18
ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitim IZOBRAŽEVALNIM SISTEMOM

ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE

z namensko razvitim

IZOBRAŽEVALNIM SISTEMOM

Page 2: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Zahteva: sistem za usposabljanje,

izobraževanje, pregled dokumentov

Zahteve:

• Enostaven,

• pregleden,

• ugoden,

• možnost dodati video, slike, animacije,

• sledljivost,

• že preizkušen,

• lahko ga uporabimo za različna izobraževanja, usposabljanja,

• čimprej ga potrebujemo…

Vaša rešitev:

Razvijati lasten sistem

Iskati obstoječe sisteme

Elektronsko usposabljanje

www.civis.si

Page 3: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Prednosti elektronskega usposabljanja Izvedba usposabljanj

na delovnem mestu,

samostojno in individualno,

enakomerna porazdelitev dejavnosti usposabljanja skozi vse leto,

neodvisno od lokacije (podružnice),

neodvisno od časa,

s kontrolo razumevanja vsebine usposabljanja - preizkus znanja,

takojšnja informacija o uspešnosti,

obsežna sistematična dokumentacija

nadzor nad roki in spremljanje terminov izvedbe,

vedno aktualne vsebine usposabljanj pripravljene na visoki ravni,

boljša dostopnost do strank – v službi uporabnika,

e-usposabljanje je trend – prihranek in sledljivost.

Vse z enim sistemom.

Dodana vrednost, z možnostjo razširitve na druga področja QM, kadrovsko področje, navodila za delo…

www.civis.si

Page 4: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Elektronsko usposabljanje : klasično

usposabljanje

=

N=500 področje VZPD e-usposabljanje

www.civis.si

Page 5: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Elektronsko usposabljanje : klasično

usposabljanje

Čas izvedbe

Potni stroški

50%

90%

www.civis.si

Page 6: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Elektronsko usposabljanje : klasično

usposabljanje

Poraba pitne vode

Izpusti CO2

80%

80%

www.civis.si

Page 7: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Omogočena enostavna vključitev lastnih vsebin

(okrožnice, obvestila, dopisi ipd., za katere bi sicer potrebovali podpise oseb o

prevzemu dokumenta…)

Ponuja številne poenostavitve vsakodnevnega dela

avtomatska dokumentacija, arhiviranje podatkov

nadzor nad razumevanjem vsebine (test),

nadzor nad roki (potek veljavnosti potrdil…),

avtomatsko obveščanje o poteku …

Prihranki

Preglednost

Organiziranost

Prednosti uporabe sistema:

www.civis.si

Page 8: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Nagrade

Tehnološko naprednemu sistemu za upravljanje učenja zaupajo mednarodno

priznana kot tudi mnoga srednje velika podjetja, število uporabnikov pa je že

preseglo šestmestno številko.

Visokokakovostni izdelki podjetja Domeba, ki je razvila sistem in storitve so bili

že večkrat nagrajeni, npr. z:

o nagrado Industriepreis ali

o nagrado Innovationspreis-IT za inovacije na področju

IKT,ki jo podeljuje združenje nemških malih in srednje velikih podjetij

Initiative Mittelstand.

www.civis.si

Page 9: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Enostavni potek

www.civis.si

Page 10: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Usposabljanje/izobraževanje osebja

Dejavnost / ukrep: Vodja za usposabljanja dodeli

zaposlenim ustrezno vsebino

usposabljanja.

Zaposleni pregledajo vsebino

usposabljanja in opravijo

preizkus znanja. Ob uspešno

opravljenem preizkusu

znanja, se avtomatsko kreira

potrdilo o opravljenem

usposabljanju.

Cilj: Vsi sodelavci posameznega

podjetja/organizacije so

usposobljeni in imajo

dokazilo o opravljenem

usposabljanju.

Predpogoji? Dostop do elektronskega

usposabljanja preko intra- oz.

interneta

www.civis.si

Page 11: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

www.civis.si

Page 12: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Uporabite vse formate

LeManSys podpira vse običajne formate datotek za usposabljanja

(PowerPoint, PDF, Flash, HTML5 itd.). Na enostaven način

lahko vključite tudi svoje teme, kar vam omogoča neodvisnost in

prilagodljivost. Poleg tega LeManSys v sodelovanju s priznanimi

strokovnimi založbami nudi široko izbiro dokončanih in prilagodljivih vsebin

za šolanja in izobraževanja.

Page 13: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Varovanje informacij

Osebni podatki

dodeljeno uporabniško ime in avtomatsko generirano geslo (za

vsakega uporabnika)

lastno kreirano geslo (znano le uporabniku)

Vpogled v usposabljanja

uporabnik (za sebe)

odgovorna oseba pri podjetju (lahko za zaposlene podjetja)

administrator pri CIVIS-u (za vsa podjetja, za katera skrbi)

vsak ima pregled stanja usposabljanj: opravljeno / ni opravljeno, še

ostalo za opraviti, poteklo…

www.civis.si

Page 14: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Vse teme…

LeManSys ne postavlja meja. Izvajanje usposabljanj in šolanj o

vseh temah na področju zagotavljanja skladnosti, kamor med

drugim sodijo:

Varnost in zaščita pri delu

Varstvo okolja

Zdravje pri delu in higiena

Razvoj in upravljanje človeških virov

Upravljanje in zagotavljanje kakovosti

(dokumenti o upravljanju kakovosti, navodila o postopkih…)

Varstvo podatkov in IT varnost

(potrdilo o prejemu in razumevanju dokumentov)

Varnost v prometu

Službena navodila

www.civis.si

Page 15: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Uporabniki sistema LeManSys

www.civis.si

Page 16: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Že izvajamo:

Elektronsko usposabljanje VZPD ter VPP za

administrativna in IT dela

Elektronsko usposabljanje varno delo z živili - HACCP

v podjetjih,

v šolah,

v zavodih,

razpisano za posameznike.

www.civis.si

Page 17: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •

Imate morda še kakšno

vprašanje?

PRIJAVA NA TESTNO UPORABO

Razstavni prostor

www.civis.si

Page 18: ELEKTRONSKO USPOSABLJANJE z namensko razvitimiju2015.iju-konferenca.si/upload/Predstavitve/MRDP3/R.Vaupotic.pdf · • možnost dodati video, slike, animacije, • sledljivost, •