Click here to load reader

Klasični period -arhitektura- · PDF file 2020-03-19 · Zlatni presek . Fibonačijev niz. Proporcije ljudskog tela prema zlatnom preseku Leonardo da Vinči, Vitruvijev čovek •

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Klasični period -arhitektura- · PDF file 2020-03-19 · Zlatni presek ....

 • Klasični period -arhitektura-

  • Početak V veka doneo je krizu. Grčko kopno napadaju persijanci pod vođstvom

  Darija I. U bici kod Maratona 490. g.p.n.e vojska od 10.000 Atinjana odbija vojsku od oko 90.000 Persijanaca. Deset godina kasnije pod Kserksom I, persijanci su potukli Spartance u Termopilskom klancu i zavladali Atinom paleći i pljačkajući hramove i statue. Bitkom kod Salamine i Plateje 480-479.g.p.n.e Grci izlaze kao pobednici puni samopouzdanja, posle užasa persijske najezde.

  • Ovaj period označava kraj arhajskog i početak klasičnog doba. Atina je stala na čelo odbrambenog saveza koji se ubrzo razvio u političko i privredno carstvo, što će omogućiti ostvarenje mnogih građevinskih i umetničkih poduhvata. Naučnici su razdoblje od kraja persijskih ratova do smrti Aleksandra Velikog pred kraj IV veka nazvali klasičnim razdobljem.

  • To je doba kada su dramski pisci Aristofan, Eshil, Sofokle i Euripid pisali komedije i tragedije za izvođenje na verskim svečanostima, a mislioci poput Sokrata, Platona i Aristotela, započeli svoja filozofska istraživanja.

  • Grade se hramovi i pozorišta

 • Razvoj javnih i sakralnih arhitektonskih spomenika odredio je grčki religiozni

  antropomorfizam. Želja grčkih arhitekata i skulptora da svaki hram bude

  umetničko delo može se objasniti slobodnim odnosom Grka prema bogovima. Grk

  je voleo svoje bogove i smatrao ih pre zaštitnicima nego gospodarima nad

  životom i smrću. Antički hram je u stvari predstavljao kuću božanstva, a ne zborno

  mesto vernika kao što su hramovi savremenih religija. Takvoj božanskoj kući Grci

  su posvećivali posebnu pažnju, za razliku od kuća u kojima su sami stanovali –

  privatne kuće Grka su svojim siromašnim i trošnim izgledom sasvim odudarale od

  hramova. Grčki hram je dopuštao čitavim grupama umetnika – arhitektama,

  skulptora, ređe i slikara da svoja znanja i veštine prenesu na površinu, oblik i

  razmere ove građevine.

  Arhitekti su morali imati široko i solidno obrazovanje, pa su ih Grci smatrali najpre

  naučnicima, pa tek onda umetnicima. Grčka monumentalna arhitektura počinje

  hramom. U grčkoj arhitekturi se razlikuju tri građevinska reda ili stila – DORSKI,

  JONSKI i KORINTSKI. Razlike između ovih stilova ogledaju se na vrsti i izgledu

  stuba, arhitrava i rasporeda dekoracije.

 • Akropolj • Sredinom V veka, Periklovim dolaskom na političku scenu,

  započinje obnova i izgradnja hramova na Akropolju. Ove građevine su pojedinačno i u celini postale primer klasične faze grčke umetnosti.

  Sredinom petog veka,

  kada je atinski Akropolj

  postao sedište Dalekog

  istoka, a Atina bila

  najveći kulturni centar

  svog vremena, Perikle je

  pokrenuo ambiciozni

  građevinski projekat koji

  je trajao skoro pedeset

  godina. Najvažnije

  građevine koje se danas

  mogu videti na Akropolju:

  Partenon, Propileji,

  Erehteon i hram Atine

  Nike, podignuti su u tom

  periodu.

 • Partenon

  Erehteon

  Propileji

  Hram Atene Nike

  Statua Atene Promahos

 • Propileji

  • Predstavljaju kapiju (ulaz) u Akropolj, Mnesikle je bio arhitekta zadužen za njenu izgradnju.

  • Mnesikle je spretno prilagodio elemente dorskog hrama na nepravilnom i strmom terenu. Projekat zamišljen na dva nivoa pretvara nezgodan prolaz između stena u veličanstven ulaz u posvećen prostor.

 • Partenon

 • Zlatni presek

 • Fibonačijev niz

 • Proporcije ljudskog tela prema zlatnom preseku Leonardo da Vinči, Vitruvijev čovek

 • • Urađen je u dorskom stilu i posvećen boginji Ateni.

  • Iktin i Kalikrat su nadzirali izgradnju hrama.

  • Hram se nlazio na najvišoj tački zavojitog puta kojim je u vreme panatenejskih

  svečanosti u čast Atene velika povorka prolazila gradom do Akropolja.

  • U naosu hrama nalazila se velika Fidijina skulptura boginje Atene Partenos.

  • Proporcije su zasnovane na odnosu 9:4 ili 2x+1:x, te tako naspram 8(x)

  stubova duž pročelja nalazi se 17(2x+1) stubova s bočnih strana.

 • Partenon je hram posvećen grčkoj bočinji Ateni, zaštitnici grada Atine, izgrađen u 5.

  veku pne. na Akropolju. To je najznačajnija sačuvana građevina klasičnog stila, koja

  se smatra vrhuncem razvoja dorskog stila. Njegove dekorativne skulpture ubrajaju

  se u najvažnija dela starogrčke umetnosti. Partenon se smatra trajnim simbolom

  antičke Grčke i atinske demokratije, i spada u najveće svetske kulturne spomenike.

  Partenon je izgrađen umesto starijeg hrama posvećenog Atini, poznatog pod

  nazivom Pre-Partenon ili Stariji Partenon koji je uništen u invaziji Persijanaca iz 480.

  godine pne. Kao i većina grčkih hramova, Partenon je korišćen kao riznica.

  Izgradnju Partenona je nadgledao vajar Fidija, koji je bio zadužen i za skulpturalnu

  dekoraciju. Arhitekte Iktin i Kalikrat započeli su sa gradnjom 447. godine p. n. e, a

  zgrada je završena do 432. godine, ali je rad na dekoraciji potrajao bar još godinu

  dana.

  Efekat ispupčenosti stubova daje Partenonu značajnu dozu suptilnosti. Stilobat je

  osnova koja je nosila stubove, i, kao i kod većine drugih hramova iz klasičnog

  perioda, bila je neznatno zaobljena u obliku parabole okrenute na gore što je

  primarno omogućavalo oticanje kišnice. Iz tog razloga moglo bi se pomisliti da su

  stubovi pomereni ka spolja, ali, u stvarnosti, oni su lako nagnuti ka unutrašnjosti, a

  kako su svi iste visine, zakrivljenost spoljašnje ivice stilobata se prenosi na arhitrav i

  krov zdanja: „pa sve sledi pravilo da je postavljeno u obliku blagih lukova“ .

 • Ne postoji usaglašeni stav šta je trebalo da bude efekat ovih finih optičkih detalja;

  često se smatra da je trebalo da oživi ono što je moglo da deluje kao inertna masa

  u slučaju zgrade izgrađene bez oblina, ali bi poređenje trebalo vršiti sa

  prethodnicima Partenona koji su bili primetno zaobljeni, a ne sa zamišljenim

  pravolinijskim hramom.

  Neke od studija Akropolja koje se bave i Partenonom, pokazuju da je dosta

  njegovih razmera priblišno zlatnom preseku. Fasada Partenona, kao i njeni

  elementi mogu biti upisani u zlatne pravougaonike.

  Istočni timpanon (zabat) pripoveda o Atininom rođenju. Prema grčkoj mitologiji,

  Zevs je, zbog jake glavobolje, pozvao u pomoć Hefesta, kome je naredio da ga

  udari po glavim svojim kovačkim čekićem da bi olakšao svoj bol. Kada je Hefest to

  učinio, Zevsova glava se raspolovila i iz nje je izašla boginja Atina u punoj ratnoj

  opremi. Skulpturalna kompozicija prikazuje trenutak Atininog rađanja.

  Zapadni timpanon (zabat) je prikazivao takmičenje između Atine i Posejdona za

  čast da postanu zaštitnik grada Atine. Njihove figure su zauzimale centralni deo

  kompozicije, i bile su prikazane kako se razdvajaju u naglašenim dijagonalnim

  linijama. Atina je u ruci držala drvo masline, a Posejdon svoj trozubac kojim je

  krenuo da udari u zemlju. Sa obe strane su bili okruženi konjima koji vuku kočije, a

  ostatak kompozicije ka krajevima je bio popunjen legendarnim ličnostima atinske

  mitologije.

 • • Duž čitave građevine nizale su

  se metope sa scenama borbe

  Grka sa Amazonkama,

  pljačkanje Troje, borba bogova

  i giganata i najočuvanije među

  njima borba Lapita i kentaura.

  • Sva četiri ciklusa zajedno tvore

  značenjsku celinu prikazujući

  napetost između civilizovanog

  i necivilizovanog sveta,

  između reda i haosa; Sve su to

  alegorije pobede Atinjana

  nad Persijancima.

 • Erehteon • Urađen u jonskom stilu i pretpostavlja se da je i on jedan od Mnesiklovih projekata. Kao i kod Propileja i ovde se arhitekta morao uhvatiti u koštac s nepravilnom i zahtevnom lokacijom: ne samo što je teren bio strm nego su na njemu bila izgrađena i različita svetilišta povezana sa mitskim osnivanjem Atine, a ona se nisu smela ukloniti.

 •  Njegov nepravilan plan obuhvatao je četiri prostorije. Glavna istočna bila je

  posvećena Ateni Polijas. Zapadna prostorija je bila posvećena Posejdonu, dok

  je treća pripadala kultu Erehteja, slavnog atinskog kralja koji je podstakao

  poštovanje boginje. Umesto pročelja imao je po jedan trem s obe bočne strane.

  Veliki posvećen Posejdonu, gleda prema severu i služio je kao ulaz. Manji

  isturen prema Partenonu, poznat je kao Trem devica jer mu krov umesto

  stubova podupire šest ženskih figura -karijatida-

 • Hram Atene Nike

  • Urađen u jonskom stilu

  • Sagrađen na osnovu nacrta koji je u čast pobede Atinjana nad Persijancima uradio Kalikrat.

 • Pozorište u Epidauru

Search related