10
Cuprins Prezentare Octombrie - Noiembrie 2018 Centrul de Cooperări Internaţionale, prin Biroul de mobilităţi şi studenţi internaţionali, organizează Seminarul de orientare pentru studenţii străini la Universitatea Babeş-Bolyai” (Orientaon Seminar for Internaonal Students at Universitatea Babeş-Bolyai) în datele de 1 şi 27 noiembrie 2018, începând cu ora 13:30. Seminarul de orientare presupune câteva prezentări realizate, în principal, de angajaţi ai Universităţii noastre (spre exemplu, din cadrul Facultăţii de Şinţe Police, Administrave şi ale Comunicării, al Serviciului Social etc.), dar vor exista şi oaspeţi din afara Universităţii (spre exemplu, din cadrul Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj şi al Policlinicii studenţeş). Prezentările se vor focusa pe informaţii generale despre înmatriculări, credite, exmatriculări, cazări în cămine, asigurări de sănătate, permise de şedere, informaţii generale despre Cluj, Universitatea Babeş-Bolyai şi Centrul de Cooperări Internaţionale. Prin această iniţiavă, Centrul de Cooperări Internaţionale doreşte să faciliteze accesul imediat al studenţilor străini la informaţii de interes general legate de adaptarea la viaţa studenţească şi mediul academic dintr-un oraş precum Cluj-Napoca. De asemenea, Biroul de mobilităţi şi studenţi internaţionali stă la dispoziţia studenţilor străini pentru întrebări şi nelămuriri legate de diferite aspecte ale vieţii studenţeş care le-au ridicat probleme sau le-ar putea ridica probleme pe parcursul şederii lor în Cluj. Acvităţi de Internaţionalizare Centrul de Cooperări Internaționale este un promotor al inovării academice, șințifice și culturale connue a Universității Babeș-Bolyai, iar scopul echipei CCI este de a consolida rolul compev al instuției clujene în învățământul superior internațional. Acvităţi de Internaţionalizare 1-3 Evenimente Facultăți 4-6 UBB 6 Centre Culturale 7-9 Burse/ Internship-uri 10 Contact 10

uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

Cuprins

Prezentare

Octombrie - Noiembrie 2018

Centrul de Cooperări Internaţionale, prin Biroul de

mobilităţi şi studenţi internaţionali, organizează

„Seminarul de orientare pentru studenţii străini la

Universitatea Babeş-Bolyai” (Orientation Seminar for

International Students at Universitatea Babeş-Bolyai)

în datele de 1 şi 27 noiembrie 2018, începând cu ora

13:30.

Seminarul de orientare presupune câteva

prezentări realizate, în principal, de angajaţi ai

Universităţii noastre (spre exemplu, din cadrul

Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale

Comunicării, al Serviciului Social etc.), dar vor exista şi

oaspeţi din afara Universităţii (spre exemplu, din cadrul

Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj şi al

Policlinicii studenţeşti). Prezentările se vor focusa pe

informaţii generale despre înmatriculări, credite,

exmatriculări, cazări în cămine, asigurări de sănătate,

permise de şedere, informaţii generale despre Cluj,

Universitatea Babeş-Bolyai şi Centrul de Cooperări

Internaţionale.

Prin această iniţiativă, Centrul de Cooperări

Internaţionale doreşte să faciliteze accesul imediat al

studenţilor străini la informaţii de interes general

legate de adaptarea la viaţa studenţească şi mediul

academic dintr-un oraş precum Cluj-Napoca. De

asemenea, Biroul de mobilităţi şi studenţi

internaţionali stă la dispoziţia studenţilor străini pentru

întrebări şi nelămuriri legate de diferite aspecte ale

vieţii studenţeşti care le-au ridicat probleme sau le-ar

putea ridica probleme pe parcursul şederii lor în Cluj.

Activităţi de Internaţionalizare

Centrul de Cooperări Internaționale este

un promotor al inovării academice,

științifice și culturale continue a

Universității Babeș-Bolyai, iar scopul

echipei CCI este de a consolida rolul

competitiv al instituției clujene în

învățământul superior internațional.

Activităţi de Internaţionalizare 1-3

Evenimente Facultăți 4-6

UBB 6

Centre Culturale 7-9

Burse/ Internship-uri 10

Contact 10

Page 2: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

2

Activităţi de Internaţionalizare

În perioada 15-19 octombrie, Universitatea Babeş-

Bolyai a participat la reuniunile organizate de reţeaua

de universităţi europene SGroup, la Trieste (Italia).

Prorector Călin Rus la Adunarea Generală a SGroup, în

calitate de reprezentant al UBB la alegerile noilor

membri ai comitetului executiv; Dr. Adina Fodor a luat

parte la reuniunea ofiţerilor de legătură, iar Dr. Anca

Kiss a participat la cel de-al treilea Think Tank pe

America Latină şi China în vederea optimizării

cooperărilor cu universităţi din zonele respective.

În luna octombrie, Universitatea Babeş-Bolyai, prin

Facultatea de Studii Europene, a semnat acord de

cooperare cu Universitatea din Essex, Regatul Unit al

Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

În luna octombrie, Universitatea a primit vizita E.S.

Dna. Lise Nicoline Kleven Grevstad, noul Ambasador

al Regatului Norvegiei la Bucureşti.

În perioada 4-9 noiembrie, colega noastră, Dr. Ioana

Florea, ia parte la Programul European European

Cooperation for Future Oriented Science and

Education - Central and Eastern Europe and Baden-

Württemberg, iniţiat de Ministerul Cercetării al

landului Baden-Württemberg şi Baden-Württemberg

International, la Stuttgart şi Heidelberg, în Germania.

În zilele 19-22 octombrie, Universitatea Babeş-Bolyai a

participat la China International Education Expo 2018

(Beijing), fiind reprezentată de Dr. Smaranda

Moldovan (CCI şi Institutul Confucius) şi Cristian

Tcaciuc (Biroul Statistică).

Colegele noastre, Ramona Fäder şi Orsolya Bartha, au

participat la Global Education Fair 2018, în Vietnam,

Ho Chi Minh City, în perioada 19-21 octombrie. În cele

două zile, s-au efectuat şi vizite la licee, Universitatea

Babeş-Bolyai fiind singura universitate din Europa de

Est prezentă la acest târg.

Page 3: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

3

În perioada 29-30 septembrie 2018, Centrul de

Cooperări Internaţioanle a participat la târgul Begin

Central Asia Tour, în oraşele Astana şi Almaty,

Kazahstan. Pe parcursul celor două zile de târg,

colegele noastre, Corina Toadea şi Orsolya Bartha, au

promovat programele de studiu ale universităţii.

Evenimentul a atras peste 3.500 de vizitatori. Printre

domeniile de interes se numără: management,

chimie, inginerie chimică, biologie, administrarea

afacerilor, filologie.

În luna octombrie, Prof. Sergiu Mișcoiu, director al

Centrului de Cooperări Internaționale, a participat la

reuniunea de la București a reprezentanților celor mai

importante universități din România, pe tema

Inițiativei Universităților Europene. Proiectul vizează

crearea de consorții universitare europene, care să

promoveze valorile și identitățile europene, punând

accent pe calitatea și competitivitatea învățământului

superior european.

Activităţi de Internaţionalizare

În perioada 7-12 octombrie, a avut loc Internationales

Deutschprachiges Studententheaterffen - festivalul

internaţional de teatru studenţesc în limba germană,

organizat la UBB cu prilejul jubileului de 10 ani a

pedagogiei de teatru clujene.

În 15 octombrie, E.S. Dna. Isabel Rauscher,

Ambasadorul Austriei în România, a vizitat

Universitatea Babeş-Bolyai şi Biblioteca Austria

„Bernhard Stillfried”, în mod deosebit.

În 1 octombrie, s-a semnat acordul de constituire a

Consiliului Consultativ al Liniei de Studii în Limba

Germană. Din Consiliu vor face parte, alături de

experţii UBB, reprezentanţi ai companiilor NTT DATA

România, MHP Consulting – a Porsche Company, ai

Clubului oamenilor de afaceri de limbă germană din

Transilvania de Nord (DWNT) şi ai Ambasadei

Germaniei la Bucureşti. Consiliul va avea, aşa cum o

arată şi denumirea, un rol consultativ în stabilirea

direcţiilor de dezvoltare a învăţământului în limba

germană la UBB, în receptarea evoluţiilor cerinţelor

specifice ale pieţei muncii, precum şi în identificarea şi

aplicarea oportunităţilor de formare, practică/

internship şi angajare a studenţilor şi a absolvenţilor,

precum şi în susţinerea financiară a liniei de studii în

limba germană a Universităţii Babeş-Bolyai.

În 28 septembrie, a avut loc conferinţa România la

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Oportunităţi şi

provocări organizată de UBB împreună cu Clubului

oamenilor de afaceri de limbă germană din

Transilvania de Nord (DWNT), cu prilejul deschiderii

oficiale a AHK Transylvania Office/ Biroul Cluj al

Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane

(AHK România).

Page 4: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

Facultatea de Litere:

12-14 octombrie - Conf. Dr. Habil. Mihaela Ursa a

participat la wokrshop-ul internațional dedicat literaturii

române în context planetar al Centrului de la Păltiniș,

organizat de Facultatea de Litere ULB, Sibiu.

10-12 octombrie - participare la conferinţa

internaţională organizată de Ludwig-Maximilians-

Universität München Mehrsprachigkeit in der

Donaumonarchie (1848–1918) Wissen – Herrschaft –

Soziale Praxis (Lect. Dr. Wittstock Ursula).

9 octombrie - aniversarea Prof. Dr. Vasile Voia, prin

lansarea volumului colectiv coordonat de Mihaela Ursa,

Intersecții comparatiste contemporane. Studii dedicate

profesorului Vasile Voia.

Facultatea de Istorie şi Filosofie:

23 octombrie - 27 noiembrie - ciclul de conferinţe ale

Centrului de Filosofie Antică şi Medievală.

16-18 noiembrie - conferinţa naţională studenţească

Politică şi politici.

8-11 noiembrie - conferinţa naţională Philohistoris, ed. a

IV-a.

9 noiembrie - prezentarea proiectului de cercetare

Integrating Families.

5 noiembrie - prelegerea publică The Invisible Subject.

The Aesthetic Presence of the Other in Hobbes’s

Contract Theory, susţinută de Lect. Dr. Szilágyi-Gál

Mihály (ELTE, Budapesta).

1 noiembrie - atelier de creare de conţinut digital

intitulat Utilizarea platformei online Wikimedia pentru

învăţarea realizării de conţinut ştiinţific în format digital

de către studenţii la specialitatea istorie.

4

Evenimente Facultăţi

Facultatea de Matematică şi Informatică:

8 noiembrie - conferința Implicit Parametrizations and

Applications in Optimization and Control, susținută de

Dr. Dan Tiba.

1 noiembrie - conferința Ecuații Fokker-Planck

neliniare, susținută de Acad. Prof. Dr. Viorel Barbu.

Facultatea de Fizică:

19 octombrie - seminar științific susținut de Prof.

Ladislau Banyai, de la J.W. Goethe-Universität,

Frankfurt-am-Main, Germania.

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică:

20 octombrie - Ziua Porților Deschise.

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului:

7 noiembrie - masa rotundă Căi și oportunități de

abordare a problemei radonului în contextul legislației

în vigoare.

Facultatea de Drept:

8-9 noiembrie - conferinţa internaţională in honorem

Dan Chirică Între dogmatica dreptului şi raţiunea

practică.

26-27 octombrie - Conferința Națională a

Doctoranzilor în Drept Penal și Procedură Penală.

Facultatea de Litere:

25-29 noiembrie - excursie de studiu a unui grup de

studenți la Akademie Mitteleuropa de la Bad

Kissingen, coordonată de Prof. András Balog, cu

participare la conferința Die Welt von gestern.

Reministzenzen an Kakanien.

Page 5: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

2

Facultatea de Istorie şi Filosofie:

26 octombrie - conferinţa Istoria şi memoria

represiunilor staliniste în Basarabia: Experienţa unui

proiect de cercetare.

19-20 octombrie - conferinţa Comunităţi, statute şi

ideologie în Dacia şi Moesia.

13 octombrie - workshop Conexiuni pe harta

profesiilor.

10-12 octombrie - workshop internaţional Gestes,

paroles & conceptualisation.

11 octombrie - prelegerea publică Ut pictura poesis.

5-6 octombrie - colocviul internaţional The Roman

Provinces. Mechanisms of Integration.

- conferinţa internaţională In

memoriam Tonk Sandor.

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea

Afacerilor:

15 noiembrie - Cluj Economics and Business Seminar

Series.

- Digital Trends, curs gratuit în cadrul

Atelierului Digital Google.

5-13 noiembrie - săptămâna studentului economist.

5-12 noiembrie - curs de consilier pentru dezvoltare

personală, acreditat ANC.

8 noiembrie - prezentarea Cum se corelează strategia

de business cu cea de brand, susținută de Beniamin

Pop.

7 noiembrie - Marketable, ed. a VI-a - Colectarea în

scopuri publicitare a datelor de navigare pe internet.

Evenimente Facultăţi

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea

Afacerilor:

1 noiembrie - curs de inspector de resurse umane,

acreditat ANC.

Facultatea de Studii Europene:

14 noiembrie - masa rotundă America in Decline in

the Time of Trump and the Reaction from Europe,

susținută de Prof. Henry Steck și Prof. Craig Little,

State University of New York. S.U.A.

7 noiembrie - prima ediție a Seminarului Hayek din

acest an universitar, care dezbate tema libertății, a

proprietății și a responsabilității.

2 noiembrie - dezbatere CITADEL România și Regiu-

nea Mării Negre.

26-28 octombrie - Totalitarian Reverberations in East-

Central Europe, DIECE.

11 octombrie - lansarea de carte Dincolo de Europa.

Conferința de Pace de la Paris, 1946.

Facultatea de Business:

9 noiembrie - conferința Băncile centrale, criza și post-

criza. România și Uniunea Europeană încotro?,

susținută de Daniel Dăianu.

5 octombrie - a V-a ed. a conferinței internaționale

Entrepreneurship in the Hispotality Idustry -

Generational Impact in the Hospitality Industry.

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale

Comunicării:

7 noiembrie - prelegerea Inovare urbană.

Mecanismele susținerii ei. Relația Universitate-

Comunitate.

5

Page 6: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

2

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale

Comunicării:

25 octombrie - inaugurarea Institutului pentru Studii

de Holocaust și Genocid.

18 octombrie - conferința româno-franceză

HUMANUM.

12 octombrie - dezbaterea Etică și integritate în

sectorul public.

Facultatea de Teologie Ortodoxă:

4-6 noiembrie - simpozionul internațional Unitate și

identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea

răsăriteană și dialogul cu apusul.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică:

4-5 octombrie - primirea delegației de la Facultatea

de Pregătire a Personalului Didactic de Limbă

Maghiară, Univ. Novi Sad. Cei trei membri ai

delegaţiei, decanul Prof. Josip Ivanovic, P.S. Német

László, Episcop Romano-Catolic din Zrenianin,

preşedintele Conferinţei Episcopale Internaţionale

Sfântul Ciril şi Metod, precum şi Mirko Štefković,

Secretarul General al Conferinţei Episcopale

Internaţionale Sfântul Ciril şi Metod au purtat discuţii

cu decanul şi prodecanul FTRC în legătură cu o

colaborare interdepartamentală. În urma vizitei, s-a

semnat un acord interdepartamental.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică:

29-30 octombrie - simpozionul internațional România

100. Biserica, statul și binele comun.

Facultatea de Psihologie și Științele Educației:

12-14 octombrie - conferinţa internaţională

Education, Religion, Family in the Contemporary

Society.

Evenimente Facultăţi

Universitatea Babeş-Bolyai se clasează pe cea mai

înaltă poziţie din România într-unul dintre

clasamentele internaţionale cele mai importante, în

anul 2018 - US News Best Global Universities.

Conform clasamentului, UBB ocupă poziţia 575 la

nivel mondial.

Conform clasamentului University Ranking by

Academic Performance, UBB se află pe locul 733 la

nivel mondial, ocupând prima poziţie între

universităţile din România.

Universitatea Babeş-Bolyai este partener în Proiectul

de Parteneriat Strategic Erasmus+: Curriculum

Inovator pentru Identităţi Puternice într-o Europa a

Diversităţii (INSIDE), proiect realizat în cadrul

Departamentului de Psihologie şi care dezvoltă trei

resurse privind identitatea tinerilor.

UBB, prin Facultatea de Studii Europene, este

implicată în crearea primului Centru de Excelenţă

Jean Monnet transfrontalier franco-german.

În 12 noiembrie, Universitatea Babeş-Bolyai acordă

titlul Doctor Honoris Causa scriitorului, preot

evanghelic Eginald Schlattner, la Sibiu.

Galeria Paul Sima continuă seria de expoziţii de

pictură Re-fresh Painting Research, organizată în

parteneriat cu Universitatea de Artă şi Design Cluj-

Napoca.

EMBA University of Hull - şcoala de business britanică

din Cluj-Napoca, a format un parteneriat cu

Universitatea Tehnică din Cluj, care, împreună cu

Universitatea Hull (U.K.) lansează specializarea Tech

EMBA, destinată celor care lucrează în IT şi

tehnologie, oferind cursuri despre managementul

infrastructurii, securitate cibernetică, managementul

sistemelor software şi inovaţie.

6

UBB

Page 7: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

7

Centre Culturale

Institutul Confucius:

22 noiembrie - iniţiere în dansul tradiţional chinezesc,

la Arad.

16 noiembrie - Festivalul Ceaiului Chinezesc, la Cluj.

13-14 noiembrie - workshop Ceremonia ceaiului, la

Bistriţa-Năsăud.

12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la Bistriţa-

Năsăud.

8 noiembrie - organizare de curs de muzică

chinezească, la Arad.

6 noiembrie - introducere în arta culinară

chinezească, la Arad.

Noiembrie - serbarea costumelor tradiţionale

chinezeşti, la Baia-Mare.

30 octombrie - curs de cultură chinezească, la Baia-

Mare.

29 octombrie - curs de limbă şi cultură chineză (cu

participarea a 80 de studenţi), la Arad.

19, 22 şi 23 octombrie - concurs de folosire a

beţişoarelor chinezeşti, la Bistriţa-Năsăud.

20 octombrie - primul curs de Taichi, la Cluj.

18 octombrie - ceremonia de deschidere a cursurilor

de limbă chineză, Bistriţa-Năsăud.

16-18 octombrie - deschiderea cursurilor de limbă

chineză, la Arad.

16 octombrie - Ziua sporturilor chinezeşti, la Baia-

Mare.

15-19 octombrie - demararea cursurilor de limba

chineză, caligrafie, taichi şi inaugurarea noului curs de

muzică chinezească, la Cluj.

Institutul Confucius:

16 octombrie - primul curs de muzică chineazească.

15 octombrie – demararea cursurilor de limba

chineză, caligrafie şi taichi.

9-11 octombrie - deschiderea cursurilor de limbă

chineză (55 participanţi, elevi ai Colegiului Naţional

„Preparandia - Dimitrie Țichindeal”, Arad).

10 octombrie - ceremonia de premiere a Dlui.

Director Xia Junsuo de către primarul oraşului Baia-

Mare.

Page 8: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

8

Centre Culturale

Centrul Cultural Italian este închis temporar, în lipsa

unui responsabil. Dna. Prof. Carmela Lista

mulțumește tuturor colaboratorilor și prietenilor care

au sprijnit activitățile Centrului în mandatul său.

Pentru mai multe informații, puteți transmite un e-

mail la adresa: [email protected].

Centrul de Limbă Portugheză, Camões I.P.:

22-26 octombrie - vizita scriitorului portughez José

Manuel Saraiva, autor de romane istorice, care a ţinut

o prelegere pentru studenţi.

2-7 octombrie - în cadrul Festivalului de Literatură

Transilvania, scriitorul portughez Gonçalo M. Tavares

şi-a lansat cea mai recentă carte, s-a întâlnit şi a avut

discuţii cu publicul şi cu traducătoarea Corina Nuţu.

Centrul Cultural Coreean:

2 noiembrie - eveniment culinar jjajangmyeon.

Centrul Cultural și Academic Olandez anunță

conferința Communicating EU, pe tema

euroscepticismului, a minorităților și statului de drept

(13-14 decembrie). Sunt acceptate lucrări până la

data de 30 noiembrie.

Centrul Clujean de Studii Indiene anunță publicarea

celui de-al doilea număr ar revistei Romanian Journal

of Indian Studies.

25 octombrie - conferința Știința fericirii, moderată de

Prorector Daniel David, cu participarea Ven. Gelong

Jampa Lungtok și a Păr. Preș. Ioan Chirilă.

7 octombrie - evenimentul muzical West Meets east.

România întâlnește India.

Page 9: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

9

Centre Culturale

Centrul Cultural Rus:

25-26 octombrie - serile Tarkovski, desfășurate la

Cinema Dacia, au inclus proiecții ale filmelor Copilăria

lui Iva (1962) și Oglinda (1975).

Centrul Cultural Rus:

8-11 noiembrie - Festivalul filmului rusesc Seri în

Moscova, la Cinema Victoria; festivalul prezintă cele

mai recente producții cinematografice rusești.

2 noiembrie - proiectul pentru copii Rusia - Călătorie

în minte, trup și suflet, în colaborare cu Asociația

Părinte în Florești.

Page 10: uprins - Babeș-Bolyai University 23.pdf · 13-14 noiembrie - workshop eremonia ceaiului, la istriţa-Năsăud. 12-13 noiembrie - iniţiere în arta ceaiului, la istriţa-Năsăud

Contact

Centrul de Cooperări Internaţionale

Str. Avram Iancu, nr. 68

Cluj-Napoca, 400083 Cluj

Tel.: +40.264.429.762/ Fax: +40.264.429.755

E-mail: [email protected]

Web: www.cci.ubbcluj.ro

Contact

Centrul de Cooperări Internaționale

Str. Avram Iancu, nr. 68

Cluj-Napoca, 400083 Cluj

Tel.: +40.264.429.762/ Fax: +40.264.429.755

E-mail: [email protected]

Web: www.cci.ubbcluj.ro

Burse/ Internship-uri

Bundestagul german împreună cu Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität

Berlin vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) de cinci luni la Berlin. Condiţii:

cetăţenia română, studii universitare încheiate, cunoştinţe foarte bune ale limbii germane, cunoştinţe ale politicii,

societăţii şi istoriei germane, vârsta sub 30 ani la începerea stagiului de bursă Bursa: 500 EURO lunar, cazare

gratuită, cheltuieli de asigurare şi de călătorie. Depunerea candidaturii: până la data de 30 iunie. Informaţii

suplimentare: www.bundestag.de/ips.

Stagiu în Departamentul Politic al Reprezentanţei Comisiei Europene în România pentru studenţi.

Burse de studiu în baza acorduriolr bilaterale de colaborare ale României, a.a. 2018-2019

(http://cci.ubbcluj.ro/international_news/files/burse%2018-19.pdf).

Programe de studiu lansate de Institutul de Diplomaţie Culturală.

Burse de studii provenite din acordurile bilaterale ale României, 2017-2018 (http://roburse.ro/burse-de-studii/).

Internship la Biroul de Relaţii Internaţionale, Hochschule Darmstadt, Germania, septembrie-ianuarie, martie-iulie.

Mobilităţi pentru cercetători din Estul şi Centrul Europei de a prezenta o contribuţie ştiinţifică.

International Youth Leaders Assembly, USA.

Informaţii burse pentru studenţi/ masteranzi/ doctoranzi

http://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php

https://www.facebook.com/cci.ubbcluj/

Informaţii stagii de mobilitate pentru personalul administrativ

https://www.facebook.com/cci.ubbcluj/

http://staffmobility.eu/staff-week-search