of 33 /33
JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

Embed Size (px)

Text of Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CIRI-CIRI KANAK-KANAK PEMULIHAN DAN PERANAN SERTA TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

SIAPA DIA KANAK-KANAK PEMULIHAN ?

kanak-kanak pemulihan adalah kanakkanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.

-AE TANSLEY DAN R.CULLIFORD-

kanak-kanak pemulihan ialah kanakkanak yang kurang taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara-perkara yang agak abstrak.-M.FCLOUGH-

kanak-kanak yang gagal menerima

pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded).-SHARIFAH RAHMAH ALI-

EMOSI DAN TINGKAHLAKU SOSIAL KESIHATAN KESEDIAAN BELAJAR PENGAMATAN

EMOSI DAN TINGKAHLAKU1. Perasaan rendah diri 2. Perasaan risau 3. Sedih / hiba / duka 4. Cepat bosan / jemu terhadap pelajaran 5. Takut dengan perkara baru 6. Degil, tidak patuh arahan 7. Pasif 8. Malas

SOSIAL

1. Gelisah tidak selesa dengan guru atau rakan 2. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. 3. Gemar menghisap atau menggigit jari / kuku. 4. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan. 6. Selalu menangis - enggan masuk kelas. 7. Hyper aktif selalu bergerak dan menganggu kawan.

KESIHATAN1. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. 2. Tumbesaran tubuh badan tak seimbang (gemuk/kurus) 4. Tumpuan perhatian terhad- masalah penglihatan. 4. Lemah gerakan moto-kasar dan halus. 5. Kesihatan terganggu - seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. 6. Kurang menjaga kebersihan diri.

KESEDIAAN BELAJAR 1. Belum bersedia untuk belajar. 2. Kurang perbendaharaan kata. 3. Lemah pemahaman. 4. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. 5. Kurang matang IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

PENGAMATAN

1. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan.

2. Lemah pendengaran bunyi dan rentak.

3. Keliru konsep ruang dan mencari arah.

4. Lambat mengkelas benda. dengan yang baru.

5. Kesukaran menghubungkaitkan pelajaran yang lama

6. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

PENGAMATAN7.

Sukar ambil bahagian dalam permainan, tidak faham undang-undang. Tidak kreatif. Lemah pergerakan dan perbuatan. Lemah daya pemikiran. Tidak boleh / lemah ingat kembali.

8. 9. 10. 11.

SIKAP YANG PERLU DIMILIKI OLEH

GURU PEMULIHAN

SIMPATI EMPATI DEDIKASI

ADAKAH

ANDAMEMPUNYAI CIRI-CIRI TERSEBUT ?

PERANAN GURU PEMULIHAN KHASSEBAGAI PENILAI KHIDMAT BANTU PRESKRIPTIF PERHUBUNGAN PENGAJARAN TUGASAN

Peranan Sebagai Penilai1. Menyedia dan menjalankan ujian untuk mengenalpasti murid murid yang memerlukan pemulihan. 2. Menyedia dan menjalankan ujian untuk mengenalpasti masalah pembelajaran. 3. Menyedia dan menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya.

Preskriptiff1.Merancang, menyelia dan melaksana program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran tertentu. 2. Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan.

Pengajaran1. Mengajar dan membantu murid yang lambat dan menghadapi masalah menguasai kemahiran asas 3M. 2. Mengajar bersama-sama guru mata pelajaran sebagai team teaching / guru pendamping sekiranya perlu.

Khidmat Bantu1. Membantu guru-guru merancang dan membuat penambahbaikkan aktiviti dan bahan-bahan p & p. 5. Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.

Perhubungan1. Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid. 2. Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.

NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

1.

Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 2 hingga 6. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahun 2 hingga 3. (Tahap 1)

NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

2

Menjalankan kerja rutin sepanjang tahun: 2.1 2.2 Mengenalpasti murid-murid yang memerlukan program pemulihan. Merancang dan menyediakan rancangan pengajaran serta bahan-bahan pemulihan (ABM). 2.3 2.4 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran kelas pemulihan . Mengajar sebagai guru pendamping untuk membantu guru mata pelajaran asas

NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

3.

Berjumpa dan berbincang dengan guru, ibu bapa, penjaga, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latarbelakang murid-murid.

NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

1. Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan. 4.1 Laporan prestasi murid - Ujian formatif - Ujian sumatif 4.2 Ujian pelepasan KIA 2M

NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

5.

Menyediakan fail individu bagi murid pemulihan . Fail individu murid mengandungi: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Borang Pencalonan Borang Latarbelakang Murid Borang Pengumpulan Maklumat Ujian Saringan dan Diagnostik Lembaran Kerja Hasil penilaian yang telah dijalankan. Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.

NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

6. Menubuhkan jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli jawatankuasa kurikulum sekolah. 7. Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan. 8. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid pemulihan di sekolah.

CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOT DAN PERALATAN KELAS PEMULIHAN KHAS

11

RUANG MATEMATIK

RUANG PENGAMATAN

SUDUT KINESTATIK 6

PETUNJUK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Meja Guru Kerusi Guru Meja Bulat / Meja Jepun Meja Murid Kerusi Murid Sudut Kinestatik Rak Buku Rak Fail White Board Rak TV & VCD Cermin Tegak Softboard Rak Carta Kapet

4&5

7

9

4&5

4&5

RUANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BUILT IN CABINATE

BUILT IN CABINATE

3 14 12 2 1

14

12

RUANG MULTIMEDIA RUANG PENGURUSAN 8 13 RUANG BAHASA MELAYU10

Jika kita menyayangi orang lain Tuhan akan menyayangi kita...

TAM AT