Zilt Magazine 86 - 30 mei 2013

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zilt Magazine 86 - 30 mei 2013

 • foto

  : L

  aure

  ns v

  an Z

  ijp

  8528 maart 2013

  magazine

  8630 mei 2013

  magazine

  foto

  :M

  artin

  exSt

  udio

  /Gaa

  stra

  Pal

  maV

  ela

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt86/share/index.html

 • Kleur bekennen: deel 2 over denieuwe kleurindeling in zyGrib.

  Woensdagavondwedstrijden wer-ken verslavend voor Team Fram

  20 34

  Veel discussie over de AmericasCup na ongelukken met de AC-72.

  44Een frisse editie van de North SeaRegatta met uiteenlopend weer

  8630 mei 2013magazine

  28

 • Per 1 augustus gelden er nieuwescheepvaartroutes op de Noordzee.

  De bemanning van de Fram zeilde naar het hoge noorden om eendroombestemming aan te doen: de Lofoten.

  Dit is wat je zoekt

  50

  10

  EN VERDER

  58 Spetterende TP52s

  64 Mistig venijn

  68 Solotoer

  72 200 Haringen

  76 Zeemuis

  84 Drakennest

  92 Zilte Wereld

 • ADVERTENTIE

  http://bandgzeustouch.nl/website/zilthttp://www.dov-verzekeringen.nl

 • ADVERTENTIE

  http://bandgzeustouch.nl/website/zilthttp://www.dov-verzekeringen.nl

 • foto

  :M

  artin

  exSt

  udio

  /Gaa

  stra

  Pal

  maV

  ela

  http://ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad86.html

 • BUREAUBLADDe deelnemers aan de

  Gaastra Palma Vela voor dekust van Mallorca variren

  van open boten totenorme klassiekers. Download de

  foto en maak hem de achtergrondvan je computerscherm.

  http://ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad86.html

 • ONGEMAKKELIJK?Over ruim een maand begint in San Fran-cisco de strijd om de America's Cup. Althanszo zag het er naar uit voordat een fataalongeluk op 9 mei het leven eiste van een vande deelnemers. Na het kapseizen van de72-voets catamaran van Artemis raakte And-rew Simpson bekneld onder de boot. Eerderdit jaar liep een vergelijkbaar ongeluk metOracle maar net goed af.Zeilen op deze extreme boten betekent datje balanceert op een dunne draad. Zoveelwas ook daarvoor al duidelijk. Maar wordendaarmee ook de grenzen van de zeilsportoverschreden? Een in allerijl benoemdeonderzoekscommissie buigt zich inmiddelsover die voor het evenement existentilekwestie. Met deskundigen benoemd door dewedstrijdorganisatie...

  De geschiedenis van de meest prestigieuzezeilprijs is al meer dan een eeuw oud. En inal die decennia was er gedoe over deboten, de plek en de regels. Het is bijnaonvermijdelijk als alleen de laatste winnaarexclusief bepaalt hoe hij de beker in eenboot tegen boot wedstrijd wil verdedigen.

  refle

  ctie

 • Geheel volgens de traditie van de Cup zocht ook bekerhou-der Oracle de grenzen op van wat technisch mogelijk is. Destrijd wordt dit keer gestreden in 21 meter lange catamaransmet een vleugelmast en lift genererende zwaarden. Of diewerkelijk geschikt zijn om mee te matchracen weet nogniemand. Ook is er nog veel onduidelijk over het gedrag vandeze monsters in de lastige condities van de baai van SanFrancisco. Wat wel zeker is dat de boten zo kostbaar zijn, datslechts vier teams ze zich kunnen veroorloven. Eveneensstaat buiten kijf dat ze de meest spectaculaire AmericasCuppers zijn die ooit op het water kwamen, en dat zebeelden opleveren waar de media, inclusief wijzelf, zo vansmullen.

  De conclusie van de onderzoekscommissie laat zich nietmoeilijk voorspellen. Er worden een paar technische aanpas-singen voorgesteld en de veiligheidsmaatregelen zullen ver-der worden aangescherpt. En het eerste startschot? Datklinkt gewoon op het tijdstip dat al zo lang in de programme-ring van de grote televisiestations staat.Maar of daar dan begrip of ongemak bij past, daaroverblijken zeilers heel verschillend te denken. In ieder gevalwerden wij het er niet over eens bij de Zilt koffieautomaat...

 • foto

  : b

  eman

  ning

  Ran

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt86/share/lofoten.html

 • Met hun Ran, een 13 meter Koopmans, verkennen FrancisPeels en Ruud Hazelhoff veelvuldig verre kusten. Noorwegen

  heeft hun voorkeur. Wat trekt? Rust, ruimte, natuur en de onge-kende vrijheid! De Lofoten, tussen 68 en 68 NB, staan al

  lang hoog op het verlanglijstje. Ze trekken vier maanden uitvoor een zeilreis naar deze droombestemming.

  Dit is wat je zoekt

  LOFO

  TEN

  TEKST EN FOTOS FRANCIS PEELS

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt86/share/lofoten.html

 • foto

  : b

  eman

  ning

  Ran

 • Oversteek onder gennakerZodra de wind zich in de zuidwesthoek nestelt, vertrek-

  ken we begin mei vanuit Den Oever. We hebben detijd, hoeven geen bestemming koste wat kost te berei-ken en willen we zoveel mogelijk zeilen. Het wordt eenwel heel ontspannen oversteek, waarvan maar liefst 62

  uur onder gennaker. Normaal halen we die 's nachtsweg, nu laten we hem staan, zo rustig gaat het. Er ligteen groot hogedrukgebied boven de Noordzee en we

  maken zelfs een kleine omweg om niet door de kern tekoersen. Fantastisch begin van onze vakantie

 • foto

  : b

  eman

  ning

  Ran

 • 6 Knoop op de kluiverAls we Noorwegen hebben bereikt, is het weeromgeslagen. Het is maar 10 graden, met veel

  buien en een stevige zuidwester. Alleen al op dekluiver loopt Ran ruim 6 knopen Dit traject

  benoorden Bergen is bochtig. Daarom zetten wehier geen grootzeil, anders blijf je gijpen.

  De rotsen zorgen soms voor een tunneleffect: dewind kan ineens toenemen. Als het echt hardwaait, kun je zelfs waterhoosjes zien Het weerdeert ons niet, we zijn het gewend en erop

  gekleed. Goede zeilkleding is het halve werk.

 • foto

  : b

  eman

  ning

  Ran

 • Ontroerend mooie gletsjerAls wij ter hoogte zijn van de Holandsfjord, draait de

  wind. Naar de Lofoten hebben we hem pal tegen.Eigenlijk wilden we Svartisengletsjer op de terugwegaandoen, maar het besluit is snel genomen: we gaan

  nu. Het is inmiddels zomerweer, een strakblauwelucht en wel 30 graden.

  Na elke bocht komt de gletsjer meer in zicht. Ik hebhier zo naar uitgekeken en het ontroert me om zo

  plotseling onder deze omstandigheden hier tevaren Ik sta met kippenvel op het voordek. Aange-

  zien we niet weten of het morgen nog zulk mooiweer is, gaan we na het afmeren direct naar de glet-

  sjer toe. We zijn de enige bezoekers daar en het isgeweldig om bij het blauwe gletsjerijs te staan.

 • Scherpe bergkammenDepressies blijven nu ten zuiden van ons, we houden schitte-rend weer en weinig wind. Via het mooie Fugleya zeilen wenaar een ankerplaats vlakbij Bod. Zodra de wind goed is,steken we over naar de Lofoten. Ze zijn al op zo'n 50 mijl

  afstand te zien. Je moet nu komen kijken! roep iktegen Ruud die beneden bezig is, ik zie ze! De eilan-

  den zijn ruig met scherp gekartelde bergkammen,die niet zoals elders zijn afgesleten door glet-

  sjers. Met overwegend mooi weer zeilen wetwee weken door het eilandengebied. Daarnazetten we met een noordoosten wind weerkoers naar het zuiden en zakken de Noorse

  kust af, om via de Sognefjord, waarwe vrienden bezoeken, Farsund

  te bereiken. Onze laatsteNoorse etappeplaats in

  een superreis!

  foto

  : b

  eman

  ning

  Ran

 • EEN NIEUWE KIJK OP FRONTEN EN GRIBFILES

  KLEURBEKENNEN2

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt86/share/meteo.html

 • In de vorige aflevering van dit tweeluikmaakten we kennis met de nieuwe kleur-indeling in zyGrib. Als voorbeeld voor hetherkennen van fronten gebruikten weeen occlusiefront. Maar natuurlijk werktdezelfde methode ook bij de twee reste-rende fenomenen, het warmte- en hetkoufront.

  Bij het passeren van een warmtefront wordtde koude massa vervangen door warmemassa. De eigenschappen van de luchtsoortgaan dus veranderen. In de blauwe luchtheb je over het algemeen goede zichtcondi-ties. Door de frontale neerslag die hoort bijde passage van het front zal het zicht ineerste instantie kunnen teruglopen en een-maal in de rode lucht zal dat zeker nietverbeteren. Na een koufrontpassage zal, nade mogelijke buien op het front, het zichtjuist snel beter worden.Lucht in koude massa is onstabiel waardoorde wind een vlagerig karakter heeft. Inwarme massa is dat precies omgekeerd; delucht is dan stabiel en de wind is constant,zonder noemenswaardige windstoten.Kortom: het maakt dus nogal uit in welkeluchtsoort je je bevindt

  TEKST HENK HUIZINGA

  http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ziltmagazine.com/zilt86/share/meteo.html

 • Omdat dat te kunnen bepalen zijn weerkaarten met ingete-kende fronten het meest geschikt. Ze zijn het product vanmeteorologen die hun overwegingen op een groot aantalparameters baseren. Ze kijken onder meer naar de luchtdruk-tendens, analyseren dauwpunten en zichtwaarden en bekijkenveranderingen in windsnelheid en windrichting.De vorige keer zagen we al dat het nieuwe kleurenschema vanzyGrib de veranderingen van windsnelheid in de gribfiles erginzichtelijk maakt. Bij het passeren van een front gebeurt erechter nog meer; ook de richting van de wind verandert.Zolang we ons op het noordelijk halfrond bevinden zal dewind na een frontpassage altijd ruimen. De mate waarin kanechter enorm verschillen; varirend van 90 of meer tot eendraaiing van slechts enkele graden.In het laatste geval is het moeilijk om zo'n verandering in degribfiles te herkennen. Toch kan zelfs een kleine mutatie in hetwindregime uiteindelijk een totaal nieuw weerbeeld opleveren.

  ZOMER EN WINTERAfhankelijk van de temperatu