ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  1/20

  PROFIL DIRI

  NAMA :

  DARJAH :

  ALAMAT RUMAH :

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  2/20

  PERINGKAT 1

  ASPEK 1: PENDENGARAN NAMA ANGKA

  Arahan : Jangan tengok ke belakang.

  Dengar baik-baik.

  Apabila saya sebutkan satu nombor, kamu hendaklah tutupkan angka

  tersebut dengan tapak tangan kamu. Boleh?

  TUJUH, TIGA, DAN SETERUSNYA.

  1 6 9

  4 7 2

  3 58

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  3/20

  ASPEK 2 : PENDENGARAN KUANTITI

  1. Guru berdiri di bahagian belakang murid-murid.Arahan : Jangan toleh ke belakang.

  Guru akan menyebutkan beberapa angka, kemudian murid

  dikehendaki membunyikan tepukan tangan berdasarkan angka yang

  telah disebutkan oleh guru.

  2. Guru berdiri di hadapan murid-murid.Arahan : Dengar baik-baik.

  Guru akan menghitung 5 angka.

  Kamu bulatkan angka yang guru tidak sebut.

  a) 8, 3, 9, 4 d) 2, 8, 9, 3b) 1, 5, 7, 6 e) 9, 8, 3, 5c) 7, 4, 5, 1

  a. 4 3 8 9 7

  b. 2 1 5 7 6c. 1 7 4 8 5

  d. 8 9 3 7 5

  e. 3 5 2 9 8

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  4/20

  ASPEK 3: PENGAMATAN PENGLIHATAN BENTUK

  Arahan : Tandakan (/) pada gambar yang sama dengan gambar dalam petak

  pertama.

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  5/20

  ASPEK 4: PENGAMATAN PENGLIHATAN KUANTITI

  Arahan : Warnakan angka yang sesuai bagi gambar-gabar yang berikut.

  45 6 2 3

  51 4 3 2

  87 5 4 6

  1611 13 17 15

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  6/20

  ASPEK 5: KUANTITI ANGKA

  Arahan : Tuliskan jumlah objek dalam petak kosong dalam gambar.

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  7/20

  RUMUSAN UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK

  PERINGKAT 1

  PERKARA SKOR CATATAN

  Mendiskrimanasikan nama

  angka 1-9

  / 10

  Mendiskriminasikan

  kuantiti bunyi dengan

  angka / 10Menambahkan siri angka

  yang tertinggal 1-10

  / 10

  Mendiskriminasikan

  kedudukan bentuk

  / 8

  Mendiskriminasikan simbol

  kuantiti dan angka 1-9/ 18

  Catatan :

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  8/20

  PERINGKAT 2

  ASPEK 1: SIRI ANGKA HINGGA 50

  Soalan 1

  Arahan : Tandakan (/) dalam petak akhir jika urutan angka-angka

  betul dan (x) jika salah.

  3 4 5 6 716 15 14 13 12

  19 30 31 32 3320 30 40 50 60

  2 4 8 10 12

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  9/20

  Soalan 2

  Arahan : Isikan nombor-nombor yang sesuai dalam petak-petak

  kosong berpandukan gambar-gambar di sebelahnya.

  4

  5

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  10/20

  ASPEK 2: HIMPUNAN DAN KUANTITI

  Soalan 1

  Arahan : Tulis angka-angka yang sesuai bagi jumlah bentuk-bentukyang berikut :

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  11/20

  Soalan 2

  Arahan : Lukiskan jumlah bentuk-bentuk jika dicampurkan.

  Beri penerangan lisan jika perlu :

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  ____________________________________________________

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  12/20

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  13/20

  ASPEK 4: OLAHAN ANGKA

  1 2 2 3 1 3

  + 5 + 3 5 + 7

  ____ _____ _____

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  14/20

  1 0 3 4 2 1

  - 6 - 2 3 - 2 0

  ____ _____ _____

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  15/20

  RUMUSAN UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK

  PERINGKAT 2

  Kawasan Skor Catatan

  Urutan angka / 10

  Aplikasi urutan angka / 4

  Angka nilai kuantiti / 10

  Olahan campur atau tambah / 4

  Olahan tambah / 8

  Olahan buang / 7

  Olahan darab / 7

  Catatan :

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  16/20

  PERINGKAT 3

  ASPEK 1 : URUTAN ANGKA

  Soalan 1

  Arahan :Isikan petak-petak kosong dengan angka yang sesuai.

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  8 9 11

  1227 28 29 31

  3130

  27

  52 56 58

  30 40

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  17/20

  ASPEK 2 : KUANTITI

  Arahan : Isikan angka-angka yang diberi ke dalam petak yang sesuai.

  2.1

  2.2

  3 , 5

  12, 21

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  18/20

  ASPEK 3 : KONSEP GANJIL

  Arahan : Bulatkan pada rajah yang ganjil

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  19/20

  ASPEK 4 : OLAHAN TAMBAH, TOLAK, DARAB DAN BAHAGI

  Arahan : Jawab soalan-soalan ini.

  6.1 2 + 8 + 4

  6.2 8 5 2

  6.3 6 x 4

  6.4 12 3

  6.5 2 3 6.6 4 6

  10 2 3

  + 24 + 54

  ________ ______

  6.7 1 2 6.8 4 1

  - 1 0 - 2 7

  ______ _______

  6.9 2 4 7.0 2 4 2 6

  x 3

  _______

 • 7/27/2019 ujian diagnostik matematik MURID PEMULIHAN

  20/20

  RUMUSAN UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK

  PERINGKAT 3

  Butir Kawasan Skor Catatan

  Nilai siri urutan angka /10

  Nilai kuantiti berat dan banyak / 4

  Konsep ganjil / 8

  Olahan tambah / 6

  Olahan tolak / 6

  Olahan darab / 4

  Olahan bahagi / 4

  Catatan :

  __________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________