HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27

 • View
  381

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 27.2. 2017 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 208

  ENERGIE DN Tden od 27.2. 2017

  KEST

  NOV KNIHY

  ODHALTE SV

  PRAV J

  bydlen: JARN KLID

  TST

  NOV

  HODNOTA

  MODERN

  DOBY

  I ING

  PRO

  ROK

  2017

  BEZEN

  MSC

  ZAJCE

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vklad Astrotypu

  Typologie a charakter osobnosti

  Siln a slab strnky

  Partnersk korelty analza vztahu

  Life Coaching

  Nastaven celkov ivotn rovnovhy

  Nastaven aktuln dleit oblasti ivota (karira, vztahy, rodina, bohatstv, hodnoty a

  pravidla, budoucnost, domov, vize-cle-sny)

  Nvrh a realizace een interiru domova, kancele, obchodu, pracovnho msta atd.

  Vtba I-ing

  Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PRO JE V

  IVOT

  NENAPLNN?I pes veker vdobytky civilizace, modern

  technologie, poznn lovka, rozvjen vdeckch

  poznatk atd., atd., je stle naprost vtina lid v ivot

  nespokojena. ij v systmu, kter si k Od pondlka

  do ptku, od 9 hod do 18 hod. Je to systm, kter je

  ni a vyerpv. Tento systm je pinou mnoha (ne-li

  vtiny) chorob.

  Lid v tomto systmu neij svj ivot. ij tak, jak jim

  pedepisuje okoln svt rodie, uitel, vychovatel,

  nadzen, autority, politici a mnoz dal. Ji od malika

  jsou lid katulkovni a nuceni dodrovat urit

  pravidla, kter pak utv i jejich ivot. ij tak na zklad

  princip, kter jim nejsou vlastn. Tm dochz k jejich

  velkmu odcizen od svho j a svho vlastnho ivota.

  Pro tomu tak je a pro lid i v souasn vyspl

  spolenosti dlaj stle tuto stejnou chybu a nechvaj si

  niit sv ivoty? Hlavn pinou je neznalost sebe sama.

  Tato znalost je vak zkladem veho, celho vaeho

  ivota. Kdy nevte, kdo jste a k emu jste vybaveni,

  jak je v zkladn potencil a jak jsou vae pirozen

  talenty, pak ani nevte, jak ivot mte t. A protoe to

  nevte, poslouchte ty, kte se tv, e to vd. Jak je

  mon, e lid ve vaem okol vd jak mte t a vy

  sami to nevte? Nen to mon, protoe oni to nevd.

  Aplikuj jen nkolik obecn pijatch zsad a ty se vm

  sna tak vtpit. Tm se vak dostvte do jakhosi

  normlu, tj. stvte se normlnmi v dan spolenosti.

  Tak ale ztrcte svoji jedinenost a individualitu.

  A tak naprost vtina lid ije normln ivot. Napluj

  normy a sna se tak pet. Ale ivot se nem pet,

  mte si ho ut. Ale pokud nevte CO chcete, pak ani

  nevte, jak si to mte ut. Abyste ale vdli CO chcete,

  muste nejprve vdt, KDO jste. Muste znt svj

  Astrotyp, kter vm jasn uke v potencil, v

  pirozen talent a vae siln strnky. V talent vm pak

  jasn uke CO mte v ivot chtt a tak JAK to mte

  dlat. Pokud tedy neznte CO, pak za tm ani v ivot

  nemete jt. A tm se dostvte do pasti systmu, kter

  ovld vtinu lid a mon i vs. Pokud ale chcete ze

  systmu vystoupit a opravdu si ut SVJ krsn a

  naplujc ivot, muste znt sv J, dle CO mte dlat,

  a JAK toho doshnout. Vechny ti zkladn odpovdi

  najdete ve svm osobnm Astrotypu. Jeho vyhotoven a

  vklad si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky

  na 602 556 479. Uvidte, e vm znalost svho

  osobnho Astrotypu zmn ivot k lepmu.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  I ING

  PRO ROK

  2017

  NASTAVTE SI SPRVNOU CESTU PRO DOSAEN

  SVCH LETONCH CL

  Plnujete pro leton rok vraznou zmnu? Chystte se pustit do aktivit, kter v ivot vrazn

  ovlivn?

  I ing vm uke tu sprvnou cestu. Odhal vm skutenou podstatu va situace a navrhne, jak

  ji co nejlpe eit. Budete si tak schopni vytvoit velmi dobr a funkn pln, kter zajist cestu k

  spnmu dosaen vaeho cle. Budete-li se tmto plnem dit, nedojde k dnmu vyerpn

  a ve se odehraje tak, aby to bylo v souladu s vmi a vaimi zjmy.

  Objednejte si konzultaci s pomoc Knihy promn I ing. Jsou v n obsaeny vechny

  monosti, jak eit rzn aktivity a jak dleit zmny v ivot i karie zvldnout.

  Konzultaci si mete objednat na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479. Konzultace

  trv 2 3 hodiny (podle sloitosti een situace).

  Cena konzultace je 3,000 K.

  Sleva pro leny Feng Shui klubu 10 %

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Kdy jsme v roce 2012 zakldali Akademii tst, mnoho lid to nechpalo, povaovali to za jaksi hloup npad,

  mvali nad tm rukou. My jsme ale vdli, e energie tst je to, co zan bt pro stle vt skupinu lid dleit.

  Ubhlo skoro 6 let a tst se stalo celosvtovm fenomnem. Nehls ho jen mal skupinka nadenc (jako my), ale

  vznamn osobnosti z celho svta, dokonce i mnoh vznamn firmy a korporace. Jednou z nich je nap. firma Virgin,

  kterou zaloil velk vizion Sir Richard Branson. Nedvno jsem od tto spolenosti dostal email (aktivn sleduji jejich

  vzdlvac programy), o kter se chci s vmi podlit. Kdy jsem ho etl, tak jsem ml pocit, e tu mail, kter poslala

  Akademie tst. Jsme rdi, e to, co ume my, u i velc a moud lid ve svt.

  TST

  NOV HODNOTA MODERN DOBY

  Peklad emailu od spolenosti Virgin:

  Kdy mi bylo pt let, moje matka mivdy kala, e tst je klem k ivotu.

  Kdy jsem chodil do koly, ptali se m,

  m bych chtl bt, a budu velk.

  Napsal jsem astnm.

  ekli mi, e jsem nerozuml otzce. A

  j jim ekl, e oni nerozum ivotu.

  John LennonPtkrt o tst:

  1. Jsou to ty momenty, kdy se zastavm,

  abych prost byl, ne abych nco

  dlal. Ty mi dvaj opravdov tst.

  2. tst nen cl, tst m bt zvyk.

  3. Pli mnoho lid m svj spch

  podle toho, kolik penz vydlvaj,

  nebo podle toho, s jakmi lidmi se

  setkvaj. Ale skuten spch by ml

  bt men podle toho, jak astn

  skuten jste.

  4. Pestate se soustedit na to, co si

  myslte, e muste udlat a zante

  prost bt slibuji vm, e tst bude

  nsledovat.

  5. ivot je pli krtk na to, abyste

  dlali vci, kter ve vs nezapl

  ohe. Jestlie nemte radost z toho,

  co dlte, je nejvy as se posunout

  k tomu, co vs dl astnmi.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHAODHALTE SV PRAV J

  Nov kniha nsk horoskopy ODHALTE

  SV PRAV J je urena vem, kte chtj

  prot naplnn, spn a astn ivot. Dky

  tto knize nejene poznte sv prav J, ale

  tak sv siln strnky, kter mte v ivot

  nejvce vyuvat a rozvjet. Poznte svj

  pirozen talent. Dozvte se ale tak, jak jsou

  vae slab strnky, kter vm ivot zbyten

  komplikuj a emu se tedy radji vyhbat. Navc

  se dozvte, jak si nastavit sv vztahy, kariru,

  bohatstv

  Kniha je napsna tak, aby byla vam

  celoivotnm prvodcem. Mete s n pracovat

  kad den. Porad vm, jak nakldat s rznmi

  situacemi, jak eit problmy i vyuvat

  pleitosti, jak jednat s lidmi ve vaem okol.

  Charakter knihy vm navc pome poznat

  prav J svch blzkch, partner, dt, koleg,

  nadzench atd. Pome vm pochopit jejich

  jednn a chovn. Budete umt s nimi jednat

  tak, aby vae vztahy byly pro vs pzniv.

  Budete vdt, co je motivuje, m je potit a

  naopak, m si je mete zbyten zneptelit.

  Kniha ODHALTE SV PRAV J vm

  rozhodn usnadn ivot, kter vm tak zane

  pinet naplnn a radost. Velmi rychle

  pochopte mnoh souvislosti ve svm ivot a

  ve vztazch s druhmi lidmi.

  SLAVNOSTN

  KEST

  27.2.

  v 19 hod

  Mstsk

  knihovna v

  Praze

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e19397-krest-knihy-jiriho-cernaka/

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e19397-krest-knihy-jiriho-cernaka/

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Pokud jste ale Tygra chytili vas a

  vyuili jeho dravost a prraznost,

  pak vzte, e jste se posunuli o

  velk kus dopedu. Mte nskok,

  kter muste nyn co nejlpe

  zuitkovat. Tygr je jako blesk.

  Rychle a pesn ude a nabije ve

  velmi silnou energi. S touto

  energi jste se mli pustit do

  zatku svch pln na tento rok.

  Tygr je ji ale pry a jeho vldu

  nyn pebr Zajc. Kad zve ve

  zvrokruhu m svoji funkci, svoji

  zodpovdnost a tu pak m pedat

  dalmu zveti, kter na n m

  stavt a dle ji rozvjet. Tygr tedy

  ml ve nastartovat, rozhbat a

  tento rychl start posunout vped a

  pedat Zajcovi. Jeho prce je ji

  jin. Mus pracovat na tom, aby ta

  sla, razance, ale s tm i spojen

  urit chaos a zmatek, mohla

  pokraovat dl. K tomu mus

  vytvoit dobr zzem, fungujc

  prostor, kter umon s energi

  pracovat dle a posouvat se

  dopedu.

  Nyn je tedy nejlep as pro to,

  abyste si vytvoili skuten dobe

  fungujc zzem pro sv dal

  aktivity. Pokud jste sv plny

  rozjeli, je dleit, abyste mli ty

  nejlep podmnky pro to, abyste v

  nich mohli pokraovat a zajistit si

  tak spch. k se, e Zajc

  potebuje a miluje svoji noru. A

  pesn tm byste se mli v beznu

  zabvat. Pokud se vae plny

  tkaj prce, pak si vytvote

  sprvn pracovn prosted, ve

  kterm se va prci bude dait.

  Vyhote ve, co ji nepotebujete

  a co vs me v realizaci pln

  brzdit nebo vyerpvat. Netk se

  to jen vybaven a vc, ale tak

  nap. lid. Ujistte se, e mte

  kolem sebe jen takov lidi, kte

  jsou schopni vm v realizaci pln

  pomhat. Dejte si dohromady ten

  sprvn tm, kde kad m svoji

  jasnou funkci a zodpovdnost.

  Najdte si ty sprvn systmy a

  pomcky, kter vm realizaci

  pln usnadn.

  Nora se vak netk