Click here to load reader

Choroby odkleszczowe borelioza kleszczowe zapalenie mózgu

 • View
  78

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Choroby odkleszczowe borelioza kleszczowe zapalenie mózgu. PSSE Braniewo, 24.10.2011 r. Kleszcze - rozprzestrzenienie. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Choroby odkleszczowe borelioza kleszczowe zapalenie mózgu

 • Choroby odkleszczoweboreliozakleszczowe zapalenie mzguPSSE Braniewo, 24.10.2011 r.

 • Kleszcze - rozprzestrzenienieKleszcze yj zazwyczaj w rodowisku lekko wilgotnym obfitym w rolinno: w lasach i na ich skraju, w zagajnikach, zarolach, na kach, pastwiskach i lenych polanach, na obszarach poronitych paprociami, jeynami, leszczyn, nad brzegami rzek, jezior i staww. Larwy kleszczy spotykane s zazwyczaj w trawie do 30 cm, nimfy na trawach i rolinach niszych ni 1m a posta dorosa na chwastach i krzewach do 1,5m wysokociNa wiecie znanych jest okoo 800 gatunkw kleszczy. W Polsce do tej pory stwierdzono wystpowanie 20 gatunkw. Wikszo rodzimych gatunkw kleszczy zamieszkuje nory bd gniazda zwierzt i nie stanowi realnego zagroenia dla ludzi.

 • Aktywno sezonowa kleszczyWzrasta:wiosn jesieni Aktywno kleszczy rozpoczyna si w marcu lub kwietniu, kiedy gleba osiga temperatur 5-7C i koczy si, gdy rednia temperatura powietrza obniy si do powyszych, co ma miejsce w padzierniku lub listopadzie.

 • Aktualna sytuacja epidemiologicznaNiewtpliwie problemem wojewdztwa warmisko-mazurskiego jest wysoki wspczynnik zapadalnoci na borelioz (dwukrotnie wyszy ni w kraju) i kleszczowe zapalenie mzgu (szeciokrotnie wyszy ni w kraju).

  Zakaeniom sprzyja endemiczne wystpowanie zakaonych kleszczy, wysoki procent zalesienia terenu, istnienie wielu orodkw turystycznych na terenach zalesionych Warmii i Mazur, masowe zbieranie jagd oraz grzybw w okresie lata i jesieni.

 • Kleszcze przenosz wiele gronych chorbKleszczowe zapalenie mzgu (KZM)

  Borelioza

 • Kleszczowe zapalenie mzguKleszczowe zapalenie mzgu jest chorob zakan wywoywan przez wirusy, ktre rozwijaj si w organizmie zakaonego kleszcza. S one przekazywane czowiekowi po przyssaniu si kleszcza do skry.

  Wirusy rozmnaaj si w miejscu wniknicia do organizmu. Drog limfatyczn dostaj si do wzw chonnych, szpiku kostnego, ledziony, migdakw, gdzie namnaaj si dalej. Nastpnie przez krew przenoszone si do orodkowego ukadu nerwowego.

  KZM moe mie rny przebieg, od agodnego chory przechodzi jedynie pierwszy etap choroby do cikiego z objawami ze strony OUN i dugotrwaymi skutkami neurologicznymi.

 • Obszary rozprzestrzenienia KZM w Europie

 • Kleszczowe zapalenie mzgu- etapy chorobyOkres inkubacji:W wikszoci przypadkw przed wystpieniem dolegliwoci wynosi on od 7 do 14 dni, ale moe trwa od 2 do 28 dni.

  Pierwszy etap:Pierwszy etap trwa rednio od 2 do 4 dni (rzadko obserwowano okresy trwajce od 1 do 8 dni) i odpowiada fazie wiremii (krenia wirusa we krwi).Jest zwizany z wystpowaniem niespecyficznych objaww grypopodobnych oraz wzrostem temperatury ciaa do 38C u wikszoci osb.Objawy grypopodobne w trakcie pierwszego etapu KZM:gorczka > 38,0C, zmczenie, bl gowy, bl plecw i koczyn, objawy zakaenia grnych drg oddechowych, objawy odkowo-jelitowe, utrata aknienia, nudnoci.

 • Kleszczowe zapalenie mzgu- etapy chorobyOkres bezobjawowy:Po pierwszym etapie nastpuje okres bezobjawowy trwajcy okoo 8 dni (obserwowano czas trwania od 1 do 20 dni). W tym okresie pacjenci nie maj zazwyczaj adnych objaww.

  Drugi etap:W okoo 2 do 4 tygodni po zakaeniu jedna trzecia pacjentw rozwija drug faz choroby charakteryzujc si zajciem OUN. Objawami drugiego etapu KZM s: wzrost ciepoty ciaa do 40 C, oczopls, depresje, parali, poraenia i uszkodzenia nerww czaszkowych, niedowady niesymetryczne w 24% przypadkw poraeU osb w wieku powyej 40 lat - 2% przypadkw miertelnych. U dzieci i dorosych w wieku poniej 40 lat, w wikszoci przebieg choroby agodny, czsto zakaenia bezobjawowe.

 • Diagnozowanie i leczenie KZMKZM mona zdiagnozowa tylko na podstawie bada laboratoryjnych krwi i pynu mzgowordzeniowego.

  Nie ma przyczynowego leczenia KZM, medycyna nie dysponuje lekiem, ktry zwalczaby wirus lub hamowa jego rozmnaanie.

  Terapia zmierza jedynie do agodzenia objaww np. obniania gorczki, agodzenia blu itp.

  W przypadku wystpienia drugiej fazy choroby niezbdna jest hospitalizacja, ktra moe trwa od tygodnia do roku leczenia

  Przechorowanie kleszczowego zapalenia mzgu daje trwa odporno organizmu.

 • Szczepienia ochronneJedynym skutecznym sposobem w pozwalajcym unikn KZM jest szczepienie ochronne.

  Jak dziaa szczepienie przeciw KZM? W organizmie osoby zaszczepionej nastpuje produkcja swoistych przeciwcia przeciw wirusowi KZM. Po ukuciu przez zakaonego kleszcza, przeciwciaa te zwalczaj zakaenie i nie dochodzi do rozprzestrzeniania si wirusa w organizmie.Szczepienie najlepiej rozpocz przed okresem erowania kleszczy, czyli w zimie lub wczesn wiosn. Rekomendowany schemat szczepienia podstawowego skada si z trzech kolejnych dawek, jednak ju po przyjciu dwch pierwszych dawek szczepienia zyskujemy ochron na najbliszy sezon aktywnoci kleszczy. By zapewni dugotrwa niezbdne s take pojedyncze szczepienia przypominajce podawane w odstpach kilkuletnich.

 • BoreliozaBorelioza (choroba z Lyme, krtkowica kleszczowa) to choroba zakana wywoywana przez bakterie krtki z rodzaju Borrelia.

  W woj. warmisko-mazurskim ok. 30% kleszczy jest zakaonych krtkami Borrelia.

  Krtki namnaaj si w jelicie kleszcza. Aby kleszcz mg zakazi ywiciela, musi by odpowiednio dugo przyssany do skry - posta dorosa ok. 2 dni, larwa lub nimfa kilka godzin

 • Borelioza etapy chorobyI ETAP - rumie wdrujcy

  Trwa 2-30 dni.Pojawia si w 30-50% przypadkw zakae po kilku dniach po ukszeniu przez kleszcza.Najpierw tworzy si grudka, a nastpnie zaczerwieniony piercie o rednicy min. 5 cm.Rumie jest niebolesny, nie swdzi, rozszerza si w cigu kilku dni, potem goi si sam w cigu kilku dni miesicy.I etapowi choroby mog towarzyszy agodne objawy grypopodobne.

 • Borelioza etapy chorobyII ETAP Trwa 1-4 miesicy.Mog wystpi objawy (nie wszystkie u wszystkich zakaonych):skrne - pojawiajce si i znikajce w rnych miejscach zaczerwienienia,ze strony ukadu krwiononego - zapalenie minia sercowego, bloki serca (w 5 % przypadkw),ze strony ukadu nerwowego - ble gowy, sztywno karku, zmczenie; u 20% chorych: zapalenie opon mzgowych, nerww czaszkowych (gwnie nerwu twarzowego), nerww obwodowych ble korzonkowe dwustronne.Inne objawy nawracajce: zapalenie wtroby, mini, bony naczyniowej oka, powikszenie wzw chonnych, kaszel o nieznanym pochodzeniu.II etap choroby wymaga oznaczenia przeciwcia w klasie IgM i IgG lub klasy IgG dwukrotnie w odstpie 2-3 tygodni.

 • Borelioza etapy chorobyIII ETAP

  Trwa od kilku miesicy do kilku lat.Objawy (nie wystpuj wszystkie u kadego chorego):uoglnione zapalenie staww - w 60% przypadkw dotycz jednego lub rzadziej wielu staww powodujc: duy obrzk, wysik, bolesno, zaczerwienienie; te dolegliwoci ustpuj, a po kilku dniach powracaj w tym samym lub innym stawie,pne zmiany neurologiczne - zaburzenia czucia, mowy, pamici, stany depresyjne,zanikowe zmiany skrne - miejscowo pergaminowa skra.W III etapie choroby oznacza si przeciwciaa w klasie IgG; utrzymuj si one przez wiele lat na staym poziomie.

 • BoreliozaPrzechorowanie boreliozy nie chroni przed ponownym zachorowaniem .

  Nie ma szczepionki przeciwko boreliozie.

  Borelioz leczy si terapi antybiotykow.

  Kade podejrzenie zakaenia naley skonsultowa z lekarzem i wykona badanie diagnostyczne.

  Kleszcza naley usuwa pset. Nie wolno smarowa go tuszczem, gdy dusi si i wydala do krwi ywiciela krtki Borellia.

 • Porwnanie

  Kleszczowe zapalenie mzguBoreliozaChoroba wirusowa wirus KZMChoroba bakteryjna krtki z grupy BorreliaMona zdiagnozowa tylko na podstawie bada laboratoryjnych krwi i pynu mzgowordzeniowego.Rumie wdrujcy.Oznaczenia przeciwcia w klasie IgM i IgG.Brak leczenia przyczynowego (skierowanego przeciw wirusowi KZM)Dostpne leczenie przyczynowe ( antybiotykoterapia)Dostpne skuteczne szczepienia profilaktyczneBrak moliwoci profilaktykiTylko bardzo szybkie usunicie kleszcza moe by pomocne. Zakaenie nastpuje od momentu rozpoczcia ssania. Wirus bytuje w gruczoach linowych.Wane szybkie usuniecie kleszcza Zazwyczaj zakaenie nastpuje nie wczeniej ni po 24 godzinach od rozpoczcia ssania.

 • Sposoby ochrony przed kleszczami i przenoszonymi przez nie chorobami:noszenie ubrania ochronnego podczas przebywania w siedliskach kleszczy (wysokie buty, dugie spodnie, bluza z dugim rkawem, okrycie gowy),unikanie siadania, leenia na trawie i pod krzewami,stosowanie preparatw odstraszajcych kleszcze,staranne ogldanie ubrania po wyjciu z miejsc, gdzie mog wystpowa kleszcze,dokadne przegldanie powierzchni ciaa oraz wczesne i ostrone usuwanie kleszcza ze skry,

 • Dzikuj za uwag

Search related