of 361 /361
7/22/2019 Mehanizmi kolokvij http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 1/361  Mehanizmi, 2012/13  Izpitna vprašanja pri predmetu Mehanizmi 1.  Kinematika to č ke, koordinatni sistem, lega, hitrost, pospešek 2. Koordinatni sistemi: kartezijev, polarni, spremljajoči trieder 3. Kinematika telesa v ravnini in prostoru, lega in orientacija, hitrost, pospešek 4. Transformacijske matrike 5. Eulerjevi koti 6. Komponente hitrosti za točko na telesu 7. Komponente pospeška za točko na telesu 8. Analiza kinematike štirizgibnega mehanizma 9. Analiza kinematike ročičnega mehanizma, Grashofov kriterij 10. Definicija mehanizma 11. Kinematične verige, elementi, povezave 12. Grüblerjeva formula, primeri 13. Kinematične vezi nižjega in višjega reda 14.  Kinemati č ne in geometrijske inverzije mehanizma 15. Postopek konstruiranja mehanizma

Mehanizmi kolokvij

Embed Size (px)

Text of Mehanizmi kolokvij

Page 1: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 1/361

  Mehanizmi, 2012/13

 

Izpitna vprašanja pri predmetu Mehanizmi

1.  Kinematika točke, koordinatni sistem, lega, hitrost, pospešek2.  Koordinatni sistemi: kartezijev, polarni, spremljajoči trieder

3.  Kinematika telesa v ravnini in prostoru, lega in orientacija, hitrost, pospešek

4.  Transformacijske matrike

5.  Eulerjevi koti

6.  Komponente hitrosti za točko na telesu

7.  Komponente pospeška za točko na telesu

8.  Analiza kinematike štirizgibnega mehanizma

9.  Analiza kinematike ročičnega mehanizma, Grashofov kriterij

10. Definicija mehanizma

11. Kinematične verige, elementi, povezave

12. Grüblerjeva formula, primeri

13. Kinematične vezi nižjega in višjega reda

14. Kinematične in geometrijske inverzije mehanizma15. Postopek konstruiranja mehanizma

Page 2: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 2/361

  Mehanizmi, 2012/13

 

37. Tripoložajna sinteza z inverzijo

38. Sinteza ročičnega mehanizma

39. Sinteza ženevskega kolesa

40. Sinteza šestzgibnega mehanizma za zadrževanje

41. Krivuljni mehanizmi, osnovni elementi, klasifikacija

42. Oblike in gibanje slednikov

43. Oblike in gibanje odmičnih krivulj ter ploskev

44. Standardne zakonitosti gibanja slednikov

45. Sinteza krivuljnega mehanizma, grafično, analitično

46. Omejitve pri oblikovanju odmičnih krivulj

47. Dinamika krivuljnega mehanizma – kontaktna sila med slednikom in odmično krivuljo

48. Primeri uporabe krivuljnih mehanizmov s kratkim opisom in skico

Ljubljana, 20.11.2012 asist. Simon Krašna

Page 3: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 3/361

MehanizmiMehanizmi

Predavanja UN, 3. letnikPredavanja UN, 3. letnik

Page 4: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 4/361

Literatura

Temeljni študijski viri:

Uicker, J. J., Pennock, R. R., Shigley, E. J.: Theory of Machines and MEdition; Oxford University Press, 2003: ISBN 0-19-515598-X

Norton, L. R.: Design of Machinery (Synthesis and Analysis of MechanMachines), Second Edition; McGraw-Hill: ISBN 0-07-237960-XCMechanisms and Mechanical Devices Sourcebook, Fourth Edi2006: ISBN-13 978-0071467612

Howel, L. L.: Compliant Mechanisms; Wiley-Interscience, 2001: ISBN-0471384786

Mabie, H. H., Reinholtz, C. F.: Mechanisms and Dynamics of MachineWiley, 1987: ISBN-13 978-0471802372

Tsai, L.-W.: Mechanism Design: Enumeration of kinematic Structures Function (Advanced Topics in Mechanical Engineering Series),2000: ISBN-13 978-0849309014

Hahn, H.: Rigid Body Dynamics of Mechanisms, 1 Theoretical Basis; S

ISBN 978-3-540-42373-7Hahn H : Rigid Body Dynamics of Mechanisms 2 Applications; Spring

Page 5: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 5/361

KONSTRUKCIJE, MEHANIZMI KONSTRUKCIJE, MEHANIZMI

• KONSTRUKCIJA – skupina nepomično povezanih te(sile – statika)

• MEHANIZEM – skupina nepomično in pomično pove

izvajanje željenega gibanja

(gibanje – kinematika)

• STROJ – skupina nepomično in pomično povezanih opravljanje določenega dela naprava za p

Page 6: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 6/361

Predstavitev mehanizm

Page 7: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 7/361

Predstavitev mehanizm

Page 8: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 8/361

Predstavitev mehanizm

Page 9: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 9/361

Razvoj mehanizmov

Page 10: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 10/361

Razvoj mehanizmov

Page 11: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 11/361

Razvoj mehanizmov

Page 12: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 12/361

Razvoj mehanizmov

Page 13: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 13/361

RAZVOJ SISTEMARAZVOJ SISTEMA

Določanje zahtev

Določanje posameznih funkcij

Iskanje rešitev posameznih funkcijskih struktur 

Izdelava tehničnih rešitev

Razvoj programske

opreme

Razvoj elektronskih in

električnih

podsklopov

Razvoj krmilnih

sistemov

Razv

si

Page 14: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 14/361

DOLOČANJE NALOGEDOLOČANJE NALOGE

Odločitev o rešitvah

Izbira poznanih elementov

Prilagajanje poznanih

elementov

Razv

Postavitev v sistem

Prilagoditev variante, izbira

Page 15: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 15/361

NAPRAVE ZA PRENOS INFORNAPRAVE ZA PRENOS INFOR

Pridobivanje

Televizija

MikroskopiUre

Termometer 

Fotometer 

SenzorjiN

Obdelava

Računalniki

IntegratorjiKodirniki

Dekodirniki

...

Prenos

Radio

TV

Fax

...

Shranjevan

DVD, USB

Kasetofon

Diskete

Fotokopiran

Mikrofilmi

...

Informacije

Page 16: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 16/361

NAPRAVE ZA PRENOS ENERGNAPRAVE ZA PRENOS ENERG

Proizvodnetehnike

Manipulatorji

Roboti

Laserji

Naprave zasevanje

Naprave zazaščito in nanos

Birotehnologija

Pisalniki

Kopirniki...

Medicina

Rentgeni

Operacijski

pripomočki

Proteze

Umetniorgani

...

Gospodinjaparati

Hladilniki

Pralni inpomivalni st

Sesalci

Mešalniki

...

Page 17: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 17/361

Iskanje funkcije

Podporn

element

Prenos sile in

momenta:

- fiksna lega

- spremenljiva

lega

ProstorskoPodpiranje Poveza

- fik

- gib

Varoval

element

Oplaščiti in

omejiti prostor 

Razmejitev

Razporeditev

elementov

Zbiranje

Startna

Prevzeta

mehanska

energija se

odda vdoločenem

ČasShranjevanjePriprava

mehanskeij

Funkc

elem

Funkcijske

značilnosti

ParameterFunkcijaNamen

Page 18: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 18/361

Iskanje funkcije

 Premostitev Menjal

gonilaOjačitev

Reduciranje

Spremembakarakteristike

Karakteristike sestavljanemotorja

Obroči

Zapora Preprečiti gibanje Na koncu

Pri nastanku 

Zadrža

Prilagajanjemehanske energije

Menjava

Kvantitetea

Prekinitev in vklop

Priklop Prenos veličin med sosednjimiokolji

Sklopk

Vodenje

Kraj , okolje

Prenos veličin med poljubnimiokolji Vodilo

mehan

Prenos mehanske

energije

Page 19: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 19/361

Vrsta rešitve

Metode

konstru

standa

simulac

Variant

 Analiza in kritika obstoječe

konstrukcije.

Usklajevanje zahtevanih

sprememb: princip, oblika,

material, dimenzije.

Izvajanje prilagoditev glede nauporabo.

Prilagoditev predhodne rešitve

Literatu

SIST IS

elektro

Pred izbiro:

Določanje funkcije, določanje

izbirnih parametrov (dimenzije,

material).Po potrebi dimenzioniranje.

Po izbiri:

Dokaz o nosilnosti, funkciji,

življejnski dobi.

Prilagoditev izbrane rešitve.

Izbira poznanih konstrukcijskih

elementov

PripoDelovni korakiRešitev

Page 20: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 20/361

5 μm/m25 μm/m10’’...1’0,5 μm

Visoka natančnost:

Merilne naprave, stroji za fino obdelavo,

mikromehanika, optična merila, specialne

tehnološke naprave, valjčni ležaji,magnetne glave, kvar čni merilniki, servo

50 μm/m250 μm/m10’’...1’5 μm

Srednja natančnost:

Merilne naprave, obdelovalni stroji,

avtomati, natančni zobniki, navojna

vretena, CD zapisovalnik, tiskalnik,

mikromotorji, leče, prizme, optika

> 500

μm/m2

> 500

μm/m

> 10’...1°> 50 μmPovprečna natančnost:Biro tehnologija, zabavna elektronika,

zobniki, navojna vretenca, pisalni stroji,

ure, kamere, elektronske komponente,

tranzistorji, diode ...

PovršinaRavnostKotDolžinaNaprave in elementi

Povprečne zahteve

NATANČNOST PRI RAZLIČNIH NATANČNOST PRI RAZLIČNIH N

Page 21: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 21/361

Izbira kvalitetnostnega ra

Page 22: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 22/361

Vpliv temparature na lego tole

polja

Page 23: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 23/361

Page 24: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 24/361

Page 25: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 25/361

MehanizmiMehanizmi

Predavanja UN 3 letnikPredavanja UN 3 letnik

Page 26: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 26/361

KINEMATIČNE VERIGE, MEHKINEMATIČNE VERIGE, MEH

• KINEMATIČNA VERIGA – med seboj povezana toga telesa

• ZAPRTA KINEMATIČNA VERIGA – vsak element kinemat

povezan z vsaj še dvema drugima elementoma verige.

• MEHANIZEM – zaprta kinematična veriga, pri kateri ima vs

enega od elementov verige točno določeno pozicijo. Tak ele

izhodiščni element mehanizma. Glede na ta element lahko

gibanje točk vseh ostalih elementov mehanizma.

Page 27: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 27/361

VRSTE MEHANIZMOVVRSTE MEHANIZMOV

• RAVNINSKI MEHANIZMI – vse točke gibajočega mehanizmravninske krivulje. Ravnine večih krivulj gibanja so lahko pa

• PROSTORSKI MEHANIZMI – ni nobenih omejitev glede gi

elementov.

• KROGELNI MEHANIZMI – točke gibajočega mehanizma s

krogelni površini.

Page 28: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 28/361

Koncepti mehanizmo

ročični mehanizem

Page 29: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 29/361

OSNOVNI TIPI SLEDNIKOVkrivuljni mehanizem

OSNOVNI TIPI SLEDNIKOVkrivuljni mehanizem

Page 30: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 30/361

PROSTORSKI MEHANIZEM PO

OSILACIJSKE PLOŠČ

E

PROSTORSKI MEHANIZEM PO

OSILACIJSKE PLOŠČ

E

Page 31: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 31/361

METODIKA PROJEKTIRANJAMETODIKA PROJEKTIRANJA

Page 32: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 32/361

Page 33: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 33/361

Prenosni mehanizem

Page 34: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 34/361

Vodeni in nastavljivi meha

Page 35: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 35/361

Brezstopenjski in sferični me

Page 36: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 36/361

Karakteristični členi mehan

Page 37: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 37/361

Členi v mehanizmu

Page 38: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 38/361

Zgibi-kinematični par

Page 39: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 39/361

Ročični in krivuljni mehan

Page 40: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 40/361

Zaporni mehanizmi

Page 41: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 41/361

Koračni in vijačni mehan

Page 42: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 42/361

Kolesni mehanizmi

Page 43: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 43/361

Natezni členi

Page 44: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 44/361

Podajni in koračni mehan

Page 45: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 45/361

Krmiljenje ventila

Page 46: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 46/361

Križni mehanizem

Page 47: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 47/361

Sprememba hitrosti gnaneg

Page 48: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 48/361

Malteški križ

Page 49: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 49/361

VRSTE MEHANIZMOVVRSTE MEHANIZMOV

Page 50: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 50/361

Page 51: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 51/361

LINEARNI MEHANIZMILINEARNI MEHANIZMI

Page 52: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 52/361

LINEARNI MEHANIZMILINEARNI MEHANIZMI

Linearni mehanizmi

zagotavljanje linijskega

elementoma.

(a) vijačni mehanizem

(b) vijačni mehanizem z

(c) vijačni mehanizem z

(d) enostranski hidravlič

(e) dvostranski hidravličn

(f) teleskopski hidravličn

(g) dvostranski hidravličn

MEHANIZMI ZA FINO NASTAV

Page 53: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 53/361

MEHANIZMI ZA FINO NASTAVMEHANIZMI ZA FINO NASTAV

Mehanizmi za fino n

uporabljajo za zagot

majhnega natančneg

dvema elementoma

(a), (b) vijačni mehan

(c), (d) diferencialni

(e), (f) diferencialni š

(g), (h) polžasto-vijač

(i), (j), (k) vzvodovi

(l) vijačno vzvodovi z

kotnega pomika

MEHANIZMI ZA FINO NASTAVMEHANIZMI ZA FINO NASTAV

Page 54: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 54/361

MEHANIZMI ZA FINO NASTAVMEHANIZMI ZA FINO NASTAV

Mehanizmi za fino nast

mehanizmov se uporab

gibanja elementov meh

mehanizem obratuje.

(a) diferencialna gonila

(b) planetna gonila

(c) vzvodovi za nastavlj

(d) mehanizem za nastaročice

(e) kroglični mehanizemi j j hit ti

PRITRDILNI MEHANIZMIPRITRDILNI MEHANIZMI

Page 55: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 55/361

PRITRDILNI MEHANIZMIPRITRDILNI MEHANIZMI

Pritrdilni mehaniz

pritrjevanje različnih

sile.

(a), (b), (e) vijačni pritr

(c), (f), (g) krivuljni prit

(d), (g) dvojni krivuljni

(h) mehanizmi z zgozd

(i) – (n) preklopni pritrd

(o) mehanizem s kono

(p) vzvodovi lomilca

POZICIJSKI MEHANIZMIPOZICIJSKI MEHANIZMI

Page 56: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 56/361

POZICIJSKI MEHANIZMIPOZICIJSKI MEHANIZMI

Pozicijski mehanizmi zago

položaj elementa mehaniz

(a) – (f) samocentrirni linivzmetmi

(g) – (n) samocentrirni ko

(o) utorno centriranje

ZAPORNI MEHANIZMI

Page 57: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 57/361

ZAPORNI MEHANIZMIZAPORNI MEHANIZMI

Zaporne mehanizm

podajanje ali držanj

strojnega elementa

(a) podajalno-zapor

(b) povratni zaporni

(c) krivuljni zaporni

(d) zaporni mehaniz

vzmetjo

(e) preklopni zaporn

(f) ( )

Page 58: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 58/361

IMPULZNI MEHANIZMIIMPULZNI MEHANIZMI

Impulzni mehanizmi se u

postopno sproščanje pote

(a) pedalo

(b) – (e) dvojni impulzni m

(f) impulzni cilinder 

(g) dvojni triročični impulz

stolpne ure

(h) – (j) urni impulzni meh

(k) impulzni mehanizem z

Page 59: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 59/361

Page 60: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 60/361

INTERVALNI MEHANIZMIINTERVALNI MEHANIZMI

Intervalni mehanizmi se

intervalni pomik element

(a) – (c) mehanizmi z ma

(d) štiri zgibni mehanize

gibanje

(e) podajalno-zaporni m

(f) torni podajalni mehan

(g) prostorski krivuljni m

(h) intervalni mehanizem

INTERVA NI MEHANIZMI

Page 61: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 61/361

INTERVALNI MEHANIZMIINTERVALNI MEHANIZMI

(a) zobniški meh

(b) mehanizem z

(c) Ročični meha

Page 62: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 62/361

OSILACIJSKI MEHANIZMIOSILACIJSKI MEHANIZMI

2 – pogonsk

3 – vezni ele

4 – odgonsk

OSILACIJSKI MEHANIZMI IOSILACIJSKI MEHANIZMI I

Page 63: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 63/361

OSILACIJSKI MEHANIZMI IOSILACIJSKI MEHANIZMI I

Osilacijski mehanizm

izstopnega elementa

(a) štirizgibni mehan

(b) šestzgibni mehan

(c) šestzgibni mehan

(d) osilacijski mehan

povratnim gibom

(e) krivuljni mehaniz

(f) prostorski krivuljn

(g), (h) mehanizmi z

(i) batni mehanizem

OSILACIJSKI MEHANIZMI IIOSILACIJSKI MEHANIZMI II

Page 64: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 64/361

OSILACIJSKI MEHANIZMI IIOSILACIJSKI MEHANIZMI II

Osilacijski mehanizmi s p

(a) prostorsko vodilo

(b) prostorski štirizgibni m

(c) prostorski RGGR me

(d) prostorski RCCC me

(e) prostorski RGGR me

(f) prostorski RRGC me

IZMENIČNI MEHANIZMIIZMENIČNI MEHANIZMI

Page 65: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 65/361

IZMENIČNI MEHANIZMIIZMENIČNI MEHANIZMI

IZMENIČNI MEHANIZMI IIZMENIČNI MEHANIZMI I

Page 66: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 66/361

IZMENIČNI MEHANIZMI IIZMENIČNI MEHANIZMI I

Izmenični mehani

izmenično gibanje

vzdolž ravne osi.

(a) batni mehaniz

(b) izmenični meh

(c) preklopni meh

(d) dvovrstni moto

(e) V-motor (f) dvotaktni moto

(g) zobniški motor

(h) Atkinson-ov pl

(i) idealni radialni

IZMENIČNI MEHANIZMI IIIZMENIČNI MEHANIZMI II

Page 67: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 67/361

IZMENIČNI MEHANIZMI IIIZMENIČNI MEHANIZMI II

Osilacijski mehaniz

(a) dvojni zobniški b

(b) - (c) drsni ročičn

(d) štirizgibni batni m

(e) mehanizem s sp

bata

(f) batni mehanizem

POVRATNI MEHANIZMIPOVRATNI MEHANIZMI

Page 68: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 68/361

POVRATNI MEHANIZMIPOVRATNI MEHANIZMI

Povratni mehanizm

spremembo smeri v

(a) reverzibilni osno

(b) reverzibilni zobn

(c) reverzibilni jerm

(d), (e) menjalniki

SKLOPNI IN VEZNI MEHANIZMISKLOPNI IN VEZNI MEHANIZMI

Page 69: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 69/361

SKLOPNI IN VEZNI MEHANIZMI SKLOPNI IN VEZNI MEHANIZMI

 Aksialni sklopni in ve

služijo za povezavo

(a) toga sklopka

(b) kolutna toga sklo

(c) diskasta torna sk

(d) konusna torna sk

(e) lamelna sklopka

SKLOPNI IN VEZNI MEHANISKLOPNI IN VEZNI MEHANI

Page 70: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 70/361

VZPOREDNIVZPOREDNI

Vzporedni sklopni in vez

služijo za prenos gibanja

elementi.

(a) ploščati jermenski pr

(b) klinasti jermenski pre

(c) verižni prenosniki

(d) – (f) zobniški mehan

(g) kardanski mehanizm

(h) Oldham-ova sklopka

(i) mehanizem konstantn

SKLOPNI IN VEZNI MEHANIZMSKLOPNI IN VEZNI MEHANIZM

Page 71: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 71/361

SKLOPNI IN VEZNI MEHANIZMSKLOPNI IN VEZNI MEHANIZM

Sklopni in vezni me

za povezavo eleme

sekajo.

(a) stožčasti zobniš

(b) ploščati jermens

(c) kardanski zglobi

(d) štirizgibni meha

(e) Clemens-ova sk

(f) Rouleaux-ova sk

(g) prostorski RCCR

Page 72: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 72/361

DRSNI MEHANIZMIDRSNI MEHANIZMI

Page 73: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 73/361

DRSNI MEHANIZMIDRSNI MEHANIZMI

Drsni mehanizmi

dveh ali več iz

(a) eliptični drsnik

(b) zobniški meha

(c) dvojni batni m

(d) vrvni mehaniz

(e) hidravlični me

(f) zobniški pogo

ozobjem

MEHANIZMI S SPREMENLJIVIMMEHANIZMI S SPREMENLJIVIM

Page 74: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 74/361

MEHANIZMI S SPREMENLJIVIMLASTNOSTMILASTNOSTMI

2 – pogonska

3 – vezni elem

4 – nihajna roč

5 – vezna roči

6 – odgonska

MEHANIZMI ZA TVORJENJE DMEHANIZMI ZA TVORJENJE D

Page 75: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 75/361

KRIVULJNE POTIKRIVULJNE POTI

Natančni l

MEHANIZMI S SPREMENLJIVIMMEHANIZMI S SPREMENLJIVIM

Page 76: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 76/361

LASTNOSTMILASTNOSTMI

Ti mehanizmi služijo z

elementov mehanizm

zaustavi-vrni, zaustav

(a) mehanizmi z malte

(b) krivuljni mehanizm

(c) štirizgibni mehaniz

(d), (e) večzgibni meh

(f), (g) štirizgibni meha

elementom na o

MEHANIZMI ZA TVORJENČ

MEHANIZMI ZA TVORJENDOLOČENE KRIVULJNE PO

Page 77: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 77/361

DOLOČENE KRIVULJNE PDOLOČENE KRIVULJNE PO

Mehanizmi za tvo

poti generirajo že

gibanja določene

mehanizma.

(a), (b), (d) štirizg

(c), (e), (f) genera

(g) šestzgibni me

(h) krivuljni meha

odmično plošč

(i), (j) kopirni meh

TRANSPORTNI MEHANIZMITRANSPORTNI MEHANIZMI

Page 78: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 78/361

Transportni mehanizmi

premik enega ali več ob

(a) štirizgibni mehanize

(b) mehanizem z dvem

(c), (d) dvojni štirizgibn

(e) zobniško-ročični me

(f) navojna tuljava

FUNKCIJSKI MEHANIZMIFUNKCIJSKI MEHANIZMI

Page 79: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 79/361

Pri funkcijskih mehanizmih

giblje v funkcijski odvisnos

pogonskega elementa me

(a) štirizgibni mehanizem

(b) mehanizem barometra

(c), (d) mehanizem merilc

(e) mehanizem z vodilom

krivulje pomika

(f) planetna gonila

( ) b iki lj b ih blik

RAČUNSKI MEHANIZMIRAČUNSKI MEHANIZMI

Page 80: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 80/361

Računski mehanizmi s

določenih računskih oper

(a) kroglični mehanizem z

regulacijo vrtilne hitros

(b) multiplikator (c), (d) seštevalni mehani

(e) planetna gonila

(f) sin-cos mehanizmi

(g) zobniki poljubnih oblik

MEHANIZMI ZA SPREMEMBOMEHANIZMI ZA SPREMEMBO

Page 81: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 81/361

MEHANIZMI ZA SPREMEMBO MEHANIZMI ZA SPREMEMBO

Mehanizmi za spremem

spremembo vrtilne hitrost

pri konstantno vrtilni hitros

mehanizma.

(a) stopničasti ploščati jer

(b) zobniški menjalniki

(c) kroglični mehanizem z

regulacijo vrtilne hitros

(d) - (f) konični variatorji

(e) sferični variatorji

(h) t id i i t ji

ROBOTIROBOTI

Page 82: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 82/361

Roboti so naprave

stopnjami, ki služij

sestavljanje objektdoločeno stopnjo s

obratujejo pod raču

(a) splolni 6R robo

(b) – (h) karakteris

obstoječih

(i) paralelno krmilje

robota s tremi p

Page 83: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 83/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

Simon Krašna

Osnove (2)Predloge k predavanjem in vajam pri predmetu Mehanizmi

Ljubljana, 2012

83

Kazalo

Page 84: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 84/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  2

Uvod 3

Klasifikacija mehanizmov 4Pomen in vloga mehanizmov 8Definicija mehanizma 9Kinematične verige 11Prostostne stopnje 14Kinematične vezi 15Kinematične vezi – izvedbe 16Prostostne stopnje - 2D 19

Prostostne stopnje - 3D 21Prostostne stopnje – Primeri 22Prostostne stopnje - Primer 1 23Prostostne stopnje - Primer 2 24Prostostne stopnje - Primer 3 25Prostostne stopnje - Primer 4 26Prostostne stopnje - Primer 5 27Prostostne stopnje - Primer 6 28

Prostostne stopnje - Primer 7 29

Prostostne stopnje - Primer 8 30

Prostostne stopnje - Primer 9 31Prostostne stopnje - Primer 10 32Prostostne stopnje - Primer 11 33Prostostne stopnje - Primer 12 34Kinematične inverzije 35Štirizgibni mehanizem 40Ročični mehanizem 45Funkcije mehanizmov 46

Tvorjenje poti 47Kinematična prenosna funkcija 48Razmerje momentov 52Prenosni kot 56Mrtve lege 59Mrtve Lege - Primer 1 62Mrtve Lege - Primer 2 63Mrtve Lege - Primer 3 64

Literatura 65

84

Uvod

Page 85: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 85/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  3

• Predznanja: – mehanika (kinematika,kinetika, dinamikasistemov teles, kontaktnamehanika ...)

 – numerične metode

 – geometrija, tehničnorisanje, modeliranje

 – strojni elementi

 – ...

85

Klasifikacija mehanizmov

Page 86: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 86/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  4

Enotna klasifikacija mehanizmov ne obstaja. Delitev jemožna glede na:• funkcionalnost• zasnovo in konstrukcijsko izvedbo• delovno območ je• ...

Pomen klasifikacije:• Karakterističen pristop k analizi in sintezi• Sistematična obravnava• Prednosti in slabosti izvedb

• Osnovne in “sestavljene” rešitve

86

prvo se pogleda obstojece resitve - veliko, tezkoznajti med njimi - klasifikacija, nestadari kriteriji

Klasifikacija mehanizmov

Page 87: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 87/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  5

Glede na funkcionalnost [Uicker et al]:• Preklopni mehanizmi

• Linearni pogoni

• Mehanizmi za fino nastavljanje

• Pritrdilni in prijemalni mehanizmi

• Pozicionirni mehanizmi

• Zaporni mehanizmi

• Zaskočni mehanizmi• Mehanizmi za prekinjeno gibanje

• Nihajni mehanizmi

• Izmenični mehanizmi

• Povratni mehanizmi

• Sklopni in vezni mehanizmi

• Zadrževalni mehanizmi

• Mehanizmi za generiranje tira gibanja

• Mehanizmi za ravni tir gibanja

• Sledni mehanizmi

87

kolo - racna

Klasifikacija mehanizmov

Page 88: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 88/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  6

Glede na zasnovo in konstrukcijsko izvedbo [F. Reuleaux]:• Ročični mehanizmi

• Krivuljni mehanizmi

• Zobniški pogoni

• Verižni, jermenski, vrvni pogoni

• Torni mehanizmi

• Mehanizmi z vijačno vezjo

• Zagozdni mehanizmi

• Prekinjevalni mehanizmi

• Mehanizmi z elastičnimi elementi

88

Page 89: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 89/361

Pomen in vloga mehanizmov

Page 90: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 90/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  8

• Prvi elektronski računalnikENIAC (1946)

• Računski stroj

(C. Babbage 1820)

• Elektrika, polprevodniška tehnologija, računalniška podpora sospodbudile razvoj novih vrst pogona, mehanizmov, krmiljenja inregulacije

• mehatronski sistemi: fleksibilnost, preciznost, višja cena• mehanizmi: enostavnost, zanesljivost, prenos velikih sil in hitrosti,ponavljajoče se gibanje, nižja cena

90

prvo mehansko, natoelektricno

moznost krmiljenja

danes kjer je zahtevana

preprostost, zanesljist

Definicija mehanizma 1

Page 91: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 91/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  9

• KONSTRUKCIJA – skupina nepomično povezanih teles(sile – statika)

• MEHANIZEM – skupina nepomično in pomično povezanih teles zaizvajanje želenega gibanja(gibanje – kinematika)

• STROJ – skupina nepomično in pomično povezanih teles zaopravljanje določenega dela, naprava za prenos moči alispremembo njene smeri pretoka(sile, momenti, delo, moč – kinetika)

Naloga mehanizma je obič

ajno prenos gibanja in sil od pogonskegasklopa do delovnega procesa. Mehanizem nastopa kot podsklopkompleksnejše naprave ali stroja.

91

za prenos banja, da domo ustrezno

gibje, prenaso tu ke, en ddel icen, ostalideli povezani, latio gibanje

 je del bolj plene pve, podsklop

en element nepomicen, z rezervo npr.

letalo, pa je tudi hanizem, ndar samo ni

nepomicno

relativnogi ni mogoc,

vendarvec dlov d sebij

povezanih

Definicija mehanizma 2

Page 92: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 92/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  10

• KINEMATIČNA VERIGA – med seboj gibljivo povezana toga telesa.

• ZAPRTA KINEMATIČNA VERIGA  – vsak element kinematičneverige je povezan z vsaj še dvema drugima elementoma verige.

• MEHANIZEM  – zaprta kinematična veriga, pri kateri ima vsaj ena

točka enega od elementov verige točno določeno pozicijo. Takelement (točka) je izhodiščni element (izhodišče) mehanizma, gledena katerega lahko opazujemo gibanje točk vseh ostalih elementovmehanizma.

92

Kinematične verige

Page 93: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 93/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  11

• Kinematično verigo sestavljajo

elementi, medsebojno povezanitako, da je mogoče relativnogibanje

• odprta – vsak element verige je zdrugim povezan samo po eni veji

• zaprta – vsak element verige je

povezan z drugim po vsaj dvehvejah

• mešana/hibridna

• konstrukcija – brez relativnegagibanja

93

ponavadi pri mehanizmih

od 1 ementa lahko pridemo vsaj po 2rocicah

enostavna

sestavljena - vec vej

Kinematične verige

Page 94: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 94/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  12

• Elementi kinematičnih verig

• Povezave v kinematičnih verigah

94

omogoca translacijo

prostostne stopnjezadi cepa - rotacija, ker v utoru, tudi translacija

problem - lahko vecja obremenitev, damo drsnik, nov element, potrebno

razporedi povrsinki pritisk

Kinematične verige

Page 95: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 95/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  13

• Povezave v kinematičnih verigah

• Nadomestitev ročic z zobniško vezjo

95

valj se ne more odlepiti od tal

onemocen zdrs - ostane le ena prostostna

stopnja, imamo le rotacijo

en tip vezi lahko domestimo z

drugim

stiri zgibni mehanizem, en zbuja

drugega

nadomestek' z zobniskim, na rocico pripnemo zobnik, poganjamo s

ponskim zobnikom, dobimo rotacijo, poskrbeti moramo za pogon

npr. z morjem, v prvem primeru z nekim nihanjem

Prostostne stopnje

Page 96: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 96/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  14

• 1 prosto telo

• 2 translaciji, 1 rotacija• skupno 3 prostostne stopnje

• 2 prosti telesi

• obe telesi: 2 translaciji, 1 rotacija

• skupno 6 prostostnih stopenj

• 2 telesi, medsebojno povezani zrotacijsko vezjo

• prvo telo: 2 translaciji, 1 rotacija

• drugo telo: 1 rotacija

• skupno 4 prostostne stopnje

96

tu mozna le se rotacija

3 in 1 relativna rotacija

(odvzame 2 prostostnitopnji)

za drugo

Kinematične vezi

Page 97: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 97/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  15

J. Volmer 

• Kinematična vez (par)povezuje dve telesi inzaradi svoje oblikeomejuje njuno relativnogibanje

• K. vezi nižjega reda

imajo ploskovni kontakt, k. vezi višjegareda pa toč kovni alilinijski kontakt

• Relativno gibanje jemožno zagotoviti zuporabo k. vezi nižjegaali višjega reda

97

pomik in rotacija, povezana prekovijacnice le na en nacin

Kinematične vezi - izvedbe

Page 98: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 98/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  16

• Rotacijska

Timmer-Pneumatik GmbH

Rajvivik Enterprise

• Cilindrična

• Vijačna

Unior 

98

cep v utoru

Kinematične vezi - izvedbe

Page 99: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 99/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  17

Universal joints and driveshafts (e-book)

• Sferična

99

Kinematične vezi - izvedbe

Page 100: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 100/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  18

• Prizmatična • Ravninska

100

Prostostne stopnje – 2D

Page 101: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 101/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  19

• Grübler-Kutzbach-ova formula za ravninske mehanizme

• onemogočeno gibanje – konstrukcija

• onemogočeno gibanje – statično predoločena konstrukcija

• za pogon mehanizma potrebnih gonilnih vezi

0 :m  =

( ) 1 23 1 2 1

bm n j j= − − −

1

2

število prostostnih stopenj

število teles

število vezi z eno prostostno stopnjo

število vezi z dvema prostostnima stopnjama

b

m

n

 j

 j

0 :m <

0 :m  >   m

101

rotacijska vez ima le 1 prostostno stopnjo - vzame 2

glede na st. prostostnih stopenj damost. motorjev, da lahko reguliramo

Page 102: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 102/361

Prostostne stopnje – 3D

G übl K t b h f l t k h i

Page 103: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 103/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  21

• Grübler-Kutzbach-ova formula za prostorske mehanizme

( ) 1 2 3 4 56 1 5 4 3 2 1b

m n j j j j j= − − − − − −

1

2

3

4

število prostostnih stopenj

število teles

število vezi z eno prostostno stopnjo

število vezi z dvema prostostnima stopnjama

število vezi s tremi prostostnimi stopnjami

število vezi s štir 

b

m

n

 j

 j

 j

 j

5

imi prostostnimi stopnjami

število vezi s petimi prostostnimi stopnjami j   …

103

1 vzamemo ker je fiksiran

Prostostne stopnje – primeri

Nekaj primerov določanja prostostnih stopenj

Page 104: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 104/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  22

• Nekaj primerov določanja prostostnih stopenj

J.J. Uicker et al.

104

Page 105: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 105/361

Prostostne stopnje – Primer 1

• Prijemalne klešče

Page 106: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 106/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  23

• Prijemalne klešče

• Štirizgibni mehanizem 2D• Dodatna prostostna stopnja za

prilagoditev delovnega območ ja

• 4 telesa

• 4 rotacijske vezi

105

Prostostne stopnje – Primer 2

• Klešče za rezanje

Page 107: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 107/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  24

• Klešče za rezanje

• 5-zgibni mehanizem

• 5 teles

• 5 rotacijskih vezi

106

Prostostne stopnje – Primer 3

• Wattov 6-zgibni

Page 108: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 108/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  25

Wattov 6 zgibni

• Stephensonov 6-zgibni

S. Soyguder, A.. Halli

107

pomika se vstran - sinhrono premikanjekinematicna veriga

nb=6

 j1=7

1 prostostna

stopnja

Page 109: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 109/361

Prostostne stopnje – Primer 5

• Manipulator

Page 110: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 110/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  27

Manipulator 

• Odprta kinematična veriga 3D

• 6 teles (brez prijemala)

• 5 rotacijskih vezi

www.mitsubishi-automation.com

109

clenkast robot1 nepomicno telo (podstek)skupaj 6 tes, eno skrito notri

rotacijske vezi

nb=6 j1=5

m=5

Prostostne stopnje – Primer 6

• MacPhersonova obesavzmetna roka prednost: kompaktnist, cena, zavzame malo prostora

Page 111: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 111/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  28

• Zaprta kinematična veriga 3D

• 5 teles

• 4 sferične vezi

• 1 rotacijska vez

• 1 prizmatič

na vezSimulacija MSC.ADAMS/Car 

110

cilinder z batnico je podsklop, kinematico je togo povezan

vzmet je sestavni del, namenjena je, da da od sebe silo,kinematicno ne vpliva

prizmaticna je v resni cilindria, ker je batnica okrogla

nb=5

 j1=2 j3=4m=2

sfericn vez vzame 3 prostostne stopnje

Page 112: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 112/361

Prostostne stopnje – Primer 8

• Mehanizem z različnimi tipi

Page 113: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 113/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  30

elementov in povezav• Določiti je treba število

prostostnih stopenj

R.L. Norton

112

nb=7

podsklop razclenimo na 2 dela _ roza trikotnik

9 teles

vezi:2 translacijski

9 rotacijskih - krogci, ce vec vezanih, dvojna, trojna

siv krog, pustiti moramo zdrs, vzame 1 prostostno

stopnjo

kontakt je vez visjega reda

 j1=11

 j=1nb=9

m=1

9 teles

9 rotacijskih

2 translatorni

1 vez visjega reda

Prostostne stopnje – Primer 9

• Neveljavnost Grüblerjeve

Page 114: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 114/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  31

formule 2D

• 5 teles

• 6 rotacijskih vezi

113

5 teles

6 rotacijskih vezi

g.f:0 prostostnih stopenjv splosnem se ne more gibati

spodaj poseben primer s olagojeno arhitekturo, lahko

se giba, rocica postavljena paralelno, temu seizogibamo zaradi problema zracnosti

Prostostne stopnje – Primer 10

• Neveljavnost Grüblerjeve

Page 115: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 115/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  32

formule 2D

• Konstrukcija

• Slaba togost

• Štirizgibni mehanizem -paralelogram

• Pri kolinearnih ročicah moženpreskok

• Dvojni paralelogram

1m  =

0m  =

114

3 telesa3 rotacijske vezi

1. izvedba - v praksi, ko upostevamo elasticnost,majhna sila na koncu, gibanje mozno

mozno dvojno rotcijsko gibanje

paralelogram in antiparalelogramska vez, rocica lahko preskoci,ne more postaviti nazaj, vpelejmo novo rocico, da ne pride dopreskoka (spodaj)

 

Prostostne stopnje – Primer 11

• Neveljavnost Grüblerjeve

Page 116: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 116/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  33

formule 3D• Sferični štirizgibni mehanizem

• 4 telesa

• 4 rotacijske vezi

• 1 prostostna stopnja(dejansko)

Tseng-Ti Fu

115

nb=4

 j1=4m=-2

normalno, vendar se ta izvedba mehanizma lahko gibljegiblje se ker so osi rotacijih osi ustrezno postavljene, sekajo

se v skupni tocki, mora biti natancno narejeno

Prostostne stopnje – Primer 12

• Prekritje ročic

Page 117: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 117/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  34

• Nepomembno pri 2D analizi• Upoštevati pri konstrukciji

• 4 telesa

• 2 rotacijski vezi

• 1 cilindrič

na vez• 1 sferična vez

• 1 prostostna stopnja

Tseng-Ti Fu

116

vecina mehanizmov deluje po ravnini

Kinematične inverzije

• Definicija mehanizma:

Page 118: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 118/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  35

... ena nepomi č na roč ica• Ob zamenjavi nepomične ročice se

spremeni absolutno gibanje,relativno gibanje ročic ostane enako

• Ročični mehanizem z drsnikom,1 prostostna stopnja

Tseng-Ti Fu

117

vedno 1 telo nepomicno, lahko katerokoli

Kinematične inverzije

• 1. inverzija ročičnega mehanizma

Page 119: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 119/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  36

• Motorji z notranjim izgorevanjem• Batni kompresorji

• ...

Cornellknowledgepublications.com

118

Kinematične inverzije

• 2. inverzija ročičnega mehanizma

Page 120: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 120/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  37

• Vodna črpalka

www.absak.com

119

Page 121: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 121/361

Kinematične inverzije

• 4. inverzija ročičnega mehanizma

cilinder vrtljivo vpnemo,mozno

translatorno gibanje, pogaa rocico

Page 122: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 122/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  39

• Zapiralni mehanizmi z blažilnikom alihidravličnim/pnevmatskim cilindrom,parni stroji

• Tlačilke, delovni stroji

• ...

121

Štirizgibni mehanizem

• Relativna rotacija vsaj ene izmed  s l p q+ > +

Page 123: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 123/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  40

ročic štirizgibnega mehanizma jemožna le, če je vsota dolžinnajkrajše in najdaljše ročice manjšaod vsote dolžin preostalih ročic.

• Grashofov pogoj:

 s l p q+ ≤ +

dolžina najkrajše ročice

dolžina najdaljše ročice

, dolžini preostalih ročic

 s

 p q

 s l p q+ = +

 s l p q+ < +

Erdman

122

najpreprostejsa kinematicna zaprta veriga

da se nacrtovat

metode sinteze so v veliki meri razvite

4 rocice,

4 rotacijske zi

ravninski mehanizem

medsebojno razmerje rocic - mozna rotacija, povna 1, lahko gre samo za nihanje

Štirizgibni mehanizem

• Kinematične inverzije štirizgibnega mehanizma,

Page 124: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 124/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  41

ki izpolnjuje Grashofov pogoj:   s l p q+ ≤ +

123

mozna polna rotacija ene od rocic

najkrajsa rocica bi morala opraviti polno rotacijo, vendar ce pogon levo

nekje, rocica lahko samo niha, ni nujno, da je rotacija mozna najkrajsa rocica je nihajoce vpeta

poskrbeti moramo za dovajanjenihajnega gibja

najkrajsa rocica se ne rotirakontiuirano, najprej v eno smer,

nato drugo

Štirizgibni mehanizem

• Geometrijske inverzije

Page 125: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 125/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  42

• Pri analizi kinematikeštirizgibnega mehanizma stamožni dve rešitvi za relativnolego ročic.

• 1. inverzija (1, 2, 3, 4)

• 2. inverzija (1, 2’, 3’, 4)

• V kolinearnih legah ročic jemožen preskok med inverzijama.

124

mehanizem pustimo kot je

sestavimo lahko na 2 nacina, odvisnokako se postavita rocici 2 in 3

med delovanjem je mozn preskok med inverzijema,primer: 10

Štirizgibni mehanizem

• Geometrijske inverzije2 razlicni

kinematicni

inverziji, za vsako

j

Page 126: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 126/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  43125

svojageometrijska

inverzija

paziti moramo na pojav mrtvih leg, najkrajsa rocica, polna rotacija, ce

oogon na 4 rocici, problem, trikotna struktura, kolinearna lega, ce

poganjamo se naprej, mehanizem se ustavi - mrtva lega

Page 127: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 127/361

Ročični mehanizem

• Pogoj za rotacijo najkrajšeč

i

rocica ni daljsa od ojnice, oz. obe skupaj nista prekrki

ce ekscentricni mehanizem, moramo upostevati tudi

ekscentricnost

Page 128: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 128/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  45

ro ice a:

• Sestavljivost

a c b+ ≤

127

• Tvorjenje poti – gibanje ročice AB

povzroči gibanje točke C po določeniti ( t ti )

Funkcije mehanizmov

Page 129: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 129/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  46

poti (generator tira)

• Tvorjenje kinematične prenosne

funkcije – gibanje ročice AB povzročinihanje ročice ED (funkcijskigenerator):

• Tvorjenje gibanja telesa

 – gibanje ročice AB povzročidoločeno ravninsko gibanje -

spremembo lege in orientacije linijeP 1P 2 na vezni ročici (generatorgibanja)

( )izh izh vhφ φ φ =

128

Tvorjenje poti

• Tir gibanje točke na veznič

i i šti i ib

Page 130: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 130/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  47

ro ici štirizgibnegamehanizma

• Atlas krivulj [J.A. Hrones,G.L. Nelson: Analysis of theFour-Bar Linkage, 1951]

• Interaktivne aplikacije

TU Berlin

129

krivulje so razlicne, razlicno zaokrozene

Page 131: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 131/361

Page 132: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 132/361

Kinematična prenosna funkcija

• Štirizgibni mehanizem z (a)različnim in (b) enakim trajanjem

delovnega in povratnega giba

Page 133: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 133/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  50

delovnega in povratnega giba

TU Berlin

a)

b)

trajanje delovnega gibatrajanje povratnega giba

Q   =

132

vpliv spremembe lege rocic

Kinematična prenosna funkcija

Page 134: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 134/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  51

• Značilne prenosne funkcije

• Neprekinjeno pogonsko gibanje• Gibanje gnanega elementa

neprekinjeno, periodično, s fazomirovanja, povratno

• Transformacija gibanja

• Isto prenosno funkcijo lahkozagotovimo z različnimiizvedbami mehanizmov

Volmer J. et al

133

tukaj skoraj mirovanje

Razmerje momentov

h hP Pη= izkoristekη

• Razmerje moči z upoštevanjem izkoristka

4 zgibni mehanizem

Page 135: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 135/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  52

izh vh P P η  izkoristek η …

vhodna moč

izhodna moč

vh vh vh

izh izh izh

 P M 

 P M 

ω 

ω 

=

=

• Izkoristek obič

ajno visok:vh izh

vh vh izh izh

 P P 

 M M ω ω 

=

=

• Razmerje momentov

izh vh

vh izh

 M  M 

ω ω 

=

134

• Moment na gnani ročici jesorazmeren inobratno sorazmeren

Razmerje momentov

sin βsin γ  koncni tocki vpetja desne rocice

toga rocica

Page 136: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 136/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  53

obratno sorazmeren .sin β 

2 2

 Bv l ω =

'

2 2

sin B

v l ω β =

4 4

 Dv l ω =

'

4 4 sin Dv l ω γ =

' ' B D

=v v

135

rocico navidezno skrajsamo,podaljsamo

translatorna hitrost, od tega je odvisendelez momenta, ki se prenese

• Moment na gnani ročici jesorazmeren inobratno sorazmeren

Razmerje momentov

sin βsin γ 

Page 137: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 137/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  54

obratno sorazmeren .

• Razmerje momentov:

sin β 

2 2 4 4sin sinl l ω β ω γ  =

2 4

4 2

sin

sin

ω γ 

ω β =

izh vh

vh izh

 M 

 M 

ω 

ω =

4 2 4

2 4 2

sinsin

 M l  M l 

ω γ ω β 

= =

136

kote smo vnesli, ker se jih da zmeritivse iz geometrije, nismo se nic analizirali, vend lahko ze veliko povemo oprenasanju mocikot gama je prenosni kot, kot beta nima nobenega posebaj imena

• V praksi:

Razmerje momentov

45 50γ  

…> prenosni kot max 90°, cim blize, ne pod 45°

Page 138: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 138/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  55

• Pri majhnem kotulahko trenje v vezehpovzroči zaustavitev.

• V bližini mrtvih leg, ,razmerje momentov naraste.

0 β   →

γ 

137

• Prenosni kot(upoštevamo ostri kot)

Prenosni kot

1. lega

locimo 2 primera, ali je graf.... pogoj izpolnjen ali ne,

premikanje 1 povonske? rocice

Page 139: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 139/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  56

• Ekstremne vrednostiprenosnega kota določimo s

pomoč jo kosinusnega izreka.• Grashofov pogoj izpolnjen:

• 1.

• 2.

, 2

, 2trans

γ γ π φ 

π γ γ π  

≤= ⎨

  >

R.L. Norton

2. lega

 22 2

3 4 1 2

1

3 4

arccos2

l l l l  

l l γ 

⎡ ⎤ = ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

 22 2

3 4 1 2

2

3 4

arccos2

l l l l  l l 

γ ⎡ ⎤

 = ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

138

vedno

odmerjamo ostri

kot

eden bo manjsi,

moramo bolj pozorno

gledati zaradi slabsega

prenosa moci

• Ekstremne vrednostiprenosnega kota

• Grashofov pogoj ni izpolnjen:

Prenosni kot1. lega

Page 140: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 140/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  57

Grashofov pogoj ni izpolnjen:

• 1.

• 2. 2. lega

0γ  =

 2 2 2

2 3 4 1

4 2 3

0,

arccos2

l l l l  

l l l 

 β 

γ 

=⎡ ⎤ ⎢ ⎥

  ⎥⎣ ⎦

R.L. Norton

139

nobena rocica se ne more zavrteti za 360°

spodnja, ko sta poravnani vezna in pogonska rocica

ce na 2 pogonski moment, v 1 legi ni mozno vec gibanje - mrtvalega

ko gama vec 0,

beta enak 0,neskonenmoment na 4rococi

2 geometrijskiinverziji - 2 legiz enako rocico,brez

spreminjanjadolzin

• Prenosni kot je kriterij, prilagojen štirizgibnemu

mehanizmu (Vezna ročica ni pogonska!)Z čil ti či j ž iti dl i

Prenosni kot

Page 141: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 141/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  58

mehanizmu (Vezna ro ica ni pogonska!)• Značilnosti prenosa moči je možno oceniti na podlagi

geometrije mehanizma, brez analize dinamike

• Možna sinteza mehanizma glede na prenosni kot

• V okolici 90° je mehanizem manj občutljiv na netočnosti,

vibracije, pospeške ...• Pri višjih hitrostih nastopijo še dinamične obremenitve;

vztrajnik zmanjšuje variacije pogonskega momenta

• Drugi kriteriji prenosa moči: metoda Jacobiana, JointForce Index (JFI), Force Transmission Index (FTI), ...

140

Page 142: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 142/361

Mrtve lege

• Z majhno pogonsko silo jemožno generirati velike delovnosilo na gnanem elementu

Page 143: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 143/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  60

• Primer uporabe:

2 sin2 tan

cos

 P  F P 

α α 

α = =

0 :   P α  → →∞

Erdman

142

Mrtve lege

• Primeri uporabe: pritrdilni

mehanizmi, stikalna tehnika,prijemala stiskalnice

Page 144: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 144/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  61

, ,prijemala, stiskalnice ...

• Nezaželene, ko preprečujejogibanje na delovnem območ ju

• Vpliv toleranc, zračnosti,

vibracij, trenja, elastičnosti• Samozapornost

• Primer pritrdilne spone:

Po prehodu mrtve lege reakcijana čepu ne more povzročiti

povratnega gibaGANTER GRIFF

143

Mrtve lege – Primer 1

• Štirizgibni mehanizem poganjaročica 2 s konstantno kotno

hitrostjo. Grashofov pogoj jeizpolnjen Določite:

Page 145: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 145/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  62

izpolnjen. Določite:

- ekstremni vrednostiprenosnega kota,- razmerje trajanja med

delovnim in povratnim gibom.

• Dolžine ročic so:1

2

3

4

60

15

70

30

=

=

=

=

144

2 legi

Mrtve lege – Primer 2

• Štirizgibni mehanizem, ki neizpolnjuje Grashofovega pogoja

• Dolžine ročic: 1 60l  =

Page 146: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 146/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  63

• Ročica 1 je nepomična• Pogonski moment:

1) ročica 2, protiurno2) ročica 2, sourno3) ročica 4, protiurno4) ročica 4, sourno

2

3

4

15

80

30

=

=

=

145

Mrtve lege: Primer 3

• Prijemalo za več ja bremena

• Štirizgibni mehanizem, pogons hidravličnim cilindrom,

Mikuž, Modic

Page 147: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 147/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  64

zunanja obremenitev

• Simulacija MSC.ADAMS

• Dolžine ročic:

• Zunanja sila:

• Vzbujanje s pomiki:

1

2

3

4

150 mm

100 mm

130 mm

88 mm

=

=

=

=

100 mm sbat v   =

10000 N zun F    =

146

Literatura

• Seznam uporabljenih virov:

1. Predloge za predavanja in vaje, http://kmtm.fs.uni-lj.si2. Norton R.L.: Design of machinery, 2. ed., 1999, McGraw-Hill

Page 148: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 148/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  65

2. Norton R.L.: Design of machinery , 2. ed., 1999, McGraw Hill

3. Uicker J.J., Pennock G.R., Shigley J.E.: Theory of machines

and mechanisms, 3. ed., 2003, Oxford University Press

4. Sclater N., Chironis N.P.: Mechanisms and mechanical

devices sourcebook , 3. ed., 2001, McGraw-Hill

5. Rothbart H.A.: Cam design handbook , 2004, McGraw-Hill6. http://kmoddl.library.cornell.edu/index.php

7. http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp

...

147

Page 149: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 149/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

Simon Krašna

Kinematika (1)Predloge k predavanjem in vajam pr i predmetu Mehanizmi

Ljubljana, 2012

148

Page 150: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 150/361

Uvod

• Kinematika

• Analiza lege, hitrosti, pospeškov

• Zgodovina: poudarek na grafičnih oz. grafično-analitičnih metodah

Page 151: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 151/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  3

• Geometrija mehanizma naj zagotavlja ustrezno kinematiko in

prenos moči

• Zakonitosti, teoremi, metode analize in sinteze

• Pretežno 2D problemi, računalniško podprto modeliranje in

simulacije – 3D• Notacija

150

Uvod

• Kinematika

• Osnovni pojmi

• Točka: lega

Page 152: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 152/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  4

• Telo: lega in orientacija

151

Kinematika – 1D

• Lega točke

( ) s s t =

Page 153: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 153/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  5

• Hitrost točke

• Pospešek točke

• Sunek pospeška

( ) ( )  ( ) ( )

0lim

 s t t s t    dsv t s t  

t dt Δ →

+ Δ −= = =

Δ

( ) ( )  ( ) ( )   2

20lim

v t t v t     dv d sa t v t s

t dt dt  Δ →

+ Δ −= = = = =

Δ

( ) ( )   ( ) ( )  3

30lim

t a t t a t     da d s j t a t s

t dt dt  Δ →+ Δ −= = = = =

Δ

152

Kinematika – 3D

• Kartezijev koordinatni sistem

• Koordinate( ) ( ) ( ) ( )

  T 

t x t y t z t  = = ⎡ ⎤

⎣ ⎦r r, , x y z 

Page 154: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 154/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  6

1 0 0

0 , 1 , 0

0 0 1

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = =

⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

i j k 

oo d ate

• Bazni vektorji

 P 

 P P 

 P 

 x

 y

 z 

⎡ ⎤⎢ ⎥

=⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

r

• Krajevni vektor točke

, ,y

153

lokalni koordinatni

sistem na telesu

Kinematika – 3D

( ) ( )   ( ) ( )0

lim

 P 

 P P 

 P P P 

t P

 x

t t t t t yt Δ →

⎡ ⎤

+ Δ −   ⎢ ⎥= = = ⎢ ⎥Δ⎢ ⎥⎣ ⎦

r rv r

 

• Hitrost točke (sprememba lege)

Page 155: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 155/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  7

 P  z ⎢ ⎥⎣ ⎦

( ) ( ) ( )2 2 2

 P P P P P v x y z  = = + +v    

• Velikost vektorja hitrosti

• Pospešek točke (sprememba hitrosti)

( ) ( )  ( ) ( )

0lim

 P 

 P P 

 P P P 

t  P 

 xt t t 

t t yt 

 z Δ →

⎡ ⎤+ Δ −   ⎢ ⎥

= = = ⎢ ⎥Δ⎢ ⎥⎣ ⎦

r ra r

 

154

velikost v

absolutni

vrednosti

Kinematika – 3D

( ) ( ) ( )2 2 2

 P P P P P a x y z  = = + +a    

• Velikost pospeška

Page 156: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 156/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  8

tangencialna komponenta

normalna komponenta

 P P P 

n t 

 P 

 P 

n

= +a a a

a

a

• Dekompozicija pospeška

155

Zgled 1

• Pokaži, da je tir gibanja točke elipsa z osjo 2a oz. 2b, če je njen

krajevni vektor 

sin cosa t b t  ω ω = +r i j

Page 157: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 157/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  9156

Zgled 2

• Gibanje točke je podano parametrično. Določi lego, hitrost in

pospeške. Kakšna je geometrijska interpretacija tira gibanja?

a)2at bt= +r i j

Page 158: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 158/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  10

a)

b)

c)

cosat b t  ω = +r i j

at bt   +r i j

cos sinat b t c t  ω ω = + +r i j k  

157

Page 159: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 159/361

Polarni koordinatni sistem

 ρ φ Δ Δφ =e e

• Premik opazovane točke (v splošnem)

povzroči zasuk baznih vektorjev:

Page 160: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 160/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  12

0 0lim lim

t t t t 

 ρ φ 

 ρ φ Δ Δ

Δ Δφ φ 

Δ Δ→ →= = =

e ee e   ( )sin cos ρ φ φ φ φ φ  = − + =e i j e

φ ρ Δ Δφ = −e e

1

1

 ρ 

φ 

=

=

e

e

• Odvod baznih vektorjev po času:

0 0lim lim

t t t t 

φ ρ 

φ ρ Δ Δ

Δ Δφ  φ Δ Δ→ →

= = − = −e ee e   ( )cos sinφ ρ φ φ φ φ  = − − = −e i j e

159

zasuk polarnega

sistema v zelo kratkem

casu - za fi

Polarni koordinatni sistem

• Hitrost točke

Page 161: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 161/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  13

 ρ ρ 

 ρ φ 

 ρ ρ 

 ρ ρφ 

= + =

+

r e e

e e

( ) ( )

2

2

2

 ρ ρ φ φ φ 

 ρ φ φ φ ρ 

 ρ φ 

 ρ ρ ρφ ρφ ρφ 

 ρ ρφ ρφ ρφ ρφ 

 ρ ρφ ρφ ρφ 

= + + + + =

+ + + − =

− + +

r e e e e e

e e e e e

e e

• Hitrost točke

• Pospešek točke:

160

Zgled 3

• Dano je gibanje točke v polarnih koordinatah:

Določi lego, hitrost in pospešek v polarnih in kartezijevih koordinatahza vrednosti parametrov

,kt e at  ρ φ = =

Page 162: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 162/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  14

p

0.5, 2, 5.0k a t = = =

161

Spremljajoči trieder 

• Spremljajoči trieder (trirob)

• Ločna koordinata

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

ds dx dy dz+ +

Page 163: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 163/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  30

( ) ( ) ( ) ( )ds dx dy dz  = + +

177

Spremljajoči trieder 

• Spremljajoči trieder (trirob)

• Ločna koordinata

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

ds dx dy dz= + +

Page 164: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 164/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  31

( ) ( ) ( ) ( )ds dx dy dz  = + +

2 2 2ds dx dy dz  

dt dt dt dt  

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

178

Spremljajoči trieder 

• Spremljajoči trieder (trirob)

• Ločna koordinata

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

ds dx dy dz= + +

Page 165: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 165/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  32

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2

0 0

t t 

 s t d x y z d τ τ τ τ τ τ  = = + +∫ ∫r  

( ) ( ) ( ) ( )ds dx dy dz  = + +

2 2 2ds dx dy dz  

dt dt dt dt  

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

179

Spremljajoči trieder 

0

1

lim s

d d 

ds s ds dt s

dt 

Δ

Δ

Δ→= = = = =

r r r r r

t r

• Tangentni vektor binormalo dobimo. z

vektorskim produktom, je

pravokotnica na oskulacijsko

ravnino

Page 166: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 166/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  33

dsd 

ds

t

n t=

1,=tt   2 0d d d 

ds ds ds+ = =

t t tt t t

• Normalni vektor 

180

kot marker, ki se pelje po krivulji

tangentni, normalni

odvajamo tocke po koordinati,dobimo tangentni vektor

normalni z odvanjem tangentnegavektorja po poti

med seboj pravokotna

normalni vektor ni normiran,

moramo rocno, tangentni je

Spremljajoči trieder 

b t n= ×

• Binormalni vektor 

κ• Ukrivljenost tira

Page 167: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 167/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  34

d d 

ds ds

t tn nκ = =

κ Ukrivljenost tira

• Torzijska ukrivljenost

ds

bnτ = −

τ 

181

ce premica, je 0

Spremljajoči trieder 

1d d r r r rt

• Spremljajoči trieder v kinematiki – parametrizacija baznih vektorjev

triedra (tangentni, normalni, binormalni) po času

• Tangentni vektor 

Page 168: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 168/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  35

dsds dt s

dt 

= = = =tr

182

Spremljajoči trieder 

0 0

lim limt t 

 s d v v

t s t dsΔ Δ

Δ Δ Δ

Δ Δ Δ

r r rv r t

 

• Hitrost točke

Page 169: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 169/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  36183

• Sprememba smeri hitrosti

• Sprememba naravnega parametra

Spremljajoči trieder 

2sin2

Δφ Δ   =t n

Page 170: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 170/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  37

Sprememba naravnega parametra

 sΔ ρΔφ  =

184

• Sprememba smeri hitrosti točke

Spremljajoči trieder 

0 0

2sin12lim lim

 s

d ds s

nt t n

Δ Δφ 

Δφ 

ΔΔ ρΔφ ρ  → →

= = =

Page 171: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 171/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  38

1κ 

 ρ =

=  t

nt

b t n= ×

• Ukrivljenost tira

• Normalni vektor 

• Binormalni vektor 

185

reciprocna vrednost

parametriziramo po casu

Spremljajoči trieder 

• Pospešek točke

2dv d dv d ds dv d  

v v vdt dt dt ds dt dt ds= + = + = +

t t t

r t t t

2v

Page 172: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 172/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  39

t n

vv a a

 ρ = = + = +a r t n t n  

186

Spremljajoči trieder 

3

r r

r

κ 

×

=

• Ukrivljenost tira točke (brez dokaza)

T ij k k i lj t ti t čk

Page 173: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 173/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  40

• Torzijska ukrivljenost tira točke

( )2

r r r

r r

τ ×

187

Zgled 6

Točka  P se giblje po vijačnici:

cos

sin

 x a t 

 y a t 

 z bt 

ω 

ω 

=

=

=

Page 174: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 174/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  41

Določi spremljajoči trieder. Izpelji enačbe za lego, hitrost in

pospešek opazovane točke. Določi ukrivljenost tira, radij

ukrivljenosti in trenutno središče kroženja. Določi tangentno in

normalno komponento pospeška. Kakšen vpliv ima koeficient b?

Izračunaj lego, hitrost in pospešek v času , če so koeficienti

vijačnice:0.25t  =

2

1

2

a

b

ω π 

=

=

=

188

Literatura

• Seznam uporabljenih virov:

1. Predloge za predavanja in vaje, http://kmtm.fs.uni-lj.si

2. Norton R.L.: Design of machinery, 2. ed., 1999, McGraw-Hill

3. Uicker J.J., Pennock G.R., Shigley J.E.: Theory of machines

and mechanisms 3 ed 2003 Oxford University Press

Page 175: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 175/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  42

and mechanisms, 3. ed., 2003, Oxford University Press

4. Sclater N., Chironis N.P.: Mechanisms and mechanical

devices sourcebook, 3. ed., 2001, McGraw-Hill

5. Rothbart H.A.: Cam design handbook, 2004, McGraw-Hill6. http://kmoddl.library.cornell.edu/index.php

7. http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp

...

189

Page 176: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 176/361

Kazalo

Uvod 3

Lega in orientacija telesa – 3D 4

Orientacija telesa – 2D 8

Orientacija telea – 3D 9

Primer – Eulerjevi koti 14

Gibanje telesa – 3D 16

Page 177: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 177/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  2

Gibanje telesa – 2D 25

Zgled 7 28

Zgled 8 29

Literatura

191

Uvod

• Nepomični koordinatni sistem – lega in orientacija v prostoru sene spreminjata.

• Pomični koordinatni sistem – fiksno vezan na telo. Lega in

orientacija se spreminjata glede na gibanje telesa.• Matematični opis gibanja točke se poenostavi, če vpeljemo

pomični koordinatni sistem.

Page 178: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 178/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  3

• Primer: opazujemo gibanje izbrane točke na ročici mehanizma.Definiramo lahko pomični koordinatni sistem, vezan na ročico,ter gibanje točke izrazimo kot vsoto gibanja ročice in relativnegagibanja točke glede na ročico. V kolikor relativnega gibanja nioz. je točka nepomično vezana na ročico, je gibanje točkeodvisno le od gibanja ročice.

192

Lega in orientacija telesa – 3D

• Nepomični in pomični koordinatni sistem

 P P =r r s

• Lega točke na telesu

Page 179: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 179/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  4

 P P P P 

 x y z  s s s s i j k  

 P P P P 

 x y z  s s s′ ′ s f g h

1 0 0

0 1 0

0 0 1

 P P P P P P P 

 x y z x y z  s s s s s ss f g h

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′  = ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

193

2 razlicna nacina popisa lege tocke,

drugo iz lokalnega koordinatga sistema

spreminjanje glede na nepomicnisistem

stalna smer, opravek z lokalnimi koordinatami

Lega in orientacija telesa – 3D

• Transformacija baznih vektorjev

 P P P P P P P 

 x y z x y z 

 s s s s s s′ ′  =s i j k f g h

 P P P P P P 

 x y z x y z  s s s s s s′ ′  =ii ji ki fi gi hi

zdruzimo zapisa

2 pravokotna vektorja skalarni produkt 0

Page 180: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 180/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  5

 P P P P 

 y x y z  s s s s′ ′ fj gj hj

 P P P P 

 x x y z  s s s s′ ′ fi gi hi

 P P P P P P 

 x y z x y z  s s s s s s′ ′

  =ij jj kj fj gj hj

 P P P P P P 

 x y z x y z  s s s s s s′ ′  =ik jk kk fk gk hk  

 P P P P  z x y z  s s s s′ ′ fk gk hk  

194

2 pravokotna vektorja skalarni produkt 0

Lega in orientacija telesa – 3D

• Transformacija baznih vektorjev

 P P P P P P P 

 x y z x y z 

 s s s s s s′ ′  =s i j k f g h

 P P 

 x x s s′⎤ ⎡ ⎤⎤fi gi hi

Page 181: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 181/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  6

 P P 

 y y

 P P 

 z z 

 s s

 s s

⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎥ ′⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎥⎦⎦ ⎣ ⎦

fj gj hj

fk gk hk  

[ ]

 P 

 x

 P P P P P P 

 y x y z 

 P 

 z 

 s

 s s s s

 s

s f g h f g h As

′ ⎤⎢ ⎥′ ′ ′ ′ ′= =⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

transformacijska matrikaA…

195

Lega in orientacija telesa – 3D

• Transformacijska matrika

11 12 13

21 22 23

31 32 33

a a aa a a

a a a

⎡ ⎤⎢ ⎥= ⎢ ⎥⎢ ⎥

A

Page 182: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 182/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  7

 P P 

s As′

31 32 33⎣ ⎦

• Transformacija krajevnega vektorja

1 P P T P 

s A s A s′ = =

• Lastnosti transformacijskih (rotacijskih) matrik

1

det 1

T T A AA A AA I

A

 

== =

=

196

Orientacija telesa – 2D

cos sinsin cos

φ φ φ φ 

A −⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦

cos sinφ φ⎡ ⎤

• Transformacijska matrika 2D

Page 183: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 183/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  8

 P P s As′

cos sin

sin cos

T   φ φ 

φ φ A

  ⎡ ⎤= ⎢ ⎥−⎣ ⎦

cos sin

sin cos

 P P 

 x x

 P P 

 y y

 s s

 s s

φ φ 

φ φ 

′⎤ ⎡ ⎤⎤=⎥ ⎢ ⎥⎥ ′

⎥ ⎢ ⎥⎦⎦ ⎣ ⎦

[ ] P 

 x   P P 

 x y P 

 y

 s s s

 s

f g f g′ ⎤

′ ′=⎥

′ ⎥⎦

• Lega točke

197

Orientacija telesa – 3D

• Za opis orientacije telesa v prostoru so potrebni vsaj 3 parametri

• Načini za opis orientacije telesa:

• Rotacijska matrika

• Eulerjevi parametri (kvaternioni)

• “Axis-Angle”

Page 184: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 184/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  9

• Eulerjevi koti

• ...

quest.arc.nasa.gov boatsafe.comU. Kiencke, L. Nielsen

198

Orientacija telesa – 3D

• Rotacijske matrike 3D

• 1. rotacija okoli

1.

cos sin 0

sin cos 0 z 

φ φ 

φ φ A A

−⎡ ⎤⎢ ⎥= = ⎢ ⎥

Page 185: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 185/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  10

0 0 1⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

1.A A=

1.

 P P 

 z  ′s A s

199

transformacijska matrika

Orientacija telesa – 3D

• Rotacijske matrike 3D

• 2. rotacija okoli

2.

1 0 0

0 cos sin x   ψ ψ A A

⎡ ⎤⎢ ⎥= = −⎢ ⎥

1.

 xali okoli nepomicne x osi

ali okoli lokalne, ki je bila

prehodno zavrtena

Page 186: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 186/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  11

2. 1.A A A=

0 sin cosψ ψ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

2. 1.

 P P P 

 x x z  ′=s A s A A s

200

Orientacija telesa – 3D

• Rotacijske matrike 3D

• 3. rotacija okoli

3.

cos 0 sin

0 1 0 y

θ θ 

A A

⎡ ⎤⎢ ⎥= = ⎢ ⎥

2.

 y

Page 187: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 187/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  12

3. 2. 1.A A A A=

sin 0 cosθ θ ⎢ ⎥⎢ ⎥−⎣ ⎦

3. 2.

 P P P P 

 y y x z  ′= =s s A s A A A s

• Zaporedje rotacij

• Nekomutativnost• 12 možnih kombinacij

 xy

201

Orientacija telesa – 3D

• Določitev Eulerjevih kotov iz transformacijske matrike

, ,φ θ ψ • Eulerjevi koti

cos cos sin sin sin sin cos cos sin sin cos sin

sin cos cos cos sin

 y x z 

φ θ φ ψ θ φ θ φ θ ψ ψ θ  

φ ψ φ ψ ψ  

= =

  ⎤⎢ ⎥  =

A A A A

Page 188: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 188/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  13

11 12 13

21 22 23

31 32 33

sin sin cos cos sin cos cos sin sin sin cos cos

a a a

a a a

a a a

φ ψ φ ψ ψ

φ ψ θ φ θ φ θ ψ φ θ ψ θ  ⎢ ⎥⎢ ⎥  ⎦

⎡ ⎤

⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

21

22

arctan ,a

aφ  = 13

33

arctan ,a

aθ  = 23

arcsin aψ  =

• Zaporedje , Eulerjevi koti ... zxy   0, 90 , 0φ ψ θ = ° =

202

• Togemu telesu spremenimo orientacijo v prostoru z zaporedjem

rotacij , kjer so Eulerjevi koti . Določite

skupno transformacijsko matriko, iz katere izračunajte Eulerjeve kote.

Primer – Eulerjevi koti

 xy   0 , 90 , 0φ ψ θ  = = =

cos cos sin sin sin sin cos cos sin sin cos sin

sin cos cos cos sin

 y x z 

φ θ φ ψ θ φ θ φ θ ψ ψ θ  

φ ψ φ ψ ψ

A A A A= =

  ⎤⎢ ⎥

Page 189: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 189/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  14

sin cos cos cos sin

sin sin cos cos sin cos cos sin sin sin cos cos

cos0 cos0 sin0 sin90 sin sin 0 cos0 cos0 sin 0 sin90 cos9

φ ψ φ ψ ψ  

φ ψ θ φ θ φ θ ψ φ θ ψ θ  

θ 

  =⎢ ⎥⎢ ⎥  ⎦

  0 sin0

sin 0 cos90 cos 0 cos90 sin 90

sin 0 sin90 cos0 cos0 sin 0 cos0 cos0 sin90 sin 0 sin 0 cos90 cos0

⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦

11 12 13

21 22 23

31 32 33

1 0 0

0 0 1

0 1 0

a a a

a a a

a a a

A

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎦⎦

203

• Togemu telesu spremenimo orientacijo v prostoru z zaporedjem

rotacij , kjer so Eulerjevi koti . Določite

skupno transformacijsko matriko, iz katere izračunajte Eulerjeve kote.

Primer – Eulerjevi koti

 xy

• Eulerjevi koti iz transformacijske matrike:

0 , 90 , 0φ ψ θ  = = =

11 12 13

21 22 23

1 0 0

0 0 1

0 1 0

a a a

a a a

a a a

A

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

Page 190: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 190/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  15

21

22

0arctan arctan .

0

a

a

φ  = = =

13

33

0arctan arctan .

0

a

aθ  = = =

 23arcsin arcsin 1 90aψ   = = =

31 32 33 0 1 0a a a⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎦⎦

• Singularnost, numerična napaka!

204

• Togemu telesu spremenimo orientacijo v prostoru z zaporedjem

rotacij , kjer so Eulerjevi koti . Določite

skupno transformacijsko matriko, iz katere izračunajte Eulerjeve kote.

Primer – Eulerjevi koti

 xy   0 , 90 , 0φ ψ θ  = = =

• Vzporednost osi rotacij:

Page 191: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 191/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  16

Wikipedia

205

Gibanje telesa – 3D

• Lega  P P P P P  

 x y z x y z r r r s s s′ ′  =r r s i j k f g h

• Hitrost   P P P P P P P 

 x y z x y z x y z r r r s s s s s s′ ′ ′ ′ ′ r i j k f g h f g h  

Page 192: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 192/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  17206

Gibanje telesa – 3D

( ) ( ) ( ) ( )sin sin P P P P t t t t t t  φ θ ω θ  Δ = Δ ≈ + Δ −s s s s

( )   ( ) ( ) ( )0 0

lim lim sin

 P P P 

 P P 

t t 

t t t t t t t 

ω θ s s ss sΔ → Δ →

+ Δ − Δ= = =Δ Δ

Page 193: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 193/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  18207

Gibanje telesa – 3D

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )0lim

 P P P 

 P P P t 

t t t t  

t t t t t  Δ →

+ Δ −=

+ Δ − Δ

s s s

s s s

 P P = ×s ω s

• Hitrost

Page 194: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 194/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  19

= ×s   ω   s

sinθ × =a b a b

208

Gibanje telesa – 3D

• Hitrost   P P P P P P P 

 x y z x y z x y z r r r s s s s s s′ ′ ′ ′ ′ r i j k f g h f g h  

 

 P P P P P P P 

 x y z x y z x y z 

r r r s s s s s s′ ′ ′ ′ ′  ×r i j k f g h   ω   f g h

 P P P 

rel v v v   ω   s  ×

Page 195: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 195/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  20209

Gibanje telesa – 3D

• Hitrost točke na telesu  P P P 

rel v v v   ω   s  ×

Hitrost izhodišč a pomi č nega sistema

Relativna hitrost glede na pomi č ni sistem

Prispevek zaradi rotacije telesa

(tangencialna komponenta)

Page 196: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 196/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  21210

Gibanje telesa – 3D

• Hitrost

 P  r r rr i j k

 P P P P P P P 

 x y z x y z x y z r r r s s s s s s′ ′ ′ ′ ′  ×r i j k f g h   ω   f g h

• Pospešek

Page 197: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 197/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  22

 

 x y z 

 P P P P P P 

 x y z x y z 

 P P P P P P P P P 

 x y z x y z x y z 

r r r 

 s s s s s s

 s s s s s s s s s

r i j k  

f g h f g h

ω   f g h   ω   f g h   ω   f g h

 

 

 

=

′ ′ ′ ′ ′ ′ 

′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′  × ×

211

Gibanje telesa – 3D

• Pospešek

 

2

 P 

 x y z 

 P P P 

 x y z 

 P P P 

 x y z 

 P P P 

 x y z 

r r r 

 s s s

 s s s

 s s s

r i j k  

f g h

ω   f g h

ω   f g h

 

=

′ ′ ′ 

′ ′ ′ 

′ ′ ′ 

Page 198: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 198/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  23

 P P P 

 x y z  s s sω ω   f g h′ ′ ′×

212

Gibanje telesa – 3D

• Pospešek

 

2

 P 

 x y z 

 P P P 

 x y z 

 P P P 

 x y z 

 P P P 

 x y z 

P P P

r r r 

 s s s

 s s s

 s s s

r i j k  

f g h

ω   f g h

ω   f g h

 

=

′ ′ ′ 

′ ′ ′ 

′ ′ ′ 

Page 199: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 199/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  24

 P P P 

 x y z  s s sω ω   f g h′ ′ ′×

2 P P P P P 

rel a a a   ω   s   ω   s   ω ω   s   × × × ×

Pospešek izhodišč aRelativni pospešek 

Tangencialni pospešek 

Normalni pospešek 

Coriolisov pospešek 

213

Gibanje telesa – 2D

• Gibanje telesa v ravnini

 P P P 

rel v v v   ω   s  ×

• Ročice mehanizma toge:

 P P 

P

= × =v v   ω   s

Page 200: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 200/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  25

 P P = ×s   ω   s

 P P  s sω =

 P  v s

214

Page 201: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 201/361

Gibanje telesa – 2D

Page 202: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 202/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  27

• Rotacijska komponenta

z velikostjo je pravokotna

na krajevni vektor .

 P  sω  P 

s

 P ω   s

216

Zgled 7

• Za opazovani trenutek določi kotne hitrosti ročic štirizgibnega

mehanizma. Določi hitrost točke C  na vezni ročici mehanizma.

Kotna hitrost ročice 2 je . Dolžine ročic so:

1   9l   =

2   3l   =

9l =

2   15ω   =

Page 203: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 203/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  28

3   9l   =

3

  7a

l    =

3  4bl    =

4   6l   =

217

Zgled 8

• Za dani štirizgibni (Hoeken-ov) mehanizem

analizirajte pomike ročic. Določite delovno območ je

ročic 2 in 4 ter tir točke C . Predpostavite konstantno

kotno hitrost ročice 2 v protiurni smeri in njen

začetni kot .2ω 

2   60φ  =

1 4l  =

Page 204: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 204/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  29

2

3

4

3

3

2

55

10

0

a

l l 

θ 

=

=

=

=

= °

218

Zgled 8

• Simulacija MSC.ADAMS

Page 205: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 205/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  30219

Literatura

• Seznam uporabljenih virov:

1. Predloge za predavanja in vaje, http://kmtm.fs.uni-lj.si

2. Norton R.L.: Design of machinery , 2. ed., 1999, McGraw-Hill3. Uicker J.J., Pennock G.R., Shigley J.E.: Theory of machines

and mechanisms, 3. ed., 2003, Oxford University Press

4. Sclater N., Chironis N.P.: Mechanisms and mechanical

devices sourcebook 3 ed 2001 McGraw Hill

Page 206: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 206/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  31

devices sourcebook , 3. ed., 2001, McGraw-Hill

5. Rothbart H.A.: Cam design handbook , 2004, McGraw-Hill

6. http://kmoddl.library.cornell.edu/index.php

7. http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp

...

220

Simon Krašna

Page 207: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 207/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

Kinematika (3)Predloge k predavanjem in vajam pr i predmetu Mehanizmi

Ljubljana, 2012

221

KazaloUvod 3Poli hitrosti 4Kennedy-Aronholdov teorem 8Zgled 9 9Zgled 10 14Poli v analizi hitrosti 15Zgled 11 18Zgled 12 19Zgled 13 20Poli hitrosti v tehniki vozil 21

Page 208: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 208/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  2

Poli hitrosti v tehniki vozil 21 Analitično določanje polov 23Zgled 13 27Poloide 28Poloide – uporaba 34Pol pospeškov 40Kinematika – analitični pristop 42Zgled 14 43Freudensteinova enačba 55Literatura 57

222

Uvod

• Primarna funkcija mehanizma je zagotovitev ustreznega relativnegagibanja med posameznimi sestavnimi elementi. Analiza kinematike

 je zato ključni vidik nauka o mehanizmih.

• Zgodovinski razvoj je prinesel številne grafično-analitične metode inteoretične izsledke, katerih uporabna vrednost se je ohranila tudi včasu računalniške podpore.

• Pojem trenutnega pola hitrosti se pogosto pojavlja tako v analizi kot

Page 209: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 209/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  3

v sintezi ravninskega gibanja mehanizmov. Med drugim poli hitrostipredstavljajo priročen pristop k analizi dinamike vozil, v biomehaniki,

pri zobniških pogonih ...

223

Poli hitrosti

 P P Δ Δ Δ= +r r s

Page 210: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 210/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  4

 P P 

= ×v v   ω   s

0 :t Δ   →

224

Poli hitrosti

• Pol hitrosti:

točka v ravnini, okoli katere vdanem trenutku krožijo točke natelesu.

• Pol hitrosti pri mehanizmu:skupna točka na različnihelementih mehanizma, kjer jet t hit t b h l t

Page 211: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 211/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  5

trenutna hitrost obeh elementovenaka, relativna hitrost med

elementoma je nič.• Število polov za mehanizem z

elementi:

  1

2

b b

 P 

n nn

 =

bn1

1

 P v PP 

ω =

2

2

 P v PP ω 

225

Poli hitrosti

• Osnovne relacije za pole hitrosti

Page 212: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 212/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  6

2 1 1 2 P P P P v v   ω   s= + ×

1 2

1 2

 P P v P P ω =

1 2

1 2

 P P v v

 PP PP ω  = =

226

Poli hitrosti

• Lega polov hitrosti

Page 213: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 213/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  7

•   ( )1 2 2 1, P P P P ⊥ −v v r r

227

Kennedy-Aronholdov teorem

• Trenutni poli hitrosti treh razli č nih

teles v ravnini ležijo na premici.

• Dokaz: vektor hitrosti točke natelesu 2 je kolinearen vektorjuhitrosti točke na telesu 3 le napremici, ki jo povezujeta pola P12

in P13, zato se tam nahaja tudi polP23.

Page 214: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 214/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  8

P23.

228

Zgled 9

• Za dane primere mehanizmov določi trenutne pole hitrosti.

a)

b)

Page 215: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 215/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  9

c)   č)

229

Zgled 9 Rešitev:

a)

Page 216: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 216/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  10230

Zgled 9 Rešitev:

b)

Page 217: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 217/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  11231

Zgled 9 Rešitev:

c)

Page 218: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 218/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  12232

Zgled 9 Rešitev:

č)

Page 219: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 219/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  13233

Zgled 10

• Za dani sistem teles določite trenutne pole hitrosti. Med telesoma2 in 3 je možen kontakt s kotaljenjem in zdrsom, medtem ko setelo 5 lahko le kotali po nepomičnem telesu 1.

Page 220: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 220/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  14234

Poli v analizi hitrosti• Analiza hitrosti

Page 221: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 221/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  15

J.J. Uicker et al

235

• Analiza hitrosti4

ω 

Poli v analizi hitrosti

Page 222: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 222/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  16

J.J. Uicker et al

3ω 

236

• Analiza hitrosti4

ω 

Poli v analizi hitrosti

Page 223: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 223/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  17

J.J. Uicker et al

3ω 

237

Zgled 11

• Za dani štirizgibni mehanizem določi trenutne pole hitrosti. Kolikšna je hitrost točke  D, če je kotna hitrost ročice 2 ? Določi tudirazmerje momentov.

2  2ω   =

1

2

10

5

4

l

=

=

=

Page 224: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 224/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  18

3

4

2

4

7

2

ω 

=

==

238

Zgled 12

• Določi kotno hitrost ročice 3 in hitrost bata 4 za dane pogoje.

2

3

1

2

0.5 m

1 m

3 rads

ω    −

=

=

=

Page 225: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 225/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  19239

Zgled 13• Kotna hitrost ročice 2 je . Določi kotno hitrost ročice 3

pri danih pogojih.

1

2  2 radsω    −=

Page 226: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 226/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  20240

Poli hitrosti v tehniki vozil• Vzmetenje z dvojno nihajno roko

• Dinamika vozila v prečni ravnini,nagib šasije v zavoju

• Središče nagiba – “roll center” jetrenutni pol hitrosti med voziščem (1)in šasijo (2)

Page 227: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 227/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  21241

Page 228: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 228/361

 Analitično določanje polov• Analitično določanje polov hitrosti

• Splošna enačba za hitrost točke:

• Za pol hitrosti velja:( )

1 1 P P  P P 

= + × −v v   ω   r r

 P  =v 0

1 1

1 1

0

0

 P P    P 

 x x x

 P P    P 

 y y y

v r r 

v r r 

⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥= × −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥

Page 229: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 229/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  23

• Nepomični k. sistem:0 0ω 

⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥

⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

1

1

1

1

 P 

 y P  P   x

 x

 P   P  y   P    x

 y

vr 

r    v

ω 

ω 

⎡ ⎤−⎢ ⎥⎡ ⎤

⎢ ⎥=⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ +⎢ ⎥⎣ ⎦

243

 Analitično določanje polov• Analitično določanje polov hitrosti

1 1,  P P  P P 

r r s r r s= + = +

1

1

1

 P 

 y

 P  P 

 P 

 x

v

v

ω 

ω 

⎡ ⎤−⎢ ⎥

⎢ ⎥+ = + +⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

r s r s

Page 230: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 230/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  24

1

1

1

 P 

 y

 P  P 

 P 

 x

v

v

ω 

ω 

⎡ ⎤−⎢ ⎥⎢ ⎥= +⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

s s

244

 Analitično določanje polov• Analitično določanje polov hitrosti

• Pomični k. sistem:1

1

1

1

 P 

 y

 P  P 

 P 

 x

v

v

ω 

ω 

⎡ ⎤

−⎢ ⎥⎢ ⎥′ ′= +⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

s s A

11   1

1

1cos sin

cos sin

 P  P    P  y P  y   x

 P  P   x

vv   v s

s sφ φ 

φ φ ω ω

⎡ ⎤⎡ ⎤′   − +−   ⎢ ⎥⎢ ⎥′ ′⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎢ ⎥⎢ ⎥

Page 231: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 231/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  25

1 11   1

1

cos sin

sin cossin cos

 x x

 P  P   P  P    P  y y  y P  x   x

 y

 s   s

 s   s   vv   v s

φ φ    ω ω ω 

φ φ φ φ 

ω    ω ω 

  ⎡ ⎤⎡ ⎤   ⎡ ⎤ ⎢ ⎥⎢ ⎥= + =⎢ ⎥⎢ ⎥   ⎢ ⎥′   ′   − ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥   ⎢ ⎥   ⎣ ⎦⎣ ⎦   ⎣ ⎦ ′   + +⎢ ⎥⎢ ⎥

⎣ ⎦   ⎣ ⎦

cos sin

sin cos

 y   x P 

 x

 P 

 y  y   x

v   v

 s

 s   v   v

φ φ ω ω 

φ φ ω ω 

⎡ ⎤− +⎢ ⎥′⎡ ⎤

⎢ ⎥=⎢ ⎥′   ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

+⎢ ⎥⎣ ⎦

245

 Analitično določanje polov• Analitično določanje polov hitrosti

• Nepomi č na poloida (gibanje polahitrosti v nepomičnem k. sistemu)

1

1

1

1

 P 

 y P  P   x

 x

 P   P  y   P    x

 y

vr 

r    vr 

ω 

ω 

⎡ ⎤−⎢ ⎥⎡ ⎤

⎢ ⎥=⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ +⎢ ⎥⎣ ⎦

Page 232: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 232/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  26

• Pomi č na poloida (gibanje polahitrosti v pomičnem k. sistemu)

1 1

1

1 1

1

cos sin

sin cos

 P    P  y P    x

 P   x x

 P   P    P  y  y P    x

 y

v   v s

 s

 s   v   v s

φ φ ω ω 

φ φ 

ω ω 

⎡ ⎤′   − +⎢ ⎥′⎡ ⎤

⎢ ⎥=⎢ ⎥′   ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ′   + +⎢ ⎥

⎣ ⎦

246

Zgled 13• Toga palica dolžine drsi,

prislonjena hkrati ob steno intla. Določite nepomično in

pomično poloido.

2l 

Page 233: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 233/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  27247

Poloide• Primer štirizgibnega mehanizma

1

2

3

4

150

100

130

88

=

=

=

=

Page 234: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 234/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  28

• Območ je gibanja je med mrtvimalegama, določimo ju s pomoč jokosinusnega izreka (gl.)

248

Poloide

• Nepomična poloida13

1313

 :

 P 

 y P  P   x

 x

 P   P  y   P    x

 y

vr 

r  P 

r    v

ω 

ω 

⎡ ⎤−⎢ ⎥⎡ ⎤

⎢ ⎥=⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ +⎢ ⎥⎣ ⎦

Page 235: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 235/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  29249

Poloide

• Pomična poloida13

1313

cos sin

:

sin cos

 P    P  y P    x

 P   x x

 P   P    P  y   y P    x

 y

v   v s

 s P 

 s   v   v

 s

φ φ ω ω 

φ φ ω ω 

⎡ ⎤′   − +⎢ ⎥⎡ ⎤′

⎢ ⎥=⎢ ⎥′   ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ′   + +

⎢ ⎥⎣ ⎦

Page 236: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 236/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  30250

Poloide• Relativno gibanje ročic 1 in 3 je

enako kotaljenju pomične (3) ponepomični poloidi (1)

• Razširjeni poloidi

Page 237: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 237/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  31251

Poloide• V trenutku vzporednosti ročic 2 in

4 se pol nahaja v neskončnosti(gl. razširjeni poloidi)

Page 238: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 238/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  32252

Poloide• Poloida je krivulja, ki povezuje

lege trenutnega pola hitrosti naobmoč ju gibanja mehanizma

• Splošno: relativno gibanje dvehteles v ravnini je enakokotaljenju pripadajočih poloid

Page 239: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 239/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  33253

Poloide – uporaba• Naprava za zatesnjevanje

• Neprekinjeno gibanjeobdelovancev

• Ciklične delovne operacije• Zaradi rotacijskega gibanja

 jarma z glavo orodja prisotnarazlika v hitrosti medobdelovancem in glavo orodja

Page 240: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 240/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  34254

Poloide – uporaba• Naprava za zatesnjevanje

• Prednosti uporabe eliptičnihzobnikov: kompaktnost,

zanesljivost, ponovljivost ...• Delilni krivulji zobnikov sta

pomični poloidi ročic 2 in 4štirizgibnega mehanizma(“anti-paralelogram”)

Page 241: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 241/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  35255

Poloide – uporaba• Naprava za zatesnjevanje

• Prenosna funkcija, konstantnakotna hitrost pogonskega

zobnika:• Kotna hitrost gnanega zobnika:

4   150° sω  =

2,min

2,max

61.8° s,

364.3° s

ω 

ω 

=

=

Page 242: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 242/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  36

2,min

max

4

0.41iω 

ω = =

2,max

min

4

2.43iω 

ω = =

• Prestavno razmerje:

256

Poloide – uporaba• Naprava za zatesnjevanje

• Razmerje kotnih hitrosti(razmerje momentov)

• Konstantna hitrostobdelovancev:

• Razlika hitrosti na delovnemobmoč ju: <1%

175.0mm s

Page 243: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 243/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  37257

Poloide – uporaba• Primeri uporabe eliptičnih zobnikov:

- oljna črpalka, merilniki pretoka,nadomestitev krivuljnih mehanizmov,

vpliv na kotno hitrost in razmerjemomentov...

Cunningham Industries

Page 244: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 244/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  38

DMG Lib gearoscillator.com

258

Poloide – uporaba• Prenosne funkcije

neokroglih zobnikov

Page 245: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 245/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  39

N. Sclater 

259

Pol pospeškov• Trenutni pol pospeškov je

točka, skupna dvema telesoma,kjer je trenutni pospešek obeh

teles enak.• Pospešek točke s stalno lego

na togem telesu: P P P 

a a   α   s   ω ω   s  × × ×

 1 1 1 P P P  P P P a a   α   r r   ω ω   r r  × × ×

Page 246: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 246/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  40

• Pol pospeška :  P  P    a 0

 1 1 1 P P P  P P a   α   r r   ω ω   r r 0× × × =

260

Pol pospeškov• Lega pola pospeškov

1 1 1

1 1 1

0 0 0

0 0 00 0 0

 P P P  P P 

 x x x x x

 P P P  P P 

 y y y y y

a r r r r  

a r r r r    0

⎛ ⎞⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎜ ⎟⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

  × × × =⎟⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ω ω⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎠

  11

1

1 1 1

2

2

 P  P    P  P  P   x x y y x

 P P P  P P 

 y x x y y

r r r r a

a r r r r    0

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ωα⎡ ⎤ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥α ω =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥

Page 247: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 247/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  41

1 1

1

1 1

1

2

2 4

2

2 4

 P P 

 x y P  P   x

 x

 P   P P  y  y x P 

 y

a ar 

r    a ar 

⎡ ⎤  α  ⎥⎡ ⎤ α ω⎢ ⎥⎥

⎢ ⎥  α⎥⎦  ⎥

α ω ⎦

0   0   0⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎦ ⎣ ⎦⎦

261

Kinematika – analitični pristop• Inverzni problem dinamike: sistem medsebojno

povezanih teles je vzbujan kinematično

• Analiza leg, hitrosti in pospeškov

• Za nekatere tipične primere mehanizmov je možnasimbolična rešitev

• Zapletene nelinearne enačbe za pomike, hitrosti inpospeške

Page 248: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 248/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  42262

Zgled 14• Dan je vodilni štirizgibni mehanizem hidravlične podporne

naprave. Ročica 2 se giblje s konstantno kotno hitrostjo . Analizirajte kinematiko mehanizma.

2 2ω φ 

1

2

3

4

3

3

674 mm

1360 mm

382 mm

1310 mm

1427.7 mm

179 4

a

θ

==

=

=

=

Page 249: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 249/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  43

3 179.4θ  =

1

1

2

2,min

2.max

40.8

0.1 rads

26

54

φ 

φ 

φ 

φ 

 

=

=

=

=

263

Zgled 14

Page 250: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 250/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  44264

Zgled 14 Rešitev:

• Enačba vektorske zanke2 3 1 4

+ = +l l l l

• Sistem 2 enačb z 2 neznankama

• Lega

( )   3 3 1 1 4 4 2 2cos cos cos cosi l l l l  φ φ φ φ  = + −

( )

Page 251: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 251/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  45

( )   3 3 1 1 4 4 2 2sin sin sin sinii l l l l  φ φ φ φ  = + −

265

Zgled 14

( )   2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 1 1 4 4 2 2

1 4 1 4 1 2 1 2 2 4 2 4

cos cos cos cos

2 cos cos 2 cos cos 2 cos cos

i l l l l  

l l l l l l  

φ φ φ φ  

φ φ φ φ φ φ  

= + + +

− −

( )   2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 1 1 4 4 2 2

1 4 1 4 1 2 1 2 2 4 2 4

sin sin sin sin

2 sin sin 2 sin sin 2 sin sin

ii l l l l  

l l l l l l  

φ φ φ φ  

φ φ φ φ φ φ  

= + + +

− −

2 2 2 2

3 1 2 4

1 4 1 2 4 2 42 2

l l l l  

l l l lφ φ φ

=

Page 252: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 252/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  46

  1 4 1 2 4 2 4

1 4 1 2 4 2 4

1 2 1 2 1 2 1 2

2 cos 2 cos cos

2 sin 2 sin sin

2 cos cos 2 sin sin

l l l l  

l l l l  

l l l l  

φ φ φ 

φ φ φ 

φ φ φ φ  

4 4

cos sin 0 A B C φ φ    =

266

Zgled 14

4 4cos sin 0 A B C φ φ    =

1 4 1 2 4 2

1 4 1 2 4 2

2 2 2 2

1 2 4 3 1 2 1 2 1 2 1 2

2 cos 2 cos

2 sin 2 sin

2 cos cos 2 sin sin

 A l l l l 

 B l l l l 

C l l l l l l l l  

φ φ 

φ φ 

φ φ φ φ  

=

==

2 2  t φ φ 

• Substitucija   4tan

2

k   φ 

=

Page 253: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 253/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  47

2• Adicijski izrek

2   42

4   22   4

1 tan12cos1

1 tan2

φ 

φ φ 

 = =

 

4

4   22   4

2tan22sin

11 tan

2

φ 

φ φ 

267

Zgled 14• Kvadratna enačba

  2 21 2 1 0 A k Bk C k   =

  22 0C A k Bk C A  =

2 2 2 B A B C k 

C A

  ±=

 

Rešitev

Page 254: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 254/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  48

• Rešitev

4  2arctan k φ  =

1 1 4 4 2 2

3

1 1 4 4 2 2

sin sin sinarctan

cos cos cos

l l l 

l l l 

φ φ φ φ 

φ φ φ 

 =

 

268

Zgled 14• Hitrost

2 3 1 4l l l l + = +

32 4

2 2 3 3 4 4

32 4

3 3 4 4   3

3 3 4 4   4

sinsin sin

coscos cos

sin sin

cos cos

l l l 

l l 

l l 

φ φ φ φ φ φ 

φ φ φ 

φ φ    φ 

φ φ    φ 

  ⎤⎤ ⎡ ⎤= =⎥⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎦

  ⎡ ⎤⎤⎢ ⎥⎥  ⎦ ⎣ ⎦

Page 255: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 255/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  49

1

3 3 4 4 23

2 2

3 3 4 4   24

sin sin   sin

cos cos   cos

l l l 

l l 

φ φ    φ φ φ 

φ φ    φ φ 

 ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥  ⎣ ⎦⎦⎦

269

Zgled 14• Hitrost

 

4 4 3 3   23   2 2

4 4 3 3   23 4 3 44

4 4 4 4   22 2

3 3 3 3   23 4 3 4

4 4 22 2

3 3 23 4 3 4

cos cos   sin

sin sin cossin

cos sin   sin

cos sin   cossin

sin

sinsin

T l l l 

l l l l 

l l l 

l l l l 

l l 

l l l 

φ φ    φ φ    φ 

φ φ    φ φ φ φ 

φ φ    φ φ 

φ φ    φ φ φ 

φ φ φ 

φ φ φ φ 

 ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= =⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

  ⎣ ⎦⎦⎦ ⎤ ⎡ ⎤

=⎥ ⎢ ⎥  ⎣ ⎦⎦

⎡ ⎤⎢ ⎥

 

 

Page 256: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 256/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  50

⎣ ⎦

 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4det sin cos cos sin sinl l l l  φ φ φ φ φ φ    =

270

Zgled 14• Pospešek

2 3 1 4l l l l + = +

2 22

2 2 2 2

2 2

3 3   4 42 2

3 3 3 3 4 4 4 4

3 3   4 4

sin cos

cos sin

sin cos   sin cos

cos sin   cos sin

l l 

l l l l  

φ φ φ φ 

φ φ 

φ φ    φ φ φ φ φ φ  

φ φ    φ φ 

  ⎤ ⎡ ⎤  =⎥ ⎢ ⎥ ⎦ ⎣ ⎦

  ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤  ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥  ⎦ ⎣ ⎦⎦ ⎣ ⎦

Page 257: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 257/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  51271

Zgled 14• Pospešek

2 2 2

1   2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 2 22   2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4   3

3 3 4 4   4

sin cos cos cos

cos sin sin sin

sin sin

cos cos

c   l l l l  

c   l l l l  

l l 

l l 

φ φ φ φ φ φ φ φ  

φ φ φ φ φ φ φ φ  

φ φ    φ 

φ φ    φ 

⎡ ⎤ ⎤= =

⎥⎥  ⎦ ⎣ ⎦

  ⎡ ⎤⎤⎢ ⎥⎥  ⎦ ⎣ ⎦

4 4 4 4 13 cos sin1 l l cφ φφ

Page 258: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 258/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  52

 4 4 4 4   13

3 3 3 3   23 4 3 44

cos sin1

cos sinsin

l l cl l    cl l 

φ φ φ φ φ φ φ φ 

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥  ⎣ ⎦⎦⎦

 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4det sin cos cos sin sinl l l l  φ φ φ φ φ φ    =

272

Zgled 14• Določitev mrtvih leg

• Grashofov kriterij

 s l p q≤

3 2 1 41742 1984l l l l  = ≤ =

• Kosinusni izrek

Page 259: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 259/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  53

2 2 2

cos2

b c a

bcα 

 =

273

Zgled 14• Določitev mrtvih leg

• Lega  I 

 

22 22 1 3 4

2, 1

2 1

cos2

 I 

l l l l  

l l φ φ   =

• Lega  II 

2,  66.9 I φ   =

Page 260: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 260/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  54

Lega

 

22 2

2 1 4 3

2, 1

2 1

cos2

 II 

l l l l  

l l φ φ 

 =

2,  2.7 II φ    =

274

Freudensteinova enačba• Freudensteinova enač ba

• Predpostavka:

• Iz vektorske zanke dobimo:

1 1 10 : sin 0, cos 1φ φ φ = = =

 2 2 2 2

3 1 2 4 1 2 2 1 4 4 2 4 2 4 2 42 cos 2 cos 2 cos cos sin sinl l l l l l l l l l  φ φ φ φ φ φ   

2 2 2 2

3 1 2 4   1 1

2 4 2 4 2 42 4 4 2

cos cos cos cos sin sin2

l l l l    l l 

l l l l  φ φ φ φ φ φ  

 =

Page 261: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 261/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  55

• Koeficienti:

2 4 4 2φ φ φ φ φ φ

2 2 2 2

3 1 2 41 1

1 2 3

2 4 2 4

, ,2

l l l l  l l  K K K 

l l l l  

− − −= = − = −

275

Freudensteinova enačba• Freudensteinova enač ba

• Prenosna funkcija mehanizma,definiramo tri zaporedne lege:

- zasuki pogonske ročice 2

- zasuki gnane ročice 4

• Sistem treh enačb s tremi neznankami

 1 4 2 2 3 2 4cos cos cos K K K φ φ φ φ    =

2,1 2,2 2,3, ,φ φ φ 

4,1 4,2 4,3, ,φ φ φ 

1 2 3

, , K K K 

Page 262: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 262/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  56

 1 4,1 2 2,1 3 2,1 4,1

1 4,2 2 2,2 3 2,2 4,2

1 4,3 2 2,3 3 2,3 4,3

cos cos cos

cos cos cos

cos cos cos

 K K K 

 K K K 

 K K K 

φ φ φ φ  

φ φ φ φ  

φ φ φ φ  

  =

=

=

276

Literatura• Seznam uporabljenih virov:

1. Predloge za predavanja in vaje, http://lab.fs.uni-lj.si/cemek

2. Norton R.L.: Design of machinery , 2. ed., 1999, McGraw-Hill

3. Uicker J.J., Pennock G.R., Shigley J.E.: Theory of machinesand mechanisms, 3. ed., 2003, Oxford University Press

4. Sclater N., Chironis N.P.: Mechanisms and mechanical

devices sourcebook , 3. ed., 2001, McGraw-Hill

5. Rothbart H.A.: Cam design handbook , 2004, McGraw-Hill

6. http://kmoddl.library.cornell.edu/index.php

7 http://www dmg-lib org/dmglib/main/portal jsp

Page 263: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 263/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  57

7. http://www.dmg lib.org/dmglib/main/portal.jsp

...

277

Simon Krašna

Dinamika (1)Predloge k predavanjem in vajam pr i predmetu Mehanizmi

Page 264: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 264/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

Ljubljana, 2012

278

KazaloUvod 3Zgled 22 5Zgled 22 – dodatek 15Uravnoteženje mehanizmov 20Literatura 22

Page 265: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 265/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  2279

Uvod• Dinamika

• Matematični modelmehanskega sistema

• Kinematične vezi• Zakoni dinamike – zapis

• Reševanje sistemaenačb

Page 266: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 266/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  3

M. Kegl

280

Uvod• Primer: rotacijska vez v ravnini

• Število teles in prostostnih stopenj:

• Število odvzetih prostostnih stopenj:

- je enako številu enačb• Enačba za rotacijsko vez:

• Splošna oblika enačb:

 R P P 

 j j i i

 P P 

 j j j i i i

Φ   r s r s 0

r A s r A s 0

≡ + − − =

′ ′≡ + − − =

2k 

cn   =

2, 3b bn n n= =

Page 267: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 267/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  4

Splošna oblika enačb:

( ), t   =Φ   q 0

281

Zgled 22• Dan je ročični mehanizem. Določite pomik, hitrost in pospešek bata,

če je kotna hitrost ročice 2 konstantna. Določite reakcije vvezeh, če na drsnik mase deluje zunanja sila in je meddrsnikom in vodilom prisotno trenje. Ročici 2 in 3 sta konstantnegaprereza z maso in vztrajnostnim momentom .

2 2ω φ 

2 3

,m m

 DF

2 3

, J J 

4m

2

3

4

0.2 m

0.4 mm

0 m

=

=

=

,

4, 2

5001 min

1000 N, 0 2 D zun

 y

n

 F    φ π 

=

= − ≤ ≤

2

3

2 kg

2.5 kg

m

m

=

=

Page 268: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 268/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  5

3

4

2

2

2

3

2.5 kg

2 kg

0.0066 kgm

0.033 kgm

m

m

 J 

 J 

=

=

=

282

Zgled 22 Rešitev:

• Enačba vektorske zanke

2 3 1 4+ = +l l l l

• Sistem 2 enačb z2 neznankama

• Lega

( )( )2 2 3 3 1 1 4 4

cos cos cos cos

sin sin sin sin

i l l l l  

ii l l l l

φ φ φ φ  

φ φ φ φ

+ = +

+ = +

Page 269: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 269/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  6

( ) 2 2 3 3 1 1 4 4sin sin sin sinii l l l l  φ φ φ φ  + = +

283

Zgled 22

( )ii

1   0φ   =

4   2φ π =

1

 Dl x=

4 2 23

3

sinsin

  l l 

φ φ 

  −= 4 2 2

3

3

sinarcsin

 l l 

φ φ 

  −=

2

[ ]2

1 min2 52.36 rad s

60

nω π = =

Page 270: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 270/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  7

( )i

( )2

224 2 23 3 4 2 2

3 3

sin   1cos 1 sin

l l l l l 

l l 

φ φ φ 

⎛ ⎞−= ± − = ± − −⎜ ⎟

⎝ ⎠

( )22

1 2 2 3 4 2 2cos sin D x l l l l l φ φ = = ± − −

284

Zgled 22• Hitrost

( )

4 2 22 2 2

22

3 4 2 2

sincos 1

sin

 D   l l  x l 

l l l 

φ φ φ 

φ 

⎡ ⎤−⎢ ⎥= − +

⎢ ⎥− −⎣ ⎦

( )

2   4 2 22 2 2

22

3 4 2 2

sinsin 1

sin

 D   l l  x l 

l l l 

φ φ φ 

φ 

⎡ ⎤−⎢ ⎥= + −

⎢ ⎥− −⎣ ⎦

⎡ ⎤

• Pospešek

Page 271: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 271/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  8

( )

( )

( )

2

4 2 2 2 2 22   2 2 22 2 2   322 22   2

3 4 2 23 4 2 2

sin coscoscos

sin sin

l l l l l 

l l l  l l l 

φ φ φ φ φ φ φ 

φ  φ 

⎡ ⎤⎢ ⎥−−

+⎢ ⎥⎢ ⎥− −   ⎡ ⎤− −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

285

Zgled 22• Ročica 3

4 2 23

3

sinarcsin

 l l 

φ φ 

  −=

( )

33

22

3 4 2 2sin

l l l φ 

φ =

− −

( )( )

2 2 4 2 23   3

22 2

cos sin

i

l l 

l l l

φ φ φ φ 

φ

−= −

⎡ ⎤

Page 272: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 272/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  9

( )22   2

3 4 2 2sinl l l  φ ⎡ ⎤− −⎣ ⎦

286

Zgled 22• Kinetika

• Newton-Eulerjevi enačbi

 j

i i i j m=∑ F r

( ) j j k 

i i i i i i i

 j k 

 J φ × + = =∑ ∑s F M J ω  

Page 273: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 273/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  10287

Zgled 22• Kinetika

• Diskretizacija sistema teles

Page 274: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 274/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  11288

Zgled 22• Ročica 2

,1 ,1

2 2 2 2 3 2 2 2

 A B A Bm m m+ + = − + =F F g F F g r

,1 ,12 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 A A A B B A A A B B

+ × + × = + × − × =M s F s F M s F s F J  ω

( ) 11 A BF F

Page 275: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 275/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  12

( )   ,1

2, 3, 2 21   A B

 x x F F m x− =

( )   ,1

2, 3, 2 2 22   A B

 y y F F m y m g − = +

( )   ,1 ,1

2 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2 23   A A A A A B B B B

 x y y x x y y x s F s F s F s F J  φ + − − + =

289

Zgled 22• Ročica 3

3 3 3 3 4 3 3 3

 B D B Dm m m+ + = − + =F F g F F g r

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 B B D D B B D D

× + × = × − × =s F s F s F s F J  ω

( )   3, 4, 3 34   B D x x F F m x− =

Page 276: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 276/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  13

( )   3, 4, 3 3 35   B D

 y y F F m y m g − = +

( )   3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3 36   B B B B D D D D

 x y y x x y y x s F s F s F s F J  φ − − + =

290

Zgled 22• Bat 4

,1 ,

4 4 4 4 4 4

 D D D zun m m+ + + =F F F g r

( )   ,1 ,

4, 4, 4 4 4,

,1 ,

4, 4, 4 4 4,

7   D D D zun

 x x x

 D D D zun

 x y x

 F F m x F 

 F F m x F μ 

+ = −

± = −

( )   ,1 ,

4, 4, 4 4 4 4,8   D D D zun

 y y y F F m y m g F + = + −

,1 ,1

4, 4,

 D D

 x y F F μ = ±• Trenje

Page 277: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 277/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  14

, , y

• Neznane reakcije v vezeh

,1 ,1 ,1

2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 2, , , , , , , A A B B D D D A

 x y x y x y y F F F F F F F M 

291

Zgled 22 - dodatek• Vpliv trenja v kinematičnih vezeh

• Smer sile trenja je nasprotnasmeri gibanja (smer hitrosti)

• Velikost sile trenja sorazmerna

Supavut C.

Page 278: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 278/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  15

• Velikost sile trenja sorazmernanormalni komponenti

• Statični, dinamični koeficient

292

Zgled 22• Sistem 8 enačb z 8 neznankami v matrični obliki

( )

( )( )

( )

( )

( )

( )

( )

,1

2,

,1

2,

2, 2, 2, 2,   3,

3,

4,

3, 3, 3, 3,   4,

,1

4,

2

1   1 0 1 0 0 0 0 0

2   0 1 0 1 0 0 0 0

3   0 0 0 1

4   0 0 1 0 1 0 0 0

5   0 0 0 1 0 1 0 0

6   0 0 0 0

7   0 0 0 0 1 0 0

8   0 0 0 0 0 1 1 0

 A

 x

 A

 y

 A A B B   B y x y x   x

 B

 y

 D

 x

 B B D D   D

 y x y x   y

 D

 y

 A

 F 

 F 

 s s s s   F 

 F 

 F 

 s s s s   F 

 F 

 M 

μ 

−   ⎡ ⎤⎡ ⎤⎢ ⎥⎢ ⎥− ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢⎢ ⎥− −⎢⎢ ⎥

−   ⎢⎢ ⎥⎢⎢ ⎥−⎢⎢ ⎥

− −   ⎢⎢ ⎥⎢⎢ ⎥±⎢⎢ ⎥

⎢⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

2 2

2 2 2

2 2

3 3

3 3 3

3 3

,

4 4 4,

,

4 4 4 4,

 D zun

 x

 D zun

 y

m x

m y m g  

 J 

m x

m y m g  

 J 

m x F 

m y m g F  

φ 

φ 

⎡ ⎤⎢ ⎥+⎢ ⎥⎢ ⎥⎥⎢ ⎥⎥⎢ ⎥⎥ =⎢ ⎥⎥   +⎢ ⎥⎥⎢ ⎥⎥⎢ ⎥⎥   −⎢ ⎥⎥

+ −⎢ ⎥⎥   ⎣ ⎦

Page 279: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 279/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  16

 Ax b

1 x A b

293

Zgled 22• Rešitve, 1 vrtljaj:

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12čas  @sD

-1000

-800

-600

-400

-200

 F4, x D,zun @ND

Potek zunanje sile na drsnik 

Page 280: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 280/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  17294

za vse pare ročic ,

• Prenos moči v mehanizmih

• Kriterij JFI (Joint Force Index):

kjer je obremenitev v kinematičnivezi, ki povezuje ročici

• Zahtevana analiza dinamike

Zgled 22 - dodatek

max , maxij ij

 zun zun

 F F 

 JFI   F T 

⎛ ⎞

≡ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠,i j

ij F ,i j

Page 281: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 281/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  18295

• Reakcije na nepomično ročico 1:

- sile:

- moment:

• Reakcijske sile in momenti povzročajo vibracije temeljev

Zgled 22 – dodatek,1 ,1

2 4, A D− −F F

2

 A−

Page 282: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 282/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  19296

Uravnoteženje mehanizmov• Uravnoteženje rotirajočih elementov

• Statično in dinamično ravnotežje (uravnoteženje v eni ali dvehravninah)

Page 283: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 283/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  20

Norton

297

Uravnoteženje mehanizmov• Za uravnoteženje mehanizmov razvitih mnogo metod

- vztrajnik,

- protiuteži,

- dušilni elementi,

- zrcalni mehanizem,

- ...

Norton

Page 284: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 284/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  21

• Pomanjkljivosti: povečanje mase, dodatni sestavni deli ...

298

Literatura• Seznam uporabljenih virov:

1. Predloge za predavanja in vaje, http://kmtm.fs.uni-lj.si

2. Norton R.L.: Design of machinery, 2. ed., 1999, McGraw-Hill

3. Uicker J.J., Pennock G.R., Shigley J.E.: Theory of machinesand mechanisms, 3. ed., 2003, Oxford University Press

4. Sclater N., Chironis N.P.: Mechanisms and mechanical

devices sourcebook, 3. ed., 2001, McGraw-Hill

5. Rothbart H.A.: Cam design handbook, 2004, McGraw-Hill

6. http://kmoddl.library.cornell.edu/index.php

7. http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp...

Page 285: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 285/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  22299

Simon Krašna

Sinteza (1)Predloge k predavanjem in vajam pr i predmetu Mehanizmi

Page 286: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 286/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

Ljubljana, 2012

300

KazaloUvod 3Proces konstruiranja 5Zgled 18 7Zgled 19 8Zgled 20 10

Zgled 21 11Sinteza ročičnega mehanizma 17Zgled 22 18Optimalni prenosni kot 19Razmerje momentov 22Freudensteinov teorem 23Ženevsko kolo 27Sinteza ženevskega kolesa 28

Zgled 23 29Zadrževalni mehanizmi 30Teorem Roberts-Čebiševa 35Lit t 39

Page 287: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 287/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  2

Literatura 39

301

Uvod• Pristaniški žerjav

• Štirizgibni ravninski mehanizem, 1 prostostna stopnja

Page 288: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 288/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  3302

Uvod• Pristaniški žerjav

• Štirizgibni ravninski mehanizem, 1 prostostna stopnja

• Zunanje sile

• Pomik bremena glede na zasuk:

0C  M mg yθ    θ ⋅ Δ − ⋅ Δ =

C C C 

 y dymg mg mgy

d θ 

θ θ 

Δ′= = =

Δ

( ) y yθ θ Δ → Δ = Δ Δ

Page 289: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 289/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  4

• Vodoravni pomik bremena:

0 : 0C 

 y M θ 

′   → →

303

• Hidravlično podporje

Uvod

Page 290: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 290/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  5304

Proces konstruiranja

Page 291: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 291/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  6305

Zgled 18• Sestavi štirizgibni mehanizem, kjer ima nihajna ročica 4, ,

delovno območ je 60°. Vezna ročica 3 naj ima dolžino . Časdelovnega giba naj bo enak času povratnega giba, pri čemer seročica 2 vrti s konstantno kotno hitrostjo v protiurni smeri.Preverite, ali mehanizem izpolnjuje Grashofov kriterij.

2ω 

4  3l  

3  8l  

Page 292: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 292/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  7306

Zgled 19• Obstoječi mehanizem modificirajte tako, da premaknete točko vpetja

 A na višino točke vpetja  E : . Pri tem ustrezno prilagoditedolžino ročic 2 ( ) in 3 ( ), da bo delovno območ jenihajne ročice 4 ostalo nespremenjeno. Kakšno je razmerje medtrajanjem delovnega in povratnega giba?

 A A∗→

2 2l l ∗→   3 3l l ∗→

Page 293: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 293/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  8307

Zgled 19 - dodatek• Dano je razmerje trajanja Q

Page 294: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 294/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  9

R.L. Norton

308

Zgled 20• Dano je gibanje vezne ročice štirizgibnega mehanizma. Določite točki

vpetja nepomične ročice  AE . Določite tudi gibanje točk navezni ročici. Štirizgibnemu mehanizmu dodajte pogonski mehanizemz razmerjem med delovnim in povratnim gibom Q=1.2.

1 2,C C 

Page 295: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 295/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  10309

Zgled 21• Na vezni ročici štirizgibnega mehanizma sta dani točki z

medsebojno oddaljenostjo 30 cm. Znane so tri zaporedne legevezne ročice in lega nepomične ročice  AE . Določi dolžinepreostalih ročic mehanizma. Pogon je izveden z dodatnimaročicama, od katerih lahko ena opiše popolno rotacijo, pri čemerznaša razmerje med časom delovnega in povratnega giba Q=1.

1 2,C C 

Page 296: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 296/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  11310

Zgled 21

Page 297: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 297/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  12311

Zgled 21 - dodatek• Tripoložajna sinteza z

inverzijo mehanizma(uvodni primer)

Page 298: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 298/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  13

R.L. Norton

312

Zgled 21 - dodatek• Tripoložajna sinteza z inverzijo mehanizma (uvodni primer)

Page 299: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 299/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  14

R.L. Norton

313

Zgled 21 - dodatek• Tripoložajna sinteza z inverzijo mehanizma (uvodni primer)

R.L. Norton

Page 300: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 300/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  15314

Sinteza ročičnega mehanizma

2 3r r ≤

2 3r e r + ≤• centrični:

J J Uicker et al

• ekscentrični:

Page 301: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 301/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  16

J.J. Uicker et al.

315

Sinteza ročičnega mehanizma

• Šestzgibni mehanizem s hitrim povratnim gibom(Whitworthov m.)

• Dvopoložajna sinteza

Page 302: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 302/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  17

R.L. Norton

316

Zgled 22

6,

6

270 mm

210 mm

330 mm

1.4

 I  x

 y

Q

=

=

Δ =

=

• Sestavite Whitworthovmehanizem s hodom  Δ

ter razmerjem trajanjadelovnega in povratnegagiba Q. Upoštevajte danovpetje pogonske ročice

 A, lego linearnih vodil inzačetno lego drsnika 6.

Page 303: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 303/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  18317

Optimalni prenosni kot• Dvopoložajna sinteza

štirizgibnega mehanizma• Dano razmerje trajanja

delovnega in povratnegagiba

Page 304: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 304/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  19

J.J. Uicker et al.

318

Optimalni prenosni kotBrodell-Soni-jev graf:

Page 305: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 305/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  20

J.J. Uicker et al.

319

Optimalni prenosni kot

J.J. Uicker et al.

• Iterativni postopek

Page 306: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 306/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  21320

• Moment na gnani ročici jesorazmeren inobratno sorazmeren .

• Razmerje momentov:

Razmerje momentov

sin β sin γ 

2 2 4 4sin sin

l l ω β ω γ  =

2 4

4 2

sin

sin

ω γ 

ω β =

izh vh

vh izh

 M 

 M 

ω 

ω =

Page 307: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 307/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  22

4 2 4

2 4 2

sin

sin

 M l 

 M l 

ω γ 

ω β = =

321

Freudensteinov teorem• Pri ekstremni vrednosti razmerja

kotnih hitrosti štirizgibnegamehanizma je kolineacijska ospravokotna na vezno ročico.

4 24 12

2   24 12 12 14

 P P 

 P P P P 

ω 

ω =

+

Page 308: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 308/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  23322

Freudensteinov teorem• Dokaz Freudensteinovega teorema

15 13 35 16 56: I I I I I −

Wu

ω ω=

Page 309: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 309/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  24

5 15 5 15 56

Qv I Q I I  ω ω = =

3 5ω ω =

323

Freudensteinov teorem• Dokaz Freudensteinovega teorema

Wu

Page 310: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 310/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  25324

Freudensteinov teorem

• Simulacija MSC.ADAMS

Page 311: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 311/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  26

G. Šubic

325

Ženevsko kolo

J.J. Uicker et al.

• Izvedbe ženevskega kolesa(malteškega križa)

DMG lib

Sferični malteški križ

Page 312: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 312/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  27326

Sinteza ženevskega kolesa

Page 313: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 313/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  28

J.J. Uicker et al.

327

Zgled 23

• Dano je štiristopenjsko ženevskokolo s pogonsko ročico 2 dolžine50 mm. Določite medosnorazdaljo. Izpeljite enačbo kotnehitrosti kolesa 3 v odvisnosti od

zasuka ročice 2. Kolikšna jemaksimalna kotna hitrost kolesa 3,če je kotna hitrost pogonske ročice10 rad/s? Upoštevajte, da jepremer čepa na pogonski ročicizanemarljiv.

Page 314: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 314/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  29328

Zadrževalni mehanizmi

• Izhajamo iz štirizgibnega mehanizma, pri katerem se opazovanatočka P na vezni ročici giblje čim bolj krožno

• Za interval s krožnim gibanjem določimo krivinski radij innjegovo izhodišče D

Page 315: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 315/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  30

R.L. Norton

329

Zadrževalni mehanizmi

• V točko P vpnemo ročico 5 in poiščemo točko E (D v spodnji legi)na bisektorju krožnega loka

• Izberemo O6, tako da zagotovimodelovno območ je

Page 316: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 316/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  31

R.L. Norton

330

Zadrževalni mehanizmi

• Dodamo ročico 6, ki skupaj s točko D praktično miruje na intervalu skrožnim gibanjem opazovane točke P

• Možna izvedba z drsnikom, ki miruje v točki D

• Šestzgibni mehanizem s funkcijo zadrževanja: gibanje pogonske

ročice ob hkratnem mirovanju gnane ročice

Page 317: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 317/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  32

R.L. Norton

331

Zadrževalni mehanizmi

• Dodamo ročico 6, ki skupaj s točko D praktično miruje na intervalu skrožnim gibanjem opazovane točke P

• Možna izvedba z drsnikom, ki miruje v točki D

• Šestzgibni mehanizem s funkcijo zadrževanja: gibanje pogonske

ročice ob hkratnem mirovanju gnane ročice

Page 318: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 318/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  33

G. Šubic

332

Teorem Roberts-Čebiševa

• Teorem: “Obstajajo trije sorodnimehanizmi, ki zagotavljajo enaktir gibanja toč ke na vezni roč ici.”

• Za vezni ročici 6, 9 veljapodobnost trikotnikov z ročico 3:

• Podobnost velja tudi za• Dodatne ročice 5, 7, 8, 10 tvorijo

paralelogramsko geometrijo, zakotne hitrosti velja:

1 1 2 2 3 3 B P A B P A B P  ∼ ∼

 A B C O O O

2 6 10

3 5 8

4 7 9

ω ω ω 

ω ω ω 

ω ω ω 

 

Page 319: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 319/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  34

4 7 9

333

Teorem Roberts-Čebiševa

• Teorem: “Obstajajo trije sorodnimehanizmi, ki zagotavljajo enaktir gibanja toč ke na vezni roč ici.”

• Sinteza štirizgibnih mehanizmov• V primeru prostorskih ali drugih

omejitev je možno izbrati sorodnimehanizem z enakim gibanjemopazovane točke na vezni ročici

• Dinamika sorodnih mehanizmovni enaka!

• Razširitev uporabnosti teorema

na ostale tipe mehanizmov

Page 320: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 320/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  35334

Teorem Roberts-Čebiševa

• Teorem: “Obstajajo trije sorodni

mehanizmi, ki zagotavljajo enak

tir gibanja toč ke na vezni roč ici.”

Page 321: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 321/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  36335

Teorem Roberts-Čebiševa

• Teorem: “Obstajajo trije sorodnimehanizmi, ki zagotavljajo enaktir gibanja toč ke na vezni roč ici.”

• Primer, ko se opazovana točkanahaja med točkama vpetja

vezne ročice• Dolžinska razmerja se ohranjajo

Page 322: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 322/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  37336

Teorem Roberts-Čebiševa

• Teorem: “Obstajajo trije sorodnimehanizmi, ki zagotavljajo enaktir gibanja toč ke na vezni roč ici.”

• Hoekenov (1-5-6-7, 1-8-9-10) inČebišev (1-2-3-4) mehanizem za

generiranje približno ravnegagibanja točke

Page 323: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 323/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  38337

Literatura

• Seznam uporabljenih virov:1. Predloge za predavanja in vaje, http://kmtm.fs.uni-lj.si

2. Norton R.L.: Design of machinery , 2. ed., 1999, McGraw-Hill

3. Uicker J.J., Pennock G.R., Shigley J.E.: Theory of machines

and mechanisms, 3. ed., 2003, Oxford University Press4. Sclater N., Chironis N.P.: Mechanisms and mechanical

devices sourcebook , 3. ed., 2001, McGraw-Hill

5. Rothbart H.A.: Cam design handbook , 2004, McGraw-Hill

6. http://kmoddl.library.cornell.edu/index.php

7. http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp...

Page 324: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 324/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  39338

Simon Krašna

Krivuljni mehanizmiPredloge k predavanjem in vajam pri predmetu Mehanizmi

Ljubljana, 2012

Page 325: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 325/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

Ljubljana, 2012

339

Kazalo

Uvod 3Zakonitosti gibanja 10Zgled 23 16Zgled 24 17Sinteza krivuljnih mehanizmov 18Zgled 25 26

Zgled 25 – nadaljevanje 27Zgled 26 28Izdelava krivuljnih mehanizmov 30Nekateri primeri uporabe 32Literatura 37

Page 326: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 326/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  2340

Uvod

• Nekatere značilnosti krivuljnih mehanizmov: – enostavno oblikovanje,

 – generiranje funkcij,

 – kompaktnost, natančnost,

 – obraba, cena

Page 327: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 327/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  3

CAMCOH.A. Rothbart

341

Uvod

• Osnovni pojmi pri krivuljnih mehanizmih

• Osnovna elementa krivuljnegamehanizma: odmična krivulja in slednik

• V danem trenutku je gibanje krivuljnega

mehanizma lahko enako gibanjuštirizgibnega mehanizma

• Inverzni krivuljni mehanizem

Page 328: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 328/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  4342

Uvod

• Osnovni pojmi pri krivuljnih mehanizmih

Page 329: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 329/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  5343

Uvod

• Izvedbe odmičnih krivulj oz. ploskev

Page 330: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 330/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  6

J.J. Uicker et al.

344

Uvod

• Izvedbe odmičnih krivulj oz. ploskev

e) odmični val z revolverskimslednikom

f) odmični oval – izbočen

g) odmični oval - vbočen

Page 331: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 331/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  7

H.A. Rothbart

345

Uvod

• Izvedbe slednikov

J.J. Uicker et al.

Page 332: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 332/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  8346

Uvod

• Zagotovitev kontakta med odmično krivuljo in slednikom

H.A. Rothbart

Page 333: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 333/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  9347

Uvod

• Oblikovne in kinematične lastnosti odmičnih krivulj

Page 334: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 334/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  10

J.J. Uicker et al.

348

Zakonitosti gibanja

• Nekatere osnovne zakonitosti gibanja slednika:

- enakomerno,

- parabolično,

- enostavno harmonično,

- cikloidno,- polinomske funkcije,

- ...

• Osnovno načelo oblikovanja:

Odmi č na krivulja mora biti dvakrat zvezno odvedljiva na celotnemdelovnem območ  ju.

Page 335: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 335/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  11349

Zakonitosti gibanja

• Parabolični potek pomika slednika - primerno za nižje hitrosti

Page 336: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 336/361

Katedraza modeliranje v tehniki in medicini  12

J.J. Uicker et al.

350

Zakonitosti gibanja

• Oblike odmičnih krivulj za višje obratovalne hitrosti

Page 337: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 337/361

Katedraza modeliranje v tehniki in medicini  13

J.J. Uicker et al.

351

• Možne oblike harmoničnegagibanja in odzivi glede napomik, hitrost in pospešek

Zakonitosti gibanja

Page 338: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 338/361

Katedraza modeliranje v tehniki in medicini  14

J.J. Uicker et al.

352

• Možne oblike cikloidnegagibanja in odzivi glede napomik, hitrost in pospešek

Zakonitosti gibanja

Page 339: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 339/361

Katedraza modeliranje v tehniki in medicini  15

J.J. Uicker et al.

353

Zgled 23

• Dan je krivuljni mehanizem s točkovnim dotikom slednika invrtečo se odmično krivuljo. Faze gibanja slednika s hodom h

so:

• 1. faza: mirovanje v spodnji legi,

• 2. faza: dvig,

• 3. faza: mirovanje v zgornji legi,

• 4. faza: spust,

• V fazah dviga in spusta velja enostavno harmonično gibanje.Določite obliko odmične krivulje in narišite diagrame gibanja

(s, v, a, j).

0 2φ π ≤ <

2π φ π ≤ <

3 2π φ π ≤ <

3 2 2π φ π ≤ <

Page 340: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 340/361

Katedraza modeliranje v tehniki in medicini  16 354

Zgled 24

• Dan je krivuljni mehanizem s točkovnim dotikom slednika invrtečo se odmično krivuljo. Faze gibanja slednika s hodom h

so:

• 1. faza: mirovanje v spodnji legi,

• 2. faza: dvig,

• 3. faza: mirovanje v zgornji legi,

• 4. faza: spust,

• V fazah dviga in spusta velja cikloidno gibanje. Določiteobliko odmične krivulje in narišite diagrame gibanja (s, v, a, j).

0 2φ π ≤ <

2π φ π ≤ <

3 2π φ π ≤ <

3 2 2π φ π ≤ <

Page 341: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 341/361

Katedraza modeliranje v tehniki in medicini  17 355

Sinteza krivuljnih mehanizmov

• Grafična sinteza krivuljnega mehanizma

J.J. Uicker et al.

• Upoštevamo relativno gibanjeslednika (dano)

• Izhodišče predstavlja glavnikrog (faza mirovanja)

Page 342: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 342/361

Katedra

za modeliranje v tehniki in medicini  18 356

Sinteza krivuljnih mehanizmov

• Grafična sinteza krivuljnega mehanizma

J.J. Uicker et al.

odmična krivulja

Page 343: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 343/361

Katedra

za modeliranje v tehniki in medicini  19 357

Sinteza krivuljnih mehanizmov

• Oblikovanje mehanizma s

kotalnim slednikom

• Kinematični ekvivalent v oblikiročičnega mehanizma

• Analiza s pomoč

 jo polov hitrosti

Page 344: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 344/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

20 358

Sinteza krivuljnih mehanizmov

• Oblikovanje mehanizma s

kotalnim slednikom

• Kinematični ekvivalent v oblikiročičnega mehanizma

• Analiza s pomoč jo polov hitrosti

R.L. Norton

Page 345: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 345/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

21 359

Sinteza krivuljnih mehanizmov

• Oblikovanje mehanizma s

kotalnim slednikom

2,4 I v b sω = ds d ds d  

 s vdt d d dt  

θ θ ω 

θ θ ′= =

b v′

  , s m s v m rad …

R.L. Norton

Page 346: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 346/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

22 360

Sinteza krivuljnih mehanizmov

• Oblikovanje mehanizma skotalnim slednikom

• Pritisni kot:

• V praksi naj bo pritisni kotmanjši od 30° ( )

  tanc s d    α  

tan s d vα ε    ′  =

2 2

ad R   ε  

2 2arctan

a

v

 s R

ε α ε 

′  = 

R.L. Norton

  tan

b c

 s d v

ε 

α ε 

= =′  =

,a R   ε 

Page 347: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 347/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

23 361

Sinteza krivuljnih mehanizmov

• Konkavnost

- dovoljena pri uporabikotalnega slednika,pogoj

- Hertzov tlak

• Spodrezanost

- okvirno priporočilo:

R.L. Norton

min sl  R   ρ 

min 2 3 sl  R

 ρ  ≥ …

Page 348: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 348/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

24 362

Sinteza krivuljnih mehanizmov

• Oblikovanje mehanizma s

 plošč atim slednikom

• Ekscentričnost vektorjakontaktne sile povzroča(prevelik) ravnotežni moment

•   čim manjša odmična krivulja(možna spodrezanost)

• rotacijsko vpetje slednika

R.L. Norton

Page 349: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 349/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

25 363

Zgled 25

• Dan je krivuljni mehanizem zekscentrom in ploščatimslednikom. Premer odmičnekrivulje je r , ekscentričnost e,kotna hitrost je konstantna.

• Analizirajte knematiko

slednika in narišite (s, v, a, j)diagrame!

ω 

minr r e= +

Page 350: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 350/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

26 364

Zgled 25 – nadaljevanje

• Dan je krivuljni mehanizem zekscentrom in enostavnimharmoničnim gibanjem slednika,na katerega delujeta sila vzmetis prednapetjem. Določite potekkontaktne sile. Kdaj se kontakt

med slednikom in odmič

nokrivuljo prekine? Kakšna jenajveč ja dopustna kotna hitrostgredi z odmično krivuljo?

minr r e= +

20 mme =10 N/mk  =

-120 radsω  =0.5 kgm =1 N pn

 F   =

min   50r mm

Page 351: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 351/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

27 365

• Dan je ročični mehanizem. Dolžina pogonske ročice 2 je , kotnahitrost je konstantna. Dolžina ojnice 3 je . Na drsnik 4 (bat)

 je pritrjena odmična krivulja, ki vodi slednik s točkovnim dotikom,katerega hod je . Gibanje slednika ima naslednje faze:

• 1. faza: mirovanje,

• 2. faza: dvig,• 3. faza: mirovanje

• Določite obliko odmične krivulje, pri tem za 2. fazo uporabitetrigonometrično (sinusno) funkcijo.

Zgled 26

2

3

-1

2

200 mm

400 mm

10 rads

50 mm

h

ω 

=

=

=

=

3l 

h

2ω 

2l 

2   0 4φ π …=

2   4 3 4φ π π …=

2   3 4φ π π …=

Page 352: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 352/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 

28 366

Zgled 26

Page 353: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 353/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  29367

Izdelava krivuljnih mehanizmov

• Izdelava odmi č nih krivulj 

• Geometrijsko generiranje:- struženje, krmilni mehanizem- samo nekatere odmične krivulje

• Postopki: frezanje (CNC,

konvencionalno), brušenje,poliranje, toplotna obdelava

• Za zahtevnejše aplikacijeogljikovo jeklo (50-55 HRc),brušeno, natančnost ±0.01 mm

COMP Cams

N. Sclater 

Page 354: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 354/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  30368

Izdelava krivuljnih mehanizmov

• Izdelava odmi č nih krivulj 

• Primer ekscentrične odmične krivuljeza različne obdelovalne postopke:- struženje,- CNC frezanje (linearna interpolacija),

- CNC frezanje (krožna interpolacija)

• Meritev pospeška pri 600 vrtljajih/min

R.L. Norton

Page 355: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 355/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  31369

Nekateri primeri uporabe

• Kotalni sledniki 

• Pogosta komercialna uporaba

• Manjša obraba zaradi kotaljenja

• Standardizirane rešitve

• Uporaba z utorno odmičnokrivuljo

IKO

CAMCO

Page 356: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 356/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  32370

K d d li h iki i di i i

Nekateri primeri uporabe

• Kotalni sledniki 

• Obremenitve in obraba zaradihipne spremembe smeri rotacijeslednika ob kontaktu z bokom utora

CAMCO

H.A. Rothbart

Page 357: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 357/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  33371

K d d li j t h iki i di i i

Nekateri primeri uporabe

• Intervalni (stopenjski) mehanizmi 

• Mehanizmi za prekinjeno gibanje obneprekinjeni rotaciji pogonske osi

• Ženevsko kolo

• Vzporedni konjugirani krivulji

• Revolverski slednik

• ... Flexicon

CAMCO

Page 358: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 358/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  34372

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 35

Nekateri primeri uporabe

• Intervalni mehanizmi 

• Uporaba intervalnih mehanizmov

- obdelovalni stroji

- proizvodne linije (vozila, farmacija ...)

- manipulatorji- ...

CAMCO

Cam Driven Systems

Motion Index Drives

SANKYO

Page 359: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 359/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  35373

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 36

Nekateri primeri uporabe

• Desmodromi č no krmiljenje

ventilov 

• Uporaba konjugiranihodmičnih krivulj

• Doseganje več jih obratovalnih

hitrosti, brez pritisne vzmeti

www.bevel-enthusiasm.com

Page 360: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 360/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  36374

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini 37

Literatura

• Seznam uporabljenih virov:1. Predloge za predavanja in vaje, http://kmtm.fs.uni-lj.si

2. Norton R.L.: Design of machinery , 2. ed., 1999, McGraw-Hill

3. Uicker J.J., Pennock G.R., Shigley J.E.: Theory of machines

and mechanisms, 3. ed., 2003, Oxford University Press4. Sclater N., Chironis N.P.: Mechanisms and mechanical

devices sourcebook , 3. ed., 2001, McGraw-Hill

5. Rothbart H.A.: Cam design handbook , 2004, McGraw-Hill

6. http://kmoddl.library.cornell.edu/index.php

7. http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp

...

Page 361: Mehanizmi kolokvij

7/22/2019 Mehanizmi kolokvij

http://slidepdf.com/reader/full/mehanizmi-kolokvij 361/361

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini  37375