of 12 /12
Geografie economică Curs: Prof. univ. Dr. Remus Creţan LP: Drd. Liviu Jigoria-Oprea

Geografie economica mondiala

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geografie economica, seminarul 1

Text of Geografie economica mondiala

Page 1: Geografie economica mondiala

Geografie economică

Curs: Prof. univ. Dr. Remus CreţanLP: Drd. Liviu Jigoria-Oprea

Page 2: Geografie economica mondiala

Geografia economică •studiază spaţiul unde se produc bunurile şi serviciile, fluxurile pe care le produc acestea, ca şi factorii de producţie, condiţiile şi resursele punerii lor în valoare;

•explică modul în care omul exploatează resursele naturale, localizarea activităţilor economice şi formarea sistemelor de transport şi comerţ (Creţan, 2010).

Page 3: Geografie economica mondiala

Geografia economică •Prima fază

▫Descriptivă▫Enumerativă ▫Deterministă

•A doua fază▫Teoretizată▫Generalizată▫Voluntaristă (planificată)

•Noua geografie economică▫Relaţională▫Dezvoltare durabilă

Page 4: Geografie economica mondiala

Tipuri de economie

•Capitalistă▫Sectorul dominant - privat▫Competivitate şi concurenţă liberă▫Dezvoltare inegală

•Socialistă (comunistă)▫Privatul e înlocuit de social▫Economie planificată, centralizată▫Piaţă închisă

Page 5: Geografie economica mondiala

Procese actuale• Globalizarea - reprezintă procesul prin care

distanţa geografică devine un factor tot mai puţin important în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere de natură economică, politică şi socio-culturală.

▫Obiective: Prosperitate Egalizare economică

▫Consecinţe negative: Competivitatea – dezindustrializare, delocalizare Creşterea inegalităţii economice

Page 6: Geografie economica mondiala

• Primul val al globalizării (sec. XIX şi începutul sec. XX) – scăderea costurilor de transport, micşorarea tarifelor vamale şi crearea unor noi căi şi mijloace de transport (calea ferată-transportul feroviar) au dus la creşterea exporturilor, iar mai apoi a migraţiilor datorită dezovoltării economice a unor teritorii relativ nou descoperite şi colonizate (America de Nord, Australia).

• Al doilea val de globalizare (1950 – 1980) – caracterizat de o liberalizare selectivă (doar pentru ţările dezvoltate) a comerţului cu bunuri, ceea ce duce la apariţia aglomerărilor economice şi economia de scară în aceste ţări şi la apariţia inegalităţilor între Nord şi Sud.

• Al treilea val de globalizare (după 1980)▫ Triadizarea/tripolarizarea – SUA, UE şi Japonia (împreună cu

alte state din SE Asiei)▫ Liberarizarea mai mare a comerţului▫ Multinaţionalizarea▫ Creşterea exporturilor servicilor▫ Creşterea migraţiei internaţionale

Page 7: Geografie economica mondiala
Page 8: Geografie economica mondiala

Procese actuale• Delocalizarea include dezvoltarea de activităţi

economice ale unei companii (parţial sau total) în altă zone geografică.▫Cauze – costurile scăzute (ale forţei de muncă,

materiilor prime, taxe mai mici etc.)▫Consecinţe – dezechilibre* Profiturile obţinute în urma delocalizării sunt utilizate

pentru modernizarea tehnologiilor în ţara în care îşi are sediul firma-mamă – procesul de relocalizare

• Glocalizarea se referă la un produs sau serviciu care este dezvoltat şi distribuit la nivel global, dar este, de asemenea, adaptat pentru a se potrivi utilizatorului sau consumatorului dintr-o piaţă locală (think global, act local).

Page 9: Geografie economica mondiala

LP2 - Tipuri de agricultură pe glob/Regiuni agricole (2)

LP3 - Cultura plantelor (4)LP4 - Distribuţia cerealelor pe globLP5 - Distribuţia resurselor pe glob/industria

extractivăLP6 - Marile regiuni industriale ale Terrei (2)LP7 - Tipuri de industrie pe glob (4)LP8 - Industria energiei electriceLP9 - Tipuri de transporturi (2)LP10 - Harta căilor de comunicaţii ale EuropeiLP11 - Tipuri de turism (2)LP12 - Regiunile turistice ale globului (2)LP13 – Organizaţiile şi ansamblurile economice (2)LP14 - EVALUARE

Page 10: Geografie economica mondiala

LP2 - Tipuri de agricultură pe glob

• Agricultura de subzistenţă• Agricultura modernă

(intensivă)LP3 - Cultura plantelor• Cultura cerealelor• Plantele tehnice• Leguminoasele• Pomicultura LP6 - Marile regiuni

industriale ale Terrei• Exemplu: Boston –

Philadelphia; Tokyo – Kobe etc.

LP7 - Tipuri de industrie pe glob

• Industria energiei electrice• Industria metalurgică• Industria constructoare de

maşini• Industria chimică

LP9 - Tipuri de transporturi• La alegere – rutiere,

feroviare, maritime, fluviale, aeriene;

LP11 - Tipuri de turism• La alegere – turism montan,

turism balnear, turism sportiv, turism cultural, turism religios, agroturism etc.

LP12 - Regiunile turistice ale globului

• Prezentare la alegere 2 regiuni turistice ale Terrei

LP13 – Organizaţiile şi ansamblurile economice

• Prezentarea organizaţiilor economice (la alegere 2): UE, AELS, CEFTA, CEMN, NAFTA, MERCOSUR, APEC, OPEC etc.

Page 11: Geografie economica mondiala

Cerinţe evaluare

•Prezentări pe temele alese (15-20 min/pers.)•Proiect final (cu tema aleasă la prezentare)

▫Modele digitale (hărţi)▫Minim 10 pagini▫Bibliografie

•Anexă cu toate hărţile realizate în cadrul seminariilor

Page 12: Geografie economica mondiala

Bibliografie• Bran, F., Istrate, I., Roşu, A.G. (1996),

“Geografie economică mondial㔕 Creţan, R. (2010), “Geografie economică

mondială”, Editura Mirton, Timişoara• Negoescu, B., Vlăsceanu, G. (1998), “Terra

geografie economică”, Editura Teora, Bucureşti• Negoescu, B., Vlăsceanu, G. (2001), “Geografie

economică – Resursele Terrei”, Editura Meteora press, Bucureşti

• Peptănatu, D. (2009), “Geografie economică mondială”, Editura Credis, Bucureşti

• Truţi, S., Popa, N., Creţan, R. (1996), “Geografie economică mondială”, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara