of 72 /72
Osobine i karakteristike građevinskih materijala Predavanje, 15.03.2012.

I KOLOKVIJ

Embed Size (px)

Text of I KOLOKVIJ

Page 1: I KOLOKVIJ

Osobine i karakteristike građevinskih materijala

Predavanje, 15.03.2012.

Page 2: I KOLOKVIJ

Parametri stanja i strukturne karakteristikeFizičke osobineFizičko-mehaničke osobineKonstrukcione osobineReološke osobineTehnološke osobineHemijske osobineEksploatacione osobine

Page 3: I KOLOKVIJ

Struktura materijala:• Ultramikrostruktura• Mikrostruktura• Makrostruktura (konglomeratna, ćelijasta, porozna,

vlaknasta, slojevita i rastresita)Sastav materijala:• Hemijski• Minerološki• Fazni (čvrsto, tečno, gasovito)

Page 4: I KOLOKVIJ

Parametri materijala:• Specifična masa • Zapreminska masa

Strukturne karakteristike:• Poroznost • Rastresitost

Page 5: I KOLOKVIJ

Strukturne karakteristike:

• Poroznost

Tipovi pora

• Rastresitost

Page 6: I KOLOKVIJ

Fizičke osobine materijalaHidrofizičke osobine:

• Higroskopnost • Upijanje• Vlažnost• Vodopropusnost• Vodonepropusnost

Termotehničke osobine:• Vodljivost toplote • Termička stabilnost• Otpornost na dejstvo požara

Ostale važnije fizičke osobine:• Vodljivost zvuka (akustične osobine) • Viskozitet• Propustljivost gasova i para• Postojanost na mraz

Page 7: I KOLOKVIJ

Fizičke osobine materijala

Hidrofizičke osobine materijala:• Higroskopnost

• Upijanje( )%100⋅

−=

o

oov

mmm

u

swvol uu

γγ

=

Page 8: I KOLOKVIJ

Fizičke osobine materijala

Hidrofizičke osobine materijala:• Vlažnost

• Vodopropusnost• Vodonepropusnost

( )%100⋅⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛=

o

va m

mH

( )%100⋅−

=ov

oovr m

mmH

a

aa

ov

or H

HH

mm

H01.01+

=⋅=

Page 9: I KOLOKVIJ

Fizičke osobine materijala

Termotehničke osobine:• Vodljivost toplote

Koeficijent provodljivosti toplote (λ)

Koeficijent prolaza toplote (k)

Prolaz toplote kroz materijal

Page 10: I KOLOKVIJ

Fizičke osobine materijalaTermoteničke osobine:

• Vodljivost toplote

Toplotne osobine nekih materijala

Page 11: I KOLOKVIJ

Fizičke osobine materijalaTermotehničke osobine:

• Vodljivost toplote

Prolaz toplote kroz višeslojnu pregradu

[ ]WCmRRk ei

jenij

/)(1111 2

,,...1,1,°⋅+

Λ+=== Σ

= αα

),,...2,1,( enijRR

TTt j

eij =

−=Δ

ii tTT Δ−=1

ene

nnn

tTTtTT

tTTtTT

Δ−=Δ−=

Δ−=Δ−=

+

+

1

1

223

112

.....................

Page 12: I KOLOKVIJ

Fizičke osobine materijala

Termotehničke osobine:Termički koeficijent linearnog širenja materijala αT(1/C°)

Termička stabilnostOtpornost na dejstvo požara

10,1x10-6Skriljac 8,1x10-6Granit

8,5-9x10-6Staklo 6x10-6Drvo

12,4x10-6Peščar 10-13x10-6Čelik

4,5x10-6Opeka 8-12x10-6Beton

5-10x10-6Mermer 10-12x10-6Cementni malter

9-10x10-6Krečnjak 23,8x10-6Aluminijum

Page 13: I KOLOKVIJ

Ostale fizičke osobine materijala

Vodljivost zvuka (akustične osobine):Faktor izolacije (omjer inteziteta ulaznog i propuštenog zvuka)

Koeficijent apsorpcije (omjer apsorbirane i upadne zvučne energije)

Page 14: I KOLOKVIJ

Ostale fizičke osobine materijala

Vodljivost zvuka :

Page 15: I KOLOKVIJ

Ostale fizičke osobine materijala

Viskozitet

Propustljivost gasova i para

Postojanost na mraz

Page 16: I KOLOKVIJ

Fizičko-mehaničke osobine materijalaČvrstoća materijala na:

• pritisak

• zatezanje

0

grp

PA

σ =

0

grz

PA

σ =

Page 17: I KOLOKVIJ

Fizičko-mehaničke osobine materijala• savijanje

• smicanje

Page 18: I KOLOKVIJ

Fizičko-mehaničke osobine materijala

• torziju

Page 19: I KOLOKVIJ

Fizičko-mehaničke osobine materijala

Zamor materijala

Wohlerova kriva zamora čelika

Page 20: I KOLOKVIJ

Fizičko-mehaničke osobine materijalaŽilavost materijala:

• Statičko ispitivanje

• Dinamičko ispitivanje

Page 21: I KOLOKVIJ

Konstrukcione osobine materijala

Tvrdoća materijala (puzanje, utiskivanje, odskok)

Otpornost na habanje (habanje, struganje)

Koeficijent konstrukcione povoljnosti (odnos čvrstoće materijala i zapreminske mase)

Page 22: I KOLOKVIJ

Reološke osobine materijala

Skupljanje i bubrenjeTečenje

Page 23: I KOLOKVIJ

Reološke osobine materijala

Relaksacija napona

Page 24: I KOLOKVIJ

Tehnološke osobine (kod metala: savijanje, uvijanje izvlačenje zavarljivost, i sl.; kod betona: konzistencija)

Hemijske osobine (CaCO3→CaO + CO2)

Eksploatacione: trajnost

Page 25: I KOLOKVIJ

Ispitivanje materijala bez razaranja

Metoda ultrazvukaMetoda gama zračenjaMetoda neutronskog zračenjaMetoda mjerenja površinske tvrdoćeMagnetna metodaVibraciona metoda

Page 26: I KOLOKVIJ

Ispitivanje materijala bez razaranja

Prednosti:• Očuvanje cjeline elementa• Veliki broj mjernih mjesta• Višekratno ponavljanje mjerenja• Skraćuje vrijeme mjerenja• Mjerenje i na standardnim uzorcima materijala

Nedostaci:• indirektni rezultati ispitivanja

Page 27: I KOLOKVIJ

HVALA NA PAŽNJI

Page 28: I KOLOKVIJ

Građevinski kamenPredavanje, 22.03.2012.

Page 29: I KOLOKVIJ

Prirodan kamen se najčešće koristi:

1) Veći ili manji komadi različitog stepena obrade(za zidanje, oblaganje zidova, popločavanje, izradu gornjih slojeva kolovoza)

2) Prirodno ili vještački usitnjen materijal(za nasipanje,za zastore na željezničkim prugama, za izradu kolovoznih konstrukcija, za spravljanje betona)

Karakteristične osobine građevinskog kamena:ČvrstoćaTvrdoćaTrajnostObradljivostBoja

Page 30: I KOLOKVIJ

Važniji minerali koji grade stijene● Oksidi:– Kvarc (SiO2)– Kasiterit (SnO2)– Magnetit (Fe3O4)– Hematit (Fe2O3)– Korund (Al2O3)

● Sulfidi:– Sfalerit (ZnS)– Pirit (FeS2)– Halkopirit (CuFeS2)– Galenit (PbS)– Cinabarit (HgS)

● Hidroksidi– Opal (SiO2xnH2O)– Boksit (Al2O3xnH2O)– Limonit (Fe2O3xnH2O)

● Karbonati– Kalcit (CaCO3)– Magnezit (MgCO3)– Dolomit (CaCO3xMgCO3)

● Sulfati– Anhidrit (CaSO4)– Gips (CaSO4x2H2O)

● Silikati– Liskuni– Feldspati – Kaolin (Al2O3 SiO2x2H2O)

Page 31: I KOLOKVIJ

Vrste stijena● Magmatske stijene:– Granit (liskun:kvarc:feldspat=1:1,75:2,25)– Sijenit (feldspat, biotit, manji sadržaj kvarca)– Gabro:

– Porfiri – Lava – Vulkanski tufovi– Pucolani

Page 32: I KOLOKVIJ

Vrste stijena● Sedimentne stijene:– Pješčari a) Glinoviti pješčar b) Krečnjački pješčarc) Gvožđeviti pješčard) Zeleni pješčare) Kvarcni pješčar

– Konglomerati i brečea) Krečnjački konglomeratb) Krečnjačke brečec) Konglomerat kvarca

– Krečnjaci a) Jedri krečnjakb) Olitski krečnjakc) Glinoviti krečnjakd) Krečnjački tuf i travertine) Bitumenski krečnjaci

– Dolomiti– Glinovite stijene

Page 33: I KOLOKVIJ

Vrste stijena● Karakteristike olitskog krečnjaka:

Page 34: I KOLOKVIJ

Vrste stijena

Mermer u kamenolomu Mermer u primjeni

● Metamorfne stijene:– Gnajs (granit, sijenit)– Mermeri (krečnjak, dolomot)

Page 35: I KOLOKVIJ

Približna ocjena upotrebljivosti kamena

Page 36: I KOLOKVIJ

Osobine kamena i postupci ispitivanjaMinerološko-petrografska ispitivanja:Boja kamenaStruktura kamena (kristalna, staklasta, klastična, porfirska)

Tekstura kamena (masivna, paralelna, mjehurasta, fluidna, i sl.)

Fizičko-mehanička ispitivanja: Parametri stanja i strukturne karakteristikeUpijanje vodeOtpornost na dejstvo mrazaPonašanje pod opterećenjemOtpornost na habanjeNaročita ispitivanja:Utvđivanje hemijskog sastava kamenaIspitivanje adhezije kamen-malter, kamena i nekog vezivaIspitivanje postojanosti kamena pod uticajem atmosferilija (CO2, HCl, SO2)

Page 37: I KOLOKVIJ

Osobine kamena i postupci ispitivanja

Parametri stanja i strukturne karakteristikeZapreminska masa

Specifična masa (postupkom usitnjavanja u prah)

Poroznost kamena

0γ = mV

0

0s

mV

γ =

Page 38: I KOLOKVIJ

Osobine kamena i postupci ispitivanja

Fizičko-mehanička ispitivanja

Upijanje vode:upijanje pri postupnom potapanju (u) upijanje u ključaloj vodi (u1)upijanje pod pritiskom (up)

Otpornost na dejstvo mraza (25 ciklusa)– teorijski ku ≤ 0,92 – za praksu ku ≤ 0,80

( )%100⋅−

=o

oov

mmm

u

1≤=p

u uukuu >1 uuu p >> 1

0,1-0,5Mermer

0,1-0,5Kvarcit

0,5-4,0Pješčar

0,5-4,0Dolomit

0,5-4,0Krečnjak

0,1-0,5Bazalt

0,1-0,5Andezit

0,1-1,0Gabro

0,1-0,5Granit

Upijanje vode (%)Vrsta stijene

Page 39: I KOLOKVIJ

Osobine kamena i postupci ispitivanja

Ponašanje pod opterećenjem:Čvrstoća pri pritiskuČvrstoća pri zatezanjuČvrstoća pri savijanjuČvrstoća pri smicanju

Otpornost na habanje (Bemeova mašina)

Page 40: I KOLOKVIJ

Osobine kamena i postupci ispitivanja

Fizičko-mehaničke karakteristike nekih vrsta građevinskog kamena

Page 41: I KOLOKVIJ

Primjena kamena

Lomljen kamenLomljen kamen za zidanje:

• Običan kamen (bez ikakve obrade)• Pločast (dvije ravne površine)• Dotjeran (dvije ravne površine, a vidna dotjerana djetlom ili špicem)

Običan lomljen kamen(veličine veće od 15cm, mase veće od 30kg)

Page 42: I KOLOKVIJ

Primjena kamenaObrađen kamenPolutesan kamenTesan kamen (tesanik)Naročito obrađen kamenKocke i prizmePloče i pločice

Svodovi od tesanog kamena

Tradicionalni pokrov od kamene ploče Fasada od obrađenog kamena

Page 43: I KOLOKVIJ

Primjena kamena

Kamenolom sa postrojenjem za drobljenje i separaciju

Drobljen i mljeven kamenTucanik (30,0-60,0 mm)

Grus (1,0-30,0 mm)

Mljeveni kamen• Fina kamena sitnež (1,0-1,5 mm)• Fini pijesak (0,09-1,0 mm)• Kameno brašno (0,0-0,09 mm)

Page 44: I KOLOKVIJ

Obrada kamenaTesanje (čekić, krampa, špica i sl.)

Rezanje (testere prave i kružne, sa zubcima, bez zubaca, vodeni mlaz pod visokim pritiskom i sl.)

Površinska obrada kamenaUdarni postupci:

• Bunjasta obrada• Obrada špicanjem• Ozrnjavanje• Brazdanje

Abrazivni postupci:• Brušenje• Glačanje• Poliranje

Page 45: I KOLOKVIJ

Obrada kamenaUdarni postupci

a) Bunjasta obrada (dijetlo ili sjekač)

b) Obrada špicanjem (špicasto dijetlo)

Page 46: I KOLOKVIJ

Obrada kamenac) Ozrnjavanje (nazubljeni čekić) d) Brazdanje (nazubljeno dijetlo)

Page 47: I KOLOKVIJ

Obrada kamenaAbrazivni postupci

• Brušenje• Glačanje:– Pješčari – Kvarcni pijesak– Korun– Šmigl i sl.• Poliranje:– Šmigl – Korund– Kamen plovućac– Oksidi gvožđa– Oksidi kalaja– Talk– Kreda i td.

Poliran kamen

Page 48: I KOLOKVIJ

HVALA NA PAŽNJI

Page 49: I KOLOKVIJ

AgregatPredavanje, 26.04.2012.

Page 50: I KOLOKVIJ

Šematski prikaz agregata

Page 51: I KOLOKVIJ

Prirodni agregat

● Prirodno nevezane stijene− Drobina: raspadnuti stijenski materijal sa nezaobljenim i uglastim

zrnima homogenog sastava

− Šljunak: nevezani sediment sa manje ili više zaobljenim zrnima heterogenog sastava, krupnoće od 4 do125mm

− Pijesak: stepen usitnjenosti znatno veći, zrna krupnoće do 4mm

− Standardni pijesak: 96% SiO2 i 0,5% muljevitih sastojaka-fina frakcija 0,09/0,5mm 33%-srednja frakcija 0,5-1,0mm 34%-krupna frakcija 1,0-2,0mm 33%

Page 52: I KOLOKVIJ

Prirodni agregat

● Drobljen i mljeven kamen: usitnjavanjem lomljenog kamena

-drobljenac od 4 do 125mm-drobljeni pjesak ispod 4mm-kameno brašno ispod 0,125mm

Tehnološka šema dobijanja drobljenog i mljevenog kamena

Page 53: I KOLOKVIJ

Prirodni agregat

Separacija šljunka različitih frakcija

Page 54: I KOLOKVIJ

Vještački agregat● Otpadni materijali i industrijski nusproizvodi− Ložišna zgura (ostatak sagorijevanja uglja ili koksa):

materijal za nasipanje, za izradu šljako betona ili šljako blokova za zidanje

− Leteći (elektrofiltarski) pepeo (ostatak na elektofilterima, sagorijevanjem uglja u termoelektranama):izrada različitih elementa za zidanje, slojeva stabilizacije na putevima i sl.

− Kristalna zgura visokih peći (sporim hlađenjem rastopljene zgure visokih peći):za spravljanje maltera i betona, nasipanje podloga na putevima, izrada zastora kod željeznica i sl.

Page 55: I KOLOKVIJ

Vještački agregat● Otpadni materijali i industrijski nusproizvodi− Granulisana zgura (naglim hlađenjem potapanjem u vodu

troske visokih peći):dodatak cementima, slična po sastavu klinker portland cementu

− Pjenušava zgura (naglim hlađenjem mlazovima vode rastopljene zgure):materijal za toplotnu i zvučnu izolaciju

Page 56: I KOLOKVIJ

Vještački agregat● Specijalni proizvodi za primjenu u

malterima i betonima− Ekspandirana glina – keramzit (posebnim postupkom

pečenja glinenog tijesta):agregat za lake betone

− Ekspandirani perlit (perlit-kamen silikatnog sastava izložimo temperaturama od 700 do 1200ºC):agregat za maltere i lake betone

− Ekspandirani vermikulit (vermikulit-stijena alumasilikat magnezija izložimo kratkotrajno 3 do 5min temperaturama od 800 do 1000ºC):malteri i betoni visokih termoizolacionih osobina

Page 57: I KOLOKVIJ

Granulometrijski sastav agregata● Procentualno učešće pojedinih kategorija zrna

(frakcija) u ukupnoj masi agregata

Kumulativni ostatak na situ di

Procenat ostatka na situ di

Procenat prolaza na situ di

Količnik članova geometrijske progresije

Page 58: I KOLOKVIJ

Granulometrijski sastav agregata

Sita za prosijavanje agregata

Page 59: I KOLOKVIJ

Granulometrijski sastav agregata

Granulometrijska kriva agregata

Page 60: I KOLOKVIJ

Granulometrijski sastav agregata

● A) kontinualana granulometrijska kriva● B) diskontinualna granulometrijska kriva● C) granulometrijska kriva koja odgovara jednoj frakciji agregata

Karakteristični oblicigranulometrijskih krivih

Page 61: I KOLOKVIJ

Granulometrijski sastav agregata● Fuler je predložio krivu oblika:

● EMPA (Švicarski institut za ispitivanje materijala i konstrukcija)je predložio krivu oblika:

Referentne granulometrijske krive

Page 62: I KOLOKVIJ

Granulometrijski sastav agregata

( )

( )

100100

nn S

s

nn s s n

s

n nn s s n

s s

LX xL

DX X D DD

D LX X L LD L

= ⋅

−= − +

−= − +

STVARNI DIJAGRAM PROSIJAVANJA

STVARNA KRIVA PROSIJAVANJA

0,2 0,5 1 2 4 8 15 30 40 60

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

FULER

prolazi kroz sito [%]

EMPA

otvor sita [mm]

POPRAVLJENI DIJAGRAM PROSIJAVANJA

0,2 0,5 1 2 4 8 15 30 40 60

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

prolazi kroz sito [%]

FULER

EMPA

otvor sita [mm]

POPRAVLJENA KRIVA PROSIJAVANJA

Popravke agregata

Page 63: I KOLOKVIJ

Granulometrijski sastav agregata

PBAB 87(DIN 1048)

Page 64: I KOLOKVIJ

Modul finoće agregata

Elementi za modul finoće agregata

Page 65: I KOLOKVIJ

Oblik površine zrna agregata● Stepen zaobljenosti: zaobljen, nepotpuno zaobljen i uglast

● Odnos dimenzija:● Loptasta zrna l : b : δ ≈ 1● Duguljasta zrna l : b : δ ≥ 1.5● Pljosnata zrna δ : b ≤ 0.5

Oblik zrna agregata

Mjerenje oblika zrna agregata

Page 66: I KOLOKVIJ

Oblik površine zrna agregata

Zapreminski koeficijent po Foriju

Elementi za određivanje zapreminskog koeficijenta

kF>0,15 za drobljeni agregatkF>0,18 za prirodni agregat

VV

= sF

k

k ∑=

=n

ik dV

1

3

kF=0,26-0,28 za riječni agregat

Page 67: I KOLOKVIJ

Izgled površine zrna agregata

Posmatra se vidna neobrađena ili obrađena površina zrna agregata, prema važećim standardima:

● Staklast (crni kamen, opal)

● Gladak (valutice šljunka, meki krečnjaci)

● Fino hrapav (bazalt, trahit, porfir, neki krečnjaci)

● Pjeskovito hrapav (pješčari)

● Grubo hrapav (granit, gabro, gnajs)

● Saćast i šupljikav (bigar, plovućac)

Page 68: I KOLOKVIJ

Površina zrna agregata

Srednje zrno

Masa srednjeg zrna

Ukupna masa zrna

Ukupna površina zrna

( )112

i i id d d += +

( ) ( )i l i l im V γ= ⋅

( )i i i l im Z V γ= ⋅ ⋅

( )i i i lF Z F= ⋅

( )( ) ( )

i ii i i l i

i l i l

F FZ m VF F

γ= ⇒ = ⋅ ⋅

( )

( )

i lii

i i l

FmFVγ

= ⋅2

366 ii i

iii ii

m mu dFdu dγ γ

⋅= ⋅ ⋅ = ⋅

⋅3

66 ii ii

ii ii

m mdFddγ γ

= ⋅ ⋅ = ⋅

Riječni zaobljeni agregat Oštroivični drobljeni agregat

Page 69: I KOLOKVIJ

Fizičko-mehaničke osobine agregata

Zapreminska masa: 1700-2000 kg/m3

Upijanje vode i vlažnost agregata

Smrzlost agregata

ovzz

mV

γ′

= Zap.masa vodom zasićenih površinski suhih zrna agregata

zz sγ γ≅

ozs

mV

γ = Zap.masa zrna suhog agregata

0

0

100(%)ovm mum′ −

= ⋅

Page 70: I KOLOKVIJ

Fizičko-mehaničke osobine agregata

Drobljivost agregata

2

1

100(%)mDm

= ⋅m1- masa uzorka prije djelovanja sile

m2- masa sitnježi

1 100(%)mDm

= ⋅

2 100(%)mDm

= ⋅

m1- masa uzorka koja je prošla kroz sito

m2- masa uzorka koja je ostala na situ

m- ukupna masa uzorka

Page 71: I KOLOKVIJ

Fizičko-mehaničke osobine agregata

Drobljivost i habanje

Mašina “Los Angeles”

Postojanost agregata (natrijumsulfat)

0 1

0

100(%)Am mL

m−

= ⋅m0- masa uzorka prije ispitivanja

m1- masa ostatka uzorka na situ 1,6mm

Page 72: I KOLOKVIJ

HVALA NA PAŽNJI