Click here to load reader

Afgangsprojekt, Diplom I Erhvervspædagogik, DEP › media › 100932 › julie-thoboe.pdf · PDF file 2017-12-18 · Afgangsprojekt, Diplom I Erhvervspædagogik, DEP 4 1. Indledning

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Afgangsprojekt, Diplom I Erhvervspædagogik, DEP › media › 100932 ›...

 • Læringsforudsætninger og motivation der understøtter elevernes gennemførsel. Learning qualifications and motivation that help students complete their education.

  J u l i e T h o b o e , s t u d i e n u m m e r : e h 3 6 7 2 6 V e j l e d e r : H e l l e B j e r r e s g a a r d - U n i v e r s i t y C o l l e g e S y d d a n m a r k A f l e v e r i n g s d a t o : 3 1 . m a r t s . E k s a m e n : 7 . a p r i l 2 0 1 7 , k l . 9 . 1 5

  Afgangsprojekt, Diplom I Erhvervspædagogik, DEP

 • Afgangsprojekt, Diplom I Erhvervspædagogik, DEP

  2

  Indholdsfortegnelse

  1. Indledning ................................................................................................................................................. 4

  1.1 Min diplomuddannelse ................................................................................................................................. 4

  2. Problemstilling ....................................................................................................................................... 5

  2.1 Problemformulering ..................................................................................................................................... 6

  3. Metode........................................................................................................................................................ 6

  3.1 Undersøgelsesdesign ..................................................................................................................................... 7 3.2 Videnskabsteoretisk ståsted ...................................................................................................................... 8 3.3 Teori .................................................................................................................................................................... 8

  3.3.1 Jan Tønnesvang ......................................................................................................................................................... 8

  3.3.2. Knud Illeris ................................................................................................................................................................. 8

  3.3.3. Hilbert Meyer ............................................................................................................................................................ 9

  3.3.4. Svend Brinkmann .................................................................................................................................................... 9

  3.3.5. Herzbergs 2-faktorteori ........................................................................................................................................ 9

  3.3.6. Axel Honneth ............................................................................................................................................................. 9

  3.3.7. Lave og Wenger ........................................................................................................................................................ 9

  3.3.8. Edgar Schein ........................................................................................................................................................... 10

  4. Empiri ...................................................................................................................................................... 10

  4.1 Forskningsprojekt ”Uddannelse der motiverer” .......................................................................................... 10

  4.2 Elevtrivselsundersøgelse 2016, EUD/EUX, IBC ............................................................................................ 10

  4.3 Undervisningsevaluering 2016, EUD GF2A16, IBC ..................................................................................... 10

  4.4 Herzbergs ”Kortlægning af motivation på uddannelsen, EUD GF2A16 .............................................. 11

  4.5 Herzbergs ”Kortlægning af motivation på uddannelsen, EUD GF2J17 ............................................... 11

  4.6 Personlige spørgeskemaer, EUD GF2J17 ......................................................................................................... 11

  4.7 Personlige interview, EUD GF2J17 ..................................................................................................................... 11

  4.8 Fokusgruppeinterview, underviserne i EUD GF2J17 ................................................................................. 12

  5. Analyse .................................................................................................................................................... 12

  5.1 Elevernes sociale baggrund og evt. diagnoser .............................................................................................. 12

  5.1.1 Delkonklusion ......................................................................................................................................................... 19

  5.2 Læring ............................................................................................................................................................................ 19

  5.2.1 Delkonklusion ......................................................................................................................................................... 26

  5.3 Motivation til gennemførsel .................................................................................................................................. 27

  5.3.1 Delkonklusion ......................................................................................................................................................... 34

  7. Konklusion ............................................................................................................................................ 35

 • Afgangsprojekt, Diplom I Erhvervspædagogik, DEP

  3

  8. Perspektivering ................................................................................................................................... 36

  9. Litteraturliste ....................................................................................................................................... 37

  10. Bilag ....................................................................................................................................................... 38

  Bilag 1 ....................................................................................................................................................................... 38 EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 2016 .............................................................................................................. 38

  Bilag 2 ....................................................................................................................................................................... 49 Undervisningsevaluering, GF2J16 ............................................................................................................................. 49

  Bilag 3 ....................................................................................................................................................................... 52 Herzbergs ”Motivation i uddannelsen” .................................................................................................................... 52

  Bilag 4 ....................................................................................................................................................................... 61 Personligt spørgeskema, EUD GF2J17 ..................................................................................................................... 61

  Bilag 5 ....................................................................................................................................................................... 65 Analyse, personligt spørgeskema, EUD GF2J17 ................................................................................................... 65

  Bilag 6 ....................................................................................................................................................................... 72 Interviewguide, fokusgruppeinterview, undervisere i EUD GF2J17 ........................................................... 72

  Bilag 7 ....................................................................................................................................................................... 76 Transskribering, fokusgruppeinterview, undervisere i EUD GF2J17 ......................................................... 76

 • Afgangsprojekt, Diplom I Erhvervspædagogik, DEP

  4

  1. Indledning

  Jeg er ansat som underviser og koordinator for vores EUD GF21 forløb på IBC i Kolding,

  derudover varetager jeg en funktion som elevcoach - vejleder for unge med ondt i livet.

  Min baggrund er fra det private erhvervsliv, inden for marketing og jeg har mit sidste job som

  marketingchef gennemført en AU i ledelse. Jeg underviser p.t. i afsætning, organisation og

  event.

  Som koordinator på EUD GF2, er en stor del af mit ansvar at igangsætte tiltag, både på klasse

  og individniveau, som kan sikre at så mange som muligt genn

Search related