Click here to load reader

Borelioza – znaczenie ziół w terapii

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Borelioza – znaczenie ziół w terapii

 • Zioa ZdrowiadlaCentrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki

  www.bonimed.pl http://www.facebook.com/ZiolaDlaZdrowia

  Nr 2/2015 Lato

  Borelioza znaczenie zi

  w terapii

  Temat numeru W numerze m.in.

  Dieta wydua ycie

  Korze piwonii biaej nadziej dla cierpicych na choroby

  reumatyczne

  Napiciowe ble gowy

 • Owoce jagodowe chroni mzg przed uszkodzeniem Owoce jagodowe chroni

  mzg przed uszkodzeniem

  Serdecznie zapraszamy Pastwa na nasz fanpage Zioa dla Zdrowia www.facebook.com/ZiolaDlaZdrowia, gdzie znajd Pastwo ciekawostki na temat zioolecznictwa i zdrowego stylu ycia.

  N ie od dzi wiadomo, e substancje rolinne bogate wantocyjany (substancje barwice owoce iwarzywa na kolor niebieski, zielony, czerwony, fioletowy) wykazuj bardzo ko-rzystne oddziaywanie na prac mzgu. Pisalimy ju otym wpoprzednich numerach naszego kwartalnika, e poprawiaj one such iwzrok. Zprezentowanych wtedy bada wynikao,

  e owoc borwki czarnej iekstrakty zniej poprawiaj funkcj czci mzgu odpowiedzialnej za

  such iwzrok.

  Jest wiele dowodw naukowych na to, e owoce jagodowe bogate wintensywne barwni-

  ki naturalne hamuj rozwj chorb neurodegradacyjnych. Dowiedziono tego np. w przypadku

  Resveratrolu, ktry obecny jest wczerwonym winie.

  Temat pozytywnego wpywu na mzg owocw jagodowych iekstraktw znich wykonanych

  zainteresowa znamienite rodowiska naukowe np. Harwardzk Szko Zdrowia.

  Przeprowadzono w tej placwce naukowej badania na szerok

  skal, w ktrych wzio udzia 120 tys. uczestnikw. Konkluzj tych

  bada by wniosek, e ryzyko wystpienia choroby Parkinsona uosb

  wzbogacajcych diet o owoce jagodowe, herbat i czerwone wino

  byo o40% nisze. To neuroochronne dziaanie substancji naturalnych

  jest kolejnym argumentem do rekomendowania spoywania ich lub

  ekstraktw z nich osobom zagroonym chorob Parkinsona, ale te

  innymi chorobami uszkadzajcymi mzg np. chorob Alzheimera bd

  uoglnion miadyc ttnic.

  W Centrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy osobom

  zagroonym tymi chorobami 2 nasze preparaty tj. Vitalbon (2 x dz.

  1 kapsuka) i Resveratrol w kroplach (2 x dz. 8 kropli pod jzyk),

  awprzypadku problemw ze wzrokiem Oculobon (2 x dz. 1 kapsuka).

 • Od pewnego czasu wnaszym Centrum stosujemy preparat Vitalbon oraz Te-lomer System Bell Visage (zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsuki doustne). Wskad obu tych produktw wchodzi ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, ktry ma du zawar-to bajkaliny.

  Bajkalina jest jedn z nielicznych sub-stancji, ktra moe przyczyni si w sposb istotny do opnienia starzenia si organizmu. Jej stosowanie zwiksza dugo ochronnych kocwek chromosomw zwanych telome-rami (m.in. za odkrycie roli telomerw wpo-dziaach komrkowych przyznano w2009 r. nagrod Nobla).

  Uosb stosujcych Vitalbon lub Te-lomer System Bell Visage dostrzega si wyrane oznaki odmodzenia. Widoczne s one zarwno na skrze (redukcja zmarsz-czek, przebarwie, zwikszenie elastycznoci skry), jak te woglnym stanie zdrowia. Oso-by uywajce w/wprodukty maj wicej wi-goru, wiksz wydolno fizyczn ilepszy na-strj tak charakterystyczne dla osb modych.

  Okazuje si, e pozytywny wpyw na dugo telomerw ma take poczenie niskotuszczowej diety rolinnej, umiarkowa-nej aktywnoci fizycznej oraz technik radzenia sobie ze stresem.

  Po 5 latach stosowania takiej diety stwierdzono, e dugo chronicych nasz materia genetyczny telomerw zwikszya si o10%.

  Powyej przedstawiono informacje z nie-zwykle prestiowego czasopisma medyczne-go, jakim jest The Lancet. W naszym Cen-trum w celu opnienia procesu starzenia si organizmu stosujemy 2 preparaty: Resvera-trol w kroplach i Apibon w kapsukach.

  Dieta wydua ycie

  Absolutnieinnowacyjna formua: odmadzajca zwikszajca elastyczno

  skry redukujca zmarszczki rozjaniajca przebarwienia naturalnie chronica przed

  promieniami UV

  Ju czas,eby

  cofna czas

  SKRA MODSZA O 10 LATDOSTPNE W APTEKACH I SKLEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

  zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsuki doustne

 • CHITOBONzmniejsza wchanianie

  tuszczw

  REGULOBONprzyspiesza prac jelit,

  daje uczucie sytoci

  ADIPOBON MONOwspomaga odchudzanie,

  redukuje cellulit

  Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  Odkrycia naukowe nios osobom z nadwag znakomite informacje. Badacze zUniwersytetu Washingtoskiego zapewniaj, e dugi sen sprawia, i geny odpowiedzialne za otyo nie uak-tywniaj si w takim stopniu, jak uosb, ktre pi krtko.

  Trzeba wiedzie o tym, e nasz materia gene-tyczny jest podobny do instrumentu strunowego. Organizm wykorzystuje ten materia wsposb selek-tywny. Nie uderza zawsze we wszystkie struny, atylko wniektre, wzalenoci od potrzeb.

  Wpyw na melodi, jak gra nasz organizm maj rne czynniki. Okazuje si, e oprcz prawidowej diety jest to take dugo snu. Wedle bada w/wnau- kowcw amerykaskich waciw iloci snu dla osb, ktre chc si odchudzi jest 9 godzin.

  Aby jeszcze poprawi nastrj odchudzajcym si pragniemy poinformowa ich, i odchudzaniu bardzo sprzyja spoycie obfitego niadania - najlepiej wpierw-szej godzinie po obudzeniu si. Osoby szerzej zaintere-sowane sposobem odchudzania odsyamy do naszych specjalistycznych materiaw edukacyjnych, tj. do Zalece Dietetycznych CZOG, ktre mona znale na stronie www.bonimed.pl.

  Dugi sen odchudza

 • Cellulit jest problemem estetycznym trapi-cym wiele kobiet. Preparaty zioowe mog przyczyni si do likwidacji tej przypadoci. Naley stosowa 3 grupy produktw: Preparaty przyspieszajce proces spalania tkan-

  ki tuszczowej. Takim produktem jest Adipobon mono - stosuje si go 2 x dz. 2 kapsuki najlepiej przed planowan aktywnoci fizyczn. Zawiera on wswym skadzie ekstrakt zgarcynii cambogii oraz CLA - sprzony kwas linolowy.

  Produkty antyoksydacyjne - najlepiej pochodze-nia naturalnego. Takim preparatem jest Vitalbon (2 x dz. 1 kapsuka).

  rodki poprawiajce krenie krwi wnaczyniach wosowatych oraz przepyw limfy. Takim produk-tem jest Venobon (2 x dz. 1 kapsuka).

  Opisan kuracj zalecamy stosowa, co naj-mniej przez okres 3 miesicy. Znaszych dowiad-cze wynika, e wwikszoci przypadkw nast-puje redukcja skrki pomaraczowej.

  Zioa na cellulit

  Przed uyciem zapoznaj si z ulotk, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych i dawkowanie oraz informacje dotyczcestosowania produktu leczniczego, bd skontaktuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu.

  NEFROBONISOL Zapalenie nerek

  i drg moczowych Kamica nerkowa Dna moczanowa

  NERWOBONISOL Nerwica Bezsenno

  PECTOBONISOL Przezibienie, kaszel Zapalenie oskrzeli Astma

  GASTROBONISOL Zaburzenia trawienia Zatrucia pokarmowe Kamica ciowa Wzdcia Zgaga

  CARDIOBONISOL Nadcinienie Niedokrwienie

  i osabienie serca

  Krople OjcaGrzegorza Sroki

 • Bl tego typu jest do uciliwym towarzy-szem ycia - gwnie pa, cho miewaj go rwnie mczyni. Nie jest moe zbyt silny, ale wystpuje bardzo czsto. Lokalizuje si najczciej wokolicy czoowej, ma charakter rozla-ny, tpy. Niektre osoby okrelaj go jako wraenie ucisku. W odrnieniu od migreny nie pojawiaj si wczasie jego przebiegu nudnoci ani wymioty. Ujawnia si zwykle po 30 roku ycia, aszczyt za-chorowa to 4 dekada ycia.

  W Centrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorza radzimy sobie ztym dokuczliwym problemem do sprawnie. Zazwyczaj stosujemy postpowanie dwutorowe:1. Wykonujemy upacjenta bd pacjentki zabiegi

  z terapii manualnej, akupresury, czasami aku-punktury. S one najlepszym i najskuteczniej-szym sposobem radzenia sobie z tym proble-mem. Efekty s widoczne czasami od razu po pierwszej wizycie.

  2. Niejednokrotnie jednak zdarza si, i przyczy-na dolegliwoci ma podoe trawienne. Czsto sami pacjenci zwracaj na to uwag mwic, e maj bl gowy od odka. Dlatego te drugim (czasami stosowanym rwnolegle) sposobem leczenia jest zaywanie preparatu zioowego Gastrobonisol 2-3 x dz. po 1 yeczce. Przy-wraca on prawidowe trawienie. Efektem jego stosowania jest rwnie ustpienie blw gowy. Naley go przyjmowa co najmniej przez okres ok. 5 tygodni. Zwykle po tym okresie natenie iczsto wystpowania blw jest zdecydowa-nie mniejsza.

  Napiciowe ble gowy

  CARDIOBON wspomaga ukrwienie

  serca i prawidowe cinienie

  PROSTATOBON wspomaga witalno

  i prawidow funkcj prostaty

  pomocny w ysieniu typu mskiego

  HEPATOBON wspomaga trawienie chroni wtrob

  i trzustk

  DERMOBON wzmacnia wosy,

  skr i paznokcie

  KLIMAKTOBON agodzi objawy

  klimakterium

  Preparaty Ojca Grzegorza Sroki

 • Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  Pogorszenie suchu nie zawsze spowodowane jest chorobami uszu. U osb starszych moe wystpi rwnie inna przyczyna zaburze suchu, polegajca na pogorszeniu si funkcji mzgu. Prowadzi to do tego, e impulsy dwikowe nie s pra-widowo przetwarzane ianalizowane.

  Obie przyczyny pogorszenia suchu mog mie podoe wzaburzeniach ukrwienia. Dlatego te sku-teczn metod ich leczenia jest podawanie rodkw usprawniajcych krenie krwi, zwaszcza w naczy-niach wosowatych. W naszym Centrum zalecamy w takich przypadkach preparat Memobon (1-2 dz. 1 kaps.), ktry usprawnia ukrwienie mzgowe, ale take ukrwienie aparatu suchu, ktry zlo-kalizowany jest wuchu wewntrznym. agodzi on te zawroty gowy i szumy uszne. Skuteczno Memobonu jest wynikiem jego doskonaego skadu, tj.: miorzbu japoskiego ikorzenia e-szenia, ktre poprawiaj mikrokrenie oraz maj wpyw na zwik-szenie funkcji poznawczych. Take zawarty wnim ma-gnez pozytywnie wpywa na prawidowy such.

  Drugim preparatem, ktry stosujemy w przy-padku zaburze suchu jest Resveratrol - esencja wina wkroplach, podawany pod jzyk 2 x dziennie po 8 kropli. Wykazuje on korzystne dziaanie zwaszcza uosb, ktre naraone s na haas np. suchajcych muzyki p