of 61/61
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HỘI TOÁN HỌC HÀ NỘI ========================== NGUYỄN VĂN MẬU, NGUYỄN HỮU ĐỘ (Chủ biên) CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI (Tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học) Hà Nội, 26-27/04/2012

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI · PDF file... Thông báo và tập hợp các bài ... Những bài toán thi học sinh giỏi lớp 9 về ... minh

 • View
  250

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI · PDF...

 • S GIO DC V O TO H NI

  V HI TON HC H NI==========================

  NGUYN VN MU, NGUYN HU (Ch bin)

  CC CHUYN TON HCBI DNG HC SINH GII

  (Tm tt bo co Hi ngh khoa hc)

  H Ni, 26-27/04/2012

 • K HOCH V CNG TC CHUN B HI THO KHOA HCCC CHUYN TON HC BI DNG HC SINH GII

  NM 2012

  I. Thi gian, a im, thnh phn:

  1. Thi gian: 3 ngy (25,26,27/04/2012)

  2. a im: Phng hp, Hi trng Trng THPT Chu Vn An H Ni

  3. Thnh phn:

  - B Gio dc v o to: Lnh o B, Lnh o v GD Trung hc;- Lnh o LH CHKHKT HN- Cc tp ch: Ton hc tui tr, Ton tui th;- Hi Ton hc H Ni; Hi Ton hc VN,- Cc tc gi c bi ng k tham d Hi tho;- Cc phng Gio dc v o to, huyn, th, mt s trng THCS (c danh sch km theo);- Truyn hnh, bo, i.4. Ban T chc v Ban chng trnh Hi tho (km Quyt nh):

  II. Ni dung chnh ca hi tho:- i mi cng tc qun l gio dc giai on 2012-2015 v nhng nh hng mi.- nh gi thc trng phng php dy hc Ton, nhng thun li, kh khn trong i mi

  phng php dy hc; xut cc gii php c th, kh thi v i mi phng php dy hc bmn.

  - c bit cc chuyn o to, bi dng hc sinh, sinh vin gii, tham gia cc k thi hcsinh gii cc cp hng nm, ...nhm nng cao cht lng o to.

  III. Cng tc chun b

  Trc 30/03/2012 - Thnh lp Ban T chc, Ban chng trnhLnh o S GD v T

  Trc 15/04/2012

  - Chun b ni dung Hi tho: Thng bo v tp hp cc bi vit, In n k yu(Ban t chc, Hi TH, S GD)

  - Chun b chng trnh vn ngh, luyn tp(Trng THPT CVA)

  2

 • - In v gi giy mi (Ban t chc, Hi TH, S GD)

  - Lin h cc n v lin quan m bo an ninh, an ton giao thng, in, nc, ...S GD v T HN, Trng THPT CVA (Anh Dng)

  -Trang tr, khnh tit: Khu hiu, Hi trng ln, 2 Hi trng nh, hoa, nc ung ...Trng THPT CVA (Anh Dng)

  - Chun b hi trng, m thanh, nh sng, my chiu,..Trng THPT CVA

  - Tng v sinh ton trng Trng THPT CVA

  - Chun b nh khch (4 phng), phng tin i li Trng THPT CVA

  Sng 26/04/2012

  n tip i biu Trng THPT CVA

  Ghi danh sch i biu v pht k yuTrng THPT CVA

  B tr ch ngi trong Hi trng (Dnh 3 hng gh gia cho i biu)Trng THPT CVA

  Ph trch chng trnh vn ngh cho mng (nu c)Trng THPT CVA

  Phng tin trnh chiu, loa iTrng THPT CVA

  26/04/2012 Ni dung chng trnh Hi THHN

  Tra 26/04 Chun b n traS GD v Anh Dng (HT THPT CVA)

  Chiu 26/04/2011

  T 13h30-16h00 Ni dng v iu hnh 2 Hi tho chuyn Hi THHN

  16h15-17h30 Hi tho tng kt phin ton thBTC (Anh Mu+Anh )

  3

 • Ti 26/04/2011

  n ti (cho cc i biu xa (40 xut))S GD v T (Anh Quang), Anh Dng (THPT Chu Vn An)

  Ngy 27/04/2012 Chng trnh Ta m bn trn

  Chun b phng tin a n,S GD (Anh Tun)

  Ni dung hot ngHi THHN (Anh H), S GD (Anh Tun), Trng PT DTNT H Ni (Anh Ph)

  Cc ngy Hi tho: Quay phim, chp nh v t liuHi THHN (Thm Ngc Khu)

  4

 • CHNG TRNH CHI TIT

  Ngy 25/04/2012

  14h30-16h30 Hp Ban T chc v Ban chng trnh, tng duyt bo co.Nguyn Vn Mu, Nguyn Hu

  Ngy 26/04/2012

  08h00-8h30 n tip i biu Phng GDPT v Trng THPT CVA08h30-9h00 Vn ngh cho mng Trng THPT CVA09h00-9h05 Tuyn b l do, gii thiu i biu m Xun Quang, Ph Vn Phng09h05-9h15 Pht biu khai mc Nguyn Hu Pht biu dn Nguyn Vn Mu09h15-09h25 Pht biu ca i biu- GS TS V Hoan Ch tch Lin hip cc Hi KHKTHN- TS V nh Chun V trng V GDTH B GD v T

  09h25-11h30 Cc bo co phin ton th

  1. NGT Hn Lin Hi:Mt s kin v vn bi dng hc sinh gii hin nay

  2. PGS Trn Huy H:Vai tr ca Hi THHN trong cng tc hp tc o to vi cc s GD v hot ng chuyn

  mn v bi dng hc sinh gii- ThS Ch Xun Dng (HT THTH CVA):

  V hot ng chuyn mn ca CLB Ton hc HN- TS Phm Th Bch Ngc:

  Vai tr ca Tp ch TH v TT trong bi dng HSG ph thng- ThS V Kim Thu:

  Hot ng ca Tp ch Ton Tui th- ThS Trn Vn Khi (HN-Amsterdam);

  V cc chuyn bi dng hc sinh gii ca HN- ThS L i Hi:

  V t chc cc k thi HSC Th HN

  11h30-13h00 Ngh n tra

  14h00-17h30 Cc bo co chuyn Ton hc bi dng GV v cc vn lin quan.

  iu hnh THCS: GS. Nguyn Vn Mu, ThS. Ch Xun Dng

  1. PGS H Tin NgonTng s cc cch phn chia mt tp hp thnh cc tp con ri nhau

  2. TS Nguyn Vit HiNhng bi ton thi hc sinh gii lp 9 v s hc

  5

 • 3. TS Nguyn Vn NgcMt s dng ton v chia a thc i xng

  4. ThS Nguyn B angng thng Simson

  5. ThS L Th Thanh BnhMt s phng php gii phng trnh hm bc THCS

  6. GV Nguyn Th Minh ChuMt s dng ton lin quan n dy s c quy lut cp THCS

  7. ThS H Quang VinhPhp nghch o v ng dng

  8... Cc bo co mi ng k ti hi tho.

  iu hnh THPT: PGS. Trn Huy H, PGD S L Ngc Quang

  1. PGS Hong Ch ThnhMt vi k thut gii tch trong t hp

  2. PGS Nguyn Thu ThanhMt cch tip cn nh ngha hm m

  3. PGS V nh HoBi ton t mu th

  4. GS Phm Huy inHm s m - vn "Bit ri - kh lm - ni mi" m vn cha ht

  5. GS ng Huy RunPhng php Graph

  6. TS Trnh o ChinMt s lp phng trnh hm dng Pexider v p dng

  7. PGS m Vn NhTham s ha th phng v ton s cp

  8... Cc bo co mi ng k ti hi tho

  Phin tng kt: GS. Nguyn Vn Mu, ThS Nguyn Hu

  18h00-19h30 n ti (dnh cho cc i biu tnh xa)

  Ngy 27/04/2012

  -Cc bo co khoa hc hi ngh bn trn.- 11h30: n tra- 16h00: Xe xut pht v H Ni.

  6

 • Mc lc

  Nguyn Vn Mu, Nguyn Hu Li ni u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Nguyn Thy ThanhMt cch tip cn nh ngha hm m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Trn Nam DngNguyn l cc hn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Trnh o Chin, L Tin DngMt s dng tng qut ca phng trnh hm Pexider v p dng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  ng Huy RunPhng php Graph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  H Th Mai DungMt s tnh cht ca hm li, lm bc cao v p dng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Nguyn Th Minh ChuMt s dng ton lin quan n dy s c quy lut cp THCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Hong t Hnh l Lagrange v cc phng trnh hm lin quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  L H Qu v Phm Xun ThnhV mt s bi ton v phng trnh hm gii bng phng php sai phn . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Hong Ch ThnhMt vi k thut gii tch trong t hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  m Vn NhTham s ha th phng v ton s cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  V nh HaBi ton t mu th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  7

 • Nguyn ng PhtMt s tnh cht ca t im trong mt phng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Nguyn Vn NgcMt s bi ton v chia ht i vi cc a thc i xng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Trn Vit AnhS dng s phc gii ton t hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Quch Vn GiangChng minh bt ng thc bng phng php tham s ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  L Th Anh oanTnh n nh nghim ca mt s phng trnh hm Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Phm Th NhnMt s phng php chng minh bt ng thc lng gic trong tam gic . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Trn Vit TngMt s lp phng trnh hm a n sinh bi phi ng thc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Trng Ngc cMt s ng dng tch v hng ca hai vct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Phm Huy inHm s m - vn "Bit ri - kh lm - ni mi" m vn cha ht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  Nguyn B angng thng Simson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  H Quang VinhPhp nghch o v ng dng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Trng Ngc cMt s ng dng tch v hng ca hai vct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  o Xun LuynMt s bi ton c xy dng t cng thc Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  L Th Thanh BnhMt s phng php gii phng trnh hm bc THCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Phm Th Bch NgcChuyn cho i s 9: Phn nguyn v ng dng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  8

 • Li ni uNguyn Vn Mu, Ch tch hi Ton hc H NiNguyn Hu , Gim c s GD v T H Ni

  Ha nhp vi c nc cho mng ngy gii phng min Nam, thng nht t nc v ngyQuc t lao ng 01.05 v thc hin cc chng trnh i mi gio dc Th , S Gio Dc vo to H Ni phi hp vi Hi Ton hc H Ni ng t chc Hi tho khoa hc Cc chuyn Ton hc bi dng hc sinh gii ti trng THPT Chu Vn An, thnh ph H Ni vo ccngy 26-27/04/ 2012

  y l hi tho u tin theo tinh thn k kt phi hp hot ng gia S Gio Dc v oto H Ni v Hi Ton hc H Ni bn v lin kt bi dng hc sinh gii v bi dng hc sinhgii mn ton Trung hc ph thng v Trung hc c s.

  Hi tho khoa hc ln ny c tin hnh t 26-27/4/2012 ti thnh ph H Ni hn hnhc n tip nhiu nh khoa hc, nh gio lo thnh, cc nh qun l, cc chuyn gia gio dcv cc nh ton hc bo co ti cc phin ton th v cc cn b ch o chuyn mn t cc sGio dc v o to, cc thy gio, c gio b mn Ton ang trc tip bi dng hc sinh giimn Ton bo co ti cc phin chuyn ca hi tho.

  Ban t chc nhn c gn 30 bo co ton vn gi ti hi tho. Song do khun kh rthn hp v thi gian, khu ch bn v thi lng ca cun k yu, chng ti ch c th a vok yu c 20 bi, nhng bi cn li s c