Click here to load reader

I KOLOKVIJ

  • View
    208

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of I KOLOKVIJ

Osobine i karakteristike graevinskih materijalaPredavanje, 15.03.2012.

Parametri stanja i strukturne karakteristike Fizike osobine Fiziko-mehanike osobine Konstrukcione osobine Reoloke osobine Tehnoloke osobine Hemijske osobine Eksploatacione osobine

Struktura materijala: Ultramikrostruktura Mikrostruktura Makrostruktura (konglomeratna, elijasta, porozna,vlaknasta, slojevita i rastresita)

Sastav materijala: Hemijski Mineroloki Fazni (vrsto, teno, gasovito)

Parametri materijala: Specifina masa Zapreminska masa Strukturne karakteristike: Poroznost Rastresitost

Strukturne karakteristike:

Poroznost

Tipovi pora

Rastresitost

Fizike osobine materijalaHidrofizike osobine:

Higroskopnost Upijanje Vlanost Vodopropusnost Vodonepropusnost

Termotehnike osobine:

Vodljivost toplote Termika stabilnost Otpornost na dejstvo poara

Ostale vanije fizike osobine:

Vodljivost zvuka (akustine osobine) Viskozitet Propustljivost gasova i para Postojanost na mraz

Fizike osobine materijala

Hidrofizike osobine materijala: Higroskopnost

Upijanjeu= mov m o 100(% ) mo

uvol

=u sw

Fizike osobine materijala

Hidrofizike osobine materijala: VlanostHr =m Ha = v m o 100

m ov m o 100 m ov

(% )

(%)

Hr =

mo Ha Ha = m ov 1+ 0.01H a

Vodopropusnost Vodonepropusnost

Fizike osobine materijala

Termotehnike osobine: Vodljivost toploteKoeficijent provodljivosti toplote () Koeficijent prolaza toplote (k)

Prolaz toplote kroz materijal

Fizike osobine materijala

Termotenike osobine: Vodljivost toplote

Toplotne osobine nekih materijala

Fizike osobine materijala

Termotehnike osobine: Vodljivost toplote1 =R= kj = i ,1,1,... n ,e

Rj =

1

i

+

1 1 + (m 2 C ) / W e

[

]

t j =

Ti Te R j ( j = i, 1, 2,...n, e) R

T1 = Ti t iT2 = T1 t1 T3 = T2 t 2 ..................... Tn +1 = Tn t n Te = Tn +1 t e

Prolaz toplote kroz vieslojnu pregradu

Fizike osobine materijalaTermotehnike osobine:Termiki koeficijent linearnog irenja materijala T(1/C)Aluminijum Cementni malter Beton elik Drvo Granit 23,8x10-6 10-12x10-6 8-12x10-6 10-13x10-6 6x10-6 8,1x10-6 Krenjak Mermer Opeka Pear Staklo Skriljac 9-10x10-6 5-10x10-6 4,5x10-6 12,4x10-6 8,5-9x10-6 10,1x10-6

Termika stabilnost Otpornost na dejstvo poara

Ostale fizike osobine materijalaVodljivost zvuka (akustine osobine):Faktor izolacije (omjer inteziteta ulaznog i proputenog zvuka) Koeficijent apsorpcije (omjer apsorbirane i upadne zvuneenergije)

Ostale fizike osobine materijala

Vodljivost zvuka :

Ostale fizike osobine materijalaViskozitet

Propustljivost gasova i para

Postojanost na mraz

Fiziko-mehanike osobine materijala

vrstoa materijala na: pritisakp =Pgr A0

zatezanjez =Pgr A0

Fiziko-mehanike osobine materijala

savijanje

smicanje

Fiziko-mehanike osobine materijala

torziju

Fiziko-mehanike osobine materijalaZamor materijala

Wohlerova kriva zamora elika

Fiziko-mehanike osobine materijalailavost materijala:

Statiko ispitivanje

Dinamiko ispitivanje

Konstrukcione osobine materijalaTvrdoa materijala (puzanje, utiskivanje, odskok) Otpornost na habanje (habanje, struganje) Koeficijent konstrukcione povoljnosti(odnos vrstoe materijala i zapreminske mase)

Reoloke osobine materijalaSkupljanje i bubrenje Teenje

Reoloke osobine materijalaRelaksacija napona

Tehnoloke osobine(kod metala: savijanje, uvijanje izvlaenje zavarljivost, i sl.; kod betona: konzistencija)

Hemijske osobine (CaCO3CaO + CO2) Eksploatacione: trajnost

Ispitivanje materijala bez razaranjaMetoda ultrazvuka Metoda gama zraenja Metoda neutronskog zraenja Metoda mjerenja povrinske tvrdoe Magnetna metoda Vibraciona metoda

Ispitivanje materijala bez razaranja

Prednosti: Ouvanje cjeline elementa Veliki broj mjernih mjesta Viekratno ponavljanje mjerenja Skrauje vrijeme mjerenja Mjerenje i na standardnim uzorcima materijala Nedostaci: indirektni rezultati ispitivanja

HVALA NA PANJI

Graevinski kamenPredavanje, 22.03.2012.

Prirodan kamen se najee koristi:1)

Vei ili manji komadi razliitog stepena obrade(za zidanje, oblaganje zidova, poploavanje, izradu gornjih slojeva kolovoza)

2)

Prirodno ili vjetaki usitnjen materijal(za nasipanje,za zastore na eljeznikim prugama, za izradu kolovoznih konstrukcija, za spravljanje betona)

Karakteristine osobine graevinskog kamena:vrstoa Tvrdoa Trajnost Obradljivost Boja

Vaniji minerali koji grade stijene

Oksidi:Kvarc (SiO2) Kasiterit (SnO2) Magnetit (Fe3O4) Hematit (Fe2O3) Korund (Al2O3)

KarbonatiKalcit (CaCO3) Magnezit (MgCO3) Dolomit (CaCO3xMgCO3)

SulfatiAnhidrit (CaSO4) Gips (CaSO4x2H2O)

Sulfidi:Sfalerit (ZnS) Pirit (FeS2) Halkopirit (CuFeS2) Galenit (PbS) Cinabarit (HgS)

SilikatiLiskuni Feldspati Kaolin (Al2O3 SiO2x2H2O)

HidroksidiOpal (SiO2xnH2O) Boksit (Al2O3xnH2O) Limonit (Fe2O3xnH2O)

Vrste stijena

Magmatske stijene:Granit (liskun:kvarc:feldspat=1:1,75:2,25) Sijenit (feldspat, biotit, manji sadraj kvarca) Gabro:

Porfiri Lava Vulkanski tufovi Pucolani

Vrste stijenaa) b) c) d) e)

Sedimentne stijene:PjeariGlinoviti pjear Krenjaki pjear Gvoeviti pjear Zeleni pjear Kvarcni pjear

a) b) c)

Konglomerati i breeKrenjaki konglomerat Krenjake bree Konglomerat kvarca

a) b) c) d) e)

KrenjaciJedri krenjak Olitski krenjak Glinoviti krenjak Krenjaki tuf i travertin Bitumenski krenjaci

Dolomiti Glinovite stijene

Vrste stijena

Karakteristike olitskog krenjaka:

Vrste stijena

Metamorfne stijene:Gnajs (granit, sijenit) Mermeri (krenjak, dolomot)

Mermer u kamenolomu

Mermer u primjeni

Priblina ocjena upotrebljivosti kamena

Osobine kamena i postupci ispitivanjaMineroloko-petrografska ispitivanja:Boja kamena Struktura kamena (kristalna, staklasta, klastina, porfirska) Tekstura kamena (masivna, paralelna, mjehurasta, fluidna, i sl.)

Fiziko-mehanika ispitivanja:Parametri stanja i strukturne karakteristike Upijanje vode Otpornost na dejstvo mraza Ponaanje pod optereenjem Otpornost na habanje

Naroita ispitivanja:Utvivanje hemijskog sastava kamena Ispitivanje adhezije kamen-malter, kamena i nekog veziva Ispitivanje postojanosti kamena pod uticajem atmosferilija (CO2, HCl, SO2)

Osobine kamena i postupci ispitivanja

Parametri stanja i strukturne karakteristikeZapreminska masa=m0 V

Specifina masa (postupkom usitnjavanja u prah)s =m0 V0

Poroznost kamena

Osobine kamena i postupci ispitivanjaFiziko-mehanika ispitivanjaVrsta stijene Upijanje vode (%) 0,1-0,5 0,1-1,0 0,1-0,5 0,1-0,5 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0 0,1-0,5 0,1-0,5

Upijanje vode:upijanje pri postupnom potapanju (u) upijanje u kljualoj vodi (u1) upijanje pod pritiskom (up)

Granit Gabro Andezit Bazalt Krenjak Dolomit Pjear Kvarcit

mov m o 100(% ) u= mo

u1 > u

u p > u1 > uku 0,92 ku 0,80

u ku = 1 up

Mermer

Otpornost na dejstvo mraza (25 ciklusa)teorijski za praksu

Osobine kamena i postupci ispitivanjaPonaanje pod optereenjem:vrstoa pri pritisku vrstoa pri zatezanju vrstoa pri savijanju vrstoa pri smicanju

Otpornost na habanje (Bemeova maina)

Osobine kamena i postupci ispitivanja

Fiziko-mehanike karakteristike nekih vrsta graevinskog kamena

Primjena kamenaLomljen kamenLomljen kamen za zidanje:

Obian kamen (bez ikakve obrade) Ploast (dvije ravne povrine) Dotjeran (dvije ravne povrine, a vidna dotjerana djetlom ili picem)

Obian lomljen kamen(veliine vee od 15cm, mase vee od 30kg)

Primjena kamenaObraen kamenPolutesan kamen Tesan kamen (tesanik) Naroito obraen kamen Kocke i prizme Ploe i ploice

Svodovi od tesanog kamena

Tradicionalni pokrov od kamene ploe

Fasada od obraenog kamena

Primjena kamenaDrobljen i mljeven kamenTucanik (30,0-60,0 mm) Grus (1,0-30,0 mm) Mljeveni kamen

Fina kamena sitne (1,0-1,5 mm) Fini pijesak (0,09-1,0 mm) Kameno brano (0,0-0,09 mm)Kamenolom sa postrojenjem za drobljenje i separaciju

Obrada kamenaTesanje Rezanje(eki, krampa, pica i sl.) (testere prave i krune, sa zubcima, bez zubaca, vodeni mlaz pod visokim pritiskom i sl.)

Povrinska obrada kamena

Udarni postupci: Bunjasta obrada Obrada picanjem Ozrnjavanje Brazdanje Abrazivni postupci: Bruenje Glaanje Poliranje

Obrada kamenaUdarni postupcia) b)

Obrada picanjem (picasto dijetlo)

Bunjasta obrada (dijetlo ili sjeka)

Obrada kamenac)

Ozrnjavanje (nazubljeni eki)

d)

Brazdanje (nazubljeno dijetlo)

Obrada kamenaAbrazivni postupci

Bruenje Glaanje:Pjeari Kvarcni pijesak Korun migl i sl.

Poliranje:migl Korund Kamen plovuac Oksidi gvoa Oksidi kalaja Talk Kreda i td.

Poliran kamen

HVALA NA PANJI

AgregatPredavanje, 26.04.2012.

ematski prikaz agregata

Prirodni agregat

Prirodno nevezane stijeneDrobina: raspadnuti stijenski materijal sa nezaobljenim i uglastimzrnima homogenog sastava

ljunak: nevezani sediment sa manje ili vie zaobljenimzrnima heterogenog sastava, krupnoe od 4 do125mm

Pijesak: stepen usitnjenosti znatno vei, zrna krupnoe do 4mm Standardni pijesak: 96% SiO2 i 0,5% muljevitih sastojaka-fina frakcija 0,09/0,5mm 33% -srednja frakcija 0,5-1,0mm 34% -krupna frakcija 1,0-2,0mm