Zilt Magazine 91 - 31 oktober 2013

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zilt Magazine 91 - 31 oktober 2013

 • 9131 oktober

  2013

  foto

  : D

  ebby

  Klo

  os

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt91/share/index.html

 • Rekenen, puzzelen en mijlen makenin de 200 Myls Solo.

  De Hallberg-Rassy 412 gezien doorde ogen van Douwe Fokkema.

  62 28

  Nachtnavigatie met een teveel aanautomatismen

  68De 40ste editie van de Strontracewas een heel snelle.

  9131 oktober 2013

  38

 • Veel zand en nattigheid tijdens hetEK Strandzeilen

  De bemanning van de Boomerang maakt een onvergetelijke rondreis langsde vele eilanden in de Indonesische archipel.

  52

  10

  EN VERDER

  44 Zeil Agenda

  46 In de Wind

  58 Mini Transat

  72 In de Wind

  78 Zeemuis

  84 Zilte Spullen

  90 Zilte Wereld

  IN INDONESISCHE WATEREN

 • ADVERTENTIE

  http://www.itsoal.comhttp://www.dov-verzekeringen.nl

 • ADVERTENTIE

  http://www.itsoal.comhttp://www.dov-verzekeringen.nl

 • foto

  : H

  ans

  Tim

  mer

  man

  s

  http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad91.html

 • BUREAUBLADEind van een zeildag op de Loosdrechtse Plassen,

  waar in het seizoen ook 's avonds volop gezeildwordt en wedstrijdjes worden gevaren. Met een

  ondergaande zon zet de Solo 563 koers naar de haven.Het is mooi geweest. De foto van Hans Timmermans sym-

  boliseert fraai het eind van het zeilseizoen 2013,Dit stemmige beeld maak je met een muisklik

  tot bureaublad op je computer.

  http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad91.html

 • De eerste 20 Zilt edities vulden we zonderboottest. Met de groei van het aantal lezersgroeide ook de stroom mails met de vraagof we niet eens boten konden testen. Echtenthousiast waren we niet. Tests in anderebladen verrasten nauwelijks nog en echtslechte boten worden niet meer gebouwd.De kans op een spraakmakend artikel overeen boot met te weinig ballast is dooruitgekiende ontwerp-software bijna uitge-sloten en bouwers die sjoemelen met hetaantal glasmatten zijn allang failliet.

  Maar tegelijkertijd begrepen we die wens.Want wat is er nu leuker dan over boten telezen, er over te discussiren en er over vanvan mening te verschillen. Dus bedachtenwe iets anders. Geen test maar een vaarim-pressie waarbij onze eigen opvattingen erniet meer toe doen.'Door de ogen van een Zilt-lezer die zelfbepaalt wat hij of zij belangrijk vindt. Hetmoet iemand zijn die de boot die hij gaatvaren mogelijke als zijn volgende boot zoukunnen overwegen.

  refle

  ctie

 • We zetten geen Koopmans-adept op een sportboot, geendrievoudig IRC kampioen op een zware langkieler en geencatamaran fan op een klassieke dagzeiler. En altijd is het eenzeiler waarvan wij vinden dat zijn ervaring hem recht vanspreken geeft.

  Dat met andermans ogen naar een boot kijken bleek buiten-gewoon verfrissend. Tijdens tientallen vaarimpressies kekenwe mee met zeilers uit heel verschillende doelgroepen.Verrassend vaak lieten zij onze eigen stokpaardjes vervagenin onverwachte accenten en goed gefundeerde argumenten.Ze toonden aan hoe groot de kennis is van 23.000 deskun-dige Zilt-lezers en hoe dom het zou zijn om daar geengebruik van te maken. Alle reden dus om door de gaan metde serie.

  Denk je dat we ook eens door jouw ogen naar een nieuweboot zouden moeten kijken? En vind je dat jouw meninginteressant genoeg is om met al die andere Zilt-lezers tedelen? Mail dan een korte zeil-cv naarredactie@ziltmagazine.nl. Misschien stappen we dan binnen-kort ook met jouw aan boord van een boot met een verhaal...

  mailto:redactie@ziltmagazine.nl

 • foto

  : Ja

  nnet

  de

  Graa

  f

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt91/share/indonesie.html

 • TEKST DEBBY KLOOS

  KLAAR OM

  TE WORDENJohn (37), Debby (36), Nick (7) en Luuk (5)zeilen rond de wereld en doen daar regel-matig verslag van in Zilt. We verlieten de

  bemanning van de Boomerang in de StilleZuidzee. Na een overwintering in Nieuw

  Zeeland komt het viertal aan in Indonesi.

  ONTDEKTBoomerang in Indonesi

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt91/share/indonesie.html

 • e oversteek van Australi naar Indonesi verloopt rustig. De dagen

  zijn warm en zonnig, de nachten zwoel en donker. Heel donker...

  Het streepje maan laat zich pas tegen de ochtend zien waardoor de

  sterrenhemel adembenemend is. Achter ons tekenen we een witte licht-

  gevende streep in het water. De gennaker blijft dag en nacht staan. Met

  10 tot 16 knopen wind is dit echt het perfecte zeil. De bootsnelheid is

  goed en het leven aan boord comfortabel. We maken een Indonesische

  gastenvlag, vangen een vis en Nick en Luuk lezen al hun boeken bijna uit.

  Met nog maar 100 mijl te gaan drinken we een kop koffie in de kuip.

  Tevreden stellen we vast dat, als het zo doorgaat, we net na zonsonder-

  gang aan zullen komen. Tot een harde knal ons geluk verstoort. Seconden-

  later drijft er 135 vierkante meter gennaker in de Timorzee. Val

  gebroken... We krijgen het zeil zonder schade binnen en hijsen het weer

  aan een reserveval. Het zit gedraaid, een zandloper. Niks aan de hand,foto

  's:

  Deb

  by K

  loos

  D

 • ONDERWEG

  zodra het zeil wind pakt draait het vanzelf goed. Helaas blijft de schoot

  achter een van de boordlichten haken. Met een grote boog landt het glas

  30 meter verderop in de zee. Wat erger is, is dat het zeil nu achter de

  scherpe resten van het lampje blijft hangen. Snel laat ik de schoot vieren,

  maar het is al te laat. De dunne stof scheurt en niet z'n beetje ook!

  Met de Indische Oceaan voor de boeg is dit echt balen!

 • KUPANG

  foto

  : D

  ebby

  Klo

  os

 • k word wakkervan de klankenuit de moskee

  en kan mijn nieuws-gierigheid nauwe-lijks bedwingen.Vannacht hebbenwe geankerd voorhet stadje Kupangop Timor. In hetdonker hebben wealleen nog maar delichten van heteiland gezien. Nukijk ik naar deblauwe afbrokke-lende kade, depalmbomen op hetbruine strand, degebouwen die eroud of slecht onder-houden uitzien. Ennaar het gekrioelvan talloze scootersen bont versierdebusjes. We zijn inIndonesi!

  I

 • ohn gaat met de enorme zeilzak achterop een brommer op zoek

  naar iemand die van twee stukken weer n gennaker kan maken.

  Veel keus hebben we niet, ook op de andere eilanden zullen we

  geen zeilmaker gaan tegenkomen. Een kleermaker ziet er wel heil in. Een

  zijlijk en het onderlijk zijn bijna helemaal van het zeil gescheurd. De

  toeschouwers helpen de stiksels los te maken zodat de banden weer

  hergebruikt kunnen worden. De spullen die we van North Sails meekregen

  'voor het geval dat' komen nu goed van pas. De scheuren worden geplakt

  en gaan dan onder de naaimachine. Het zeil heeft een paar mooie

  littekens, maar het ziet er goed uit. Hopelijk is het ook sterk genoeg De

  kleermaker vraagt 700.000 roepia, wat bijna een maandloon is. Zonder af

  te dingen geven we hem de zes tientjes. Wij zijn blij en zijn dag kan niet

  meer stuk! Aan het eind van de middag staat John met een grote glimlach

  weer op het strand.

  J

  foto

  's:

  Deb

  by K

  loos

 • ZEILREPARATIE

 • SEBU

  foto

  : D

  ebby

  Klo

  os

 • ls we bij heteiland Sebuaankomen zien

  we al snel dorpjes metallemaal hutjes metdaken van palm-bladeren, een mooigezicht. Ook hierkloppen de kaartenweer niet, maar weJohn staat achter hetroer en ik voorop. Wevinden een mooiankerplekje slapenheerlijk zonder swell.Savu is een leukdorpje. We laten dekinderen zien hoe eenwaterput werkt, Johnkoopt een nieuwekorte broek en wegaan op zoek naarnasi goreng.Dan gaan we weerverder. Er is nu nogwind en de volgendeeilanden zijn 160 mijlverderop.

  A

 • KOMODO

  foto

  : Ja

  nnet

  de

  Graa

  f

 • en van demooie aspectenvan het reizen

  per boot is dat je opplekken komt, waarje op een anderemanier eigenlijk nietof erg moeilijk kuntkomen. Plekken dievaak nog heel puurzijn. Sumbawa is z'nIndonesisch eiland,groen, ruig en puur.Klaar om door onsontdekt te worden.Altijd hebben we onshuis bij ons en na eendag op de wal, metzoveel verschillende'intense' indrukken ishet fijn om terug tekeren naar huis, onzeBoomerang, eenklein stukje drijvendNederland. Schoon,stil en georganiseerd.

  E

 • SUMBAWA

  foto

  : D

  ebby

  Klo

  os

 • n een dagtochtzeilen we met eenbakstagwindje

  naar het dorpjeSangean. Al generatieslang worden door deinwoners traditioneleIndonesische botengebouwd. Er komtgeen ijzeren nagel aante pas, alles is vanhout. Op het zwartestrand staat een aantalin de steigers. Overallopen, geiten en kip-pen. Op weg naar hetdorp worden wegevolgd door eenzwerm kinderen. Hetlijkt de optocht vanSinterklaas wel.Onder de huisjes zit-ten vrouwen teweven, wordt ergekookt en geslapen.Overal spelen kinde-ren.

  I

 • PULAU SATONDA

  foto

  : D

  ebby

  Klo

  os

 • Pulau Satonda is eenklein vulkanischeilandje met eenkrater gevuld metzoutwater. Het meerligt 10 meter bovenzeeniveau, een raarfenomeen. We vindeneen plekje en ankerenin 25 meter, lagerwal,met harde wind. Nietecht ontspannen.Gelukkig neemt dewind later af. Wesnorkelen achter deboot en zien eenmooie koraaltuin.Als we de vulkaanbeklimmen zien weveel vlinders en eenhele apenkolonie. Dejongens spelen nogeven op het strandvoor we op zoek gaannaar een beschutteankerplek voor denacht.