Zilt Magazine 109 - mei 2015

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zilt Magazine 109 - mei 2015

 • mei 20159

  foto

  : C

  arlo

  Bor

  leng

  hi

 • 9

  76

  ZILTMETEO

  84

  32

  TRI MET Z'N TWEEN

  66

  EVEN BELLENGIEBATEAU IN KOREA

 • 9

  EN VERDER48 Bor in Hondeweer

  50 In de Wind

  64 ZeilAgenda

  94 Zilte Spullen

  100 Zilte Wereld42

  VOLVO OCEAN RACE

  12

  OOGVERBLINDEND

 • ADVERTENTIE

  http://www.jonkers.org/index.php/maxi-yachts-nl.htmlhttp://www.bandg.com/en-GB/

 • ADVERTENTIE

  http://www.jonkers.org/index.php/maxi-yachts-nl.htmlhttp://www.bandg.com/en-GB/

 • BUREAUBLADMiddellandse Zee? Op weg naar een Caraibischeiland? Ergens in de Pacific misschien? Dat je voorprachtig zeilen helemaal niet altijd ver weg hoeft,bewijst deze foto. We maakten hem op een doodgewonemaandag in april ergens op het IJsselmeer. Met n klik opde downloadknop maak je dit beeld de inspirerendeachtergrond van je computerscherm of tablet

  foto

  : Z

  ilt M

  agaz

  ine

  http://ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad93.htmlhttp://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad109.html

 • http://ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad93.htmlhttp://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad109.html

 • refle

  ctie

  KERKGANGDe organisatoren van de droge en natte Hiswaonderzoeken of ze niet n beurs kunnenmaken. Dat is niet uit weelde. Twee beurzen zijnin dit tijdsgewricht een beetje veel van hetgoede. Voor exposanten, die de kosten van tweebeursdeelnames nauwelijks meer kunnenopbrengen. Voor de bezoekers die niet allebeurzen kunnen of willen afsjouwen.En Hiswa met een totaalaanbod is dus eenlogische ontwikkeling.

  Daarmee zijn we terug bij de situatie van bijna40 jaar geleden toen alleen de droge Hiswabestond. Een ding is echter wel significant andersten opzichte dan toen: internet. De digitalerevolutie heeft veel verandering teweeggebracht.Voor winkelen heb je niet noodzakelijkwijs meereen winkel nodig. Voor werken geen kantoor-gebouw. En voor een totaaloverzicht envergelijkingen hoef je niet per se meer naar eenbeurs

 • En wat vind jij? Ga naar pagina 52 en doe mee aaneen kleine enquete

  Een tentoonstelling is echter op een punt niet teovertreffen: het persoonlijke contact en tastbarebeleving. Bovendien is een beurs een soort kerkgangwaar je in volle glorie je geloof kunt belijden engelijkgestemden treft. Domweg bootjes kijken enkeuren blijft leuk. En dat kun je beter doen op eentotaalexpositie dan verspreid over verscheidene shows.

  Ondertussen zien we ook beweging in de markt om deconsument te bereiken en te behagen. De afgelopenjaren zijn talloze initiatieven ontwikkeld. Varirend vanregionale en lokale shows tot open dagen bij wervenen lifestyle evenementen in jachthavens. Een ding isduidelijk: een beurs in een hal met boten op een rij isgeen vanzelfsprekendheid meer.

 • ADVERTENTIE

  http://www.epifanes.nl/http://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Rubberboten/Seago+rubberboot/Seago+Eco+serie/productgroep.aspxproductgroep.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Rubberboten/Mercury+rubberboot/Mercury+rubberboot/productgroep.aspxproductgroep.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Rubberboten/Talamex+rubberboten/Talamex+Highline+opblaasboten/productgroep.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Buitenboord+motor/hoofdstuk.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Stroom+aan+boord/Accu's/DMA+Dekker+Marine+Accu/DMA+Dekker+Marine+Accu/product.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Buitenboord+motor/Minn+Kota+electro+motoren/Minnkota+Trolling+Motor+Power+Center/Minnkota+Trolling+Motor+Power+Center/product.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Stroom+aan+boord/Laders+en+Omvormers/Acculader/Acculader+Whisperpower+WBC+Handy+12v+15a/product.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/

 • ADVERTENTIE

  http://www.epifanes.nl/http://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Rubberboten/Seago+rubberboot/Seago+Eco+serie/productgroep.aspxproductgroep.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Rubberboten/Mercury+rubberboot/Mercury+rubberboot/productgroep.aspxproductgroep.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Rubberboten/Talamex+rubberboten/Talamex+Highline+opblaasboten/productgroep.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Buitenboord+motor/hoofdstuk.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Stroom+aan+boord/Accu's/DMA+Dekker+Marine+Accu/DMA+Dekker+Marine+Accu/product.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Buitenboord+motor/Minn+Kota+electro+motoren/Minnkota+Trolling+Motor+Power+Center/Minnkota+Trolling+Motor+Power+Center/product.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/Catalogus/Stroom+aan+boord/Laders+en+Omvormers/Acculader/Acculader+Whisperpower+WBC+Handy+12v+15a/product.aspxhttp://www.dekkerwatersport.nl/

 • OOGVERBLINDEND Luna Azul in het midden van de Stille OceaanBert Boerema en Marion Ermers droomden van tweebestemmingen. Mexico, waar ze met hun Luna Azul twee jaarzeilden, is verwezenlijkt. Voor de boeg ligt de volgendedroombestemming: de eilanden van Frans-Polynesi in hetmidden van de Stille Oceaan. Het zijn stipjes op de wereldkaart.Uit welke windrichting je ook vertrekt, de te overbruggen afstandbedraagt minimaal 3000 mijl zonder tussenstop. Een uitdagingvoor boot en bemanning, ook al heb je er zoals Bert en Marion30.000 mijl opzitten.

 • foto

  : M

  ario

  n Er

  mer

  s

  FOTOS EN TEKST MARION ERMERS

 • ange, hoge golven tillen Luna Azul , eenFranchine 47, op en lanceren haar. Hetgooi- en smijtwerk is begonnen. Uit het

  vooronder stijgt een bierlucht op. Een gedeeltevan de voorraad bierblikjes is door het rollenlek geslagen. De verse groenten raken wenauwelijks aan.De kombuis is een onneembare vestinggeworden. De zee is kleurloos en het isoncomfortabel aan boord. De wind uit hetnoordoosten is gelukkig constant. De kaartenzijn geschud. Dit is het weerbeeld dat dekomende weken voor ons ligt.Iedere avond geven we via de kortegolfradioonze positie door aan de Pacific Puddle Jump:een organisatie die ondersteuning biedt aanzeilers die onderweg zijn naar de Stille Oceaan.Melden betekent dat je niet spoorloos bent.Nog twee weken te gaan als s nachts destuurautomaat niet meer werkt. We kunnenhet probleem niet vinden en bellen met desatelliettelefoon de leverancier in Nederland.Hij biedt de oplossing. Het benodigdereserveonderdeel is aan boord. We passerende evenaar. Mooie witte wolken waarmee jeluchtkastelen bouwt maken plaats voor zwarejongens en valse krengen. Deze squallsbrengen regen en veel wind met zich mee. Wekrijgen de volle laag. fo

  to's:

  M

  ario

  n Er

  mer

  s

  L

 • STILLE OCEAAN

  TUAMOTUMARQUESAS

  STILLEOCEAAN

  TAHITI

 • et anker valt in demooie en groenebaai Anaho van Nuku

  Hiva, het grootste eiland vanFrans-Polynesi. In eenoogopslag vergeten we depijnlijke zeilbevalling.Noodgedwongen verhuizenwe een paar dagen later naarTaiohae vanwege hetinklaren. We zijn in debewoonde wereld en daarommaakt Bert een nieuwedroom waar met het kopenvan warm stokbrood. Deeerste indruk van deMarqueses is hartverwarm-end. Nuku Hiva is rijk aanbloemen, vruchten engastvrije mensen die wel vaneen tatoeage houden. Devrouwen dragen zelfge-maakte bloemenhoedjes. Inde baai Hakahetau van UaPau kijken we uit op eenimposante partij torens vanrotsen. De van oorsprongvulkanische eilanden biedenveel natuurfenomenen.

  H

  foto

  's:

  Mar

  ion

  Erm

  ers

 • NUKU HIVA

 • HIVA OA

 • foto

  's:

  Mar

  ion

  Erm

  ers

  oor onze nieuwe

  bestemming Hiva

  Oa moeten we

  een etmaal zeilen. Dat

  hebben we er graag voor

  over. Het stadje Atuona is

  beroemd door de bekende

  personen die er woonden

  zoals de schilder Gauguin

  en de zanger Jacques Brel.

  Hana Vave (Tahuata) is

  voor de meeste zeilers d

  aankomstplaats op de

  Marqueses. Opgelucht, na

  zeker drie weken zee,

  zoeken ze een ankerplaats

  in de volgelopen baai.

  Door de drukte is een

  achter-anker verblijf nood-

  zakelijk.

  We applaudisseren bij

  iedere binnenkomst.

  Sommige zeilers lijken van

  de wereld en geven geen

  reactie. Andere zeilers

  springen spontaan in het

  water.

  V

 • foto

  's:

  Mar

  ion

  Erm

  ers

  e laten deMarqueses achterons om vier dagen

  later aan te komen bij Raroia,ons eerste atol in deTuamotu archipel. Dieaankomst is niet zovanzelfsprekend. We kijkenterug op een heftig zeiltripjemet een windgemiddelde van30 knopen en veel regen. Wezeilen halve wind en gaanbehoorlijk snel. Te snel, wantwe komen te vroeg aan bijde ingang naar het atol. Wehebben minder tegenstro-ming en hoogwater nodig omde passage veilig te kunnennemen. Er volgen zes uur vanbijliggen.We zijn zenuwachtig als weeindelijk verder gaan. TerwijlBert op de voorpunt staatom de koraalpilaren onderwater in de gaten te houden,sta ik achter het roer.Opgelucht laten we het ankervallen in oogverblindendblauw water.

  W

 • RAROIA

 • ANSE AMYOT

 • n Raroia komt de burgemeesterop bezoek. Dat wordt door dekleine gemeenschap gevierd

  met dans, muziek en samen eten.We liggen voor anker bij eenverlaten stad. Daar struinen we dewildernis af op zoek naarpalmharten en kokosnoten. Vissenlaten we achterwege omdat demeeste vis in een atol niet veiligeetbaar is. Alleen de lokalebevolking weet wat wel kan. Helaasis er niemand in de buurt, afgezienvan een hongerige haai die ik af entoe naast de boot signaleer.Misschien zie ik het niet meer, zegik tegen Bert bij het aanzien vanweer een onbewoond eiland en eenwit strand met palmbomen. Ikverzucht het als ik staar in glashelderblauw wate