Zlatni presek

  • View
    2.412

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Zlatni presek

  • 1. ZLATNI PRESEKZlatnipresek u matematici i umetnosti je specifini odnos izmeu dve veliine koje zadovoljavaju sledee pravilo: odnos njihovog zbira i vee veliine jednak je odnosu vee veliine prema manjoj. Zlatni presek se uglavnom obeleava malim grkim slovom fi. Formula:

2. ZLATNI PRESEK UARHITEKTURI Danas je opste prihvaceno misljenje da je grckiarhitekta primenjivao zlatni presek kao najlepsuproporciju za najskladnije oblike arhitekture.Proporcija zlatnog preseka je trazeni zakonlepote koji se nalazi u srazmernosti izmedjupojedinih delova i delova prema celini. Krozistoriju pravougaonik stranica 1 i1.6180339887... smatran je najprijatnijim zaoci.Grcki vajar Fidija izgradio je Partenon imnoge figure na njemu. Prisutna je proporcijazlatnog preseka u njegovim radovima koji supronadjeni u Atini, u Grckoj. 3. ZLATNI PRESEK UFOTOGRAFIJI Pravilo zlatnog preseka daju nam nekepreporuke gde treba smestiti objekatfotografisanja. Ukoliko pravougaonu povrinupodelite linijama na tri jednaka dela horizontalnoi vertikalno, dobiete etiri take unutarfotografije. Upravo su to take u kojima jepoeljno postaviti fotografisani objekat. Ukolikoje objekat horizontalan, postavite ga blizu donjeili gornje horizontalne linije. Zlatnim presekom sena najidealniji nain definiu odnosi. 4. ZANIMLJIVOSTI Antiki arhitekti su smatrali da gradjevine imaju izuzetan izgled akosu im dimenzije odredjene zlatnim presekom. ak se verovalo da gradjevine sa zlatnim presekom imaju maginemoi. Poznati Partenon u Atini je gradjen po zlatnom preseku. Egipatske piramide imaju proporcije zlatnog preseka, zgradaujedinjenih nacija... Zlatni presek se nalazi i u delima uvenih muziara: dela Baha,Mocartove sonate, Betovenova peta sinfonija, muzika ubertaNalazi se na slikama Leonarda Ipak, najzanimljivije je to da zlatni presek nalazimo i u prirodi. C:Documents and SettingsTrisoDesktopYouTube - Everything Is Connected To The Golden Ratio Chris MintZBarf.mht Ukoliko podelimo broj enki pela i mujaka u konici, dobijamopriblino 1,6. Izmerimo oveju duinu od vrha glave do pupka, pa to podelimo saduinom od pupka do podaopet 1,6. Seme suncokreta raste u suprotnim spiralama a medjusobni odnosiprenika rotacije su 1,6. Na kuici ( koljci) mekuca nautilusa takodje je odnos spiralnogprenika prema svakom sledeem 5. Zlatni presek se zapaza:- U delima najvecih slikara kao sto su:Leonardo Da Vinci,Mikelandjelo, Rafael, Rembrant, Salvador Dali, Flecer Koks,Seurat,Pjet Mondrijan 6. Leonardo da Vinci 7. MIkelandjelo 8. Rafael 9. Rembrant 10. Salvador Dali 11. Flecer Koks 12. Seurat 13. Pjet Mondrijan