of 26 /26
17. PROCESI I OBLICI NASTALI EOLSKOM EROZIJOM Reljef oblikovan destrukcijskim i akumulacijskim djelovanjem vjetra naziva se eolski reljef. Oblikovanje ovog reljefa uvjetovano je destrukcijskim radom vjetra koje se očituje srtuganjem Zemljine površine česticama stijena nošenih vjetrom. Prostire se na 31,4 mil. km² – 22% Zemljine površine (umjereni pojas 7 mil. km², tropski 17 mil. km² i suptopski 7,4 mil. km² - Sahara7 mil. km²). Utjecaj vjetra kao dominantnog na oblikovanje reljefa izražen je u aridnim područjima, odnosno u pustinjskim i polupustinjskim područjima. Klimatske značajke imaju bitnu ulogu, a očituju se u nedostatku oborina (veći dio Sahare manje od 20 mm - Kebir 2,4 mm, Atakama <10 mm, Namib 23 mm, Kara kum 60 – 150 mm, Gobi 50 – 200 mm) i visokim amplitudama temperature (apsolutne tz: Libijska pustinja – oaza Aziz 58º C, Kara kum 50º C, Dolina smrti 55º C, dnevna kolebanja u Sahari dosežu 35º C, najizrazitija u pustinji Gobi oko 45º C), te jakim zagrijavanjem podloge (Port-Sudan 83,5º C). Visoka kolebanja temperature stijenske podloge pogoduju njenom mehaničkom razaranju. 89 Vjetar prenosi materijal na dva načina: - Deflacija – proces odošenja sitnih čestica (prah) vjetrom (pasati prenose pijesak i prašinu na na udaljenosti i od 2000 – 2500 km) - korazija – proces struganja stijenskim česticama, a ovisni su o njegovoj brizini Pustinje se dijele na: - kamene - šljunčane - pješčane - glinovite - Kamene pustinje ili hamade (Sahara, Gobi i dr.) predstavljaju ravne ili slabo rasčlanjene gole stjenovite predjele čija je osnovna značajka nedostatak vode i vegetacije. Djelomično su pokrivene fragmentima stijena koje su nastale kao rezultat

3 kolokvij

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hgiuafshfdsuifbadsiufbdsifbdsoifnsdoifasdofndos

Text of 3 kolokvij

17. PROCESI I OBLICI NASTALI EOLSKOM EROZIJOMReljef oblikovan destrukcijskim i akumulacijskim djelovanjem vjetra naziva se eolskireljef. Oblikovanje ovog reljefa uvjetovano je destrukcijskim radom vjetra koje seoituje srtuganjem Zemljine povrine esticama stijena noenih vjetrom. Prostire sena 31,4 mil. km 22% Zemljine povrine (umjereni pojas 7 mil. km, tropski 17 mil.km i suptopski 7,4 mil. km - Sahara7 mil. km).Utjecaj vjetra kao dominantnog na oblikovanje reljefa izraen je u aridnim podrujima,odnosno u pustinjskim i polupustinjskim podrujima. Klimatske znaajke imaju bitnuulogu, a oituju se u nedostatku oborina (vei dio Sahare manje od 20 mm - Kebir 2,4mm, Atakama