of 76 /76
Hidup ini terlalu indah dan sesungguhnya kejayaan sentiasa mengiringi langkah kita jika kita berusaha ke arahnya.

2 Perkembangan Kanak-kanak2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Text of 2 Perkembangan Kanak-kanak2

 • Hidup ini terlalu indah dan sesungguhnya kejayaan sentiasa mengiringi langkah kita jika kita berusaha ke arahnya.

 • Sleep as much as you can...

 • Frown when you get upset...

 • Read books that you enjoy...

 • Play with simple things...

 • Do whatever you want whenever you want...

 • Look for affection when you need it...

 • Get serious once in a while...

 • Forget about diets...

 • Show some affection...

 • Get angry once in a while...

 • Change your look...

 • Be happy, above all, regardless what your challenges may be... These are only to show you how strong we can be and overcome them...

 • PERKEMBANGAN KANAK-KANAKKONSEP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAKPRINSIP-PRINSIP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAKFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAKBAKA DAN PERSEKITARAN (NATURE & NURTURE)

 • KONSEP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAKR. Havighurst - kebolehan yang lahir pada masa-masa tertentu dalam hidup seseorang individu. - kejayaan mencapai tahap perkembangan hari ini menentukan kebahagiaan hidup pada masa akan datang.

 • Pakar psikologiUrutan perubahan tingkah laku yang tersusun dan teratur.Perubahan dan perkembangan membantu individu dalam proses kematangan.Perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

 • Atan Long (1978:168)Perubahan yang bersifat kualitatif iaitu tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata telah berlaku perubahan melibatkan sifat yang berlainan dengan peringkat terdahulu.Berlaku secara berterusan terhadap sesuatu sama ada melalui peringkat kematangan atau melampaui tahap kematangan.

 • Arnold GesellTingkah laku individu akan berkembang mengikut jadual masa yang agak tetap.Perkembangan berlaku mengikut pola dan urutan yang terkawal melibatkan kelakuan, pertambahan tisu dan organ serta fungsi-fungsi lain.Ditentukan secara semulajadi.Berbeza setiap individu dan tak dapat ditentukan dengan rigid.

 • Tang Chee Yee (1993:32)Proses individu mencapai kematangan.Perubahan kualiti iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi ternyata perubahan berlaku yang memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terdahulu.

 • - contoh kes ; kanak-kanak yang tidak merangkak pada waktu kecilnya tidak mampu untuk mendaki gunung apabila telah besar nanti.

 • PERKEMBANGAN KANAK-KANAKFIZIKALKOGNITIF & BAHASASOSIO-EMOSIPERSONALITI/KONSEP KENDIRI

 • FIZIKALBelajar berjalan

  Kanak-kanak berumur lingkungan 9-15 bulan telah pandai berjalan.Otot, tulang dan saraf di kaki dan badan telah mencapai perkembangan yang sesuai.Setelah pandai berjalan, belajar berlari dan melompat.

 • KOGNITIF & BAHASABelajar bertutur

  - Ketika lahir, urat saraf dan otot alat-alat pertuturan sudah terbentuk.- Semakin meningkat umurnya, kanak-kanak akan belajar menyebut bunyi dan berinteraksi dengan orang lain.- Kanak-kanak berumur 20-24 bulan oleh menggabungkan suku kata menjadi perkataan.

 • SOSIO-EMOSIMenangis & ketawa

  Sejak lahir kanak-kanak menangis atau ketawa sebagai isyarat kepada orang dewasa. Seawal usia 4-6 bulan, kanak-kanak telah boleh meniru dan bertindak balas terhadap pertuturan orang dewasa.Usia 2 bulan, kanak-kanak lebih kerap tersenyum dan menunjukkan minat terhadap sesuatu.

 • PERSONALITI/KONSEP KENDIRIBelajar mengawal pembuangan kotoran

  Antara umur 2-4 tahun, kanak-kanak telah boleh mengawal pembuangan air kecil dan air besar sendiri pada masa dan tempat yang sesuai kerana urat saraf yang berkaitan telah berkembang dengan sempurna.

 • KEPENTINGAN MENGETAHUI PERKEMBANGAN KANAK-KANAKGuru dapat mengetahui corak perkembangan murid mereka sama ada dari segi jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial.Menolong guru merancang pengalaman belajar murid agar seiring dengan tahap kesediaan mereka.

 • Membolehkan guru merancang pelajaran dan memilih bahan bacaan pada peringkat kesukaran yang sesuai.Memberi guru asas untuk membandingkan perkembangan kanak-kanak agar dapat mencungkil minat dan potensi murid-murid.Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih berkesan dan diminati murid-murid.

 • PRINSIP-PRINSIP BERIKUT DAPAT MEMANDU GURU MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK ( FELDMAN,1991)

 • PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MEMPUNYAI ARAH TERTENTU.SUSUNAN PERKEMBANGAN ADALAH SERUPA BAGI SEMUA AHLI DALAM SATU-SATU JENIS.PERKEMBANGAN BERLAKU DARIPADA KEADAAN YANG MENYELURUH KEPADA KEADAAN YANG TERTENTU.

 • PERKEMBANGAN BERSIFAT BERTERUSAN.PERKEMBANGAN BERLAKU MENGIKUT KECEPATAN YANG BERLAINAN.PERKEMBANGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN ANGGOTA ADALAH SALING BERKAIT DAN MEMPENGARUHI KESELURUHAN ORGANISMA

 • CORAK PERKEMBANGAN BERBEZA DI ANTARA SATU SAMA LAIN.PERKEMBANGAN BERLAKU SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT.

 • PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MEMPUNYAI ARAH TERTENTU.Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat ditelah sama ada pada peringkat sebelum lahir ataupun pada peringkat sudah lahir.Terdapat dua arah perkembangan iaitu : ARAH KEPALA KE KAKIARAH TENGAH KE TEPI

 • ARAH KEPALA KE KAKIDisebut juga sebagai sefalokandal.Berlaku kepada bahagian kepala terlebih dahulu dan diikuti bahagian belakang badan dan akhir sekali di bahagian kaki.Dalam fungsi pergerakan,apabila kanak-kanak itu berupaya mengangkat kepalanya dahulu sebelum boleh mengangkat dadanya.

 • ARAH TENGAH KE TEPIDisebut juga sebagai promiksodistal.Berlaku secara mendatar iaitu dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dan ke bahagian hujung anggota.Dari segi fungsi,kanak-kanak dapat menggunakan lengan terlebih dahulu sebelum menggunakan tangan dan jari.

 • SUSUNAN PERKEMBANGAN ADALAH SERUPA BAGI SEMUA AHLI DALAM SATU-SATU JENISKanak-kanak akan mengikuti corak perkembanganyang sama iaitu dari satu peringkat ke satu peringkat yang selanjutnya.Contohnya,seseorang kanak-kanak perlu berdiri terlebih dahulu sebelum ia dapat berjalan ataupun dia perlu tahu berjalan dahulu sebelum ia boleh berlari.

 • PERKEMBANGAN BERLAKU DARIPADA KEADAAN YANG MENYELURUH KEPADA KEADAAN YANG TERTENTU.Pada peringkat permulaan hidup bayi,dia hanya mampu menghasilkan gerak balas dengan cara yang meyeluruh terhadap sesuatu rangsangan kerana tulang dan ototnya belum matang.

 • Contohnya,apabila seorang bayi hendak mengambil sesuatu objek yang hampir dengannya,maka seluruh badannya bergerak bersama-sama dengan lengan dan tangan,sedangkan jari-jari kecilnya tidak dapat digunakannya.Apabila bayi itu bertambah besar,maka ia akan dapat menggunakan jari sahaja untuk mengambil sesuatu tanpa menggerakkan sebahagian besar anggota badannya yang lain.

 • PERKEMBANGAN BERSIFAT BERTERUSANBerlaku sejak pencambahan hingglah ke akhir hayat.Ia berlaku pada kadar atau kecepatan yang berbeza.Peringkat awal perkembangan mempengaruhi peringkat perkembangan yang seterusnya.Contohnya,semasa ibu hamil,keadaan kesihatan dirinya dan janin menentuka sifat bayi yang akan dilahirkan.

 • PERKEMBANGAN BERLAKU MENGIKUT KECEPATAN YANG BERLAINANWalaupun perkembangan organisma bersifat berterusan tetapi perkembangan bahagian-bahagian organisma adalah tidak sama dari segi kecepatan.Begitu juga perkembangan kercerdasan untuk sampai ke peringkat kematangan juga berbeza dari segi umur antara seorang dengan seorang yang lain.

 • PERKEMBANGAN ANGGOTA-ANGGOTA ADALAH SALING BERKAIT DAN MEMPENGARUHI KESELURUHAN ORGANISMAPerkembangan satu-satu anggota tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan keseluruhan organisma kerana perkembangan satu-satu trait mempengaruhi satu dengan yang lain.

 • CORAK PERKEMBANGAN BERBEZA DI ANTARA SATU DENGAN YANG LAINCorak perkembangan di antara kita adalah berbeza.Justeru,tidak semua kanak-kanak sampai ke titik perkembangan pada peringkat umur yang sama.Menurut Gesell(1949),tidak terdapat persamaan perkembangan bagi bayi-bayi yang baru lahir kerana sekurang-kurangnya sudah pasti terdapat sedikit perbezaan dalam proses perkembangan di antara mereka.

 • PERKEMBANGAN BERLAKU SECARA BERPERINGKAT-PERINGKATPerkembangan hidup manusia adalah secara berperingkat-peringkat.Tiap-tiap peringkat dapat dibezakan dengan peringkat yang lain melalui sifat-sifat nyata bagi peringkat itu.Namun begitu tidak terdapat garis pembahagian yang nyata antara satu peringkat dengan satu peringkat yang lain.Secara amnya,terdapat tujuh peringkat perkembangan manusia iaitu :

 • Sebelum lahir ( masa percambahan hingga lebih kurang 280 hari)Bayi (lahir-14 hari)Bayi (2minggu-2tahun)Kanak-kanak (2tahun-baligh)Remaja (baligh-25tahun)DewasaTua

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAKBAKA PERSEKITARAN

 • BAKASaiz badanKromosomKecerdasanPenyakitTemparamen

 • PERSEKITARANKeluargaPengaruh sekolahRakan sebayaPengalaman awalMasyarakatKebudayaanMedia massa

 • BAKAL.Dervill (1979) menyatakan baka sebagai keseluruhan ciri mental dan fizikal yang telah diwariskan ibu bapa kepada anak-anak. Faktor ini dapat menentukan sifat individu, kesuburan mental dan fizikal serta keupayaan mental seseorang sama ada cerdik atau lemah.Ernest R. Hilgard menyatakan baka merupakan ciri biologi yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen-gen. Baka merujuk kepada suatu hubungan genetik dengan generasi manusia.

 • Ernest R. Hilgard menyatakan baka merupakan ciri biologi yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen-gen. Baka merujuk kepada suatu hubungan genetik dengan generasi manusia.W.E Vinacake menganggap baka sebagai : Penentu struktur organ, arah sistem biologi yang akan berkembang potensi seseorang individu

 • SAIZ BADANMenurut pendapat Seldon, saiz badan terbahagi kepada 3:

  EksomorfMesomorfEndomorf

 • EKSOMORFBentuk badan, kurus,lembut& tinggiDiejek dengan panggilan cicak keringKonsep kendiri yang rendah, perkembangan personaliti kurang sihat

 • MESOMORFBadan tegak dan kuatPencapaian yang baik dalam sukanRasa harga diri yang tinggiPerkembangan personaliti yang baik

 • ENDOMORFBadan gemuk dan bulatBentuk badan kurang berupaya melakukan kerjaKurang berjaya dalam sukanPersonaliti terjejas

 • KROMOSOMPenentu jantina & segala potensi fisiologiGen menentukan kemajuan fizikal, mental dan emosiKelenjar endokrina mempengaruhi perkembangan personalitiPengeluaran dan pengedaran tenaga dari hormon mempengaruhi potensi,fizikal,mental,emosi & sosial.

 • KECERDASANKecerdasan tinggi, keyakinan diri meningkat & pengurusan kerja cekapKalau terlalu cergas,masalah sosialKurang cergas, personaliti negatif termasuk menarik diri dan malu

 • PENYAKITIndividu sakit teruk akan malu, diam, cepat marah & kurang bersosial.Kanak-kanak yang sakit tidak aktif, keadaan tak normal dan mudah lesu. Perkembangan tersekat sementara waktu.

 • TEMPARAMENTemparamen ialah perasaan dalam diri seseorangKanak-kanak cepat marah,kurang sabar & suka kritik orang, tak banyak kawan.Tapi, yang boleh kawal perasaan & stabil emosi mudah didampingi.

 • KELUARGAUnsur keluarga yang berperanan ialah:Suasana rumahPemakananTaraf ekonomi

 • SUASANA RUMAHRumah tenteram, perkembangan personaliti baikSuasana rumah tegang, menjadi konflik jiwa dalam diri kanak-kanakIbu bapa bersifat demokratik dapat membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan.

 • PEMAKANANMakanan seimbang melahirkan personaliti yang baikKekurangan zat makanan, kanak-kanak letih, lesu, mudah sakit dan selalu ponteng sekolah.

 • TARAF SOSIOEKONOMIIbu bapa yang mampu menyediakan bahan pengajaran tambahan, anak-anak mendapat pendedahan luas. taraf ekonomi mempengaruhi keyakinan diri kanak-kanak

 • PENGARUH SEKOLAHGuru yang mementingkan disiplin, pelajarnya menjadi berdisiplin supaya dapat menjamin kejayaanGuru berkonsep kendiri yang baik akan mempengaruhi pelajarGred diberi oleh sekolah boleh meningkatkan harga diri dan mendorong kejayaan pelajar.

 • RAKAN SEBAYAKalau kanak-kanak berdamping dengan orang yang rajin belajar, mereka akan rajin.Jika kawan menghormati orang yang lebih tua, maka kanak-kanak tersebut akan terpengaruh

 • PENGALAMAN AWALKanak-kanak yang sering dihukum,sering rasa bimbang & bersalah.Jika tidak pernah dengan pengalaman prasekolah, mereka berasa rendah diri & terancam.

 • MASYARAKATMasyarakat yang pentingkan kebendaan melahirkan kanak-kanak yang membesar dengan kekayaan & harta benda.Jika nilai & norma masyarakat sihat, individu yang membesar menjadi masyarakat bertanggungjawab,dedikasi & sebagainya.

 • KEBUDAYAANKebudayaan yang menekan elemen agama, melahirkan individu yang alimJika kebudayaan menekankan kekayaan & kebendaan, kanak-kanak yang dibesarkan bersifat materialistik

 • MEDIA MASSAPendedahan kepada media massa yang sihat, menjamin personaliti yang sihat juga.Pendedahan kepada filem yang zalim, pergaduhan & ganas akan melahirkan tingkah laku yang agresif.

 • PERBEZAAN INDIVIDUSatu konsep yang merujuk kepada keunikan & ketidaksamaan yang wujud antara manusia berlainan.Juga boleh ditakrifkan sebagai variasi & ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan sama ada daripada sifat sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku sosial, bakat & lain lain.

 • ASPEK PEMBEZAAN INDIVIDUKOGNITIFBUDAYAFIZIKALEMOSIROHANI

 • MURID BERISIKO ada masalah pembelajaran- Murid pemulihan @ kecacatan mentalJENIS JENIS PERBEZAANPELBAGAI KEBOLEHAN kecerdasan berbezaPELBAGAI BUDAYA budaya pelbagai bangsaPELBAGAI KELAS SOSIAL status sosio-ekonomi berlainanPERBEZAAN PERSONALITI ekstrovert & introvertPERBEZAAN LOKASI bandar & luar bandar

 • bilik darjah yang efektifPembelajaran koperatif & kolaboratifKumpulan pelajar yang sama kebolehanPendekatan pengajaran individu

 • SEKADAR HIBURAN

 • SUMBER RUJUKANKamaruddin Hj. Husin : Sekolah Dan Perkembangan Kanak-kanak, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996.Dr Miriam Stoppard : Uji Anak Anda, Golden Books Centre Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1997.

 • W.F. Connell,Asas Pendidikan,Dewan Bahasa dan Pustaka,1981.Kamarudin Hj. Husin,Psikologi Bilik Darjah Asas Pedagogi,Utusan Publications & Distibutors Sdn Bhd,1997.