Zilt Magazine nummer 26 - 29 mei .1/2007 Zilt 26/2008 dit is zilt... Overvol? Zeilers zijn individualisten

  • View
    241

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zilt Magazine nummer 26 - 29 mei .1/2007 Zilt 26/2008 dit is zilt... Overvol? Zeilers zijn...

Zilt zeilt Nacht van Spakenburg - Bijzondere zelfbouwboot - Pinkster

Passaat - Meteo: Zilts Windcalculator - Hangende Heeren in Oud Hout -

Zilt Gesprek: Ben Hoekendijk - Plus: fotos film en audio!

M A G A Z I N EV O O R

Z E I L E R S

nummer 26 - 29 mei 2008iltZ

foto

: R

uud

Katt

enbe

rg

2

Zilt1/2007

Zilt26/2008

dit i

s zi

lt...

Overvol?Zeilers zijn individualisten. Tenminste, zo zien we onszelf het liefst. We gaan het water op om vrij te zijn, onzeeigen koers te kiezen, ons eigen avontuur te beleven.Voor een plassenzeiler in een Polyvalk geldt datevengoed als voor de vertrekker aan de andere kant vande oceaan op zijn stalen Koopmans. Niemand verteltons waar we heen moeten, en dat gevoel koesteren we.

Maar de uitwerking van dat gevoel, verbaast dan weer.Ook zonder dwang gaan we kennelijk allemaal graagdezelfde kant op. Tijdens de warme Pinksterdagen wasde Waddenzee een populaire bestemming. Het stabieleweer maakte ankeren of droogvallen een logischekeuze. Alleen dan ruik je immers de kokkels als de kielin de modder zakt en hoor je het getij onder je bootglijden en het slib lispelen.Maar de praktijk bleek een heel andere. Uren voorzonsondergang stroomde het Wad bijna helemaal leeg.Slechts af en toe werd de horizon onderbroken door hetsilhouet van een tjalk of een eenzame kimkieler, eentikje uit het lood op een verre bank.

De rest van de vakantievloot had zich al ruim voor hetbitteruur door de haveningangen van Texel, Terschellingen Harlingen gewrongen. Rijen dik, op zoek naar vier

3

Z26/2008

ilt

de Zilt bemanning

palen en een vrije stekkeraansluiting. Zelfs de grootstepassantenhavens van het land barstten uit hun voegen.Nog nooit ging zo vroeg in het seizoen de rode vlag intop. Kennelijk verkiezen we een praatje met desteigerburen dus boven de rust van onze eigen anker.

Zelfs de moderne vertrekker lijkt zijn ultieme vrijheidanders te definiren dan een decennium geleden. Ook diezoekt, nadat hij mailend en chattend de oceaan isovergestoken, aan de overkant graag weer hetgezelschap van anderen. Het 'alleen met zn allen-gevoel'veroorzaakt dit jaar zelfs dat het, als tussenstop in onbruikgeraakte, eiland Bermuda weer een populairebestemming is. In de Zilte Wereldkaart (pag. 89) tellen wezelfs niet minder dan tien Nederlandse jachten op heteiland.

Als vrijheid betekent dat we elkaar graag opzoeken, isdaar weinig mis mee. Maar anders wordt het als we onsvervolgens beklagen over de steeds toenemende drukte.Laten we elkaar alsjeblieft niet wijsmaken dat het waterovervol is. Dat is alleen maar het geval als er ruimtegebrekis in ons hoofd.

4

foto

: Jo

op S

elde

rbee

k

4

http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad.htmlhttp://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad20.html

5

DOWNLOAD

Bureaublad

Je uitzicht voor de komende maand werd vastgelegddoor Joop Selderbeek. De foto van de botter in hetlicht van de ondergaande zon werd gemaakt op 26april tijdens de Kenterschoot race op het Markermeer.

5

http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad.htmlhttp://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad26.html

6

in d

eze

zilt.

..

Zilt26/2008

2 Overvol? - Over het alleen met zn allen-gevoel...

4 Download - Je zilte scherm voor de komende vier weken.

8 Zilt Gesprek met Ben Hoekendijk.

10 Nacht van Spakenburg - Zilt zeilde mee.... Trim-trim!

20 Blikvanger - Het oog wil ook wat....

22 Ik word niet blij van een standaardbootRob Heijmerink verwerkte eigen ideen in een wereldschip.

26 Strakke Machine - De nieuwe Mean Machine is mooi.

28 Hard tegen Hard - op de Delta Lloyd Regatta.

30 Agenda - Weer of geen weer, er is van alles te doen.

32 Snelle leerlingen - op de Extreme 40.

34 H!, H!, H! - Over de ondergang van de Renate.

44 Liften naar Boston - De Artemis Transat.

7

Z26/2008

46 Pinkster Passaat - Op naar het volle Wad...

52 Wolk van vliegen - Je gelooft je ogen niet!

56 Zilts Windcalculator - Bestel hem nu!

60 Y-Toren - start IJsselmeer Cup.

62 Boekrecensie - Vissen op een zoete zee.

64 Zilte Zintuigen - Een gevederde actie...

66 In de Wind - Vuurschepen, NSR en een cat-kick.

76 Hangende Heeren - in Oud Hout.

82 Zilte Wereld - Bui boven Barbuda.

86 Weer en wind - Zilts zeilweerbericht.

88 Bemanning

8

'Elke zeereis is een sprong in het diepe...'

foto

: w

ww

.shal

omsa

iling

.nl

8

9

Als deze Zilt verschijnt heeft zeezeiler/zeilschrijver Ben Hoekendijk netzijn 70ste verjaardag gevierd. Dat was meteen het startschot van alweereen omvangrijke tocht: Ben vertrok afgelopen weekend richting Lofotenen Spitsbergen. Pal voor vertrek had hij even tijd voor een Zilt gesprek.

Over zijn drijfveer..."Op zee verlang je naar huis en thuis verlang je naar zee. Het is delokroep van de ruimte. Maar het is ook een avontuur om nieuwedingen te willen zien. Ik maak de terugtocht alleen; dat is 1700 mijl. Vanhier naar Cairo of iets dergelijks..."

Over het opzoeken van de 'grenzen van de beschaving'..."Op de Faroer kun je puffin eten en ook walvisvlees. De bewoners daarhebben een heel andere kijk op walvissen. Men staat daar veel dichterbij de natuur. Dat bedoel ik met 'aan de rand van de beschavingkomen'. Dat doe je ook als je alleen op zee bent."

Over zijn boot..."Ik heb een Victoire 933 uit 1978. Iets met je boot ondernemen geefteen enorme voldoening."

Over navigeren..."Ik ga voor het eerst volledig elektronisch navigeren. Tussen die rotsigekust van Noorwegen ben je pinpoint aan het navigeren. Het is danprettig dat je snel kunt zien waar je bent. Die laptop bekijk ikargwanend en ik heb sowieso kaarten aan boord. Die zijn de basis. Pluseen geijkt kompas. Ik ben wat dat betreft een ouderwetse zeiler."

Over het verre reisdoel..."Het nieuwe is leuk; de spanning van de voorbereiding. Elke zeereis iseen sprong in het diepe. De ervaring leert: alles kan gebeuren. Dat ishet fantastische van zeezeilen."

sprong in het diepe...'

Zilt gesprek: Laurens van Zijp

Klik hier en luister naarhet Zilt-gesprek

9

10

Nacht van Spakenburg

10

foto

: S

jors

van

der

Woe

rd

11

Nacht van SpakenburgVerbeeld je een haven aan de vooravond van een zeilwedstrijd. Wat zie jetegenwoordig? Platte rompen in felle kleuren, afgehakte boegen, bredespiegels, hoekige kimmen, bossen koolstof masten, laminaatzeilen met Kevlarpatroon. Overal stickers aan boorden en gieken. Honderden bedrijfsvlaggenwervend in het want. Koele zeilers in modekleuren achter zonnebrillen; kijk onsprofessionele bikkels zijn.Niets van dat alles voor de start van de Nacht van Spakenburg. De haven isgoed vol, dat is waar. Maar de vloot bestaat uit dofgeslagen boten, sommigeal museaal. De Nacht' is een uitstalkast van een halve eeuwzeilsportgeschiedenis. Ik vergaap me onder andere aan een Neptune 22, een

Halcyon 28, een Friendship 23, een kistige Westerly, een Varianta, tweeContests uit de tijd dat kajuiten hoger waren dan het boord, een

stalen Carena 32, een eenzame Northbeach die dan wel nieuwis, maar de lijnen heeft van een vooroorlogse werkboot.

Soms weet ik echt niet wat het is en roep ik: Meneer,wat is dat voor een boot?

Een Comet , jongen!Oh.

11

fotos: Sjors van der Woerd, tekst: Michiel Scholtes

12

Natuurlijk heb je de onvermijdelijke Albin Vega's, Waarscheepjes in soortenen maten, een tuiltje Dufours 28 en wat Dehlers uit de tijd dat die nogoverhangen en smalle konten hadden. Er doen zo'n 140 boten mee; botters,schouwen en ander rond & plat incluis. De masten zijn van hout ofaluminium, beperkt in hoogte door de Stichtse en de Hollandse Brug(H12.5m). Ze staan merendeels dicht bij de midscheeps, zoals van vroegerehandicapsystemen de uitkomst was en dragen dus kleine grootzeilen, flinkegenua's en een ratjetoe aan originele en zelfgebreide vliegende voorzeilen.Laminaat? Kevlar? Eh, ja toch, een paar gezien. Op die zeegrijze Marieholmdaar, op een Waarschip Kwarttonner en op een buikig toerjacht dat metdacron ook wel blij zou zijn geweest.

12

foto

: S

jors

van

der

Woe

rd

13

En de zeilers? De meeste komen uit de regio. Ze zijn niet 'racy', ze dragen allekleuren van de regenboog, ze zijn van alle leeftijden, strak en met buiken. Totvlak voor de start veroorzaken ze een opstopping bij de visboer, drinken bieruit plastic glazen in het clubgebouw van de organiserende WVS Eendracht enbanjeren ontspannen over de kade, links en rechts zwaaiend en grappendnaar vrienden van hier en bekenden van vorig jaar.

Hardcore toerzeilers, zeilt dat echt wedstrijd dan? God nog an toe, jawel. Bijde start ziet het er niet zo uit, maar dat komt doordat het niet waait. Heteerder vertrokken rond & plat drijft net moeizaam over de startlijn als deeerste van de zes SW-klassen al start. Zilt raakt met Ofelia, een Mariholm 261,

13

De Nacht bij dag

14

in strijd met de rest van SW-3 (roze linten). Alleen kiest Zilt voor debenedenboei, terwijl bij de bovenboei in de luwte van de dijk de meerderheidelkaar smoort in wolken slaphangend dundoek. En zie! Ofelia vangt bijna alsenige wat luchtverplaatsing en glijdt als een geestverschijning onder allesdoor naar voren, vlechtend, wijkend, parerend, brutaal onderlangs b