Zilt Magazine 24 - 27 maart 2008

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Zilt Magazine 24 - 27 maart 2008

 • 1

  Uniek project: zeilles in China --- Klussen en zeilen op de grens van twee

  seizoenen --- Ruige ruimte in Spitsbergen --- Getijden: volop digitale

  bronnen --- Record Lowestoft-IJmuiden - Plus: prachtbeeld!

  M A G A Z I N EV O O R

  Z E I L E R S

  nummer 24 - 27 maart 2008iltZ

  foto

  : R

  uud

  Katt

  enbe

  rg

 • 2

  Zilt1/2007

  Zilt24/2008

  dit i

  s zi

  lt...

  KrantenwijkHet zijn verwarrende tijden. Het sneeuwt met Pasen, overeen film die we niet zagen zijn we boos of bang, er isgeen opwinding over verboden antifouling en de Ameri-ca's Cup wordt opeens in catamarans betwist.

  Maar gelukkig is er nog houvast. Zo worden de zeilendemedia elk voorjaar steevast bestookt door studenten.Ook dit jaar was het weer een ijkpunt en Zilt had eenplek op de mailinglijst veroverd.

  Die studenten gaan drie dagen zeilen, leggen ze uit. Mettwintig teams op evenveel klassieke boten. Lekker zeilen,veel lol en onvermijdelijk veel bier. Niks mis mee dus.Maar, zo benadrukt de secretaris van de acquisitiecom-missie, het is natuurlijk niet de bedoeling dat studerendNederland dat feestje zelf betaalt. En daarom wijst hijons graag op het unieke 'stukje publiciteit' dat zijn teamaan sponsors biedt.

  'Vier jij je verjaardag nog?''Ik weet het niet, ik heb nog geen sponsor.'Youp van 't Hek maakte de grap al jaren geleden enlegde daarmee genadeloos de gedachtevorming rondsponsoring bloot. Het lijkt onderhand een vanzelfspre-

 • 3

  Z24/2008

  ilt

  de Zilt bemanning

  kendheid dat sponsors voor het minste geringste wor-den geronseld. En dat daar vervolgens publiciteit voorwordt geregeld. Zo'n modern alternatief voor een kran-tenwijk lijkt ons niet de juiste weg. Niet dat we tegensponsoring zijn. De rol van sponsors kan heel goed zijn,maar dan wel professioneel geregeld en sportbevorde-rend van karakter.

  Wij van Zilt zijn niet te beroerd om een Heineken ofMagic Marine Regatta bij de naam te noemen, maar westellen immer zeilgevoel voorop. Dat is ons uitgangspuntbij het samenstellen van de inhoud. We stellen het zelfzonder sponsors, hooguit dekken we wat kosten metadvertenties. Dat geeft een maximale vrijheid van han-delen. En die is goud waard en onbetaalbaar.

 • 4

  Metha Kamminga zeilde vorig najaar op de Waddenzee enfotografeerde, over de luchtspiegelende drooggevallen plateneen platbodemwedstrijd bij windstilte.fo

  to:

  Met

  ha K

  amm

  inga

  4

  http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad.html

 • 5

  DOWNLOAD

  Bureaublad

  5

 • 6

  in d

  eze

  zilt.

  ..

  Zilt24/2008

  2 KrantenwijkEen overpeinzing van de Zilt-bemanning.

  4 DownloadJe zilte scherm voor de komende twee weken.

  8 China met een teen in zeilwaterZeilles in China. Met honderden bootjes tegelijk...

  16 30 knopen, 30 graden, 300 botenHet woei als de rook tijdens de 28e editie van de St. MaartenHeineken Regatta. Een beeldimpressie.

  18 BMW Oracle als uitdagerGeheel in de traditie van de America's Cup heeft een rechterweer eens uitspraak gedaan...

  20 Op de grens van twee seizoenenSchuren, schilderen, zeilen in de sneeuw en bikkelen op deBraassem: beeld van een fris Paasweekeinde.

  26 Matchracen in Dubai.Warme wind, dito water.

  28 AgendaWeer of geen weer, er is van alles te doen.

  30 HotsebotsenStuiterend op oefening met de reddingboot van IJmuiden.

 • 7

  Z24/2008

  ilt

  34 Rust, ruigte en ruimteDe foto's laten zien waarom Henny en Wim met de Sara-bande graag koers zetten naar Spitsbergen.

  42 C:/GetijDigitale getijdeninformatie. Een inventarisatie.

  50 IJmuiden-LowestoftDe Pleomax scherpte de Noordzee-oversteektijd aan.

  54 In zwaar weer naar goudWeer winst voor 'onze' Beemster-meisjes.

  56 In de WindColdhanded Cup, IJsselmeer Cup en Zin in zeilen.

  60 Zoute NotenOver wind- en watergerelateerde liedjes.

  62 Zilte spullenOver de Lucky Cat en de VQ24.

  66 Zilte wereldAnkeren tussen krokodillen.

  70 Weer en wind

 • 8

  foto

  : CY

  BP

  8

  China met n teen in zeilwater

 • 9

  fotos CYBP, tekst: Michiel Scholtes

  9

  China met n teen in zeilwaterChina had geen ideaal klimaat voor de ontwikkeling van de zeilsport.

  Er gold een 'maritiem taboe'. In de olympische klassen speelden de Chine-se zeilers tot dusver een bescheiden rol. De laatste jaren verandert China

  echter snel en het land wil schitteren op elk gebied.

 • 10

  et de Olympische Spelen in het verschiet vindt de huidi-ge Chinese overheid zeilen ineens bon-ton. Er viel al een

  Chinese Americas Cup deelnemer uit de lucht (met dank aan LeDfi, France). Nu pronkt het land met olympische zeilploegen eneen olympisch zeildorp in Qingdao. Het westen ziet natuurlijkvolop afzetkansen. De Hiswa bijvoorbeeld heeft in juni aanstaan-de een handelsmissie naar China op het programma.

  1000 jongerenLeuk zon jonge zeilcultuur. Maar deze ontstaat wel topdown.Gewone Chinezen zijn het maritieme taboe nog niet te boven ensteken vooralsnog niet massaal voor hun plezier in zee. Langs deduizenden kilometers Chinese kustlijn liggen slechts een paarcommercile watersportclubs. In 2002 echter is burgermeesterXia Geng van Qingdao (de olympische havenstad 2008) al inge-gaan op het aanbod van een buitenlandse partij, China YachtingBusiness Partnership (CYBP Ltd). En dat aanbod luidde: hetleggen van een brede en duurzame basis voor de zeilsport inChina door in de aanloop naar de Spelen zon 1000 jongerengevoel bij te brengen voor kust, zee en zeilen. De ontvankelijkheidvan de burgervader had alles te maken met de persoon van MarkTwaalfhoven, president van het CYBP. Twaalfhoven, een internati-onaal opererende topmanager en ondernemer in IT en telecom-municatie, ging al in 1993 een joint venture aan met het Chineseministerie van Luchtvaart en beschikt in China over een indruk-wekkend netwerk.

  ZeilprojectHoe propageer je zeilen in een land zonder zeiltraditie? In iedergeval maak je gebruik van het olympisch momentum. Het CYBPorganiseert in samenwerking met onder andere de wereldzeil-bond ISAF, de lokale yachting organisations en het olympischcomit Qingdao, het zogenaamde National Olympic CommunitySailing Project. Twaalfhoven's echtgenote Karin Sparidaens heeft

  M

  10

 • 11

  foto

  : CY

  BP

  11

 • 1212

  dit NOCSP opgezet en de Belgische zeilenthousiast Thomas Annicqbestiert het in China. Het zeilproject behelst de oprichting van eenvijftal zeilscholen langs de kust en het houden van zeilevenementen.Chinese jongeren uit alle lagen van de bevolking krijgen hierdoor dekans kennis te maken met de zeilsport. Nou ja, alle lagen In Xiamenkrijgen kinderen uit een weeshuis jaarlijks zeilles. Maar onvermijdelijkis zeilen vooral een sport van de hogere en middenklasse.

  GroeimarktDie klassen groeien in China nu als kool, zeker in de miljoenenstadQingdao, en de potentile markt voor jachten groeit mee. Het CYBPkomt dan ook niet uit de lucht vallen, maar uit de portfolio van deNederlandse investeringsgroep Cinmar China Holdings, die sinds2002 initiatieven neemt om onder meer de Chinese markt voorpleziervaart te ontwikkelen. Niet toevallig is Koos van den Heuvelvan Cinmar lid van de 'Koninklijke' in Muiden. Hij enthousiasmeerdeveel instructeurs naar China te gaan. Evenmin toevallig vormt hetCYBP joint ventures met onder andere de Chinese botenbouwerZou Marine, uit dezelfde portfolio. Zou sponsort het Chinese zeilenals logisch uitvloeisel van goed begrepen eigenbelang.

  Massa OptimistenDankzij deze innige relatie slaagt het CYBP er in om waar ook in Chinaals bij donderslag grote aantallen Optimisten op het water te bren-gen. Bovendien heeft Zou Marine eind vorig jaar een snelledrie/vijfmans kielboot op de markt gebracht, de Longtze Premier.Deze boot, ontworpen door de Nieuw-Zeelander Steve Thompson, iseen soort Chinese Laser SB3 en moet zowel in China als internationaalgaan doorbreken als eenheidsklasse. Zo grijpen passie voor zeilen,sponsoring, bedrijfsbelangen, olympische status en Chinas race naarde top in elkaar. Op foto's zie je massa's Optimisten, honderdentuigen, roertjes en zwaardjes. En uiterst gedisciplineerde zeilertjes...

  Klik hier en luister naar het interview:

 • 1313

  foto

  : CY

  BP

 • 14

  hina heeft geen zeilschooltraditie en zeilinstructeurs zijn er dun ge-zaaid. Maar de Royal Belgian Sailing Club en onze vaderlandse Konink-

  lijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging, clubs met veel ondernemers inhet ledenbestand, waren meer dan bereid instructeurs te werven voor eengesponsorde missie in China. Barbara den Hollander was een van hen. In 2006en 2007 reisde ze met een dertigtal Nederlandse en Belgische instructeursvoor vijf weken af naar China.

  In Shanghai was het wel een toestand, vertelt Barbara, niemand van onsspreekt Chinees en hoe ga je dan met die kinderen en hun ouders om? Wewerden opgevangen door westerlingen en voorgesteld aan onze Chinesevertalers. Die vertalers zijn echt superbelangrijk. Aanvankelijk waren er nietvoldoende boten en stonden de kinderen niet echt klaar om te gaan zeilen.Scholen wachtten af. Ouders waren bang om mee te doen, omdat ze er nietzeker van waren dat de overheid achter ons initiatief stond. Gelukkig zorgdede familie Twaalfhoven op tijd voor zon zestig Optimisten.

  Elders liep het veel beter. Cursisten en boten waren vanaf het begin aanwezig,plaatselijke overheden konden we overtuigen. Bovendien kregen we veelpositieve aandacht in kranten en het Chinese sportjournaal. In Qingdaohadden we onnoemelijk veel kinderen, in andere kustplaatsen steeds groepjesper dag van zon vijftien kinderen op twee trainers. De kindere