoriatului Di*er G'arcul de 'roducie GCtaci7usinessH

  Fona Antreprenoriatului Di*er G'arcul de 'roducie G;alcane!H3

  Toate (onele economice li*ere !i7au -nceput activitatea -n anul 2006, cu e$cepia (onei Ctaci7usiness3Adiional la (onele economice li*ere menionate, -n repu*lic e$ist si doua (one industriale li*ereE 'ortul

  #nternaional Di*er >iuriule!ti !i Aeroportul #nternaional li*er I:rcule!tiH3 'ortul #nternaional Di*er

  >iuriule!ti este unicul port din ?epu*lica :oldova accesi*il pentru navele maritime3 Acesta este situat la

  Bm 138 al fluviului )unrea -n udul ?epu*licii :oldova3 'ortul este amplasat pe traseele internaionale

  de comer !i transport, ce includE 1 7 canalul navia*il ?in7:ain7)unre, ce efectuea( cone$iunea -ntre

  :area ear, 14 state europene !i :area ordic+ 2 7 sistemele de cale ferat, precum !i 7 reeaua de

  transport terestru constituit din drumuri internaionale3 Aeroportul #nternaional Di*er I:rcule!tiH !i7a

  -nceput activitatea la data de 5 auust 20083 Actualmente acesta se afl -n stadiul de de(voltare, fiind

  desc.is pentru efectuarea investiiilor -n de(voltarea infrastructurii funcionale3 )esc.iderea Aeroportul -n

  cau( are drept scop accelerarea de(voltrii transporturilor aeriene, a serviciilor aeronautice, a producerii

  industriale orientate spre e$port !i a activitii comerciale e$terne3DinB7uri utileE

  JJJ3miepo3md

  JJJ3moldovainvest3md

  JJJ3e*rd3com

  JJJ3doin*usiness3or

  orein #nvestment >uide

  JJJ3productsofmoldova3md

  referat.clopotel.ro

  http://www.miepo.md/http://www.moldovainvest.md/http://www.ebrd.com/pubs/factsh/country/moldova.pdfhttp://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=129http://www.miepo.md/public/files/prezentare/2010/Moldova_Focus_on_relocation.exehttp://www.productsofmoldova.md/http://www.miepo.md/http://www.moldovainvest.md/http://www.ebrd.com/pubs/factsh/country/moldova.pdfhttp://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=129http://www.miepo.md/public/files/prezentare/2010/Moldova_Focus_on_relocation.exehttp://www.productsofmoldova.md/
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  11/31

  Schim#urile comerciale ntre cele dou state

  Krile @niunii =uropene -!i menin po(iia important de mare pia de desfacere a mrfurilor din ?epu*lica

  :oldova, cu o cot de 4832% din totalul de livrri pe pieele e$terne -n nou luni ale anului 20103 ;aloarea

  e$porturilor pe destinaia vestic a -nsumat 48&3& mil3 @), cu 231% mai mult fa de ianuarie 9 septem*rie

  200"3 Totodat, -n primele " luni ale anului 2010 ?epu*lica :oldova a important mrfuri din rile @= -n

  valoare de 118"30 mil3 @), cu o cot de 4531 % din totalul de import, ceia ce este cu 1"32% mai mult dec/t

  -n ianuarie7septem*rie 200"3

  rana ocup actualmente locul 15 -n lista rilor ctre care se e$port produsele moldovene!ti locul " din

  statele mem*re @=, cu o pondere de 1,0% 10 mil3 dolari @) din tot e$portul !i locul 11 la compartimentul

  importuri locul 6 din statele mem*re @=, cu o cot de 13"% 4",2 mil3 dolari @) din totalitatea importului

  respectiv3

  'rincipalele produse importate -n :oldova din rana sunt *uturile distilate !i !ampania, fructele !i *uturile

  din plante, produsele de maroc.inrie !i pasre3 =$porturile din ara noastr spre rana se refer la

  produsele aricole 64,2% !i, -n special, produsele te$tile3 n cadrul sc.im*urilor comerciale ale ranei,

  ?epu*lica :oldova ocup po(iia 128 la capitolul e$port !i 14 la compartimentul import3In$estiiile "rance%e n Moldo$a

  #nvestiiile directe ale ranei -n :oldova dein o cot de circa 4 la sut !i se estimea( la circa 18 mil3 @)

  locul &, fiind plasate -n domenii precumE telecomunicaii rance7Telecom, acionar maoritar -n operatorulde telefonie mo*il Crane, materiale de construcie Dafare, aro7alimentare Dactalis, ;ia Dacta,

  arues aro7industries -n sectorul vi(-nd nucile !i eten -n cel leat de plantele aromatice3 n ultimii ani s7a

  -nreistrat o -nviorare a activitii rupurilor france(e -n :oldova3 Astfel, Dactalis a ac.i(iionat -n 2005 o

  u(in de producere a laptelui !i 2 u(ine de confecionare a *r-n(eturilor, -n care activea( 13400 persoane3

  #nvestitori france(i au devenit acionari maoritari -n rupul ;ia Dacta, -ntreprindere speciali(at -n produse

  lactate, -n.eat !i produse de -ntreinere3 #nstituia *ancar ociete >enerale a ac.i(iionat pac.etul

  maoritar &03&5% din capitalul :o*ias*anca 6 aenii, 500 anaai, 4&3000 clieni3 #nvestiiile france(e

  sunt proteate prin Acordul de protecie a investiiilor, semnat la 830"31""& !i intrat -n vioare la 031131"""3

  Rela iile externe ale RepubliciiMoldova

  )e la LiBipedia, enciclopedia li*er

  tate -n care ?epu*lica :oldova are misiuni diplomatice

  =volu ia rela iilor externe ale !epu#licii Moldo$aa -nceput odat cu declarareaindependen ei ?epu*licii pe 2& auust1""13:inisterul Afacerilor =$terne i #nterrii=uropeneeste oranul central de specialitate al administra iei pu*lice, a*ilitat s promove(ei s reali(e(e politica e$tern a statului3

  :oldova este mem*r a unor orani(a ii interna ionale caE onsiliul =uropei, Crani(a ia:ondial a omer ului ,'arteneriatul pentru 'ace, Crani(a ia pentru ecuritate i

  referat.clopotel.ro

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/27_augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europeihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Comer%C8%9Buluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Comer%C8%9Buluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Comer%C8%9Buluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Comer%C8%9Buluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Parteneriatul_pentru_Pacehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Securitate_%C8%99i_Cooperare_%C3%AEn_Europahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Securitate_%C8%99i_Cooperare_%C3%AEn_Europahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Diplomatic_missions_of_Moldova.pnghttp://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/27_augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europeihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Comer%C8%9Buluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Comer%C8%9Buluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Parteneriatul_pentru_Pacehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Securitate_%C8%99i_Cooperare_%C3%AEn_Europa
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  12/31

  ooperare -n =uropa, ondul :onetar #nterna ional ,anca :ondial,anca =uropeanpentru ?econstruc ie i )e(voltare ,Crani(a ia #nterna ional a rancofoniei ,'rocesul deooperare -n =uropa de ud7=st, etc3

  'rintre cele mai importante reali(ri ale diploma iei moldovene ti se numr vi(itele -n ?epu*lica :oldova a vice7pre edintelui americanMoe idenpe 10 martie2011 i acancelarului ermanAnela :erBelpe 21 auust20123

  uprins NascundeO

  1 Aparatul

  2 C*iectivul

  ?ela iile cu @niunea =uropean

  4 ?ela iile cu tatele @nite ale Americii

  5 ?ela iile cu ATC

  6 ?ela iile cu ?om/nia

  & ?ela iile cu ?usia

  8 ote

  " Deturi e$terne

  Aparatul&modi"icare' modi"icare surs(Republica #oldova

  ce!t articol face parte din !eria"

  Politica i +uvernulRepublicii #oldova

  onstitu ia #arat$-egislativ#arat$.udiciar#arat$E"ecutiv#arat$Diviiuni#arat$$legeri#arat$Politica e"tern#arat$

  referat.clopotel.ro

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Securitate_%C8%99i_Cooperare_%C3%AEn_Europahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna%C8%9Bionalhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna%C8%9Bionalhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna%C8%9Bionalhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Mondial%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Mondial%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_pentru_Reconstruc%C8%9Bie_%C8%99i_Dezvoltarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_pentru_Reconstruc%C8%9Bie_%C8%99i_Dezvoltarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_pentru_Reconstruc%C8%9Bie_%C8%99i_Dezvoltarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Francofonieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Francofonieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Francofonieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_Cooperare_%C3%AEn_Europa_de_Sud-Esthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_Cooperare_%C3%AEn_Europa_de_Sud-Esthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unitehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Joe_Bidenhttp://ro.wikipedia.org/wiki/10_martiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/2011http://ro.wikipedia.org/wiki/2011http://ro.wikipedia.org/wiki/Germaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkelhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkelhttp://ro.wikipedia.org/wiki/21_augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/21_augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/2012http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Aparatulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Obiectivulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Uniunea_European.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Uniunea_European.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_NATOhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_NATOhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Rom.C3.A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Rom.C3.A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Rusiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Rusiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Notehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Leg.C4.83turi_externehttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politica_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politica_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politica_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Legislativhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Legislativhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Legislativhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Judiciarhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Judiciarhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Executivhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Executivhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Executivhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Moldova.svghttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Securitate_%C8%99i_Cooperare_%C3%AEn_Europahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna%C8%9Bionalhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Mondial%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_pentru_Reconstruc%C8%9Bie_%C8%99i_Dezvoltarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_pentru_Reconstruc%C8%9Bie_%C8%99i_Dezvoltarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Francofonieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_Cooperare_%C3%AEn_Europa_de_Sud-Esthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_Cooperare_%C3%AEn_Europa_de_Sud-Esthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unitehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Joe_Bidenhttp://ro.wikipedia.org/wiki/10_martiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/2011http://ro.wikipedia.org/wiki/Germaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkelhttp://ro.wikipedia.org/wiki/21_augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/2012http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Aparatulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Obiectivulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Uniunea_European.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_NATOhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Rom.C3.A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Rela.C8.9Biile_cu_Rusiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Notehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#Leg.C4.83turi_externehttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politica_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politica_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Legislativhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Judiciarhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Executivhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  13/31

  %olitica altor ri &ce!t cadru"v&d&m

  Aparatul central al:inisteruluisunt oficiile consulare, misiunilediplomatice, repre(entan elei misiunile de pe l-n orani(a iile interna ionale, precum i personalul, care activea( -n

  cadrul acestora, acesta constituie, -n ansam*lu, erviciul diplomatic al ?epu*licii :oldova3

  Obiectivul&modi"icare' modi"icare surs(

  C*iectivele de *a( i func ionarea serviciului diplomatic s-nt relementate de Deeacuprivire la erviciul diplomatic3 :inisterul Afacerilor =$terne i #nterrii =uropene desf oar o activitate ampl menit s asiure condi ii favora*ile pentru reali(area plenar aintereselor na ionale ale ?: -n plan e$ternE interarea european, consolidarea cooperrii -ncadrul orani(a iilor interna ionale i reionale, promovarea intereselor economice,asiurarea mediului e$tern favora*il i spriinului interna ional necesar pentru derularea reformelor economice i social7politice -n ?:, relementarea conflictului transnistrean,protearea intereselor cet enilor ?: peste .otare i consolidarea imainii po(itive a ?: pe arena interna ional3

  Rela iile cu UniuneaEuropean&modi"icare' modi"icare surs(

  %rticol principal: ,ela iile dintre ,epublica "oldova i -niunea $uropean .

  ?ela iile dintre ?epu*lica :oldova i @niunea =uropeanau fost formal lansate odat cusemnarea la 28 noiem*rie1""4a Acordului de ooperare i 'arteneriat, care a intrat -nvioare la1 iulie1""83

  n pre(ent@=de(volt o rela ie din ce -n ce str/ns, aceasta mere dincolo de cooperare,p/n la interarea economic treptat i o aprofundare a cooperrii politice3#nterarea=uropean rm-ne o*iectivul ireversi*il al aendei interne i e$terne a ?epu*licii :oldova3

  Rela iile cu Statele Unite aleAmericii&modi"icare' modi"icare surs(

  %rticol principal: ,ela iile dintre ,epublica "oldova i Statele -nite ale %mericii .

  ?ela iile dintre ?epu*lica :oldova i tatele @nite ale Americiiau fost fost formal lansateodat de recunoa tere independen ei ?epu*licii :oldova de ctre @A pe 25decem*rie1""13)e7a lunul anilor, am*ele stateau de(voltatrela ii politice i economiceputernice3 ea mai mare reali(are s7a produs -n anul 2010,c-nda fost semnat -ntre pr i acordul :illennium .allene orporation, -n valoare de 262 demilioane de dolari pe un termen de 5 ani3

  Rela iile cu NATO &modi"icare' modi"icare surs(%rticol principal: ,ela iile dintre ,epublica "oldova i N%/ .

  ?ela iile dintre ?epu*lica :oldova i Alian a ord7Atlantic au fost sta*ilite dup declarareaindependen ei rii3 Da 20 decem*rie1""1, la ru$elles,a avut loc reuniuneaonsiliului deooperare ord7Atlantic, creat -n urma .otr-rii reuniunii la nivel -nalt a rilor mem*re aleATC de la ?omadin &78 noiem*rie1""13 Da0 octom*rie2008,Maap de Poop c.effer,ecretar >eneral ATC, a efectuat o vi(it de lucru la .i inu 3

  referat.clopotel.ro

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Politic%C4%83_dup%C4%83_%C8%9Bar%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Politic%C4%83_dup%C4%83_%C8%9Bar%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Politic%C4%83_dup%C4%83_%C8%9Bar%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Discu%C8%9Bie_Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Discu%C8%9Bie_Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldova&action=edithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldova&action=edithttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Diplomathttp://ro.wikipedia.org/wiki/Diplomathttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=2http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=2http://ro.wikipedia.org/wiki/Legehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Economiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Economiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Economiehttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=3http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=3http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_Uniunea_European%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_Uniunea_European%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/28_noiembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1994http://ro.wikipedia.org/wiki/1994http://ro.wikipedia.org/wiki/1_iuliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1_iuliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1998http://ro.wikipedia.org/wiki/UEhttp://ro.wikipedia.org/wiki/UEhttp://ro.wikipedia.org/wiki/UEhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=4http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=4http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/Stathttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Economiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/2010http://ro.wikipedia.org/wiki/2010http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Millennium_Challenge_Corporation&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Millennium_Challenge_Corporation&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=5http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=5http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_NATOhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_NATOhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Tratatului_Atlanticului_de_Nordhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Tratatului_Atlanticului_de_Nordhttp://ro.wikipedia.org/wiki/20_decembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/Bruxelleshttp://ro.wikipedia.org/wiki/Bruxelleshttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Consiliului_de_Cooperare_Nord-Atlantic%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Consiliului_de_Cooperare_Nord-Atlantic%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Romahttp://ro.wikipedia.org/wiki/7http://ro.wikipedia.org/wiki/8_noiembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/30_octombriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/30_octombriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/30_octombriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/2008http://ro.wikipedia.org/wiki/Jaap_de_Hoop_Schefferhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jaap_de_Hoop_Schefferhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83uhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83uhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Politic%C4%83_dup%C4%83_%C8%9Bar%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Discu%C8%9Bie_Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Format:Politica_%C3%AEn_Republica_Moldova&action=edithttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Diplomathttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=2http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=2http://ro.wikipedia.org/wiki/Legehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Economiehttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=3http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=3http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_Uniunea_European%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/28_noiembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1994http://ro.wikipedia.org/wiki/1_iuliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1998http://ro.wikipedia.org/wiki/UEhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=4http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=4http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americiihttp://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/Stathttp://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Economiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/2010http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Millennium_Challenge_Corporation&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=5http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=5http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Republica_Moldova_%C8%99i_NATOhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Tratatului_Atlanticului_de_Nordhttp://ro.wikipedia.org/wiki/20_decembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/Bruxelleshttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Consiliului_de_Cooperare_Nord-Atlantic%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Consiliului_de_Cooperare_Nord-Atlantic%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Romahttp://ro.wikipedia.org/wiki/7http://ro.wikipedia.org/wiki/8_noiembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1991http://ro.wikipedia.org/wiki/30_octombriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/2008http://ro.wikipedia.org/wiki/Jaap_de_Hoop_Schefferhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  14/31

  Rela iile cu Romnia &modi"icare' modi"icare surs(%rticol principal: ,ela iile romno*moldovene .

  ?ela iile ?epu*licii :oldova cu ?om/niaar fi tre*uit s o* in un caracter privileiat, special,datorit culturii, lim*ii i trecutului istoric comun3 ns acestea devin -ncordate -ncep/nd cuanul 1""4, odat cu adoptareaonstitu iei ?: care stipula c lim*a de stat

  este moldoveneasca,iar imnul )e teapt7te, rom/neQ este presc.im*at -n Dim*a noastr3emnalele ini iale cum c ?om/nia i ?epu*lica :oldova ar putea s se uneasc dup trecerea am*elor state de la reimul totalitar comunistlademocra ie s7au stins rapiddatoritainterven iei ruse ti care a dus la apari ia regiunii autonomeguia i a republiciinerecunoscute /ransnistria ambele create de ,usia n scopul mpiedicrii reuni3icriiteritoriului romnesc.?om/nia rm/ne interesat de afacerile politico7economicedin :oldova i spriin limitat ?epu*lica :oldova-n timpul conflictului civil cu repu*licaseparatist Transnistria3

  ncep/nd cu anul 200",c-nd la putere -n :oldova vin for ele pro7europene , rela iile dintrecele dou maluri se sc.im* cardinal -n sens po(itivE s-nt eliminate *arierele la traversarea.otarului, este scos ardul .im*at de pe malul st/n al 'rutului,se intensific rela iile

  culturale i sociale -ntre cele dou state3

  Rela iile cu Rusia &modi"icare' modi"icare surs(

  ?ela iile comerciale dintre ?usia i ?epu*lica :oldova sunt -n pre(ent relementate de acordul de li*er sc.im* semnat -ntre statele mem*re ale omunit ii tatelor #ndependente#, care permite .i inului s *eneficie(e de un reim vamal preferen ial pentru e$porturile pe pia a rus3 N1O

  Relaiile internaionale

  Relaiile internaionale

  Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene (M.A.E. iI.E.) este organul central de specialitate al administraieipublice, abilitat s promoe!e i s reali!e!e politica extern astatului.

  Actiitatea Ministerului este reglementat de Regulamentul defuncionare, aprobat prin "otr#rea $uernului %r.&&' din noiembrie *++'.

  Aparatul central al Ministerului, oficiile consulare, misiunilediplomatice, repre!entanele i misiunile de pe l#ngorgani!aiile internaionale, precum i personalul, care actiea!

  #n cadrul acestora, constituie, #n ansamblu, ericiul diplomatical Republicii Moldoa.

  -biectiele de ba! i funcionarea sericiului diplomatic s#ntreglementate de egea cu priire la ericiul diplomatic.Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene desfoar oactiitate ampl menit s asigure condiii faorabile pentrureali!area plenar a intereselor naionale ale RM #n plan extern/integrarea european, consolidarea cooperrii #n cadrulorgani!aiilor internaionale i regionale, promoarea intereselor

  referat.clopotel.ro

  http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=6http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=6http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_rom%C3%A2no-moldovenehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_rom%C3%A2no-moldovenehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/1994http://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_moldoveneasc%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_moldoveneasc%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99teapt%C4%83-te,_rom%C3%A2ne!http://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99teapt%C4%83-te,_rom%C3%A2ne!http://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99teapt%C4%83-te,_rom%C3%A2ne!http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_noastr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_noastr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunismhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Biehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Biehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Biehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Biehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Regiune_autonom%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83g%C4%83uziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83g%C4%83uziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83g%C4%83uziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transnistriahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transnistriahttp://ro.wikipedia.org/wiki/2009http://ro.wikipedia.org/wiki/2009http://ro.wikipedia.org/wiki/Alian%C8%9Ba_pentru_Integrare_European%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Alian%C8%9Ba_pentru_Integrare_European%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Pruthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Pruthttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=7http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=7http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#cite_note-RUSevz2014-07-16-1http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#cite_note-RUSevz2014-07-16-1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=6http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=6http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_rom%C3%A2no-moldovenehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/1994http://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_Republicii_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_moldoveneasc%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99teapt%C4%83-te,_rom%C3%A2ne!http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_noastr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunismhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Biehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Regiune_autonom%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83g%C4%83uziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transnistriahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transnistriahttp://ro.wikipedia.org/wiki/2009http://ro.wikipedia.org/wiki/Alian%C8%9Ba_pentru_Integrare_European%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Pruthttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&veaction=edit&vesection=7http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova&action=edit&section=7http://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_externe_ale_Republicii_Moldova#cite_note-RUSevz2014-07-16-1
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  15/31

  economice, asigurarea mediului extern faorabil i spri0inuluiinternaional necesar pentru derularea reformelor economice isocial1politice #n RM, reglementarea conflictului transnistrean,prote0area intereselor cetenilor RM peste 2otare iconsolidarea imaginii po!itie a RM pe arena internaional.

  3rintre cele mai aloroase reali!ri ale diplomaiei moldoeneti

  #n domeniul integrrii europene, este de menionataprofundarea dialogului bilateral cu 4E #n cadrul 3oliticiiEuropene de 5ecintate6 semnarea la ** februarie *++', la7ruxelles a 3lanului de Aciuni RM14E6 desc2iderea Misiunii RMpe l#ng 8omunitile Europene (mai *++')6 inaugurarea-ficiului 9elegaiei 8omisiei Europene #n Republica Moldoa(octombrie *++')6 desemnarea unui Repre!entant pecial al 4Epentru RM i extinderea formatului de negocieri priindconflictul transnistrean, cu includerea 4E i 4A (':*)6obinerea facilitilor sistemului $3: la exportul produselormoldoeneti pe piaa 4E6 continuarea dialogului cu 8omisiaEuropean #n ederea obinerii 3referinelor 8omercialeAutonome ale 4E dup modelul ofertei similare pentru stateledin 7alcanii -ccidentali, etc.

  a iniiatia MAEIE au fost reali!ate o serie de aciuniimportante #n scopul extinderii dialogului cu 4E #n domeniulenergetic, inclusi, #n ederea integrrii Republicii Moldoa #npiaa energetic unic a Europei de ud1Est. 4rmaredemersurilor #ntreprinse, Republica Moldoa a obinut statutulde obserator la ;ratatul 8omunitii Energetice Europene.;otodat, MAEIE a #naintat primele demersuri #n adresa 8omisieiEuropene prin care a fost exprimat interesul rii noastre pentrudemararea dialogului priind elaborarea unei A- i, respecti, -rgani!aieiInternaionale a Muncii, priind desc2iderea unor oficii la82iinu i desemnarea coordonatorilor naionali. Ambeleaciuni au urmrit scopul de a asigura meninerea sau sporireaolumului de asisten acordat rii noastre #n domeniileagriculturii i, respecti, muncii.3e plan intern, au fost spri0inite eforturile legate de ealuarea la

  0umtate de termen a 3rogramului de 8ooperare 4%I8E> ?$uernul Republicii Moldoa pe perioada *++*1*++, precum ia celor i!#nd iniierea unui nou ciclu programatic pentruacordarea de asisten Republicii Moldoa de ctre instituiilespeciali!ate ale -%4 pe perioada *++@?*+&& i elaborarea, #nacest context, a Ealurii 8omune pe ar (88A) i, respecti, a8adrului de Asisten al %aiunilor 4nite (4%9A>).

  1a reuit alegerea Republicii Moldoa #n 8omisia pentruAgricultur a >A- i, respecti, 8omitetul Buridic al 4%E8-.Moldoa a fost, de asemenea, aleas, pentru o perioada de un

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  16/31

  an, #n calitate de 5icepreedinte al 8omisiei -%4 pentru9e!oltare ocial. Au fost continuate aciunile legate depromoarea candidaturilor rii noastre #n organele electie ale-%4 i #n secretariatele -rgani!aiei.- dimensiune important #n actiitatea Ministerului i amisiunilor diplomatice este extinderea pre!enei statului nostru

  #n cadrul organi!aiilor internaionale, iniiatielor, proceselor i

  structurilor regionale de cooperare/ 8E, I8E, -8E, 3EE,-8EM%.

  3rintre succesele diplomaiei moldae #n domeniul cooperriiregionale se plasea! obinerea de ctre Republica Moldoa astatutului de membru cu drepturi depline la 3rocesul de8ooperare #n Europa de ud1Est (or. ;2essaloniCi, $recia, D mai*++).

  4n alt eeniment semnificati #n procesul de dinami!are apre!enei Republicii Moldoa pe arena internaional, a fostexercitarea mandatului de 3reedinte al $4AM, preluat prinrotaie pentru perioada aprilie *++' ? mai *++. 3e parcursulacestei perioade Republica Moldoa a reuit s impulsione!e la

  un niel calitati nou de!oltarea organi!aiei.n urma actiitii asidue a tuturor membrilor, 4niunea $4AM adeenit -rgani!aie Internaional Regional, i1a #nceputactiitatea ecretariatul organi!aiei.

  ;oate statele membre au aprobat documente constitutie ale$4AM.Exercit#nd mandatul, Republica Moldoa a organi!at pentruprima dat Reuniunea ecretarilor 8onsiliilor naionale desecuritate i a sericiilor de securitate, a fost iniiatoareadesfurrii la 82iinu a Reuniunii 5iceminitrilor AfacerilorInterne i semnrii Acordului comun al statelor $4AM priindprogramul proteciei martorilor.

  Atenie deosebit a fost acordat noilor domenii de cooperare.Astfel, la 82iinu a fost organi!at cel de1al doilea ummit al;ineretului $4AM, #n cadrul cruia a fost instituit -rgani!aiaInternaional orumul ;ineretului statelor $4AM=, cu sediul la82iinu.

  9e asemenea, pe durata mandatului a fost pregtit idesfurat prima Reuniune a Adunrii 3arlamentare $4AM.4n compartiment substanial al actiitii MAEIE l1a constituitpromoarea relaiilor multilaterale #n cadrul 8omunitii tatelorIndependente deoarece piaa 8I continu s rm#n unul dinfactorii principali #n de!oltarea economic a RepubliciiMoldoa.

  3roblematica securitii regionale, la modul general, iproblemele concrete legate de procesul soluionriiconsecinelor conflictului transnistrean au o pondereconsiderabil #n actiitatea MAEIE.n contextul dat continu demersurile diplomatice #n edereaidentificrii unei soluii panice a problemei transnistrene iretragerii trupelor i muniiilor >ederaiei Ruse de pe teritoriulRM.

  9iplomaia Republicii Moldoa a reuit s obin includerea #n

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  17/31

  documentele internaionale pertinente, #n special cele adoptate#n cadrul -8E, a obiectiului de ba! al negocierilor priindreglementarea problemei transnistrene ? elaborarea statutuluiregiunii #n ba!a respectrii sueranitii i integritii teritorialea Republicii Moldoa.9e asemenea, printre paii concrei #ntreprini de MAEIE #ncontextul asigurrii monitori!rii internaionale a situaiei #n

  !ona de securitate, este de menionat sc2imbarea formatului denegocieri i iniiatia de securi!are a segmentului transnistreanal frontierei moldo1ucrainene.

  - eoluie po!iti au aut relaiile Republicii Moldoa cu Aliana%ord1Atlantic. %ielul calitati nou al acestor relaii a fostdefinit #n 3lanul Indiidual de Aciuni al 3arteneriatuluiRepublica Moldoa ? %A;- (I3A3), implementarea cruia acontribui la intensificarea dialogului politic i aprofundareacooperrii RM cu statele aliate i cele partenere, a asiguramoderni!area i reformarea sectorului naional de securitate iaprare.

  n conformitate cu preederile 3rogramului de $uernare,

  Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene, prinintermediul misiunilor diplomatice, #n cadrul i!itelor bilateralei contactelor multilaterale, promoea! insistent intereseleeconomice ale Republicii Moldoa, identific#nd modaliti noi depromoare a comerului extern, de diminuare a deficituluibalanei comerciale i de atragere a inestiiilor #n economianaional.

  Ministerul a acordat asisten necesar #n ederea negocierii isemnrii acordurilor bilaterale #n domeniul cooperrii comercial1economice6 eitrii dublei impuneri i prote0rii reciproce ainestiiilor. Au continuat actiitile de sensibili!are apartenerilor externi #n ederea acordrii spri0inului financiar ite2nic necesar pentru derularea reformelor #n economia

  naional.

  - dinamic pragmatic i #n ascensiune au relaiile bilaterale.in#nd cont de faptul c prioritatea absolut a politicii externe aRM o constituie integrarea european, este eident c relaiilebilaterale cu statele ? membre ale 4E ($ermania, >rana, Italia,-landa, Marea 7ritanie, 3olonia, rile 7altice, 8e2ia, loeniaetc.) au ocupat un loc deosebit #n actiitatea diplomatic.n alt ordine de idei, eoluia situaiei internaionale iregionale a determinat o consolidare a raporturilor bilaterale cu4A.

  4n imperati al politicii externe a deenit crearea unui modelcalitati nou al raporturilor bilaterale moldo1ruse, ba!ate peprincipiile egalitii i respectrii drepturilor suerane ale RM.

  - atenie deosebit se acord aprofundrii i diersificriirelaiilor cu rile ecine ? RomFnia i 4craina6 au fostconsolidate relaiile cu ;urcia, 82ina, Baponia.

  Actiitatea diplomatic bilateral s1a soldat cu stabilirea de noirelaii diplomatice i comercial1economice, precum i extindereacelor existente prin semnarea unor acorduri de cooperare #ndomeniile politic, economic, financiar i umanitar.

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  18/31

  %umai #n perioada *++&?*++ au fost #nc2eiate DG tratate,dintre care/ cu Rusia ? D6 RomFnia ? *6 4craina ? *6$ermania ? 6 Italia ? &D, etc.

  a capitolul prote0area intereselor cetenilor notri peste2otare, actiitatea MAEIE se axea! pe acordarea asistenei

  consulare, completrii cadrului 0uridic #n domeniul consular ia0ustarea actelor normatie #n materie consular la legislaiainternaional.

  n contextul armoni!rii cadrului 0uridic al RM cu cel al 4E,MAEIE a spri0init procesul de examinare i ai!are a proiectelorde acorduri cu statele membre ale 4E (4ngaria, loacia, 8e2ia,Estonia i etonia), priind cltoriile reciproce ale cetenilor.

  >a!a iniial a procedurilor interne de #nc2eiere a unor acorduripriind cltoriile reciproce a fost finali!at. emnareaacordurilor respectie este condiionat de luarea unei deci!ii deprincipiu la nielul organelor de conducere ale 4E.3rima rund de negocieri, cu experii 8omisiei Europene, a

  posibilitilor de facilitare a regimului de i!e pentru ceteniiRepublicii Moldoa a aut loc la 7ruxelles, la @ iunie *++. ncadrul #ntFlnirii au fost pre!entate ultimele eoluii #n procesulde implementare a preederilor 3lanului de Aciuni RM14E #ndomeniul luptei #mpotria traficului de fiine umane i crimeiorgani!ate, migraiei ilegale, securitii documentelor naionalede cltorie i alte aspecte ce in de subiectul i!elor.

  n cadrul dialogului, delegaia RM a reiterat solicitarea de spri0indin partea 8omisiei Europene i a statelor membre, #n edereaoferirii de ctre 4E a mandatului pentru continuareanegocierilor priind acordurile de facilitare a regimului de i!e ireadmisie RM14E pe parcursul anului *++, inform#nd oficialiieuropeni #n detalii despre dificultile #nt#lnite de cetenii

  moldoeni #n procesul de obinere a i!elor c2engen.

  9ialogul iniiat a aut a continuare #n timpul i!itei de lucru a3reedintelui RM la Instituiile Europene (*&?** iunie *++). ncadrul discuiilor repre!entanii 4E au reiterat disponibilitatea4niunii de a acorda spri0in Republicii Moldoa #n problemai!elor, #n special, prin crearea, #n calitate de proiect1pilot #n RMa unui 8entru comun pentru eliberarea i!elor c2engen,responsabil pentru toate rile Acordului dat.

  Referindu1ne la dimensiunea cultural a politicii externe, estede menionat participarea acti a repre!entanilor ericiuluidiplomatic la dierse eenimente importante, menite spromoe!e imaginea rii, alorile cultural1artistice ale ei i sstabileasc contacte de cooperare #n domeniul culturii. Au fostimpulsionate contactele culturale cu statele lumii. MAEIE imisiunile diplomatice au acordat asisten necesar #n edereaparticiprii repre!entanilor rii noastre la expo!iiiinternaionale, t#rguri simpo!ioane i populari!rii reali!rilortiinifice i a patrimoniului turistic.

  - atenie deosebit a fost acordat aprofundrii relaiilor decolaborare cu 4%E8-, -rgani!aia Internaional a>rancofoniei i 4niunii atine.

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  19/31

  Relaiile Economice Internaionale reprezint un domeniu al tiinelor economice care

  se ocup cu cercetarea sistemelor economice internaionale, relaiile comerciale

  dintre state, precum i organismele mondiale i regionale. n prezent nici un stat

  naional nu poate exista individual, far contracte de cooperare cu alte state, astfel

  nct urmnd aceast specialitate ai ansa s devii un actor important care contribuie

  la dezvoltarea relaiilor dintre ri la general i a relaiilor economice n special.

  n condiiile de dezvoltare continu a relaiilor unor state, precum i a cursului de dezvoltare

  a altor state, specialitatea Relaii Economice Internaionale devine tot mai solicitat att pe

  plan internaional ct i pe plan naional.

  n Republica Moldova, specialitatea Relaii Economice Internaionale apare odat cudeclararea independenei de stat, n 1991, fcnd parte din Facultatea Management a

  Academiei de Studii Economice din Moldova. Iar n anul 1994 este deschis deja prima

  Facultate de Relaii Economice Internaionale din Republica Moldova. La moment

  specialitatea dat poate fi studiat n cadrul a 7 universiti din ar, att cu finanare de stat,

  ct i private.

  Pe parcursul a celor trei ani de studii la

  aceast specialitate, studenii sun pregtii pentru a activa n calitate de:

  - colaborator tiinific n domeniul relaiilor economice internaionale,

  economist,

  consilier n relaii economice internaionale,

  expert n probleme economice externe,

  diplomat.

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  20/31

  Disciplinile de studiu sunt selectate cu minuionizitate de ctre specialiti practicieni i lectori

  universitari care activeaz n cadrul organelor guvernamentale, entitilor economice, printre

  disciplinile selectate se pot evidenia aa discipline precum: Relaii financiar-externe,

  Geopolitic, Micro-, Macroeconomie, Teoria Relaiilor Economice Internaionale, Economia

  Mondial, Economia Republicii Moldova, precum i Rolul Republicii Moldova n Organizaiile

  Economice Internaionale.

  n urma finisrii studiilor n acest domeniu, te poi angaja la:

  ntreprinderi mixte,

  Instituii i organizaii de stat i private de profil,

  Bnci,

  Ministere,

  Centre de cercetri tiinifice,

  Organele administraie public,

  Camera de Comer i Industrie a Moldovei,

  Reprezentane comerciale i economice ale Republicii Moldova peste hotare,

  Organizaia Mondial a Comerului (OMC).

  Titlul obinut la finisarea studiilor: Liceniat n tiine economice.

  n contextul dezvoltrii continu a relaiilor internaionale a Republicii Moldova, precum i n

  cel a integrrii europene a statului nostru, necesitatea de specialiti nalt calificai n domeniul

  relaiilor economice internaionale continu s creasc. Sporirea comerului cu statele vecine

  este o oportunitate n plus de angajare pentru adevraii specialiti de profil.

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  21/31

  Admiterea se efectueaz n baza: Studiilor liceale, studiile de colegiu, studiilor

  superioare

  Aceast specialitate poate fi urmat la urmtoarele universitai din Republica Moldova:

  )"iciena relaiilor economice ale !M cu restullumii

  Teza anual

  Introducere

  Actualitatea temei. Republica Moldova este un exemplu clasic al unei economii

  mici i deschise. Este o economie mic din cauza c nu poate infuena n mod

  esenial preurile internaionale la nici unul din produsele pe care le tranzacioneaz

  n exterior. i este o economie deschis deoarece:

  ! nu restricioneaz semni"cativ importurile i nici nu este n interesul su s o

  #ac$

  %! exporturile asi&ur o parte esenial a venitului naional. 'entru asemenea

  economii este vital asi&urarea unor condiii normale pentru des#urarea

  exporturilor i importurilor i a unui raport de schimb internaional (en&. terms of

  trade! #avorabil.

  )es#urarea normal a exporturilor i importurilor implic reducerea oricror

  &enuri de riscuri ce pot a#ecta schimbul internaional* at+t riscuri interne* c+t iexterne. )in perspectiva intern* riscurile se micoreaz odat cu diversi"carea

  structural pe produs a exporturilor i importurilor. )ar rile pot accepta i o sporirea

  a concentrrii exporturilor din contul unor produse cu o nalt valoare adu&at*

  obin+nd ast#el venituri care compenseaz riscurile asumate. ,rile pot accepta i o

  concentrare mare a importurilor n -urul unor bunuri de investiii* deoarece aceasta va

  permite asi&urarea unei creteri economice mai bune n viitor. )in perspectiva

  extern* riscurile economice i politice se micoreaz odat cu diversi"carea

  &eo&ra"c a exporturilor i a importurilor.

  Scopul i obiectivele lucrriiconstau n elaborarea metodelor adecvate de

  estimare a relaiilor economice internaionale* determinarea principiilor de orientare

  n spaiul economic internaional* estimarea relaiilor economice dintre cei trei poli

  economici* determinarea prioritilor strate&ice pentru economia i politica

  economic a Republicii Moldova. n vederea realizrii acestor scopuri este necesar:

  / examinarea principiilor &enerale a criteriilor de baz privind ale&erea metodelor

  de estimare a relaiilor economice internaionale dintre cei trei poli economici

  mondiali$

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  22/31

  / #ormularea recomandrilor* cerinelor de #ormare a le&itilor economice*

  in+nd cont de particularitile dezvoltrii relaiilor trilaterale$

  / determinarea principiilor puse la baza stabilirii vectorului prioritilor economice

  externe$

  / determinarea politicilor economice ale Republicii Moldova vizavi decon#ormarea economiei rii economiilor internaionale.

  )e #aptul ct de e"ciente sunt relaiile economice ale Moldovei cu restul lumii*

  depinde #oarte mult i securitatea economic. 0ecuritatea economic este un

  concept puin a&reat de adepii neo/liberalismului economic. 1cest curent servete ca

  baz ideolo&ic pentru politicile economice implementate n multe ri dezvoltate i

  pentru recomandrile #cute &uvernelor din rile subdezvoltate de ctre instituiile

  "nanciare internaionale. 0ecuritatea economic nu se nscrie n acest mainstreamal

  &+ndirii economice contemporane. 2auza #undamental este c monitorizarea i

  asi&urarea securitii economice implic aciuni de prevenire* interdicie sau

  penalizare din partea &uvernului i care sunt orientate asupra di#eritor 3obiecte4 cepot submina securitatea. Evident* aceast necesitate nu poate " vzut cu ochi buni

  de cei care recomand retra&erea statului din -ocul #orelor de pia i asumarea de

  ctre acesta a rolului de arbitru n acest -oc.

  1ceste precizri sunt necesare pentru a nele&e dubla di"cultate cu care se

  con#runt 3subiectul4 care #ormuleaz strate&iile de securitate economic* mai ales

  dac este vorba de ri ce nu se bucur de o libertate prea mare n luarea deciziilor n

  raport cu actorii externi (alte ri* or&anizaii re&ionale i internaionale!. 'e de o

  parte* subiectul trebuie s convin& publicul i partenerii externi c asupra securiti

  economice trebuie s &+ndim la modul serios. 'e de alt parte* el chiar trebuie s

  &+ndeasc i s asi&ure aceast securitate.

  )e"niii ale securitii economice sunt #oarte multe* deoarece nsui conceptul

  este destul de permisiv* ambi&uu chiar 567. 0ecuritatea economic poate " privit n

  raport cu di#erite cate&orii de obiecte ale securitii: a productorilor* a

  consumatorilor* a proprietarilor #actorilor de producie* a statului 5%%7. n contextul

  acestui studiu vom de"ni securitatea economic ca totalitatea a condiiilor care sunt

  necesare de asi&urat pentru ca s aib loc o dezvoltare economic normal a rii i

  s "e recuperate decala-ele de dezvoltare comparativ cu rile europene* la

  inte&rarea cu care se orienteaz Republica Moldova.

  8itlul acestui studiu* care dorete s arunce 3o privire n secolul 994* nuintenioneaz s "e un titlu patetic. 0ecolul 99 este caracterizat de o &lobalizare la o

  scar nc mai lar& a activitilor economice. ntensi"carea &lobalizrii pieelor

  antreneaz o serie de bene"cii i costuri* de riscuri i avanta-e. nele&erea acestor

  consecine implic o re&+ndire #undamental a securitii economice. ;uvernele

  Moldovei care vor ncerca s asi&ure o securitate mai nalt pentru societatea pe care

  o &uverneaz se vor con#runta cu dileme ma-ore. 'e de o parte* inte&rarea mai

  pro#und a rii n or&anismul economic &lobal ne va obli&a la o deschidere mai lar&.

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  23/31

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  24/31

  Capitolul III %robleme i direcii de optimizare a relaiilor economice

  internaionale ale ". #oldova cu restul lumiianalizeaz dinamica relaiilor

  comerciale dintre rile membre ale Bniunii Europene i Republica Moldova. 8otodat*

  se mai examineaz chestiunile comerciale le&ate de procesul de extindere a Bniunii

  Europene spre Est i identi"c e#ectele extinderii asupra poziiei Bniunii Europene n

  comerul internaional.

  n$nc&eiere este prezentat sinteza rezultatelor obinute* sunt #ormulate

  concluzii i recomandri.

  Metodologia cercetrii a #ost posibil prin intermediul aplicrii urmtoarelor

  metode: metoda dialectic cu componentele ei: analiza i sinteza* metodele &ra"ce i

  tabelare* metodele inerente disciplinelor economice / observaia* raionamentul*

  comparaia* clasi"carea* &ruparea$ metoda sonda-ului* metodele sistemice i analizei

  statistice. 1plicarea acestor metode a permis o analiz pro#und a di#eritor #enomene

  economice este constituit din teoriile economice cu privire la aspectele teoretice i

  practice ale procesului de inte&rare economic european. 'entru o analiz maiampl a problematicii din cercetare au #ost consultate lucrrile unor cercettori din

  Republica Moldova i Rom+nia: C.Railean* ).Moldovan* 1. ;ribincea* 2.'ostic*

  E.)obrescu* .&nat* '.'risecaru etc.* diverse publicaii periodice n care a #ost tratat

  tema de cercetare.

  Mini!terul facerilor E'terne i (ntegrrii Europene al Repu)licii Moldova *)iectiveleDiploma+iei Economice ale Repu)licii Moldova 1. ,on!idera+iuni -enerale Diploma+iaEconomic con!tituie una din componentele principale ale politicii e'terne a Repu)liciiMoldova i are !copul de a apra i promova intere!ele economice na+ionale pe!teotarele +rii/ a!tfel contri)uind la a!igurarea creterii economice i pro!perrii Repu)liciiMoldova. n conte'tul glo)alizrii i a dinamicii accelerate a proce!elor interna+ionale/prioritatea de )az a Diploma+iei Economice a Repu)licii Moldova e!te !priinuldezvoltrii economice a !tatului/ prin pri!ma integrrii economiei +rii n !i!temulinterna+ional de rela+ii economice. radi+ional/ rolul deci!iv n realizarea o)iectivelordiploma+iei economice i revine Mini!terului facerilor E'terne i Mi!iunilorDiplomatice. ,onform practicii e'i!tente/ maoritatea Mini!terelor facerilor E'terne dintoat lumea acord o importan+ deo!e)it diploma+iei economice. *)iectivelediploma+iei economice !unt ela)orate lu3nd n con!iderare prevederile actelor normativeale Repu)licii Moldova precum i practicii interna+ionale/ ntre care" %rogramele deguvernare/ 4trategiile de dezvoltare !ocialeconomic i inve!ti+ional/ ,oncep+iile de

  (ntegrare European/ alte otr3ri/ di!pozi+ii i indica+ii" ce!tea !unt" & %romovareaintere!elor economice ale Repu)licii Moldova pe!te otare. & Dezvoltarea cola)orrii cuorganiza+iile economice interna+ionale. & *ptimizarea cola)orrii ME(E pe linieeconomica cu in!titu+iile guvernamentale na+ionale. n vederea implementrii cu !ucce! ao)iectivelor Diploma+iei Economice/ ME(E con!ider primordial efectuarea uneireforme in!titu+ionale care ar include urmtoarele ac+iuni" & (n!tituirea unui cadru eficacede cola)orare intermini!terial pe linie economic dintre ME(E i in!titu+iile de profildin +ar/ ntre care Mini!terul Economiei i ,omer+ului/ Mini!terul 6inan+elor/ ,amera de

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  25/31

  ,omer+ i (ndu!trie i gen+ia pentru %romovarea E'portului i tragerea (nve!ti+iilor. &4porirea eficien+ei cola)oratorilor ME(E i a Mi!iunilor Diplomatice pe linieeconomic/ n )aza principiilor profe!ionali!mului/ tran!paren+ei i aprecierii pe merit. &(mplicarea activ n promovarea Diploma+iei Economice a ,on!ulilor *norifici aiRepu)licii Moldova pe!te otare. & *ptimizarea ac+iunii economice e'terne prin pri!ma

  crerii tuturor mecani!melor i in!trumentelor nece!are promovrii economiei +riinoa!tre pe!te otare. & (n!tituirea !ec+iilor comercialeconomice n cadrul Mi!iunilorDiplomatice ale RM. 2. %riorit+ile Diploma+iei Economice %romovarea intere!eloreconomice ale Repu)licii Moldova pe!te otare %olitica !tatului n domeniul rela+iiloreconomice e'terne/ av3nd drept !cop integrarea continu a +rii n economia mondial ia!igurarea !u!+inerii creterii economice/ !e va a'a n mod prioritar pe dezvoltareaurmtoarelor direc+ii prioritare" & %romovarea comer+ului e'terior/ prioritate av3ndpromovarea e'porturilor. & tragerea inve!ti+iilor i a noilor tenologii n economiana+ional. & tragerea a!i!ten+ei economice e'terne. & %romovarea imaginii economice iinve!ti+ionale favora)ile a +rii. %romovarea comer+ului e'terior/ promovarea e'porturilor4copul principal con!t n promovarea mrfurilor i !erviciilor autotone pe pie+ele

  !trine de o manier orientat !pre reducerea deficitului )alan+ei comerciale i re!pectiv/ecili)rarea !cim)urilor comerciale e'terne. %entru atingerea !copurilor men+ionate/activit+ile principale n domeniu vor fi orientate !pre" & con!olidarea i aprofundareacadrului uridic al rela+iilor comercialeconomice cu +rile !trine/ ntre care cordurile(nterguvernamentale de cooperare economic/ cordurile privind evitarea du)leiimpuneri i prevenirea evaziunii fi!cale pe venit i capital/ etc. & promovarea produ!elor!ectoarelor cu poten+ial de e'port ridicat din +ar/ identificarea pie+elor !trategice dee'port i facilitarea acce!ului produ!elor na+ionale pe ace!te pie+e. & a!igurareaparticiprii partenerilor !trini la t3rgurile i e'pozi+iile din +ar/ precum i participareaagen+ilor economici na+ionali la a!tfel de manife!tri pe plan interna+ional. & organizareavizitelor oamenilor de afaceri/ formarea centrelor de comer+ interna+ional/ centrelor de

  mar7eting i a unei re+ele de ca!e de comer+8 a!igurarea informa+ional a agen+iloreconomici. & e'tinderea i )eneficierea de facilit+ile tarifare/ oferite n cadrularanamentelor uridice cu 9E/ Elve+ia/ :aponia/ ,anada i 49/ precum i n cadrul*M,. tragerea inve!ti+iilor !trine i a noilor tenologii n economia na+ionaltragerea inve!ti+iilor !trine i a noilor tenologii avan!ate contri)uie indi!cuta)il lacrearea de noi !ectoare productive profita)ile pentru Repu)lica Moldova. * maorare!im+itoare a inve!ti+iilor e'terne va permite re!ta)ilirea factorilor de )az ai creteriieconomice prin nnoirea cardinal a fondurilor fi'e i implementarea tenologiiloravan!ate/ crearea ma!iv a noilor locuri de munc/ revitalizarea tiin+ei/ cretereanivelului educa+iei i tiin+ei etc/ contri)uind a!tfel la men+inerea i accelerarea ritmuluide cretere economic. *)iectivul prioritar al Diploma+iei Economice n domeniulinve!ti+iilor e!te contri)uirea la creterea !emnificativ a volumului inve!ti+iilor !trine imen+inerea ace!tora la un nivel nalt. Realizarea o)iectivului men+ionat cuprindeurmtoarele elemente" & contri)uirea la crearea cadrului normativ i in!titu+ional nece!aractivit+ilor inve!ti+ionale/ n core!pundere cu principiile i normele dreptuluiinterna+ional. & negocierea i nceierea cu +rile !trine a acordurilor )ilaterale privindpromovarea i protearea reciproc a inve!ti+iilor. & crearea unui !i!tem de !tocare aproiectelor inve!ti+ionale din Repu)lica Moldova i & promovarea proiectelor de inve!ti+iimoldoveneti din !ectorul pu)lic i privat pe!te otare & promovarea unei imagini

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  26/31

  atractive a Repu)licii Moldova ca de!tina+ie a flu'urilor inve!ti+ionale la nivel de +ar/regiune/ ramur economic i informarea inve!titorilor privind oportunit+ileinve!ti+ionale n cadrul ace!tora. & acordarea !erviciilor informative pentru inve!titorii!trini. & organizarea participrii +rii la programele interna+ionale care con+incomponente referitoare la inve!ti+iile !trine. & contri)uirea la implementarea n +ar a

  unui mecani!m de monitorizare a flu'urilor de inve!ti+ii !trine conform practicilorinterna+ionale. & !porirea intere!elor inve!titorilor pentru zonele !peciale/ zoneledefavorizate/ zonele antreprenoriatului li)er/ parcurile tiin+ificotenologice/inova+ionale i indu!triale/ pentru dezvoltarea regional. & acordarea !uportului nece!arcrerii de ctre agen+ii economici na+ionali a unor parteneriate cu companiile !trinepentru atragerea inve!ti+iilor directe n vederea perfec+ionrii tenologiilor i aptitudinilorprofe!ionale. %romovarea imaginii economice favora)ile +rii 9na din principalelecomponente ale Diploma+iei Economice o con!tituie promovarea unei imagini economicefavora)ile a Repu)licii Moldova care oac un rol indi!pen!a)il n o)+inereaperforman+elor economice e'terne. 4e poate afirma c e'i!t o corela+ie direct ntrenivelul promovrii imaginii +rii i volumul comer+ului e'terior/ precum i volumul

  inve!ti+iilor atra!e. nume promovarea activ a unei imagini favora)ile +rii va duce lao)+inerea unor rezultate politicoeconomice calitative i cantitative !contate precum" &a!igurarea credi)ilit+ii Repu)licii Moldova ca !tat n care inve!ti+iile !unt garantate deri!curi i pot fi pla!ate n activit+i economice profita)ile i dura)ile. & a!igurareaatractivit+ii Repu)licii Moldovei drept de!tina+ie pentru flu'urile inve!ti+ionale la nivelde +ar/ regiune/ ramur economic i informarea inve!titorilor privind oportunit+ileinve!ti+ionale n cadrul ace!tora. & promovarea imaginii Repu)licii Moldova de +arproductoare de mrfuri calitative i cu poten+ial turi!tic !porit. Reieind din !itua+iapoliticoeconomic actual/ !e vor ntreprinde m!uri concrete n vederea informriiactive i continue/ pe plan interna+ional/ a!upra entit+ii Repu)licii Moldova ntromanier favora)il +rii/ cum ar fi" & implementarea diver!elor m!uri promo+ionale. &

  organizarea Mi!iunilor oamenilor de afaceri. & organizarea n !trintate a zilelor;Moldova prezint;. & organizarea prezentrilor tematice. & reflectarea imaginii +rii ncadrul !ur!elor media de pe!te otare. & di!tri)uirea materialelor pu)licitare de!preeconomia +rii prin intermediul Mi!iunilor Diplomatice/ in!titu+iilor de profil icomunit+ii de afaceri din +rile !trine. %entru a evita !itua+ia unei implementri aotice am!urilor !tipulate mai !u!/ Mini!terul facerilor E'terne i (ntegrrii Europene propuneela)orarea !trategiei na+ionale de promovare a imaginii +rii/ care va fi orientat !preela)orarea i implementarea ulterioar a unui comple' de m!uri organizatorice/economice i uridice !peciale/ precum i a mecani!melor< in!trumentelor de promovareactiv a imaginii favora)ile a +rii n e'terior. tragerea a!i!ten+ei economice e'terne 9no)iectiv important al Diploma+iei Economice l con!tituie identificarea/ negocierea iatragerea a!i!ten+ei financiare e'terne pentru finan+area realizrii priorit+ilor dezvoltriieconomiei na+ionale a +rii. * aten+ie deo!e)it va fi acordat atragerii a!i!ten+eifinanciare e'terne neram)ur!a)ile !u) form de autoare/ granturi/ precum iimplementarea unor programe !pecifice de a!i!ten+ tenic. otodat/ !e va e'aminapo!i)ilitatea o)+inerii n !trintate a unor credite guvernamentale i comerciale ncondi+ii avantaoa!e/ de!tinate retenologizrii/ re!tructurrii i dezvoltrii indu!triei/diver!ificrii produc+iei/ revigorrii comple'ului productiv na+ional/ etc. * aten+ie !porit!e va atrage a!upra a!igurrii participrii +rii la diver!e programe de a!i!ten+ =,(4/

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  27/31

  %>RE/ 94(D/ 4(D etc.? cu )eneficierea ulterioar de a!i!ten+ tenic din parteadonatorilor !trini. Dezvoltarea cola)orrii cu organiza+iile economice interna+ionaleEficientizarea diploma+iei comerciale pe plan multilateral are drept !cop aprofundarearela+iilor ntre Repu)lica Moldova i organi!mele economice interna+ionale n vedereainfluen+rii i promovrii intere!elor na+ionale cu o mai mare eficacitate. @alorificarea

  deplin a oportunit+ilor oferite Repu)licii Moldova n calitatea !a de mem)ru alorganiza+iilor de talie mondial/ european i regional va rm3ne o prioritate aDiploma+iei Economice pe plan multilateral. !tfel/ o)iectivele diploma+iei economice peplan multilateral vor viza" & promovarea intere!elor economice na+ionale n cadrul*rganiza+iilor economice interna+ionale i regionale/ precum" 6ondul Monetar(nterna+ional/ Banca Mondial/ Banca European pentru Recon!truc+ie i Dezvoltare/*rganiza+ia Mondial a ,omer+ului/ *rganiza+ia Economic pentru ,ooperare iDezvoltare/ ,omi!ia Economic a Aa+iunilor 9nite pentru Europa/ Banca Europeanpentru Recon!truc+ie i Dezvoltare/ Banca (nterna+ional pentru Recon!truc+ie iDezvoltare/ *rganiza+ia Mondial a @milor. & valorificarea deplin a participriiRepu)licii Moldova n cadrul organiza+iilor economice interna+ionale i regionale prin

  formularea de propuneri referitor la !porirea eficien+ei de participare. & monitorizareaangaamentelor financiare ale Repu)licii Moldova fa+ de toate organi!meleinterna+ionale la care +ara noa!tr e!te parte. & optimizarea participrii delega+iilorRepu)licii Moldova la 6orumurile Economice i (nve!ti+ionale (nterna+ionale. &ncuraarea cooperrii tran!frontaliere/ prin pri!ma acordrii !uportului nece!ar realizriiunor proiecte comune cu alte +ri. *ptimizarea cola)orrii ME(E pe linie economica cuin!titu+iile guvernamentale na+ionale Realizarea cu !ucce! a o)iectivelor Diploma+ieiEconomice depinde n mare m!ur de nivelul de interac+iune dintre ME(E i in!titu+iilede profil din +ar. n ace!t !en!/ ME(E pledeaz pentru o cola)orare !tr3n! cuMini!terul Economiei i ,omer+ului/ Mini!terul 6inan+elor/ ,amera de ,omer+ i(ndu!trie i gen+ia pentru %romovarea E'portului i tragerea (nve!ti+iilor prin pri!ma

  urmtoarele ac+iuni" & in!tituirea unui !i!tem de cola)orare eficient ntre in!titu+iile deprofil i cu comunitatea de afaceri din +ara noa!tr. & cooperarea cu in!titu+iileguvernamentale n vederea ela)orrii propunerilor privind politica Repu)licii Moldova ndomeniul cola)orrii comercialeconomice/ n conformitate cu %rogramul de guvernare iangaamentele interna+ionale a!umate n plan multilateral i )ilateral. & coordonareaactivit+ii in!titu+iilor guvernamentale de re!ort din Repu)lica Moldova n vedereaela)orrii i prezentrii proiectelor de inve!ti+ii/ organizrii mi!iunilor comerciale ie'pozi+iilor de produ!e moldoveneti/ facilitrii i !ta)ilirii contactelor de afaceri cupartenerii !trini. & definitivarea/ n comun/ a pozi+iilor Repu)licii Moldova n cadrulorganiza+iilor economice. & a!i!tarea mini!terelor Repu)licii Moldova n domeniuldezvoltrii rela+iilor economice e'terne/ prin ela)orarea de avize/ demer!uri politicodiplomatice/ tran!miterea de in!truc+iuni !au !olicitarea informa+iilor nece!are de laMi!iunile Diplomatice re!pective. & coordonarea participrii delega+iilor Repu)liciiMoldova la 6orurile economice interna+ionale/ !eminarele i !impozioanele de profileconomic i inve!ti+ional. & monitorizarea i coordonarea activit+ii organiza+iilor/ carentreprind activit+i de promovare a e'porturilor de mrfuri i !ervicii/ atragereainve!ti+iilor !trine/ formarea imaginii +rii/ precum" ,amera de ,omer+ i (ndu!trie/*rganiza+ia pentru %romovarea e'portului i atragerea inve!ti+iilor din Repu)licaMoldova/ Mi!iunile oamenilor de afaceri pe!te otare/ uniunile i a!ocia+iile de

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  28/31

  productori na+ionali. . c+iunea ME(E i Mi!iunilor Diplomatice n vedereaimplementrii o)iectivelor Diploma+iei Economice *)iectivele Diploma+iei Economice!unt promovate de ctre Direc+ia Rela+ii Economice (nterna+ionale a ME(E i Mi!iunileDiplomatice ale RM pe!te otare. DRE( are !arcina de ela)orare a politicii economicee'terne i promovare a ace!teia prin intermediul Mi!iunilor Diplomatice/ precum i are

  rolul de coordonator ntre reprezentan+ele diplomatice ale Repu)licii Moldova/ in!titu+iilede profil economic din +ar i mediul de afaceri autoton. Rolul practic n promovareaDiploma+iei Economice revine Mi!iunilor Diplomatice care au drept atri)u+ii"%romovarea cooperrii economice i a e'porturilor 1. %romovarea dialogului econo