Click here to load reader

Keltenwoud Magazine maart 2010

 • View
  236

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Clubblad van TV Keltenwoud

Text of Keltenwoud Magazine maart 2010

 • INHOUD

  Maart 2010

  2

  Eerste winter

  Tompoezen

  Tennisclinicseizoen

  2010

  www.rabobank.nl/vr(0318) 660 662, [email protected]

  Rabobank. Een bank met ideen.

  Rabobank Vallei en Rijn is trotsehoofdsponsor van Keltenwoud.

  De aandacht die uverdient. Dat is het idee.Als u tennist, streeft u naar topklasse. Die instelling hebben we als sponsor van TennisverenigingKeltenwoud ook. Alleen het beste voor onze klanten telt. Dat is Private Banking bij Rabobank Vallei en Rijn.Ofwel, de aandacht krijgen die u verdient, met de beste financiele dienstverlening. Bovendien heeft u eeneigen accountmanager. Inderdaad, Rabobank Private Banking is gewoon topklasse. Dat is het idee. Ookdie deskundige betrokkenheid ervaren? Bel dan Rabobank Private Banking voor een afspraak.

 • EDE, Maandereind 47, T (0318) 61 02 84

 • 1

  KELTENWOUD MAGAZINE

  Inhoud

  Van de voorzitter ................................................................................................................................................................. 2

  Laatste Tennisavond bij Oud Keltenwoud ........................................................................................................................... 3

  Goud van Oud ...................................................................................................................................................................... 5

  Discofeest voor jeugd na verkoop van tompoezen ........................................................................................................... 10

  Einde rubriek: nieuwe heren! ............................................................................................................................................ 11

  Eerste winterseizoen nieuwe park. ................................................................................................................................... 12

  Vaste baanhuur tennishal Keltenwoud winterseizoen 2010-2011 ................................................................................... 13

  Aanmeldingsformulier vaste baanhuur tennishal Keltenwoud ......................................................................................... 14

  Geweldig tennisevenement met Sjeng Schalken ............................................................................................................... 15

  Mededelingen .................................................................................................................................................................... 20

  Teamtennis 2010 ............................................................................................................................................................. 21

  Heideweek tennistoernooi 2010 ....................................................................................................................................... 22

  Woensdagzomeravond competitie ................................................................................................................................... 23

  Activiteitenkalender 2010 ................................................................................................................................................. 25

  Uitnodiging voor nieuwe leden ....................................................................................................................................... 26

  De nieuwe leden van de jeugdcommissie zijn bekend en willen zich dolgraag even voorstellen!!!! .................... 27

  Wat gaan we voor de jeugd organiseren in 2010? ............................................................................................................ 29

  Winter Gemengd Dubbel 2010 2011 .............................................................................................................................. 30

  Openingstoernooi Senioren ............................................................................................................................................... 31

  Sportret .............................................................................................................................................................................. 32

  Sportret .............................................................................................................................................................................. 33

  Planning Keltenwoud Magazine 2010 ............................................................................................................................... 34

  Commissie overzicht .......................................................................................................................................................... 34

  Keltenwoud ........................................................................................................................................................................ 35

  Bestuur ............................................................................................................................................................................... 35

  Commissies ........................................................................................................................................................................ 35

 • 2

  Van de voorzitter

  Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. We schrijven nu 20 februari en al vanaf half december ligt er

  sneeuw en zijn de buitenbanen op een heel korte uitzondering na onbespeelbaar. Door deze barre

  weersomstandigheden is de losse verhuur van onze binnenbanen op een hoogtepunt, er is bijna

  geen baan te krijgen. Enerzijds is het goed voor de vereniging dat de huuropbrengsten hoog zijn en

  vele buitenstaanders kennismaken met onze voortreffelijke binnenbanen, maar anderzijds vinden

  wij het erg sneu dat het grote aantal leden dat een jaarabonnement heeft genomen er nu nog geen plezier van kan

  hebben.

  Op de Algemene Ledenvergadering van 26 november is het bestuursvoorstel aangenomen om een jaarabonnement in

  te stellen. Middels een registratieformulier hebben wij de n.a.w gegevens van onze leden aangepast en kon tegelijk

  worden ingeschreven voor het jaarlidmaatschap. Op het ogenblik hebben wij: 488 senior jaarleden, 291 senior

  zomerleden, 91 junior jaarleden en 57 junior zomerleden. Voorts zijn 22 leden tijdelijk ingeschreven als slapend lid.

  Totaal dus 950 leden. Dit aantal voor de aanvang van het zomerseizoen geeft ons de verwachting dat wij dit jaar meer

  dan 1000 leden hebben, want vrijwel dagelijks komen nieuwe aanmeldingen binnen.

  Op de ALV van 26 november heeft het bestuur ook voorgesteld om Bert de Vries, vanwege zijn grote verdiensten bij

  de totstandkoming van ons nieuwe park, tot erelid te benoemen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aanvaard

  en op de ALV van 10 februari 2010 hebben wij hem de schriftelijke bevestiging en de bij dit erelidmaatschap

  behorende speld kunnen overhandigen.

  Wij hebben ook aan onze leden gevraagd om ons een machtiging te verstrekken het abonnementsgeld van hun

  rekening af te mogen schrijven. De inning van het winterlidmaatschap kwam te kort na dit verzoek , daarom moesten

  wij nog eenmaal gebruik maken van acceptgirokaarten. Dit laatste gaf bij diverse leden wat verwarring. Wij waren

  hierin slordig en hadden even een briefje bij deze acceptgiro moeten doen. Onze excuses.

  In de tweede helft van de maand mei zullen wij weer een AED herhalingscursus organiseren. Binnenkort zullen alle

  leden die hiervoor in aanmerking komen een brief ontvangen. Fijn om te melden is dat bij een in de buurt gesitueerde

  tennisvereniging, die beschikte over een AED apparaat, onlangs een lid met succes is gereanimeerd.

  Tot ons grote genoegen kunnen wij melden dat er een totaal nieuwe jeugdcommissie is gevormd. De commissie

  bestaat uit: Dianne van Kampen, voorzitter en tevens mede bestuurslid van de vereniging, Liesbeth Preller, Gerard

  van der Linden, Freek Bouman, Angela Tolsma en Maritte Henning. Wij wensen deze commissie alle succes toe.

  De sponsorcommissie had op 6 februari met de directie van de nieuwe HEMA vestiging in Bennekom geregeld dat de

  tompouce verkoop geheel in handen zou worden gelegd bij leden van Keltenwoud. Dianne van Kampen en Sonja

  Ooijendijk namen de honneurs waar. Nog sneller als DOS, de week daarvoor, waren alle tompouces uitverkocht. Een

  prachtige prestatie waarvan de opbrengst aan onze jeugd ten goede komt .

  Op de ALV van 26 november heb ik ook medegedeeld dat ik ging stoppen als voorzitter. Op verzoek van het bestuur

  heeft Jos van Kroonenburg een commissie gevormd om een opvolger te zoeken. Deze commissie bestaat uit Jos van

  Kroonenburg , voorzitter , Olisiana Marcus en Ren Tolsma. Uit de keuze van de commissieleden blijkt al dat er

  gezocht gaat worden naar een jonge voorzitter. Zodra de commissie meldt een goede kandidaat te hebben gevonden

  , dan zullen wij een Buitengewone Ledenvergadering bijeen roepen.

  Ik hoop u spoedig te ontmoeten op sneeuwvrije banen,

  Tom Kettler

 • 3

  Laatste Tennisavond bij Oud Keltenwoud

  Dinsdagavond 22 september: het is 19.10 uur en ik vertrek naar het oude park. Voor mij de laatste keer, want 26

  september wordt het nieuwe park geopend en is het gebeurd met Oud Keltenwoud.

  De radio aan met heel toepasselijke muziek van Demis Roussos: good bye my love good bye.

  19.25 uur: aankomst op het park. Het is al redelijk druk, maar nog net een verlichte baan vrij