of 19 /19
Multimedijalne komunikacije Animacija

Multimedijalne komunikacije Animacija · Primer animacije Proces kreiranja animacije koraci: ¾ kreirati slike- NDGURYH VYHLOLVDPRNOMXþQH ¾ dodati zvuk (opcionalno) ¾ snimiti animaciju

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Multimedijalne komunikacije Animacija · Primer animacije Proces kreiranja animacije koraci: ¾...

 • Multimedijalne komunikacije

  Animacija

  https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1jb0PdhSp0pcEM&tbnid=2xQO6YpQXcoDZM:&ved=0CAUQjRw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Animation&ei=1Q2-UY_kJ8jEswan-oHwDw&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNH9Dpz5dg_S31r9rh_KhL0pVT4-vg&ust=1371496269064047

 • animacija u multimediji animacije – glavni izvor akcije u multimedijskim prezentacijama

  multimedijski projekt kao animacija – demonstracije ili prezentacije koje ne zahtevaju interakciju s korisnikom

  manje animacije kao dodatak projektu – cilj: privući pažnju korisnika

  jednostavno animiranje teksta i objekata – različiti efekti na pr. kod MS PowerPointa – Prezi!!!

 • http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-

  animation.gif

  http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=rHKPw7qpVePN-M&tbnid=Kr2fnYclwDTzMM:&ved=&url=http://www.graphics99.com/comments/animations/page/10/&ei=QQ6-UcjzCeao4gSluICwAw&psig=AFQjCNGPMnVq48wIox2f8yeGLBZJ_ABHhQ&ust=1371496385214905http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gifhttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/06/stick-star-wars-funny-animation.gif

 • brzo prikazivanje kadrova (frames) – niza crteža objekta koji se razlikuju po nekim detaljima

  privid pokreta: crtanje objekta u različitim položajima u svakom kadru - izgleda da se objekt pomera kad se kadrovi prikazuju zajedno određenom brzinom

  grafika + vremenska dimenzija: "grafika u pokretu"

 • Vrste animacije

  2-D animacija

  najčešće korištena vrsta animacije (na pr. crtani filmovi) i na računarima

  http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mX6ItJyRPrOy6M&tbnid=PiVMBsLaa0TavM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pencil-animation.org/&ei=Cg6-UemXF4rptQb0kYGIAQ&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNH9Dpz5dg_S31r9rh_KhL0pVT4-vg&ust=1371496269064047

 • 3-D animacija

  osim visine i širine, objektima dodaje dubinu

  zahtevnija za izradu i korištenje

  crta se mrežni model objekata te se dodaje odgovarajuća tekstura, zatim se objekti smeštaju na neku pozadinu

  posebni programi za izradu (CAD, za izradu VRML objekata

  http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f3ulMwBVaLazqM&tbnid=LlgrSjfYoqqRYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bebac.com/forum/index.php?showtopic=450&st=540&ei=VA--UbXNEMjwsga2poA4&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNE1GKUuxpMHqRNsyuePvNGHplZXNA&ust=1371496652667567

 • Principi animacije Animacija je moguća zbog tromosti oka – objekt kojeg je videlo oko ostaje zapamćen još nekoliko trenutaka nakon gledanja

  Niz slika koje se razlikuju u detaljima (položaj, oblik) i brzo se izmenjuju, te se stapaju jedna u drugu

 • Pojedinačni kadrovi

  TV video: 30 kadrova u sekundi (fps - frames per second)

  Filmovi: snimaju se s 24 kadra u sekundi (na pr. za crtani film 24 fps = 1440 slika u minuti);brzina se duplira jer se svetlost dva puta propušta kroz objektiv filmskog projektora – uzrokuje brzinu od 48 puta u sekundi Animacije na računaru – može i manje kadrova (na pr. Flash – 12 fps; što ih je više, animacija je kvalitetnija jer se odvija s manje preskakanja ("glađa" animacija)

 • kontrola animacije na računaru Pomoću vremenske ose (timeline) – definše se ukupno trajanje animacije i kada se koji kadar pojavljuje

  Postavljanjem broja kadrova animacije (frame rate)

  http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows-vista/record-tv-in-windows-media-center

 • Tehnike animacije Animacija po stazi (path-based animacija)

  objekt se pomiče po određenoj putanji - ne menja se njegov oblik nego samo položaj

  http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=I54IxuUNczS8YM&tbnid=iTv6LEekfO9JXM:&ved=0CAgQjRwwADgR&url=http://flashvideotrainingsource.com/tag/animation&ei=IxC-Ue3UMImt4AT_7IGwAg&psig=AFQjCNGszd7gCMZNEb2MynJdHaSLQxyR9A&ust=1371496867835351

 • Animacija sa različitim

  kadrovima

  crta se (ručno ili na računaru) serija kadrova (crteža) animacije

  započinje se i završava s ključnim kadrovima (keyframes) – prvi i zadnji kadar akcije

  međukadrovi se crtaju procesom koji se naziva tweening ("tween" - in between, eng. između)

  postepeno se prelazi iz prvog u zadnji kadar crtanjem odgovarajućeg broja međukadrova po određenoj putanji

 • Disney tehnika– korištenje ćelija (prozirnih folija) za međukadrove

  ponekad se prvi i zadnji kadar animacije znatno razlikuju, - (animacija kadar po kadar):

 • Animacija preobražavanjem (morphing) Jedna slika se pretvara u drugu

  Specijalizovani softver generiše međuslike

 • Primer animacije Proces kreiranja animacije

  koraci:

  kreirati slike-kadrove (sve ili samo ključne) dodati zvuk (opcionalno)

  snimiti animaciju u odgovarajućem formatu

  proveriti kako se animacija izvodi u nekom programu za reprodukciju (na pr. Windovs MediaPlayer)

  uključiti animaciju u multimedijsku aplikaciju

 • Primena animacije na Webu

 • Flash animacija

  Korisniku potreban poseban plug-in (Flash Player) kako bi se animacije mogle prikazivati unutar Web stranice

  animacija kadar po kadar i proračunavanjem međukadrova (motion i shape tween)

  može se dodati zvuk

  manje datoteke u odnosu na GIF

  SWF - vektorska grafika

 • http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RlqA5kVsG9CZAM&tbnid=Wy21Vudb3ZfVtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.filebuzz.com/findsoftware/Save_Water_Flash_Animation/1.html&ei=DBK-UZPuNsXWtAbSgoBg&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNFFquXgVzoDEuwLT9TDdBBN03OlZg&ust=1371497350265699

 • Animirani GIF-ovi

  obične GIF datoteke – prikazuje ih svaki Web korisnik

  jedna datoteka sadrži više odvojenih slika (kadrova)

  može se odrediti: koliko puta se niz slika ponavlja, koliko dugo je svaki kadar vidljiv, način na koji jedan kadar smenjuje drugi, da li je pozadina slike prozirna

  nema mogućnosti dodavanja zvuka

  različiti alati za kreiranje (na pr. koristiti Flash i File -> Export Movie opciju)

 • Preporuke izbegavati više od jedne animacije na stranici (ekranu)

  koristiti animaciju da se prenese neka poruka ili nešto naglasi (ne samo iz estetskih razloga)

  izbegavati animacije na stranicama s puno teksta jer ometaju koncentraciju pri čitanju

  voditi računa o veličini datoteke s animacijom – učitavanje na Web stranicu može trajati dosta vremena

  beskonačno ponavljanje animacije u petlji koristiti ako je zaista neophodno

  isprobavati različiti tempo izvođenja (na pr. pauze između petlji)