Click here to load reader

UT Nieuws Magazine maart

 • View
  246

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het maartmagazine van UT-Nieuws

Text of UT Nieuws Magazine maart

 • Onderzoek >Mensen zijn waardeloze leugendetectors

  Opinie >Losgeslagen student verdient tweede kans

  International >Place still matters

  Erwin Seydel >

  Er bestaat geen softe en harde wetenschap

  www.utnieuws.nlOnafhankelijk magazine van de Universiteit Twente

  jaargang 02 - nummer 02 - maart 2012

 • Afval bestaat nietBij Van Gansewinkel zien we afval als het begin van iets moois. Wij geven

  afval een 2e leven in de vorm van grondsto en en energie. Ook van het afval

  van de Universiteit Twente maken wij iets moois.

  Centraal in onze bedrijfsfi losofi e staat het

  Cradle to Cradle principe. Wij vangen afval zo

  vroeg mogelijk op door ons in de product-

  ontwikkeling, bedrijfsvoering en productie-

  proces van onze klanten te verdiepen. Grond-

  stoffen voor producten dienen bewust te worden

  gekozen zodat ze opnieuw voor hetzelfde doel of

  functie kunnen worden hergebruikt. Wij leveren

  een gedegen kennis van grondstoffen en

  materialen. Zonder deze kennis is het moeilijk

  om tot succesvolle oplossingen te komen.

  Tebodin is een veelzijdig, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau. Je krijgt er de ruimte om je eigen carrirepad uit te zetten. Onze mensen verdienen de beste ondersteuning. We zijn een betrokken en aantrekkelijke werkgever met de instrumenten om medewerkers uit te dagen, te ontwikkelen en te belonen.

  Technische talenten gezochtTebodin is op zoek naar ambitieuze Engineers, Designers en Consultants die een mooie carrire willen maken bij een internationaal bedrijf.

  Wat vragen wij?

  Een afgeronde technische HBO en/of WO opleiding Uitstekende mondelinge en schriftelijke

  uitdrukkingsvaardigheden

  Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal Een klant- en resultaatgerichte instelling Ambitieuze en enthousiaste persoonlijkheid

  Kijk voor alle vacatures en stagemogelijkheden op www.werkenbijtebodin.nl

  Volg Tebodin ook op:

  Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijtebodin.nl Voor meer informatie over vacatures en stages neem je contact op met Ellen Nakken [email protected]

  Tebodinalwaysclose

  Par

  t of R

  oyal

  BA

  M G

  roup

  2 UT NIEUWS 02|2012

 • UT NIEUWS 02|2012 3

  Nieuws

  Van de redactieIn dit nummerWeet u wat geluk is? Het blijft een moeilijk

  te definiren begrip. Natuurlijk, we hebben

  er meetinstrumenten voor. De meeste

  mensen hebben weleens van de piramide

  van Maslow gehoord. En de diehard

  gelukszoeker heeft zich vast en zeker

  verdiept in de formule van Rothwell (voor

  de liefhebber: P + (5 x E) + (3 x H). Maar

  we kunnen het natuurlijk ook gewoon aan

  Prof. Erwin Seydel vragen. In dit nummer

  van UT Nieuws Magazine staat op pagina 4

  t/m 7 een afscheidsinterview met hem en

  geeft hij vast een voorschot. Ik ben op de

  UT heel gelukkig geweest, zegt Seydel, die

  recent benoemd is tot ambassadeur van de

  Geluksacademie.

  Op pagina 20&21 staat een opinirend

  artikel van een student. De afgelopen

  maanden volgden studenten van verschil-

  lende studierichtingen bij Anne Dijkstra, UD

  science communication, het vak weten-

  schapsjournalistiek. En van de opdrachten

  was het schrijven van een opinieverhaal. UT

  Nieuws beloofde het beste verhaal in ons

  magazine te plaatsen. Daar hebben we geen

  spijt van. De studenten leverden boeiende

  artikelen over een veelheid aan onderwer-

  pen. Het winnende artikel van de 21-jarige

  Evy Schouten gaat over investeren in de

  wetenschap. UT Nieuws stapte op een koude

  vrijdag in februari ook in de auto richting

  Duitsland. In Keulen werd een grote beurs

  gehouden, waar studenten in sp zich ori-

  enteerden op hun toekomstige universiteit.

  De collegas zagen hoe het D-team zich bij de

  UT-stand met verve van haar taak kweet. Ze

  schoten zelf ook enkele passanten aan met

  vragen. Over de taalbarrire bijvoorbeeld.

  Lees het verhaal Hengelen bij de buren op

  pagina 14&15.

  Nu we toch onderweg waren! We keken

  ook even om het hoekje bij het University

  College in Utrecht. Zoals bekend begint de

  UT dit voorjaar met de werving voor het

  nieuwe University College, dat in 2013 in

  Enschede van start gaat. Wat zijn de ervarin-

  gen in Utrecht? En waar zitten de verschillen

  tussen Utrecht en Twente. Dat leest u op

  pagina 10&11.

  Ditta op den Dries, hoofdredacteur.

  Erwin Seydel > 4 - 7 Studenten en de crisis > 8 - 9 Interview: Diederik Jekel > 12 - 3 Het D-team in Keulen > 14 - 16 Mijn Outfit > 17 Opinieverhaal: Evy Schouten en column: Beer Sijpesteijn > 20 - 21 Interview: Mieke Boon > 22 - 23 Foton > 24 - 25 Wetenschapsverhaal: Liegen > 26 - 27 Internationale Vrouwendag > 28 - 29 Interview: Jan Koopman > 32 - 33 Joris Bokkes: Best Young Professional > 34 - 35 Lustrumexpositie van Gewis > 36 - 37 International: Hotel Drienerburcht > 38 - 40 International: Expat Lens > 41 International: Nelly Oudshoorn > 42 - 43 Sport > 44 Twenty Tweets > 45 Geert&Beert en Promoties > 46

  Achtergrond | University College> 10 11

  Opinie | Ton Mouthaan > 18 - 19

  Wetenschap | Ecomarathon> 30 - 31

  International | Jan Kolkmeier> 41

  Onafhankelijk maandblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente. Jaargang 02. Verschijnt donderdag op de campus; vrijdag/zaterdag buiten de UT. Oplage: 8.000 exemplaren.

  Redactie-adres:Gebouw De Vrijhof Kamers 315, 316, 317, 328, 319De Veltmaat 5, 7522 NM Enschede Postadres:Postbus 217, 7500 AE EnschedeTelefoon: (053 489) 2029zie verder onder redactie Fax: (053 489) 3439 E-mail redactie: [email protected]: http://www.utnieuws.nlof via de homepage van de UTTwitter: @UTNieuws

  Redactie:Ditta op den Dries (hoofdredacteur, (053 - 489) [email protected] Elmer van Hest (053 489) [email protected] de Kuyper (053 489) [email protected] Maaike Platvoet (053 489) [email protected] Sandra Pool (053 489) [email protected]:Brigitte Boogaard (053 489) 2029 [email protected] medewerkers:Marloes van Amerom, Giels Brouwer, Rayke Derksen, Nynke Dirven, Maaike Endedijk, Robbin Engels, Egbert van Hattem, Hans van de Kolk, Simone Kra-mer, Ruben Libgott, Anna Migge, Mariska Roersen, Beer Sijpesteijn, Thijs Spruijt, Ingrid Szwajcer. Internetbeheer: WAME Websites, Applicaties, Advieswww.wame.nl

  Fotos:Arjan Reef, Gijs van Ouwerkerk. Ingrid Szwajcer, Rikkert Harink.Redactieraad:Prof. dr. E.R. Seydel (vz), M. Driesprong, dr. A. Heuvelman, drs. J.W.D. ter Hellen, prof. dr. A. Need, dr. O. Peters. Advertenties:Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort Tel. 023 5714745. Site: www.bureauvanvliet.comE-mail: [email protected] Advertentietarieven op aan vraag.Regionale advertentiesTwentyFifty, Postbus 652, 7500 AR EnschedeTel. 053 4609007. Site: www.twentyfifty.nlE-mail: [email protected] op aanvraag.HOP:UT Nieuws is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Adreswijzigingen:Abonnees (ook studenten) dienen deze schrif-telijk door te geven aan de redactie UT-Nieuws Postbus 217, 7500 AE Enschede of per e-mail: [email protected] Stage of buitenlands studieverblijf: studenten die op stage gaan of in het buitenland gaan studeren kunnen het UT-Nieuws magazine op schriftelijk verzoek op-

  gestuurd krijgen. Wie prijs stelt op deze (gratis) service zendt een adreswijziging naar de redactie o.v.v. faculteit, stagelocatie en periode (zo nauw-keurig mogelijk).Kopij: Nieuws voor het UT-Nieuws magazine en de web-site naar: [email protected] Abonnementen: Jaarabonnement: 44 euro. Abonnementen schrif-telijk aan te vragen met vermelding van naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en bank-/girorekening. Abonnementen kunnen maandelijks ingaan. Betaling via factuur. Het jaarabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij men minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt.Concept, vormgeving en realisatie: Wegener SpeciaalMediawww.wegenerspeciaalmedia.nlBezorging Campus: Motorsportgroep UT, Richard van Schouwenburg en Arno Wedzinga, tel. 053-4892029. E-mail: [email protected] Copyright UT-Nieuws:Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen schemas fotos of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken in enigerlei vorm of wijze.

  Colofon

 • 4 UT NIEUWS 02|2012

 • TEKST: DITTA OP DEN DrIES | FOTOS: rIKKErT HArINK >

  Seydel is officieel tot 1 juni in dienst van de

  UT, maar in zijn werkkamer in gebouw Cubicus

  slingeren al een paar kartonnen verhuisdo-

  zen rond. Ik heb inmiddels twaalf dozen met

  boeken uit mijn kast aan studenten geschon-

  ken. Die zijn daar blij mee, in deze crisistijd.

  Zijn naderende vertrek bij de UT behoeft enige

  relativering, vindt hij. De meeste hoogleraren

  blijven nog wel een paar jaar na hun pensioen

  actief, zo tot hun 70e. Dat zal vast ook voor

  mij gelden. Seydel wordt partner bij Rokade

  Strategy & Consultancy, aan de Herengracht

  in Amsterdam. Dat kost hem circa twee dagen

  in de week. Voor de rest geeft hij lezingen en

  houdt hij zich bij de UT onder meer bezig met

  leiderschapsontwikkeling en blijft hij promo-

  vendi begeleiden. Zijn agenda blijft dus gevuld,

  maar toch last Seydel ruimte in om terug te kij-

  ken. Ik ben gelukkig geweest hi