Click here to load reader

Afgangsprojekt til aflevering - Praxis · PDF file Christina Arnfred Nissen. Erhvervspædagogisk diplom. Afgangsprojekt. Nov. 2015 4 de øvrige undervisere på kurset. Hvilke tiltag

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Afgangsprojekt til aflevering - Praxis · PDF file Christina Arnfred Nissen....

 • Hvordan bidrager ”Oplevelsen af TRANSFER” til

  LÆRING

  Diplomretning: Diplom i erhvervspædagogik

  Modul: Afgangsprojekt

  Navn og studienummer: Christina Arnfred Nissen eh36520

  Vejleden: Lektor, cand. Pæd. Helle Bjerresgaard

  University College Syddanmark.

  Dato for aflevering: 24.11.15.

  Anslag: 59.998.

 • Indholdsfortegnelse

  1.0.Indledning .................................................................................................................................. 1

  2.1.Problemstilling ......................................................................................................................... 1

  2.2. Problemformulering ............................................................................................................... 2

  3.0.Metode ........................................................................................................................................ 3 3.1. Kontekst ......................................................................................................................................... 3

  Udbud A ...................................................................................................................................... 3 Udbud B ...................................................................................................................................... 3 Evaluering ................................................................................................................................... 4

  3.2. Undersøgelses design ................................................................................................................... 4 3.3. Etiske overvejelser i forhold til uv’s dobbeltposition ...................................................................... 7 3.4. Teori ............................................................................................................................................... 7

  4.0.Empiri ......................................................................................................................................... 9

  5.0.Analyse ...................................................................................................................................... 10 5.1. Sammenhæng mellem ”oplevelsen af transfer” og læring.......................................................... 10

  Indholdsdimensionen; meningsfuld læring ................................................................................ 10 Drivkraftsdimensionen; motivation og viljen til læring ................................................................ 11 Samspilsdimensionen ............................................................................................................... 11 Delkonklusion ............................................................................................................................ 12

  5.2. Hvordan bidrager uv til processen? ............................................................................................ 12 Undervisernes igangsatte tiltag mhp at skabe ”oplevelsen af transfer” ...................................... 13 Faktorer der knytter sig til den lærende ..................................................................................... 14 Faktorer knyttet til undervisningen ............................................................................................. 18 Faktorer der knytter sig til anvendelsessituationen .................................................................... 26

  6.0.Diskussion ................................................................................................................................ 28

  7.0.Konklusion ............................................................................................................................... 29

  8.0.Perspektivering ...................................................................................................................... 31

  9.0.Referencer ................................................................................................................................ 33

  10.Bilag ............................................................................................................................................ 34 Bilag 1 nedslag 1 ............................................................................................................................... 34 Bilag 2 nedslag 1 ............................................................................................................................... 35 Bilag 3 nedslag 1 ............................................................................................................................... 36 Bilag 4 nedslag 1 ............................................................................................................................... 37 Bilag 5 nedslag 2 ............................................................................................................................... 38 Bilag 6 nedslag 2 ............................................................................................................................... 42 Bilag 7 nedslag 3 ............................................................................................................................... 43 Bilag 8 nedslag 2 ............................................................................................................................... 45 Bilag 9 nedslag 3 ............................................................................................................................... 59

 • 1 Christina Arnfred Nissen. Erhvervspædagogisk diplom. Afgangsprojekt. Nov. 2015

  1.0.Indledning

  Som ansat i kursusteamet på Social og sundhedsskolenS Syd (SosuS Syd) og med en

  uddannelsesbaggrund som fysioterapeut, og erfaringer fra ansættelse på sygehus og i

  kommunen, er arbejdsområderne primært undervisning på AMU kurser, men også

  kvalitetssikring og udvikling.

  Deltagerne på AMU kurserne er fortrinsvis Social og sundhedsS assistenter (SSA) og hjælpere

  (SSH), men også ufaglærte og i enkelte tilfælde sygeplejesker, terapeuter og pædagoger. Der

  er tale om kursister, der er på og uden for arbejdsmarkedet.

  Denne opgave vil belyse sammenhængen mellem oplevelsen af transfer og læring. 2.0.Problemstilling

  De sidste år er det blevet almen kendt blandt undervisere, at helt ned til 10 % af det man

  lærer på et traditionelt kompetenceudviklings forløb efterfølgende bliver anvendt i praksis

  (DR2, 2010).

  Underviseren (uv) har, som en del af kvalitetssikring, videreudvikling af kursus tilbud og egen

  kompetenceudvikling, over længere tid interesseret sig for mekanismerne bag transfer. Ud fra

  et samfundsmæssigt perspektiv ser uv i transfer teorierne en mulighed for at målrette

  indsatsen omkring undervisning, og dermed skabe bedre forudsætninger for læring og

  udnyttelse af samfundets ressourcer.

  Uv’s interessen tager bla. afsæt i Loven om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 1, hvor der bla.

  står at:

  ” Den erhvervsrettede voksenS og efteruddannelse skal bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.” (Ministeriet for børn og undervisning, 2013, s. 7)

  Uv mener, at kompetenceudvikling og kvalificering på AMU kurser i forhold til

  arbejdsmarkedets behov kun er muligt, hvis kursisten lærer, indholdet i AMU kurserne og

  oplever, at det lærte kan anvende og overføre til praksis, samt bruger det lærte i praksis.

 • 2 Christina Arnfred Nissen. Erhvervspædagogisk diplom. Afgangsprojekt. Nov. 2015

  ”Vis Kvalitet” evalueringen af AMU kurser første halvår 2015 viste, at 69 % af kursisterne

  mente at de ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” kunne anvende det lærte i deres arbejde

  fremover. 21 % svarede i nogen grad, 8 % i begrænset grad og 1 % slet ikke. (Kilde: Vis

  kvalitet) Med kursusledelsen ønske om 80% tilfredshed er der altså rum for forbedring. Uv

  har dog erfaringer for, at ”Vis kvalitets” semistrukturerede spørgeskema har svagheder.

  (Launsø mf, 2005)i det målgruppen ofte ikke forstår spørgsmålene og begreberne og/eller

  kan have læse/skrive vanskeligheder, så der kan måske stilles spørgsmålstegn ved resultatet

  af evalueringen?

  Det hedder sig, at et godt kompetence udviklingsforløb tager afsæt i før, under og efter kursets

  gennemførelse og i kursistens realkompetence, behov for læring og at anvendelseskonteksten.

  Hvis dette skal inddrages i planlægningen og gennemførelsen af kurser vil det muligvis kræve,

  at den skolastiske læring udvides, så den inddrager praksis og øger samarbejde med

  kursistens arbejdsgiver. Så uv spørger sig, hvilke tiltag bidrager til kursistens ”oplevelse af

  transfer”, hvilke igangsættes af uv og i hvor høj grad sker før, under og efter undervisningens

  gennemførelse?

  Uv oplever, at kursisternes motivation for læring kan være meget forskellig og bla. kan være

  afhængig af om kursisterne mener, at de kan bruge det lærte i praksis.

  Udtalelser som: ”Det lyder spændende, men det har vi ikke tid til!” eller ”Det skal jeg ud at

  prøve hos Fru Jensen” kan være med til at skrue ned

Search related