of 39 /39
1. ŠTO JE DIGITALNO RAČUNALO? AUTOMATSKI STROJ ZA OBAVLJANJE RAZLIČITIH MATEMATIČKIH I LOGIČKIH OPERACIJA I JEDNA OD NAJVAŽNIJIH KOMPONENTI DIGITALNOG RAČUNALNOG SISTEMA STRUKTURA RAČUNALNOG SUSTAVA SISTEM SKLOPOVLJA (hardware) SISTEM PROGRAMA (software) SISTEMA DOKUMENTACIJE - PISANE UPUTA ZA INSTAL. I KORIŠTENJE UREĐAJA I PROGRAMA. HARDWARE NAJNIŽA RAZINA RAČUNALNOG SUSTAVA. SVI DIJELOVI OD KOJE JE NAČINJEN RAČUNALNI SUSTAV: SVI MEHANIČKI, MAGNETSKI, ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI SASTAVNI DIJELOVI,NAPRAVE I UREĐAJI (KUČIŠTE, POGONSKI MOTOR DISKA, MAGNETSKA VRPCA, DISK, POLUVODIČKA MEMORIJA, IZVORI ELEKTRIČNOG NAPAJANJA, INTEGRIRANI SKLOPOVI) HARDWARE (SKLOPOVLJE) ČINE SKUP ELEKTRONIČKIH KOMPONENTI I UREĐAJA POVEZANIH U JEDINSTVENU CJELINU. TO SU FIZIČKE JEDINICE INSTALIRANE U RAČUNALU (NPR. MIKROPROCESOR, MEKI I TVRDI DISK, IZVOR ELEKTRONIČNOG NAPAJANJA, KOMPONENTE NAPRAVLJENE U LSI I VLSI TEHNOLOGIJI I SL. PRILIKOM MONTIRANJA KOMPONENTA DRS I NJIHOVOG MEĐUSOBNOG POVEZIVANJA , KORISNIK MORA POSTUPITI PREMA UPUTAMA TJ. DOKUMENTACIJE PROIZVODA, KAKO BI BEZ GREŠKE DOBIO JEDINSTVENU FUNKCIONALNU CJELINU TJ. DRS. ULAZ PODATAKA – TASTATURA, MIŠ, TOUCHPAD, SCANNER, CD/DVD UREĐAJ, DIGITALNI FOTOAPARAT, ČITAČ BAR OBRADA PODATAKA – PROCESOR, RADNA MEMORIJA POHRANA PODATAKA - DISKETE (1,44 MB), ZIP DISKETE (100 - 250 MB), CD SNIMAČ (700 MB ), DVD SNIMAČ (4.6 - 8.4 GB), USB PRIVJESAK IZLAZNE JEDINICE – MONITOR, ZVUČNICI, PRINTER…

primjena 2. kolokvij

  • Upload
    josko-8

  • View
    180

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of primjena 2. kolokvij

Page 1: primjena 2. kolokvij

1. ŠTO JE DIGITALNO RAČUNALO? AUTOMATSKI STROJ ZA OBAVLJANJE RAZLIČITIH MATEMATIČKIH I LOGIČKIH OPERACIJA I JEDNA OD NAJVAŽNIJIH KOMPONENTI DIGITALNOG RAČUNALNOG SISTEMA STRUKTURA RAČUNALNOG SUSTAVA SISTEM SKLOPOVLJA (hardware) SISTEM PROGRAMA (software) SISTEMA DOKUMENTACIJE - PISANE UPUTA ZA INSTAL. I KORIŠTENJE UREĐAJA I PROGRAMA.

HARDWARE NAJNIŽA RAZINA RAČUNALNOG SUSTAVA. SVI DIJELOVI OD KOJE JE NAČINJEN RAČUNALNI SUSTAV: SVI MEHANIČKI, MAGNETSKI, ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI SASTAVNI DIJELOVI,NAPRAVE I UREĐAJI (KUČIŠTE, POGONSKI MOTOR DISKA, MAGNETSKA VRPCA, DISK, POLUVODIČKA MEMORIJA, IZVORI ELEKTRIČNOG NAPAJANJA, INTEGRIRANI SKLOPOVI)

 HARDWARE (SKLOPOVLJE) ČINE SKUP ELEKTRONIČKIH KOMPONENTI I UREĐAJA POVEZANIH U JEDINSTVENU

CJELINU. TO SU FIZIČKE JEDINICE INSTALIRANE U RAČUNALU (NPR. MIKROPROCESOR, MEKI I TVRDI DISK, IZVOR

ELEKTRONIČNOG NAPAJANJA, KOMPONENTE NAPRAVLJENE U LSI I VLSI TEHNOLOGIJI I SL. PRILIKOM

MONTIRANJA KOMPONENTA DRS I NJIHOVOG MEĐUSOBNOG POVEZIVANJA , KORISNIK MORA POSTUPITI

PREMA UPUTAMA TJ. DOKUMENTACIJE PROIZVODA, KAKO BI BEZ GREŠKE DOBIO JEDINSTVENU

FUNKCIONALNU CJELINU TJ. DRS.

 

ULAZ PODATAKA – TASTATURA, MIŠ, TOUCHPAD, SCANNER, CD/DVD UREĐAJ, DIGITALNI FOTOAPARAT, ČITAČ BAR

OBRADA PODATAKA – PROCESOR, RADNA MEMORIJA

POHRANA PODATAKA - DISKETE (1,44 MB), ZIP DISKETE (100 - 250 MB), CD SNIMAČ (700 MB ), DVD SNIMAČ (4.6 - 8.4 GB), USB PRIVJESAK 

IZLAZNE JEDINICE – MONITOR, ZVUČNICI, PRINTER…

 

 

 

 

Page 2: primjena 2. kolokvij

 

 

 

 

SOFTWARE (PROGRAMSKU POTPORU) ČINE OPERACIJSKI SISTEM I KORISNIČKI, ODNOSNO APLIKATIVNI PROGRAMI

KOJE DRS IZVRŠAVA. PROGRAMI SE UNOSE U DRS KAO SKUP BINARNIH ZAPISA POHRANJEN NA NEKOM OD

TRAJNIH MEDIJA POHRANE PODATAKA. UČITAVANJE I TRANSFORMACIJA BINARNIH ZAPISA U DRS VRŠI SE

PUTEM ZA TU SVRHU DIZAJNIRANIH UREĐAJA, RJEĐE KAO PISANI MATERIJAL NA OSNOVU KOJEG SE UTIPKAVAJU

SADRŽAJI PREKO TIPKOVNICE. DAKLE, PROGRAMSKA POTPORA NE PREDSTAVLJA MATERIJALNI DIO DRS, VEĆ

PREDSTAVLJA NJEGOVU "PAMET".

SOFRWARE DJELIMO NA APLIKATIVNI I SISTEMSKI.

ORGWARE SU ORGANIZACIJSKI POSTUPCI, METODE I NAČINI POVEZIVANJA I USKLAĐIVANJA HARDWAREA I SOFTWAREA I LJUDSKE PODRŠKE U JEDNU CJELINU.

NETWARE SU MREŽNI UREĐAJU I ČINE OSNOVU INFORMACIJSKOG SUSTAVA. RAZLIČITA KOMUNIKACIJSKA HARDVERSKA I SOFTVERSKA OPREMA, MREŽNI ULAZNO - IZLAZNI. UREĐAJI, SREDSTVA ZA PRIJENOS I KOMUNIKACIJU KOJI NISU NEPOSREDNI DIJELOVI RAČUNALA.

 

 

 

 

 

 

3. ŠTO JE SUSTAV DOKUMENTACIJE?

Page 3: primjena 2. kolokvij

DOKUMENTACIJA JE NIZ PRIRUČNIKA, UPUTA ILI DOKUMENATA, BILO TISKANIH, ILI ŠTO JE ČEŠĆE,

DOKUMENTIRANIH NA PRIJENOSNOM MEDIJU (CD,DVD I DR.) U SVRHU INSTALIRANJA, POVEZIVANJA,

 

 

 

 

 

4. ŠTO JE ARHITEKTURA RAČUNALA?JE STRUKTURA RAČUNALA DIJELIMO NA PROGRAMSKU I TEHNIČKU PODRŠKU TJ. SOFTWARE(PROGRAMI) I HARDWARE(MEHANIČKI, MAGNETSKI, ELEKTRIČNI I ELEKTONIČKI KOMPONETE I UREĐAJI)

 

 

 

OSNOVNE FUNKCIJSKE JEDINICE RAČUNARSKOG SUSTAVA MEMORIJSKE JEDINICE ILI MEMORIJE, UPRAVLJAČKE JEDINICE, ARITMETIČKO-LOGIČKE JEDINICE, ULAZNO-IZLAZNE JEDINICE

 

  U ČEMU SE SASTOJI KONCEPCIJA VON NEUMANNOVOG RAČUNALA?

VON NEUMANNOVO RAČUNALO DINE 4 MEĐUSOBNO POVEZANE JEDINICE:

L. ULAZNO-IZLAZNI PODSISTEM ČINE:

ULAZNI PODSISTEM ČINE OBODNE JEDINICE KOJE OMOGUĆAVAJU KOMUNIKACIJU IZMEĐU ČOVJEKA I

RAČUNALA , ODNOSNO SVE ONE JEDINICE KOJI OMOGUĆAVAJU UNOS PODATAKA ILI PROGRAMA IZ

OKOLINE U DRS. ULAZNE JEDINICE SU: TIPKOVNICA, MIŠ, SVJETLOSNA OLOVKA, ZASLON, TOUCHMONITOR,

GRAFIČKA TABLA, SKENER, SKLOPOVI ZA RASPOZNAVANJE GOVORA , AID PRETVORNICI I DR..

Page 4: primjena 2. kolokvij

IZLAZNI PODSISTEM ČINE JEDINICE KOJE PODATKE IZ RAČUNALA PRETVARAJU U OBLIK PRIHVATLJIV

OKOLINI. IZLAZNE JEDINICE SU: MONITOR S KATODNOM CIJEVI, MONITOR S TEKUĆIM KRISTALOM,

 

PISAČI, ZVUČNICI,D/A PRETVORNICI, RELEJI, PLOTERI I DR.

II. SREDIŠNJA PROCESORSKA JEDINICA (ENG. CENTRAL PROCESSING UNIT) UPRAVLJA IZVOĐENJEM

OPERACIJA, A UJEDNO I IZVRŠAVA TE OPERACIJE. SREDIŠNJA PROCESORSKA JEDINICA OBJEDINJUJE

ARITMETIČKO-LOGIČKU JEDINICU (ENG. ARITHMETICAL AND LOGICAL UNIT) I UPRAVLJAČKU JEDINICU

(ENG. CONTROL UNIT). ARITMETIČKO LOGIČKA JEDINICA IZVRŠAVA OSNOVNE ARITMETIČKO-LOGIČKE

OPERACIJE I PRIVREMENO POHRANJIVANJE PODATAKA KOJI SUDJELUJU U OPERACIJI. UPRAVLJAČKA

JEDINICA, U SKLADU S INSTRUKCIJSKIM ZAHTJEVIMA, ODAŠILJE SIGNALE KOJI SLUŽE ZA VOĐENJE I

 

UPRAVLJANJE OSTALIM JEDINICAMA DRS-A.

III. MEMORIJSKA JEDINICA OMOGUĆAVA PRIVREMENO ILI STALNO POHRANJIVANJE PODATAKA.

MEĐUREZULTATA R REZULTATA. POGODNO JE DA SE U MEMORIJI POHRANJUJU PROGRAMI (INSTRUKCIJE

KOJI UPRAVLJAJU IZVOĐENJEM OBRADE).

 

 

 

 

 

Page 5: primjena 2. kolokvij

 

 

7. OPIŠITE MEMORIJSKU JEDINICU U VON NEUMANNOVOM MODELU RAČUNALA.

MEMORIJSKA JEDINICA JE UREĐENA JEDNODIMENZIONALNA LISTA MEMORIJSKIH LOKACIJA (REGISTARA) U KOJIMA SE POHRANJUJU

PODACI, MEĐUREZULTATI I INSTRUKCIJE. MEMORIJA MOŽE OBAVLJATI DVIJE OPERACIJE – ČITANJE I PISANJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ŠTO JE TO KAPACITET MEMORIJE I U KOJIM JEDINICAMA SE MJERI KAPACITET MEMORIJE?

 

 

 

 

 

 

 

Page 6: primjena 2. kolokvij

9. KOLIKO JE BAJTA: 1 KB, 1 MB, 1 TB?

KAPACITET MEMORIJE SE IZRAŽAVA U BROJU BITA ILI ČEŠĆE U BROJU RIJEČI, ALI S NAZNAKOM KOLIKO BITA IMA SVAKA RIJEČ. POŽELJNO JE DA MEMORIJA IMA ŠTO VEĆI KAPACITET. KAPACITET MEMORIJA SE KREĆE U VRLO ŠIROKOM OPSEGU, U ZAVISNOSTI OD NAMJENE MEMORIJE.

VEĆE JEDINICE ZA ODREĐIVANJE KAPACITETA MEMORIJA SU: 1 BAJT (B) = 23 = 8 BITA, 1 KILOBAJT (KB) = 210 = 1024 BAJTA, 1 MEGABAJT (MB) = 220 = 1048576 BAJTA, 1 GIGABAJT (GB) = 230 = 1073741824 BAJTA. NARAVNO, POSTOJE I VEĆE JEDINICE, KAO ŠTO JE TERABAJT (1024 GIGABAJTA), PETABAJT (1024 TERABAJTA) ITD.

 

 

 

 

 

 

10. NAVEDITE OSNOVNE KARAKTERISTIKE PRIMARNE MEMORIJE.

11. KOJA JE GLAVNA RAZLIKA IZMEĐU RAM I ROM  MEMORIJE?

PRIMARNA MEMORIJA JE MEMORIJA UNUTAR RAČUNALA KOJU KORISTI PROCESOR. POSTOJE DVIJE VRSTE OVE MEMORIJE:

-         READ ONLY MEMORY (ROM) KOJA TRAJNO ČUVA PODATKE I NE MOŽE SE MIJENJATI

-         RANDOM-ACCESS MEMORY (RAM)

 

ROM JE VEOMA MALA MEMORIJA I SADRŽI SAMO PROGRAM KOJI JE POTREBAN RAČUNALU DA SE UKLJUČI KADA MU SE UKLJUČI NAPAJANJE. IZUZETAK SU MIKROPROCESORI, KOJI UNUTAR OVE MEMORIJE ČUVAJU SVE PODATKE I PROGRAME POTREBNE ZA RAD. OVA MEMORIJA PODATKE ČUVA TRAJNO I NEPROMJENJIVI SU. 

RAM ČUVA DATOTEKE I PODATKE POTREBNE ZA RAD PROGRAMA KOJI TRENUTNO RADE. KOD ISKLJUČENJA RAČUNALA OVI PODACI SE TRAJNO GUBE.

 

Page 7: primjena 2. kolokvij

 

 

 

 

12. NAVEDITE KARAKTERISTIKE SRAM I DRAM MEMORIJA.

 SRAM ODRŽAVA SPREMLJENE PODATKE SVE DOK INTEGRIRANI KRUG DOBIVA NAPAJANJE PA JE U PREDNOSTI U ODNOSU NA DRAM ČIJI SE SADRŽAJ MORA STALNO OSVJEŽAVATI. BRZINE PRISTUPA I ČITANJA SU KOD SRAM-A TAKOĐER MNOGO VEĆE NEGO KOD DRAM-A, PA SE SRAM OBIČNO KORISTI ZA PRIRUČNU MEMORIJU (CACHE) ILI ZA RAČUNALA GDJE JE BRZINA OSNOVNI CILJ.

DRAM (KRATICA OD ENG. DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY) ILI DINAMIČKI RAM VRSTA JE POLUVODIČKE MEMORIJE KOD KOJE SE PODACI ČUVAJU KAO ELEKTRIČNI NABOJ U KONDENZATORU UNUTAR INTEGRIRANOG KRUGA. ZBOG NESAVRŠENOSTI KONDENZATORA ELEKTRIČNI NABOJ SE IZBIJA, PA GA JE POTREBNO PERIODIČKI OSVJEŽAVATI. TOME SLUŽE DODATNI SKLOPOVI KOJI PRVO ČITAJU TRENUTNO STANJE, TE GA POTOM OBNAVLJAJU. TREBA IMATI U VIDU DA JE ČITANJE PODATAKA IZ DRAM-A DESTRUKTIVNO, TJ. KONDENZATOR SE PRI ČITANJU PRAZNI TE GA JE POSLIJE ČITANJA POTREBNO PONOVO NAPUNITI (OVISNO O STANJU PRIJE ČITANJA).

PREDNOST DRAM-A U ODNOSU NA SRAM SU MALE DIMENZIJE KONDENZATORA U ODNOSU NA DIMENZIJE BISTABILA, ČIME JE MOGUĆE IZRADITI ČIPOVE JEDNAKE VELIČINE, A BITNO VEĆEG KAPACITETA. CIJENA DRAM JE TAKOĐER BITNO NIŽA OD CIJENE SRAM-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 8: primjena 2. kolokvij

 

13. OPIŠITE CACHE MEMORIJU.

PREDMEMORIJA (PRIRUČNA MEMORIJA) JE POSEBNA MEMORIJA MALOG KAPACITETA S BRZIM PRISTUPOM PODACIMA KOJOM UPRAVLJA ZA TO PREDVIĐENI KLOP – KONTROLOR PREDMEMORIJE. OVA MEMORIJA SLUŽI ZA POVEĆANJE BRZINE IZVOĐENJA PROGRAMA. NAIME, ŠTO JE MEMORIJA MANJA TO JE BRŽA (BRŽA JE POHRANA I DOHVAĆANJE PODATAKA). PRI RAZMJENI PODATAKA IZMEĐU GLAVNE I SREDIŠNJE JEDINICE ZA OBRADU DOLAZI DO NESRAZMJERA IZMEĐU NJIHOVIH BRZINA. ISTO SE DOGAĐA I S VANJSKOM MEMORIJOM.

SREDIŠNJA JEDINICA ZA OBRADU U STANJU JE SLATI I PRIMATI PODATKE BRŽE OD TIH MEMORIJA ZBOG ČEGA DOLAZI DO OGRANIČENJA UKUPNE BRZINE RAZMJENE JER SE PROCESOR NALAZI U STANJU ČEKANJA DOK MEMORIJA IZVRŠAVA POTREBNE RADNJE POHRANE ILI DOHVAĆANJA PODATAKA. TAJ PROBLEM SE UBLAŽAVA UGRADNJOM PREDMEMORIJE ČIJA JE ULOGA PREBROĐIVANJE SUPROTNOSTI VELIČINE I BRZINE MEMORIJA.

 

ZA CACHE SE KORISTE SRAM ČIPOVI KOJI SU VRLO BRZI. PODACI U NJIMA SE NE MORAJU OSVJEŽAVATI PA SU TI ČIPOVI SKUPLJI SU OD DRAM-A I ZAUZIMAJU VIŠE PROSTORA, ALI ZA CACHE MEMORIJE KOJE SU MALOG KAPACITETA NAJVAŽNIJA JE VELIKA BRZINA PA TO NE PREDSTAVLJA PROBLEM.

CACHE MEMORIJA MOŽE BITI REZERVIRANI DIO GLAVNE MEMORIJE ILI SAMOSTALAN BRZI UREĐAJ ZA POHRANU PODATAKA. U OSOBNIM RAČUNALIMA RAZLIKUJEMO DVIJE VRSTE CACHE UREĐAJA. TO SU MEMORIJSKI I DISKOVNI CACHE.

 

 

 

 

 

 

 

14. OPIŠITE UPRAVLJAČKU JEDINICU U VON NEUMANNOVOM MODELU RAČUNALA.

Page 9: primjena 2. kolokvij

UPRAVLJAČKA JEDINICA RAZUMIJEVA NUMERIČKI KOD KOJIM JE INSTRUKCIJA PREDOČENA TE NA TEMELJU PROTUMAČENOG OPERACIJSKOG DIJELA INSTRUKCIJE GENERIRA UPRAVLJAČKE SIGNALE KOJIMA UPRAVLJA IZVOĐENJEM INSTRUKCIJA ILI PROGRAMA KOJI SE SASTOJI OD INSTRUKCIJA POHRANJENIH U MEMORIJI.

 

 

 

 

 

15. OPIŠITE ARITMETIČKO-LOGIČKU JEDINICU U VON NEUMANNOVOM MODELU RAČUNALA.

ALU OBAVLJA ARITMETIČKE I LOGIČKE OPERACIJE TE SE SASTOJI OD SKLOPOVA ZA OBAVLJANJE TIH OPERACIJA TE REGISTARA ZA SMJEŠTANJE PODATAKA NAD KOJIMA SE IZVODE OPERACIJE.

 

 

 

 

 

 

 

16. KOJE SU ZADAĆE SREDIŠNJE JEDINICE ZA OBRADU?

UPRAVLJAČKA JEDINICA JE NAJSLOŽENIJI DIO SREDIŠNJEG PROCESORA, KOJI IMA ZADATAK KONTROLIRATI I

KOORDINIRATI RAD SVIH OSTALIH DIJELOVA RAČUNALNOG SUSTAVA.

ONA ODREĐUJE KAD TREBA NEŠTO UČINITI, MEMORIRATI, IZRAČUNATI, TE DONIJETI LOGIČKU ODLUKU U

SMISLU ŠTO JE VEĆE, ŠTO JE MANJE, ŠTO JE EKVIVALENTNO S NEČIM, ŠTO JE NUMERIČKO, ŠTO JE POZITIVNO, A

Page 10: primjena 2. kolokvij

ŠTO JE NEGATIVNO ITD.

UPRAVLJAČKA JEDINICA OBAVLJA SVOJ ZADATAK NA OSNOVI INSTRUKCIJA KOJE PREUZIMA U SLIJEDU IZ

GLAVNE MEMORIJE TE IH INTERPRETIRA, I NAKON TOGA INICIRA ODREĐENU AKCIJU GENERIRANJEM SLIJEDA

UPRAVLJAČKIH SIGNALA.

NJEZINE NAJVAŽNIJE FUNKCIJE SU:

- UPRAVLJANJE ČITANJEM ODNOSNO PISANJEM PODATAKA U GLAVNOJ MEMORIJI

- UPRAVLJANJE TRANSFEROM INFORMACIJA IZMEĐU GLAVNE MEMORIJE I ARITMETIČKE JEDINICE

- UPRAVLJENJE RADOM ARITMETIČKE JEDINICE I

- KOORDINACIJA RADA SVIH OSTALIH DIJELOVA RAČUNALNOG SUSTVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD RAČUNALNOM SNAGOM CPU?

TO JE SNAGA PROCESORA.

 

 

 

 

Page 11: primjena 2. kolokvij

 

18. NAVEDITE REGISTRE PROCESORA.

SKUP REGISTARA ČINE PROGRAMSKO BROJILO, INSTRUKCIJSKI REGISTAR, AKUMULATOR I POMOĆNI REGISTAR.

 

 

 

 

19. O ČEMU OVISI RAČUNALNA SNAGA CPU?

OVISI O FREKVENCIJI NA KOJOJ RADI PROCESOR.

 

 

 

 

 

20. ŠTO ZNAČI KAD SE ZA NEKO RAČUNALO KAŽE DA JE 32-BITOVNO?

TO ZNAČI DA JE PROCESOR RAČUNALO MOŽE ADRESIRATI DO 4 GB (232). 32 BITNO RAČUNALO MOŽE PRENIJETI, POHRANITI ILI IZVRŠITI OBRADU 32 BITOVNOG PODATKA U JEDNOM ZAHVATU.

 

 

 

 

 

21. STANDARDNI FORMAT INSTRUKCIJE.

SVAKI MIKROPROCESOR IMA SVOJ VLASTITI SKUP INSTRUKCIJA. SKUP INSTRUKCIJA JE OGRANIČEN I

Page 12: primjena 2. kolokvij

PREDSTAVLJA JEDNU OD OSNOVNIH KARAKTERISTIKA MIKROPROCESORA. BROJ INSTRUKCIJA I RAZNOVRSNOST

TIPOVA PODATAKA NA KOJIMA INSTRUKCIJE DJELUJU IZRAVNO ZAVISE OD ARHITEKTURE MIKROPROCESORA I

TEHNOLOŠKIH OGRANIČENJA. PO PRAVILU, VEĆI BROJ INSTRUKCIJA ODGOVARA JEDNOSTAVNIJEM SKLOPOVLJU

MIKROPROCESORA I OBRNUTO, MANJI BROJ INSTRUKCIJA ZAHTJEVA KOMPLEKSNIJA SKLOPOVSKA REŠENJA.

INSTRUKCIJE SE MOGU PODIJELITI NA SLJEDE6E GRUPE: INSTRUKCIJE PRIJENOSA (INSTRUKCIJE PRIJENOSA

IZMEĐU REGISTRA MIKROPROCESORA I INSTRUKCIJE PRIJENOSA IZMEĐU MIKROPROCESORA I OSTALIH

KOMPONENTI RAČUNALA), ARITMETIČKO-LOGIČKE INSTRUKCIJE, UPRAVLJAČKE INSTRUKCIJE (INSTRUKCIJE

BEZUVJETNOG SKOKA ILI GRANANJA, INSTRUKCIJE UVJETNOG SKOKA ILI GRANANJA I SPECIJALNE UPRAVLJAČKE

INSTRUKCIJE).

 

 

 

 

 

22. OSNOVNI CIKLUS RADA PROCESORA RAČUNALA.

OSNOVNI CIKLUS RADA RAČUNALA PROVODI SE KROZ SLJEDEĆE OPERACIJE:

1. DOHVAT INSTRUKCIJE IZ MEMORIJE

2. ANALIZA SADRŽAJA INSTRUKCIJE

3. IZVOĐENJE INSTRUKCIJE

 

 

Page 13: primjena 2. kolokvij

 

 

 

23. OBJASNITE KAKO RAČUNALO IZVRŠAVA PROGRAM.

RAČUNALO OBAVLJA PROGRAM SLIJEDNO, INSTRUKCIJU PO INSTRUKCIJU I TO TAKO DA UPRAVLJAČKA JEDINICA PRIBAVLJA INSTRUKCIJU IZ MEMORIJE, DEKODIRA JE TE U SKLADU SA ZNAČENJEM KODA GENERIRA UPRAVLJAČKE SIGNALE. NA OSNOVI NJIH ALU, MEMORIJA I/ILI ULAZNO-IZLAZNA JEDINICA IZVODE POTREBNE OPERACIJE IZRAVNO IZVRŠIVE SKLOPOVLJEM.

 

RAČUNALO OBAVLJA PROGRAM U DVIJE ILI TRI FAZE.

TRI FAZE JE POTREBNO AKO SE RADI O INDIREKTNOM ADRESIRANJU.

PRVA FAZA JE DOVOĐENJE (PRIBAVI TJ. ENGL. FETCH)

U NJOJ SE SADRŽAJ PROGRAMSKOG BROJILA POSTAVI NA ADRESNI BUS I DOVEDE U ADRESNI REGISTAR KOJI PREKO SVOG DEKODERA AKTIVIRA SMJEŠTANJE SADRŽAJA IZ ADRESIRANE LOKACIJE MEMORIJE U REGISTAR MEMORIJSKIH PODATAKA.

OD TAMO SE OPERACIJSKI KOD INSTRUKCIJE POŠALJE U INSTRUKCIJSKI REGISTAR.

 

U ZAVRŠNOJ FAZI IZVRŠENJE (ENGL. EXECUTE) SE ADRESNI DIO INSTRUKCIJE UZIMA IZ REGISTRA MEMORIJSKIH PODATAKA I ZAJEDNO SE KOMBINIRA SA JOŠ NEKIM PODACIMA TE SMJEŠTA U ADRESNI REGISTAR KOJI OPET PUTEM DEKODERA INICIRA DOHVAĆANJE SADRŽAJA (OVAJ PUT JE TO OPERAND) I NJEGOVO POSTAVLJANJE U REGISTAR MEMORIJSKIH PODATAKA. NAKON TOGA SE PODATAK IZ REGISTRA MEMORIJSKIH PODATAKA ŠALJE NA ODREĐENO MJESTO RADI OBRADE.

 

U SLUČAJU DA SE RADI O INDIREKTNOM ADRESIRANJU POTREBNO JE OBAVITI FAZU ODGAĐANJE KOJA SE NALAZI ODMAH IZA FAZE DOVOĐENJE.

U TOJ FAZI SE ADRESNI DIO INSTRUKCIJE UZIMA IZ REGISTRA MEMORIJSKIH PODATAKA I ZAJEDNO SE KOMBINIRA SA JOŠ NEKIM PODACIMA TE SMJEŠTA U ADRESNI REGISTAR KOJI OPET PUTEM DEKODERA INICIRA DOHVAĆANJE SADRŽAJA (OVAJ PUT JE TO POINTER TJ. ADRESA PODATKA) TE SE SMJEŠTA U REGISTAR MEMORIJSKIH PODATAKA.

Page 14: primjena 2. kolokvij

NAKON TOGA SE PRISTUPA FAZI IZVRŠENJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ŠTO SU TO SABIRNICE?

25. KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU UNUTARNJIH I VANJSKIH SABIRNICA?

TO JE SKUP VODIČA KOJI PRENOSE PODATKE OD ULAZNO-IZLAZNIH UREĐAJA DO PROCESORA. UNUTARNJE SLUŽE ZA PRIJENOS PODATAKA UNUTAR RAČUNALA I IZVEDENE SU KAO VODOVI NA MATIČNOJ PLOČI; A VANJSKE SLUŽE ZA RAZMJENU PODATAKA IZMEĐU VANJSKIH U/I UREĐAJA I PROCESORA I U OBLIKU SU VIŠEŽILNOG KABELA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC – HARDWARESKI UREĐAJI

1. OBJASNITE POJMOVE: MIKROPROCESOR, MIKRORAČUNALO, MIKRORAČUNALSKI SUSTAV.

Page 15: primjena 2. kolokvij

MIKROPROCESOR JE SLOŽENI PROGRAMSKI UPRAVLJIVI SKLOP KOJI AUTOMATSKI PRIBAVLJA, DEKODIRA I IZVRŠAVA INSTRUKCIJE, TE ODGOVARA PO FUNKCIJI I NAMJENI SREDIŠNJOJ JEDINICI DIGITALNOG RAČUNALA. MIKRORAČUNALO JE RAČUNALO KOJE IMA MIKROPROCESOR, MEMORIJU S IZRAVNIM PRISTUPOM RAM, ISPISNU MEMORIJU ROM, ULAZNO IZLAZNE MEĐUSKLOPOVE , GENERATOR SIGNALA VREMENSKOG VOĐENJA, POMOĆNE SKLOPOVE, KOPROCESOR, PROCESOR ZA DIREKTNI PRISTUP MEMORIJI I SABIRNICE. MIKRORAČUNALSKI SUSTAV SE PODRAZUMIJEVA S BOGATIJOM PERIFERNOM OPREMOM I NEŠTO JAČOM PROGRAMSKOM OPREMOM.

 

 

 

 

 

 

2. KOJE SU OSNOVNE FUNKCIJE ULAZNO IZLAZNIH SKLOPOVA?

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NAVEDITE NAČINE PRIJENOSA PODATAKA.

PRISTUPNI SKLOPOVI MOGU BITI IZVEDENI NA PARALELNI ILI SERIJSKI NAČIN.

PARALELNI NAČIN PRIJENOSA PODATAKA PODRAZUMIJEVA ISTOVREMENI PRIJENOS SVIH BITOVA, PRI ČEMU SVAKI BIT PODATKA IMA SVOJU LINIJU.

PARALELNI NAČIN PRIJENOSA SE UPOTREBLJAVA ZA VELIKE KOLIČINE PODATAKA NA MALE UDALJENOSTI.

Page 16: primjena 2. kolokvij

 

SERIJSKI NAČIN PRIJENOSA PODRAZUMIJEVA PRIJENOS PREKO JEDNE LINIJE, PRENOSI SE BIT PO BIT.

RAZLIKUJU SE DVA NAČINA SERIJSKOG PRIJENOSA: SINKRONI I ASINKRONI.

SINKRONI PODRAZUMIJEVA PRIJENOS U BLOKOVIMA (DOK SKLOP PRIMATELJ NE PRIMI BLOK NE IDE SE DALJE).

ASINKRONI PODRAZUMIJEVA PRIJENOS TAKO DA SE ODAŠILJE START BIT KOJI OZNAČAVA DA SLIJEDI PRIJENOS NEKOG NIZA BITOVA (OBIČNO 5-8), TE STOP BIT ZA KRAJ PRIJENOSA.

SERIJSKI NAČIN PRIJENOSA PODATAKA SE UPOTREBLJAVA ZA MANJU KOLIČINU PODATAKA NA VELIKE UDALJENOSTI.

 

 

 

 

 

 

 

4. USPOREDITE PARALELNA I SERIJSKA VRATA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 17: primjena 2. kolokvij

 

5. OPIŠITE PARALELNI (SERIJSKI) PRIJENOS PODATAKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NABROJITE I UKRATKO OPIŠITE NAMJENU ULAZNIH JEDINICA.

 TO SU:

- TIPKOVNICA (ZA UPIS NAREDBI POJEDINAČNIH ALFANUMERIČKIH ZNAKOVA)

- KUGLICA ZA TRAGANJE (ENGL. TRACK BALL) OMOGUĆAVA BRZO POMICANJE ZNAČKE NA ZASLONU IZ JEDNE POZICIJE NA DRUGU

- PALICE ZA IGRU (ENGL. JOYSTICK – OMOGUĆAVA GLATKO POMICANJE OKO DVIJU KOORDINATNIH OSI)

- GRAFIČKE TABLICE (KOJIMA JE OMOGUĆEN UNOS PODATAKA VRLO VISOKE REZOLUCIJE 1000 LINIJA PO INČU)

- PODATKOVNE TABLICE (REZOLUCIJA OD 200-1000 LPI)

- TABLICE-JASTUČIĆI (OSJETLJIVI NA DODIR I ZAMJENJUJU MIŠA)

- SVJETLOSNO PERO (ZA PREINAKU I UNOS PODATAKA NA ZASLONU PRIKAZNE JEDINICE)

- ZASLON OSJETLJIV NA DODIR (ENGL. TOUCH – SENSITIVE SCREEN)

- ČITAČ CRTIČASTOG KODA (ENGL. BAR CODE)

- MAGNETSKI ČITAČ (ZA ČITANJE TEKSTA UPISANOG MAGNETNOM TINTOM)

Page 18: primjena 2. kolokvij

- OCR (NAPRAVE ZA PREPOZNAVANJE ALFANUMERIČKIH ZNAKOVA PUTEM “SKENIRANJA” DOKUMENATA)

- RUKAVICA ZA UNOS PODATAKA (ZA PRIVIDNU STVARNOST)

- UREĐAJ ZA UNOS I RASPOZNAVANJE GOVORA (KOJI OMOGUĆAVA UNOS I RASPOZNAVANJE IZDVOJENO IZGOVORENIH RIJEČI ILI KONTINUIRANOG GOVORA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NABROJITE I UKRATKO OPIŠITE NAMJENU IZLAZNIH JEDINICA.

NAJČEŠĆE IZLAZNE JEDINICE SU PISAČI I CRTAČI TE PRIKAZNE JEDINICE, A ISTO TAKO I ZA GOVORNI IZLAZ.

PRIKAZNE MOGU BITI CRT (SA KATODNOM CIJEVI), LCD (SA TEKUĆIM KRISTALIMA), SA PLAZMOM, TE PRIKAZNE JEDINICE S POLJSKIM EFEKTOM.

PISAČI SU NAPRAVA I UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU ZAPIS INFORMACIJE U OBLIKU ZNAKOVA I SLIKA NA PAPIRU.

MOGU BITI IZRAĐENI OKO TEHNOLOGIJE UDARNOG TISKANJA (ENGL. IMPACT PRINTING) ILI NEUDARNOG TISKANJA (ENGL. NON-IMPACT PRINTING).

U PRAKSI DANAS NALAZIMO MATRIČNE, LASERSKE, TERMIČKE I INK-JET (PISAČI NA BRIZGANJE TINTE) PISAČE.

 

ZA GOVORNI IZLAZ NALAZIMO ZVUČNIKE (ON SLUŽE ZA MULTIMEDIJU ILI KAO POMOĆ HENDIKEPIRANIM OSOBAMA).

Page 19: primjena 2. kolokvij

PERIFERIJSKE NAPRAVE ZA TRAJNO POHRANJIVANJE PODATAKA SU IZVEDENE U RAZLIČITIM TEHNOLOGIJAMA, A NAJČEŠĆA SU ELEKTROMAGNETSKA (MAGNETNE TRAKE, FLOPPY DISK, ZIP-DRIVE) I OPTIČKA (CD-ROM, DVD, CR-RW) RJEŠENJA.

 

 

 

 

8. ČEMU SLUŽI GRAFIČKA PLOČA?

 

 

 

 

 

 

 

9. ŠTO JE ENGL. TOUCHSCREEN?

 

 

 

 

 

 

 

 

10. NAVEDITE VRSTE SKENERA I NJIHOVE OSNOVNE KARAKTERISTIKE.

 

Page 20: primjena 2. kolokvij

 

 

 

 

 

 

11. OBJASNITE NAČIN RADA STOLNOG SKENERA.

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTO JE TO RAZLUČIVOST (REZOLUCIJA) MONITORA I KAKO SE IZRAŽAVA I KAKO SE IZRAŽAVA VELIČINA  MONITORA?

 

 

 

 

 

 

13. KAKAV JE TO RGB MONITOR?

 

 

Page 21: primjena 2. kolokvij

 

 

 

 

 

 

14. NABROJITE VRSTE MONITORA S OBZIROM NA TEHNOLOGIJU IZRADE ZASLONA.

 

 

 

 

 

 

15. OBJASNITE PRINCIP RADA MONITORA KATODNOM CIJEVI?

 

 

 

 

 

 

 

 

16. KOJE VRSTE PRINTERA RAZLIKUJEMO? OBJASNITE OSNOVNE KARAKTERISTIKE I NAČIN RADA JEDNOG OD NJIH.

PISAČI S UDARCEM, POLUGOM, BUBNJEM, LANCEM, IGLICAMA, LEPEZOM, TINTNI, TERMALNI, ELEKTROSTATIČNI, MAGNETSKI, KRISTALNI, LASERSKI.

Page 22: primjena 2. kolokvij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ZAŠTO SE IGLIČNI ILI MATRIČNI PISAČ TAKO ZOVE I OPIŠITE GA?

PISAČI S IGLICAMA FORMIRAJU ZNAKOVE U OBLIKU MATRICE POMOĆU IGLICA KOJE OSTAVLJAJU TRAG NA PAPIRU. IGLICE SU IZRAĐENE OD ČELIKA ILI VOLFRAMA. MOGU BITI SERIJSKI I LINIJSKI. KOD SERIJSKIH SE ZNAKOVI FORMIRAJU PO SUSTAVU JEDAN IZA DRUGOG, A KOD LINIJSKIH SU IGLICE POREDANE U JEDAN VODORAVNI RED. BRZINA IM JE 100-400 ZNAKOVA/SEK., A ZA KVALITETNIJI ISPIS BRZINA JE SMANJENA NA 100 ZNAKOVA/SEK.

 

 

 

 

 

 

18. KOJE SU PREDNOSTI, A KOJI NEDOSTACI PISAČA S MLAZOM TINTE?

TEHNOLOGIJA ISPISA PODRAZUMIJEVA BRIZGANJE TINTE NA PAPIR TAKO ŠTO SE PAPIR PRENOSI GRAFIKOM, A ISPISNA GLAVA POMIČE PREKO STANDARDNE NOSEĆE VODILICE I KROZ SITNE CJEVČICE BRIZGA MALE KOLIČINE TINTE NA TAJ PAPIR. POSTOJE CRNO- BIJELE INK-JET I KOLOR INK-JET. POSTOJE DVIJE TEHNIKE

ISPISA I TO: TEHNIKA CONTINUOUS FLOW I TEHNIKA DROP ON DEMAND.

Page 23: primjena 2. kolokvij

TEHNIKA CONTINUOUS FLOW - KOD OVE TEHNIKE TINTA STALNO PROLAZI GLAVOM PISAĆA, NA ONIM

MJESTIMA GDJE NE ŽELIMO OSTAVITI BOJU, STVARA SE U POLJE VISOKOG TLAKA KOJE ZADRŽAVA TINTU, A TAMO

GDJE SE ŽELI OTISAK NA PAPIR, PRITISAK SE ISKLJUČI I TINTA IMA DODIR S PAPIROM. OVA TEHNIKA

OMOGUĆAVA IZVANREDNU KVALITETU OTISNUTE SLIKE, ALI JE RELATIVNO SPORA I SKUPA.

TEHNIKA DROP ON DEMAND - KOD OVE TEHNIKE TINTA TEČE KROZ GLAVU PISAČA SAMO ONDA KADA

TE POTREBNO OTISNUTI TOČKU. POSTOJE DVA MEHANIZMA KOJIMA SE TINTA MOTE KROZ MLAZNICU

PROPUSTITI: A)BUBLE-JET (CANON) JE MEHANIZAM KADA SE TINTA PRIJE IZLASKA JAKO ZAGRIJE PRI ČEMU

DOLAZI DO EKSPANZIJE TINTE I STVARA SE MALENI MJEHURIĆI KOJI KROZ MLAZNICU BIVA IZBAČEN NA PAPIR.

ODMAH ZATIM GRIJANJE SE ISKLJUČUJE, STO DOPUŠTA NOVOJ TINTI DOTOK U GLAVU PISAČA; B)PIEZO-

POSTUPAK IZLAZ TINTE IZ MLAZNICE SE POSTIŽE UDARNIM VALOM KOJEG PROIZVODI PIEZO-ELEKTRIČNI

PRETVARAČ ( PIEZO ELEMENT JE NAPRAVLJEN OD KERAMIČKOG MATERIJALA KOJI SE POD DJELOVANJEM

NAPONA IZOBLIČI I TAKO SUZI KANAL ZA TINTU, STO NA KRAJU REZULTIRA POVEĆANJEM TLAKA I IZBACIVANJEM

KAPLJICE TINTE)

PREDNOSTI INK-JET PISAČA SU: MOGU ISPISIVATI NA OBIČNOM PAPIRU, ALI KVALITETA ISPISA OVISI O

VRSTI PAPIRA; NISKA CIJENA, MALIH DIMENZIJA; MALA BUKA ZA VRIJEME RADA. NEDOSTACI INK-JET PISAČA

SU: ZAČEPLJIVANJE MLAZNICA PRI NEREDOVITOM KORIŠTENJU, NEJEDNAKI NANOSI BOJA ILI RAZLIVANJE BOJA

NA LOŠIJEM PAPIRU, SKUPA TINTA, DUGO VRIJEME SUŠENJA OTISKA, MALA BRZINA ISPISA, UVIJANJE PAPIRA

Page 24: primjena 2. kolokvij

ZBOG TEKUĆE TINTE ITD. RAZLUČIVOST ISPISA JE OD 300DPI DO 800DPI. NISU OPREMLJENI JADIM

PROCESOROM, NEMAJU UGRAĐEN NITI JEDAN JEZIK ZA OPIS STRANICE NITI VEĆU KOLIČINU RADNE MEMORIJE ,

VEĆ IMAJU BUFFER ZA POHRANJIVANJE ODREĐENOG SEGMENTA STRANICE KOJA SE TRENUTNO ISPISUJE.

 

 

 

 

 

 

 

19. OBJASNITE PRINCIP RADA LASERSKOG PISAČA.

LASERSKI PISAČ ISPISUJE NA PAPIR UZ POMOĆ LASERA, KOJI OSVJETLJAVA BUBANJ I TIME ELEKTRIČKI NABIJE POVRŠINU BUBNJA. POTOM BUBANJ PROLAZI KROZ TONER GDJE SE NA NABIJENE DIJELOVE BUBNJA LOVE FINE ČESTICE TINTE U PRAHU, A POTOM PAPIR PRELAZI PREKO BUBNJA I POSLIJE PROLASKA PAPIRA KROZ GRIJAČ TINTA JE ZALIJEPLJENA NA PAPIRU. NAJKORISNIJI JE U ISPISIVANJU TEKSTOVA, JER POSTIŽE BITNO VEĆE BRZINE OD IGLIČNIH PISAČA (OD 4-20 STRANICA U MINUTI U KATEGORIJI KUĆNIH PISAČA). MOŽE ISPISIVATI I U BOJI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 25: primjena 2. kolokvij

 

20. KOJE SU PREDNOSTI, A KOJI NEDOSTACI LASERSKOG PISAČA?

PREDNOSTI: TIŠI PRI RADU OD MATRIČNIH PRINTERA. MOGU ISPISATI FINE DETALJE UZ VISOKU REZOLUCIJU. MNOGI INK JET PRINTERI KOJI IMAJU MOGUĆNOST ISPISA KOLOR FOTOGRAFIJA IMAJU ŠIROKU PRIMJENU. U USPOREDBI SA SKUPIM TEHNOLOGIJAMA, INK JET PRINTERI IMAJU NISKU CIJENU I NEMAJU VRIJEME ZAGRIJAVANJA. NEDOSTACI: IMAJU OSJETLJIVU GLAVU ZA PISANJE I SKUPE SPREMNIKE S TINTOM. MNOGI PROIZVOĐAČI OVIH PRINTERA PRODAJU I POSEBNO OBLIKOVAN PAPIR KOJI REDUCIRA RAZLIJEVANJE TINTE, ALI TAKAV PAPIR JE SKUP. NAJMANJA KAPLJICA VODE MOŽE UZROKOVATI MRLJE OD TINTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. OPIŠITE JEDINICU ZA MIKROFILM.

ULOGA:

- PAPIR KAO NOSITELJ SADRŽAJA IMA MALU OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA.

Page 26: primjena 2. kolokvij

- NASTAJE RADI POTREBE ČUVANJA VELIKOG BROJA ANALOGNIH (PAPIRNATIH) PODATAKA.

- MIKROFILM JE NOSITELJ ANALOGNOG ZAPISA KOJEG DOBIJEMO FOTOGRAFIRANJEM ORIGINALNOG

PREDLOŠKA ODREĐENIM FAKTOROM SMANJENJA (1:18, 24, 48, 92, 96, 700).

- MIKROFILM MOŽE IZDRŽATI I VIŠE OD 100 GOD.

FORMATI:

- SADRŽAJ SE PRENOSI NA MEDIJ KOJI MOŽE BITI:

U KOLUTU (DO 2500 STRANICA).

16 MM SVITAK ZA SNIMANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE DO FORMATA A3.

35 MM FILM PRETEŽITO ZA SNIMANJE POSLOVNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DO

FORMATA A0.

NA KAZETI.

U KOŠULJICAMA (105×148 MM = 70 STR. A4).

LIST ILI MIKROFIŠ (325 STR. A4) - GRUPIRAN LOGIČKI SADRŽAJ POSPREMLJEN NA FORMATU

A6 (OKO 64 STRANICE NAJMANJE).

MICROPLAN FILM (ON JE ZAJEDNO SA MICROFISHEM NESTANDARDNI FORMAT

MIKOFILMA).

 

 

 

 

 

 

 

Page 27: primjena 2. kolokvij

 

 

 

 

 

 

22. OBJASNITE RAZVOJ PRIJENOSNE MEMORIJE, ZA ŠTO SE KORISTI I KOJE SU NJEZINE DOBRE I LOŠE STRANE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. USPOREDITE LOGIČKU ORGANIZACIJU SADRŽAJA KOD MAGNETSKIH I OPTIČKIH DISKOVA.

 

 

 

 

Page 28: primjena 2. kolokvij

 

 

 

 

 

 

 

24. KOJA JE ORGANIZACIJA ZAPISA MOGUĆA NA MAGNETSKOJ VRPCI?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. KAKO SE UPISUJU PODACI NA MAGNETSKIM MEDIJIMA?

 

 

 

 

 

Page 29: primjena 2. kolokvij

 

 

 

 

 

 

26. KAKO JE FIZIČKI ORGANIZIRAN SADRŽAJ NA ČVRSTOM DISKU?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. KAKO SE FIZIČKI ČITAJU PODACI SA ČVRSTOG DISKA?

MAGNETSKI DISK

KOMPONENTE:

O HEAD ACTUATOR - POSTAVLJA GLAVE IZNAD ZADANE ADRESE NA DISKU

O SPINDLE MOTOR - VRTI PLOČE DISKA OKO OSI (5400 - 10000 RPM)

O VIŠESTRUKE PLOČE (DISKS) NA ISTOJ OSOVINI (NAJČEŠĆE ALUMINIJ KAO OSNOVA) PREKRIVENE

MAG. OSJETLJIVIM MATERIJALOM

Page 30: primjena 2. kolokvij

O PLOČE SE NE MOGU MICATI

O 2 1/2-INCH - PRIJENOSNA RAČUNALA

O 3 1/2-INCH - DESKTOP RAČUNALA

O GLAVE ZA ČITANJE/PISANJE.

OSNOVNE OPERACIJE SU SLIČNE KAO I KOD MEKOG (FLOPPY) DISKA

GLAVE ZA ČITANJE I PISANJE SE NE MOGU KRETATI INDIVIDUALNO KAO NI DISKOVI

GUSTOĆA TRAKA JE VEĆA (> 3000 TPI)

ZAPIS JE IDENTIČAN KAO I NA MAGNETSKOJ DISKETI ILI TRACI - PROMJENOM POLARITETA UZROKOVANOG

PROMJENOM NAPONA MIJENJA SE I POLARITET MAGNETSKOG POLJA NA DISKU

OSOBINE : INTERFACE TYPE (IDE (PARALLEL ATA, SERIAL ATA) / SCSI), PROSJEČNO VRIJEME PRISTUPA

(AVERAGE SEEK TIME), KAPACITET, BRZINA PRIJENOSA (TRANSFER RATE), PRIRUČNA MEMORIJA (CACHE),

BRZINA VRTNJE (RPM)

PARTICIJE (PARTITION)

O LOGIČKI DIO TVRDOG DISKA KOJI ODREĐUJE KORISNIK

O PARTICIJA JE NIZ ILI GRUPA CLUSTERA KOJOJ S PRIDJELJUJE LOGIČKO

IME (C, D...)

O PARTICIJA IMA POČETNI I ZAVRŠNI SEKTOR, BROJ SEKTROA IZMEĐU

ZAVRŠNE I POČETNE POZICIJE ČINE KAPACITET

O RAZLOZI KREIRANJA PARTICIJA:

MOGUĆNOST UPORABE RAZLIČITIH OS-A NA ISTOM

DISKU

UKOLIKO OS NE PODRŽAVA VELIČINU CIJELOG DISKA

MOGU SE SE KRIRATI MANJI DIJELOVI KOJI SE POSEBNO

Page 31: primjena 2. kolokvij

FORMATIRAJU

SMANJUJE SE VELIČINA KLASTERA ŠTO UTIČE NA

ISKORIŠTENOST; AKO PODATAK NE ZAUZME CIJELI

ALOCIRANI KLASTER TADA PREOSTALA KOLIČINA OSTANE NEUPOTREBLJIVA PA MOŽE DOĆI

DO ZNATRNOG GUBITKA KAPACITETA. KOD DISKOVA MANJE VELIČINE VELIČINA KLASTERA

JE MANJA PA JE OPTIMALNIJE KORIŠTENJE MEMORIJE

LAKŠA ORGANIZACIJA PODATAKA NA VELIKIM DISKOVIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. KOJI SU MEDIJI S OPTIČKIM ZAPISOM?

 

 

 

 

 

 

Page 32: primjena 2. kolokvij

 

 

 

29. KAKO SE OSTVARUJE ZAPIS NA OPTIČKE MEDIJE?

 

 

 

 

 

30. KOJE SU POZNATIJE VRSTE CD OPTIČKIH DISKOVA

 

 

 

 

 

31. NAVEDITE SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU CD I DVD DISKOVA.

 

 

 

 

 

32. KOJE SU PREDNOSTI OPTIČKOG DISKA PRED MAGNETSKIM?

 

OPTIČKI DISK

OSNOVNO:

Page 33: primjena 2. kolokvij

O 1978, PHILIPS I SONY CORPORATIONS UJEDINJUJU SE NA RAZVOJU AUDIO CD

O 1982, NASTAJE POZNATI 4.72-INCH FORMAT (120MM U PROMJERU, 15MM RUPA U SREDINI I

DEBLJINA OD 1.2MM)

O POHRANJUJE 682M PODATAKA, PRIBLIŽNO OKO 333,000 STRANICA TEKSTA ILI 74 MINUTA HI-FI

AUDIO PODATAKA (1 SEC = 75 BLOKOVA, 1 BLOK = 2,048 BYTES /681,984,000 BYTES/)

O RAČUNALNI CD DISK JE SLIČAN AUDIO CD-U, BRŽI JE NEGO FD ALI I SPORIJI NEGO HD

TIP MEDIJA:

O WRITE ONCE READ MANY STANDARD - PODACI SE NE MOGU MIJENJATI

O POHRANJUJU SAMO BINARNE ZNAKOVE (0 I 1)

STRUKTURA MEDIJA:

O DIMENZIJE : 120MM (4.75 INCHES ) SINGLE-SIDED DISK

O POLIKARBONATNI FILM, METALLIC FILM (ALUMINIJSKI FILM), ALUMNIJSKI FILM JE MJESTO OD KUDA

SE ČITAJU PODACI

O DISK JE PODIJELJEN U SPIRALNE TRAKE S RAZMAKOM OD 1.6 MIKRONA IZMEĐU KRUGOVA S

GUSTOĆOM TRAKA OD 16,000 PO INCHU

O UDUBINE (PITS) I RAVNINE (LANDS) DUGI SU OD 0.9 DO 3.3 MIKRONA

O TRAKA POČINJE OD UNUTRAŠNJE STRANE DISKA I ZAVRŠAVA 5MM PRIJE KRAJA RUBA DISKA (DUGA

JE OKO 3 MILJE/650 MB)

O PODACI SE ČITAJU U BYTES (24 U JEDNOM OKVIRU-FRAME)

O OKVIRI ČINE BLOKOVE (1 BLOK = 98 OKVIRA, UKUPNO 270.000 BLOKOVA)

O JEDAN BLOK (1 BLOK = 2,352 BYTES) SADRŽI:

Page 34: primjena 2. kolokvij

O SYNCHRONIZING BITS, IDENTIFICATION BITS, ERROR CORRECTING CODE INFORMATION I 2,048

BYTES ZA PODATKE

O BLOKOVI SE ČITAJU BRZINOM OD 75/SEC PA JE STANDARDNA BRZINA 153,600 BYTES/SEC ILI

150K/SEC.

PISANJE:

O CD-ROM TEHNOLOGIJA KORISTI LASERSKO SVJETLO ZA PALJENJE (OŠTEĆIVANJE) MIKROSKOPSKIH

RUPICA U MEDIJU

O PODACI SU POHRANJENI PRIMJENOM TEHNIKE CONSTANT LINEAR VELOCITY (CLV)-

PROMJENLJIVA BRZINA VRTNJE I STALNA BRZINA ČITANJA

O SNIMANJE SE VRŠI U JEDNOJ NEPREKINUTOJ LINIJI (SPIRALI) OD SREDIŠTA PREMA RUBU DISKA

ČITANJE:

O POMOĆU NISKO NAPONSKE LASERSKE ZRAKE

O ČITANJE SE IZVODI TEHNIKOM CONSTANT ANGULAR VELOCITY (CAV) - STALNA BRZINA VRTNJE I

PROMJENLJIVA BRZINA ČITANJA

O PRIJEMNIK SIGNALA PRIMA SLABO REFLEKTIRANU (RASPRŠENU) ILI JAČE REFLEKTIRANU (SUŽENU)

ZRAKU OVISNO O REFLEKSIJI POVRŠINE NA KOJU PADA LASERSKI SNOP

O JAKA REFLEKSIJA OZNAČUJE NEPOSTOJANJE UDUBINE (LAND), SLABIJA REFLEKSIJA OZNAČUJE

POSTOJANJE UDUBINE (PITS)

O NAKON DIJELA ZA SINKRONIZACIJU SLIJEDI DIO KOJI UKAZUJE NA STRUKTURU DISKA TRAŽENJE

PODATAKA (TABLE OF CONTENTS)> PODACI SE TRAŽE DUŽ SPIRALE TAKO DUGO DOK ADRESA

Page 35: primjena 2. kolokvij

PODATKA NE PROĐE LASERSKU ZRAKU

KAPACITET I TRAJNOST ZAPISA:

O 1 GB, ALI JE ISKORIŠTEN KAPACITET DO 640 MB RADI POTREBE STVARANJA REDUNDANCIJE

O TRAJNOST JE NEKOLIKO DESETAKA GODINA OVISNO O UVJETIMA ČUVANJA

DIJELOVI:

O LASERSKA DIODA - EMITIRA ZRAKU MALE SNAGE

O SERVO MOTOR - POZICIONIRA ZRAKU NA TOČNU TRAKU POMIČUĆI ZRCALO

O POVRATNA ZRAKA FOKUSIRA SE NA LEĆAMA ISPOD PLOČE DISKA I ŠALJU PREMA BEAM SPLITTERU

O BEAM SPLITTERU USMJERAVA POVRATNO (REFLEKTIRANO) SVJETLO NA LEĆU ZA FOKUSIRANJE

O PHOTO DETECTOR PRETVARA SVJETLOSNE SIGNALE U ELEKTRIČNE SIGNALE A DOBIVENI SE IMPULSI

DEKODIRAJU I ŠALJU SREDIŠNJOJ JEDINICI