of 31 /31
CURS JAVA Fundamente CRISTIAN OLARU http:// olaru.blogspot.com

Fundamentele Limbajului Java

 • Author
  colaru

 • View
  9.856

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Introducere Tipuri de date Structuri de control Clase si obiecte Alte constructii JDBC

Text of Fundamentele Limbajului Java

 • 1. CURS JAVA Fundamente CRISTIAN OLARU http:// olaru.blogspot.com
 • 2. Cuprins
  • Introducere
  • Tipuri de date
  • Structuri de control
  • Clase si obiecte
  • Alte constructii
  • JDBC
  • Servlets
  • JSP
  • Struts
  • ANT
 • 3. 1. INTRODUCERE
 • 4. 1.1 Istoric si caracteristici
  • 1995 - Java se naste. Tata: James Goslings, Mama: Sun Microsystems
  • Distributii: JSDK, J2EE, J2ME
  • Versiuni JSDK : 1.11.4, 5.0 (Tiger), prezent - 6.0(Mustang), viitor 7.0(Dolphin)
  • Caracteristici: total orientat obiecte, suport intern pentru fire de executie, complet specificat (JLS), case sensitive
 • 5. 1.2 JVM
  • Compilare trecerea din cod sursa (.java) in byte code pentru JVM (.class)
  • Executia interpretarea byte code-ului in JVM
  • Avantaje JVM independenta de platforma, servicii pentru codul executrat
  • JSDK vs JRE vs JVM
 • 6. 1.3 Instalare si utilizare
  • Instalare JDK, JRE
  • Exemplu HelloWorld
  • Compilare - javac, executie java, documentatie standard - javadoc
  • Prezentare IDE: Eclipse si IDEA
  • IDE: debugging, javadoc, refactoring
 • 7. 2. TIPURI DE DATE
 • 8. 2.1 Tipuri de date 1
  • Limbaj puternic tipizat tip cunoscut in momentul compilarii
  • Variabile constante si conventii de nume in Java
  • Tipuri: primitive (numerice si boolean), referinta (clase, interfete, tablouri)
  • Tipurile numerice: integrale (byte, schort, int, long, char), virgula mobila (float, double)
  • Conversii intre tipuri
 • 9. 2.2 Domenii valori
  • Tipuri primitive
 • 10. 2.3 Tipuri de date 2
  • Infasuratori pentru tipurile primitive (Float, Double, Byte, Long, Short, Boolean, Character) java.lang
  • Clasa Math, pachetul java.math
  • Operatii cu numere mari: BigDecimal si BigInteger
  • Siruri de caractere tipul String, concatenare + , imutabilitate, StringBuffer - mutabil
 • 11. Immutable
  • Clasa String
  1) String s=abc ; 3) String s2= s ; 2) String s= s.concat(def) ; s2 abc The heap String reference variable String objects String reference variable s abcdef String objects
 • 12. 2.4 Tablouri
  • Sunt referinte creare folosind operatorul new , length , indexare []
  • Lungime prestabilita
  • Pot contine atat primitive cat si referinte (spre deosebire de JCF)
  • Clasa utilitara java.util.Arrays sort, fill, equals
 • 13. 3. STRUCTURI DE CONTROL
   • Alternative
    • if
    • switch
   • Repetitive
    • while
    • do
    • for
   • Altele
    • break
    • continue
 • 14. 4. CLASE SI OBIECTE
 • 15. 4.1 Clase si pachete
  • Declararea unei clase, membri: atribute, metode, constructori
  • Public static void main
  • Unitatea de compilare, pachete - fs
  • Librarii vs. pachete, spatiu de nume, package, include
  • Incarcare dinamica ClassLoader, CLASSPATH, jars
 • 16. 4.2 Clase si obiecte in Java
  • Domeniul de vizibilitate al unei clase este intreg pachetul din care face parte
  • Modificatorii de acces unei clase: public, abstract, final
  • Obiecte: declarare, instantiere, initializare, operatorul new, constructori
  • Clasa Object: equals, hashCode, toString, clone
  • Distrugerea obiectelor, garbage colector
 • 17. 4.4 Mosteniri si interfete
  • Interfete clase abstracte pure
   • Implements, mostenire multipla extends, incapsulare
  • Mosteniri
   • Semnificatia mostenirii, constructorii claselor derivate, late binding, polimorfism
   • Conversii intre tipuri referinta - cast, upcast
 • 18. 4.3 Ascunderea implementarii
  • Modificatori de acces:
     • private numai in clasa in care e declart
     • protected acces via mostenire peste pachete
     • public acces de interfata
     • package la nivel de pachet
  • Membri si modificatori
   • Modificatori atribute - static, final
   • Modificatori metode static, final, abstract
   • Exemple JDK(Calendar) + patterns
 • 19. 5. ALTE CONSTRUCTII
 • 20. 5.1 Sistemul de exceptii
  • Suport intern pentru exceptii in limbaj
  • Separa tratarea exceptiilor de codul obisnuit
  • Tipuri de exceptii:
     • Exception eroare generica
     • Error eroare de sistem se prinde degeaba
     • RuntimeException eroare uzuala nu trebuie prinsa in mod uzual
  • Try, catch, finally, trows
  • Exceptii proprii de bussines: trow
 • 21. 5.2 Ierarhia de exceptii
  • Ierarhia de exceptii
 • 22. 5.3 Fire de executie
  • Programare concurenta, operatii atomice, monitoare
  • Incrementarea nu este operatie atomica; initializarea simpla este (inclusiv referinte), inafara de double si long
  • Suport inclus direct in limbaj clasa Thread, interfata Runnable
  • Sincronizarea operatiilor atomice folosind syncronize
  • Studiu de caz colectiile sincronizate
  • LocalThread
 • 23. 5.4 Colectii
  • Java Collection Framework (JCF) containeri de obiecte
  • Colectii: Collection (List, Set) pentru valori simple, Map pentru perechi cheie/valoare
  • Implementari uzuale: ArrayList (List), HashSet (Set), HashMap (Map)
  • Colectii sincronizate 1.1 Vector (List), Hashtable (Map)
  • Parcurgerea colectiilor: Iterator
  • Sortare colectii: Comparable compareTo()
 • 24. 5.5 Colectii - interfete
 • 25. 5.6 Librarii standard
  • java.lang Cloneable, Comparable, Runnable, Object, infasuratori, Math, Number, String, Thread, System, Throwable, Exception
  • java.util - colectii, Calendar - GregorianCalendar, Date, Timer, Locale, StringTokenizer
  • java.io File, Reader, Writer, InputStream, OutputStream
  • java.lang.reflect reflection API
  • java.net Socket, URL
 • 26. 6. JDBC
  • Java Database Connectivity
 • 27. 6.1 Introducere in JDBC
  • Prin JDBC se incearca realizarea unei interfete intre Java si baze de date
  • Pachetul din JDK: java.sql
  • Pentru fiecare tip de SGBD este necesar un driver (o librarie jar) care abstractiveaza conectivitatea
  • classes12 pentru Oracle, jconnector pentru MySQL
  • clasa DriverManager, ce se ocupa cu inregistrarea driverelor ce vor fi folosite in aplicatie
 • 28. 6.2 Specificarea URL-ului
  • Sursa de date se specifica prin intermediul unei adrese numite JDBC URL care are urmatorul format
   • jdbc:sub-protocol:identificator_baza_de_date
  • Exemple:
   • jdbc:odbc:testdb
   • jdbc:sybase:testdb jdbc:db2:testdb
 • 29. 6.3 Pasi in lucrul cu JDBC
  • 1. Inregistrarea si incarcarea driver-ului
  • 2. Crearea unei conexiuni folosind clasa
  • Connection
  • 3. Interactiunea cu baza de date
  • folosind clasa Statement , PreparedStatement , CallableStatement
  • 4. Receptionarea rezultatelor utilizand
  • metode ale clasei ResultSet
 • 30. 6.4 Interogari
  • Un obiect Statement este cel care trimite cereri SQL catre baza de date
  • Pentru realizarea unei cereri folosim metoda executeQuery () a unui obiect din clasa Statement
  • Pentru crearea unui obiect Statement este folosit un obiect al clasei Connection
  • Prelucrarea rezultatului ResultSet, decuplarea de baza de date
  • Obiectul ResultSet contine linii din baza de date pe care le parcurgem folosind metoda next().
 • 31. Referinte utile
  • 0. Cristian Olaru: http:// olaru.blogspot.com
  • 1. Istoric - Java timeline: http://www.javarss.com/java-timeline-10years.html
  • 2. Download: http:// java.sun.com /
  • 3. Specificatia limbajului: http:// java.sun.com/docs/books/jls /
  • 4. Specificatia masinii virtuale: http:// java.sun.com/docs/books/vmspec /
  • 5. Blog Gosling: http:// blogs.sun.com /jag/
  • 6. Bruce Eckel - Thinking in Java: http:// www.mindview.net /Books/TIJ/
  • 7.Eclipse: http:// www.eclipse.org
  • 8. IntelliJ IDEA: http:// www.jetbrains.com /
  • 9. JavaDoc: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/index.html
  • 10. Java Tutorial: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html
  • 11. Forum curs: http:// www.javaromania.com