Click here to load reader

presek 1-1

  • View
    616

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

crtanje karakteristicnog preseka

Text of presek 1-1

CRTANJE KARAKTERISTINOG PRESEKA 1-1

TA SE PODRAZUMEVA POD POJMOM PRESEK?

KOTA TERENA

.TA SADRI PRESEK?...

KROVNA KONSTRUKCIJAUZETI IZ REENJA KOSOG KROVA

ZIDOVI U PRESEKU

T A V A N I C E- PO NAINU PRENOENJA OPTEREENJA 1.PLOASTE MK- PUNA AB PLOA

AB PLOE

PO NAINU PRENOENJA OPTEREENJA 2. REBRASTE MK /SITNOREBRASTA/

TM TAVANICA -REBRASTA TAVNICAIZGLED TM BLOKA PUNIOCA

TM BLOK./ TAVANINO REBRO/ U PRESEKU

TM BLOK./ TAVANINO REBRO/ U IZGLEDU

MONTA TAVANICA (TM-TOZA MARKOVI)KARAKTERISTIKE TM3 25/25/16 TM5 25/25/20 PLOA MIN 4 CM ARMATURA RASPON DO 5,00M RASPON DO 6,00M

LMT TAVANICA-FERT KONSTRUKCIJA

LMT TAVANICA

GOTOVE FERT GREDICE

LMT TAVNICA - FERT KONSTRUKCIJAPOPRENI PRESEK-REBRO U PRESEKU PODUNI PRESEK-REBRO U IZGLEDU

LMT TAVANICA - DIMENZIJE BLOKA ISPUNE

NAIN KONSTRUKTIVNOG REEVANJA STEPENITA A/ PODESNI NOSAI B/ KOLENASTA PLOA

1.DETALJI PROZORA I VRATA 2.KAKO SE KOTIRA PRESEK?

PARAPETI: 90;110;160 /cm/ MODULARNE MERE 17M;15M;10M /1M = 10cm/ ZIDARSKE MERE 171;151;101/cm/

STUDENTSKI RAD

Search related