of 22 /22
Animacije u Power Pointu Gordana Sokol, diplomirani informatičar OŠ Tužno

Animacije u power pointu

Embed Size (px)

Text of Animacije u power pointu

  • 1. Animacije u Power Pointu
    Gordana Sokol, diplomirani informatiarO Tuno

2. Sadraj:
Animacijski uinci u Microsoft Office PowerPointu 2007
Prilagoena animacija
Prijelaz slajdova
Oduzimanje brojeva do 10 pomou jednostavne animacije
izrada animacije
3. Animacijski uinci
Microsoft Office Power Point 2007
4. Animacijski uinci
Animirati znai dodati vizualni ili zvuni efekt tekstu, slici ili nekom drugom sadraju ili objektu na slajdu
Animacijom istiemo dijelove sadraja te na njih usmjeravamo panju gledatelja
5. Animaciju prilagodite mjestu i publici
Animaciju prilagodite sadraju koji prikazujete i gledateljima kojima je prezentacija namijenjena
U primjeni animacija vrijedi pravilo: Ni previe, ni premalo!
6. Kako primijeniti animaciju?
Prilagoena animacija (CustomAnimation)
Prijelaz slajdova (SlideTransition)
7. Prilagoena animacija
8. Prilagoena animacija
Omoguuje postavljanje animacijskih efekata na pojedinane objekte na slajdu (tekst, sliku i sl.)
Prua mogunost promjene redoslijeda animacija i odreivanje svojstava svakog pojedinanog efekta
9. Primjena prilagoene animacije
Otvorite karticu Animacija
U prikazu slajda oznaite eljeni objekt na slajdu
U grupi naredbi Animacija kliknite na gumb Prilagoena animacija
10. Primjena prilagoene animacije
U oknu zadataka kliknite na gumb Dodaj efekt te odaberite jedan od ponuenih efekata
Za vie efekata odaberite naredbu Jo efekata
11. Efekti animacije
Efekti dolaska ili pojave elemenata na slajdu
Efekti naglaavanja sadraja
Odlazni efekti izlaz elemenata sa slajda
Putovi animacije crtanje vlastite putanje animacije
12. Poetak animacije
Na klik
Svaki element ulazi ili izlazi sa slajd na klik mia
Poslije prethodnog
Animacije se pokreu slijedno
S prethodnim
animirani elementi pojavljuju se istodobno
13. Izmjena redoslijeda pojavljivanja objekata
Redoslijed pojavljivanja objekata mijenjamo pomou strelica Preuredi
Gumbom Reproducirajprovjerite izmijenjeni redoslijed pojavljivanja objekata
14. Promjena i brisanje animacijskih efekata
Oznaite efekt u popisu efekata
Kliknite na gumb Promijeni za promjenu efekta
Kliknite na gumb Ukloni za brisanje efekta
15. Primjer animacije
16. Prijelaz slajdova
17. Primjena efekta izmjenjivanja slajdova
Otvorite karticu Animacija
U kartici Slajdovi ili u Razvrstavau slajdova oznaite slajdove
Kliknite na efekt iz popisa ugraenih efekataprijelaza
18. 19. Primjer prezentacije s efektom prijelaza slajdova
20. Oduzimanje brojeva do 10 pomou jednostavne animacije
Zadatak:Izrada prezentacije oduzimanje brojeva do 10 uz pomo jednostavne animacije
21. Dodatno o animacijama:
Gogini mali savjeti -http://goginimalisavjeti.wordpress.com/
ABCyaanimacije - http://goginimalisavjeti.wordpress.com/2011/05/22/abcya-animacije/
Animacije pomou Flux TimeStudio - http://goginimalisavjeti.wordpress.com/2011/06/14/animacije-pomocu-flux-time-studio/
GoAnimate4Schools GoAnimate zakole - http://goginimalisavjeti.wordpress.com/2011/06/30/goanimate4schools-goanimate-za-kole/
22. Pitanja?