of 15 /15
Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Projektovanje namenskih ra čunarskih struktura 1 Razvojni alati Androida

Projektovanje namenskih računarskih struktura 1 · 2020. 6. 28. · o animacije –folder anim o liste boja kojećese koristiti –folder color o multimedija (slike, animacije, itd.)

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Projektovanje namenskih računarskih struktura 1 · 2020. 6. 28. · o animacije –folder anim o...

 • Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije

  Projektovanje namenskihračunarskih struktura 1

  Razvojni alati Androida

 • Alati za razvoj Android aplikacija

  Glavni set besplatnih alata:

  o Android Studio IDE

  o Android SDK i NDK

  o adb

  o Emulator

  o logcat

  2020 2

  IDE

  Emulator

  ADT ADB

  Android

  AppBuild

  ToolsSource

 • Android Studio

  Zvanično okruženje od 2015

  Trenutno aktuelna verzija 3.6

  Zasniva se na IntelliJ IDEA okruženju

  Koji je proširen sa podrškom za Android

  Google zvanično podržava AS

  Visok stepen integracija sa Android SDK i NDK

  Pogodan za o Razvoj koda

  o Pronalaženje grešaka

  o Profilisanje

  o Dizajn grafičkog okruženja

  2020 3

 • Finalni Android program APK

  APK je Androidova arhiva (verzija ZIP) za jednu aplikaciju

  Digitalno je potpisana (može i sa komercijalnim i debug ključem)

  Sve što je potrebno za aplikaciju nalazi se u ovoj arhivio Programski kod

  o Biblioteke

  o Resursi

  o Pomoćni fajlovi (na primer, Manifest)

  2020 4

 • Android Debug Bridge - adb

  Konzolna aplikacija na platformi za razvoj, deo Android SDK

  Obezbeđuje klijent-server sistem, gde je klijent na host računaru (gde se odvija razvoj), a server na Android računaru o Android računar može biti i emulator

  o Komunikacija se obavlja preko mreže ili preko USB

  Omogućuje:o Listanje priključenih uređaja: adb devices

  o Povezivanje sa uređajem: adb connect

  o Instalaciju programa u Android računar: adb install apk_file

  o Prenos datoteka na/sa Android uređaj: adb push moj_fajl /sdcard/

  o Pregled sistemskog Log-a: adb logcat

  o Rad sa konzolom na Android računaru (shell): adb shell

  2020 5

 • Povezivanje sa Android uređajem

  Provera prisustva uređaja:

  adb devices

  Fizički uređaj se spaja USB kablom

  o Na uređaju potrebno je uključiti podršku za USB debagiranje

  adb connect

  Fizički uređaj je na lokalnoj mreži

  o potrebno je da se poveže komandom:

  adb connect x.x.x.x:port

  2020 6

 • Emulator

  Uz SDK stiže i emulator ciljne platforme (ARM, Intel, MIPS)

  Mogu se birati različiti modeli (generički, ili emulatori pravihhardverskih uređaja) i različita okruženja (verzije OS-a, verzije API-ja)

  Izvršava izvršni kod sa druge platforme (npr. ARM) na PC

  Zasniva se na qemu programu, koji omogućuje on-the-fly prevođenjeinstrukcija

  Nedostatak: sporije izvršavanje

  Alternativa je da se instalira VirtualBox Android slika ili da se koriste x86 slike

  Prednost emulatora: univerzalnost, nema potrebe za pravimuređajem, eksperimenti sa različitim platformama (veličina, RAM, ekran, rezolucija)

  2020 7

 • Postupak generisanja aplikacije

  Generisanje aplikacije je transformacija izvornog koda u izvršivu datoteku

  Tokom generisanja, poziva se niz alata

  Većina je nevidljiva za programera (osim možda gradle alata koji upravlja build procesom)

  IDE skriva kompleksnost postupka, i nudi niz alata za njegovo ubrzavanje

  Podrazumeva tesnu integraciju sa Android SDK i NDK

  2020 8

 • Klasa R

  Klasa R je automatski generisana klasa u Android projektu koja čuva informacije o korišćenim resursima u projektu

  Resursi su stringovi, grafički elementi, rasporedi (layouts), boje

  Čini spregu između Java sveta i stvarnih resursa

  Kada se promene resursi, klasa R se mora ponovo generisati

  Proces generisanja APK brine o tome

  2020 9

  /* AUTO-GENERATED FILE. DO NOT MODIFY.

  * This class was automatically generated by the

  * aapt tool from the resource data it found. It

  * should not be modified by hand.

  */

  package com.rtrk;

  public final class R {

  public static final class attr {

  }

  public static final class drawable {

  public static final int icon=0x7f020000;

  }

  public static final class layout {

  public static final int main=0x7f030000;

  }

  public static final class string {

  public static final int app_name=0x7f040001;

  public static final int hello=0x7f040000;

  }

  }

 • Resursi

  Resursi mogu biti:

  o animacije – folder anim

  o liste boja kojeće se koristiti – folder color

  o multimedija (slike, animacije, itd.) – folder drawable

  o ostali fajlovi – folder raw android.resource://com.rtrk/raw/famous

  o xml fajlovi koji opisuju prostorni raspored komponenti na ekranu Aktivnosti – folder layout

  o opis menija – folder menu

  o stringovi – folder values, fajl strings.xml i18n

  localisation

  ne moraju svi stringovi da se smeste u jedan strings.xml fajl

  • tablestrings.xml, connectionstrings.xml i sl.

  2020 10

 • Android manifest

  U APK nalazi se i AndroidManifest.xml datoteka koju sistem generiše na osnovu parametara projekta u IDE

  Datoteka sadrži metapodatke koje omogućavaju Android sistemu na telefonu da rukuje aplikacijom

  Tokom instalacije i ažuriranja (update) sistem konsultuje ovu datoteku da bi se ona ispravno instalirala

  U manifestu se minimalno nalazi

  o Ime Java paketa

  o Minimalni nivo API-ja za izvršavanje

  o Dozvole koje aplikacija zahteva

  o Spisak aktivnosti i servisa u APK datoteci

  o Aktivnost od koje kreće izvršavanje programa

  2020 11

 • Android manifest - primer

  2020 12

 • Načini instalacije aplikacije

  Iz IDE okruženja

  o Pokretanjem programa

  o Pronalaženje i ispravljanje grešaka u programu

  Ručno

  o adb install MyApp.apk

  o adb uninstall com.paket.MainClass

  Sa javnog portala (Google Play)

  o APK datoteka se preuzima sa servera i instalira na uređaju

  Proverene aplikacije

  2020 13

 • Podrška tokom razvoja

  Android sajt za razvoj

  o http://developer.android.com

  Knjige

  o Android Programming: The big nerd ranch guide

  o Karim Yaghmour: Embedded Android: Porting, Extending, and Customizing

  Forumi sa temama vezanim za Android razvoj:

  http://stackoverflow.com

  http://www.xda-developers.com/

  2020 14

 • Rezime

  Alati za razvoj olakšavaju i ubrzavaju razvoj softvera, i doprinose kvalitetu istog

  o Direktno

  o Indirektno

  Mnoge stvari su sakrivene od strane IDE, ali je potrebno razumeti na koji način se generiše izvršni kod za Android – barem na visokom nivou

  To znanje će biti potrebno kada nešto krene po zlu

  2020 15