Click here to load reader

Pitanja i Odgovori Iz Uvoda u Računarstvo_II Kolokvij

 • View
  41

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pitanja i Odgovori Iz Uvoda u Računarstvo_II Kolokvij

Text of Pitanja i Odgovori Iz Uvoda u Računarstvo_II Kolokvij

 • Fakultet prirodoslovno- matematikih i odgojnih znanosti,

  Mostar

  Uvod u raunarstvo (pitanja i odgovori za II. kolokvij)

  sijeanj, 2014.

 • Uvod u raunarstvo | II. kolokvij

  1

  1. Navedite neke tehnike ureaje i sustave.

  2. Kako ostvariti komunikaciju izmeu ovjeka i raunala?

  3. Na kojim razinama moemo razmatrati odnos komunikacije izmeu ovjeka i raunala?

  4. Kako raunalo prikazuje podatke?

  5. Kako raunalo obrauje podatke?

  6. Definirajte temeljne funkcije raunala?

  7. Objasnite strukturu raunalnog sustava?

  8. Objasnite to je to software, a to hardware?

  9. Definirajte pojmove: podaci, procedure, ljudi, veze s ostalim raunalima.

  10. Definirajte pojmove podatak i informacija koja je razlika?

  11. Koja je razlika izmeu sustava i tvorevine?

  12. Koja je temeljna odlika sustava?

  13. Objasnite vezu sustava i okoline?

  14. to je to informacijska tehnologija?

  15. to je to IT, a to ICT definirajte i objasnite?

  16. Definirajte pojam Internet u uem smislu?

  17. Definirajte pojam Internet u irem smislu?

  18. Koje su internet usluge servisi?

  19. Navedite vrste raunalnih mrea?

  20. Koji je brojevni sustav najprikladniji za elektronike sklopove i zato?

  21. Objasnite oduzimanje binarnih brojeva metodom dvojnog komplementa?

  22. Kako se oktalni i heksadecimalni brojevni sustavi koriste za skraeno biljeenje binarnih brojeva?

  23. Objasnite pojmove bit i byte?

  24. Koje su vee jedinice od byte-a i kakav je njihov odnos?

  25. Objasnite pojam rije (word)?

  26. to su to digitalni kodovi - definirajte?

  27. Kratko objasnite ASCII kod?

  28. Koja je razlika izmeu I i ILI sklopa?

  29. Koja je razlika izmeu ekskluzivnog i inkluzivnog ILI sklopa?

  30. Objasnite postupak minimizacije sklopa.

  31. Objasnite prvu generaciju tehnolokog razvoja sustava raunala.

  32. Kako se zvalo prvo digitalno elektroniko raunalo i koje su mu osnovne karakteristike?

  33. Objasnite drugu generaciju tehnolokog razvoja sustava raunala.

 • Uvod u raunarstvo | II. kolokvij

  2

  34. Objasnite treu generaciju tehnolokog razvoja sustava raunala.

  35. Objasnite etvrtu generaciju tehnolokog razvoja sustava raunala.

  36. Koje su etiri temeljne faze obrade raunalnog sustava s osloncem na tehniku podrku?

  37. Skicirajte odnos strukture i funkcija raunalnog sustava.

  38. Kojim komponentama je predstavljena tehnika podrka raunalnog sustava?

  39. Skicirajte John Von Neumann-ov koncept sustava raunala.

  40. Koja je osnovna zadaa i vrste ulaznih jedinica?

  41. Koja je osnovna zadaa i vrste izlaznih jedinica?

  42. to je to centralna jedinica i od ega se sastoji?

  43. to je to memorija i kako se dijeli?

  44. Koja je razlika izmeu podatka i informacije?

  45. U kojih pet razina su podaci organizirani u svijetu raunarstva navesti i kratko objasniti?

  46. Navedite neke od profesionalnih profila kadrova u raunalnim sustavima?

  47. Objasnite pojam: dokument.

  48. Objasnite pojmove: program i instrukcija.

  49. Objasnite pojmove: unos, uvanje i itanje.

  50. to je to radna memorija i kako se dijeli?

  51. Za to slui masovna memorija i koja svojstva mora imati?

  52. Koje su vrste masovnog memorijskog medija?

  53. Kako je strukturno izveden magnetski disk?

  54. Objasnite izvedbu magnetske trake i kasete.

  55. Objasnite izvedbu magnetske ZIP diskete.

  56. Objasnite CD ROM i DVD medije.

  57. Koje su vrste prikljuaka na vanjske ureaje navesti i kratko objasniti razliku?

  58. Objasnite izvedbu USB konektora.

  59. U koje dvije osnovne grupe se dijeli programska podrka navesti i kratko objasniti?

  60. to sve sainjava sistemsku programsku podrku?

  61. to je to operacijski sustav i prema emu se dijeli?

  62. Objasnite odnos: operacijski sustav i korisnik.

  63. Objasnite odnos: operacijski sustav i suelje.

  64. Kratko objasnite programe prevoditelje (jezike procesore).

  65. U koje kategorije svrstavamo programske jezike visoke razine?

  66. to su to compileri?

 • Uvod u raunarstvo | II. kolokvij

  3

  67. to su to interpreteri?

  68. Kratko objasnite pomone (servisne, uslune) programe.

  69. to je to software?

  70. to podrazumijevamo pod pojmom Generic product?

  71. to podrazumijevamo pod pojmom Bespoke (or costumized) product?

  72. Koje su znaajke prvog i drugog razdoblja razvoja programske podrke?

  73. Koje su znaajke treeg i etvrtog razdoblja razvoja programske podrke?

  74. Zbog kojih razloga se pristupilo izgradnji programskog inenjerstva kao posebne discipline?

  75. to je to programsko inenjerstvo?

  76. to je to softverski proces?

  77. Koje faze ine ivotni ciklus programske podrke?

  78. Koji su simptomi problema razvoja programske podrke?

  79. Navedite naela etike i profesionalnog rada u programskom inenjerstvu.

  80. Navedite glavne komponente osobnog raunala.

  81. Kratko objasnite razvoj mikroprocesora.

  82. Koja je tipina struktura matine ploe?

  83. Koje su osnovne komponente operacijskog sustava MS DOS?

  84. Navedite znaajke operacijskog sustava MS DOS.

  85. Objasnite naine povezivanja u raunalnu mreu?

  86. Navedite razine OSI standarda kod raunalnih mrea?

  87. Navedite i skicirajte osnovne topologije raunalnih mrea?

  88. Kako se raunala na mrei prepoznaju?

  89. Tko upravlja internetom i odakle novac za sve to?

  90. Objasnite to podrazumijevamo pod kraticom WWW?

 • Uvod u raunarstvo | II. kolokvij

  4

  1. Navedite neke tehnike ureaje i sustave.

  Televizija i video ureaj (namjetanje TV programa i uvjete koritenja obavljamo slijedom instrukcija)

  Telefonski aparati (u stabilnoj i mobilnoj izvedbi) Ureaji za klimatizaciju u izvedbi za instalaciju u stanu/kui (zagrijavanje i hlaenje) Automobil (servisiranje danas i prije desetak ili vie godina) Alarmni sustavi i ureaji za zatitu stana ili kue.

  2. Kako ostvariti komunikaciju izmeu ovjeka i raunala?

  Problem je slian komunikaciji dvoje ljudi od kojih jedan poznaje samo HRVATSKI jezik, a drugi poznaje ENGLESKI jezik. U ovom primjeru se uvodi trea osoba PREVODILAC.

  3. Na kojim razinama moemo razmatrati odnos komunikacije izmeu ovjeka i raunala?

  Komunikacija se u naelu mora razmatrati na dvije razine:

  I. Razina

  Kako raunalo prikazuje podatke? Kako raunalo obrauje podatke?

  II. Razina

  Razina programskog jezika (strojni, asembleri, programski jezici visoke razine)

  4. Kako raunalo prikazuje podatke?

  ovjek u svakodnevnom ivotu koristi dekadski (decimalni deci znai 10) brojevni sustav, koji u osnovi raspolae sa znamenkama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. U raunalu je podatak

  prikazan uz pomo samo dva stanja kao to su stanja elektrine sklopke:

  Stanje ON 1 Stanje OFF 0

  Dva stanja su posljedica upotrebe brojevnog sustava po bazi dva (binarni brojevni sustav)

  koja ima samo dvije znamenke: znamenku 1 i znamenku 0.

 • Uvod u raunarstvo | II. kolokvij

  5

  5. Kako raunalo obrauje podatke?

  a) Prihvat ulaznih zahtjeva b) Obrada zahtjeva c) Prikaz rezultata obrade.

  Zadae koje se izvravaju ovim slijedom mogu biti vrlo sloene, s ueem veeg broja raunala, s ueem veeg broja sudionika, s operacijama koje trai vrijeme.

  Neovisno od sloenosti zadae, broja raunala, broja sudionika i zahtijevanog vremena uvijek

  tijek rjeavanja obuhvaa temeljne funkcije: ULAZ, OBRADA, IZLAZ.

  6. Definirajte temeljne funkcije raunala?

  ULAZ (eng. input) OBRADA (eng. processing) IZLAZ (eng. output)

  7. Objasnite strukturu raunalnog sustava?

  Tehnika podrka (eng. hardware) Programska podrka (eng. software) Podaci / informacije (eng. data / information) Podatak je sirov, neobraena injenica, niz znakova, slika, koncept ili instrukcija. Informacija ili znaenje koje se pridaje podacima, one mogu biti ulazne, izlazne,

  govorne, pisane, zvune Procedure (eng. procedures) Smjernice, upute koje se slijede pri upotrebi programske podrke, tehnike

  podrke ili podataka. Ljudi sudionici raunalnog sustava korisnici (eng. actors - users). Najvanija komponenta raunalnog sustava, upravljaju tehnikom podrkom,

  razvijaju programsku podrku, koriste razvijenu programsku podrku, komuniciraju

  s drugim raunalnim sustavima Veze s ostalim raunalima (eng. connectivity) Povezivanje raunalnih sustava radi izvravanja zajednikih zadaa.

 • Uvod u raunarstvo | II. kolokvij

  6

  8. Objasnite to je to software, a to hardware?

  Sustav sklopovske opreme tehnika podrka (eng. hardware).

  Hardware u doslovnom prijevodu znai 'tvrda roba', 'gvourija', 'eljezna roba', dok u

  terminolokom pogledu oznaava sve mehanike, magnetske, elektrine i elektronike

  komponente i ureaje digitalnog raunalnog sustava.

  Sustav programske podrke (eng. software)

  Software u doslovnom prijevodu znai meka roba, dok u terminolokom pogledu

  predstavlja sve programe s kojima raunalo raspolae.

  9. Definirajte pojmove: podaci, procedure, ljudi, veze s ostalim raunalima.

  Podaci / informacije (eng. data / information) Podatak je sirov, neobraena injenica, niz znakova, slika, koncept ili instrukcija. Informacija ili znaenje koje se pridaje podacima, one mogu biti ulazne, izlazne, govorne, pisane, zvune

  Procedure (eng. procedures) Smjernice, upute koje se slijede pri upotrebi programske podrke, tehnike podrke ili podataka.

  Ljudi sudionici raunalnog sustava

Search related