of 33 /33
BAHAGIAN II – SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013. NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) PENGURUSAN KURIKULUM (60%) : GURU MATA PELAJARAN PENETAPAN SASARAN KERJA (Disi pada awal tahun) KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN B i l AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) SASARAN KERJA (Berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN 1 . Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 4 (Sejarah) dan Tingkatan 3 (English Language) Kuantiti 1.Rancangan Tahunan Tingkatan 4. 2.Rancangan Tahunan Tingkatan 3. Kualiti Mengikut Sukatan Mata Pelajaran yang ditetapkan. Masa 1 kali setahun (Januari) 2 . Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4 Ibnu Zuhr bagi mata pelajaran Sejarah 1249. Kuantiti 32 orang murid dapat menguasai sukatan Sejarah 1249 Tingkatan 4 dengan baik. Kualiti Mengikut ‘headcount’ yang ditetapkan olen Panitia Sejarah: Masa 3 X 40 minit = 120 minit 3 Menlaksanakan proses pengajaran Kuantiti 28 orang murid dapat

· Web viewMengikut ‘headcount’ yang ditetapkan oleh Panitia Bahasa Inggeris; Masa 5 X 40 minit = 200 minit 4. Mengendalikan program bimbingan dan pemulihan intensif untuk murid-murid

  • Author
    lamdat

  • View
    262

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of · Web viewMengikut ‘headcount’ yang ditetapkan oleh Panitia Bahasa Inggeris; Masa...

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013.

NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

PENGURUSAN KURIKULUM (60%) : GURU MATA PELAJARAN

PENETAPAN SASARAN KERJA

(Disi pada awal tahun)

KAJIAN PERTENGAHAN

TAHUN

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN

(Senaraikan Aktiviti Projek)

PETUNJUK PRESTASI

(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

SASARAN KERJA

(Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

SASARAN KERJA

(Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 4 (Sejarah) dan Tingkatan 3 (English Language)

Kuantiti

1.Rancangan Tahunan Tingkatan 4.

2.Rancangan Tahunan Tingkatan 3.

Kualiti

Mengikut Sukatan Mata Pelajaran yang ditetapkan.

Masa

1 kali setahun (Januari)

2.

Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4 Ibnu Zuhr bagi mata pelajaran Sejarah 1249.

Kuantiti

32 orang murid dapat menguasai sukatan Sejarah 1249 Tingkatan 4 dengan baik.

Kualiti

Mengikut headcount yang ditetapkan olen Panitia Sejarah:

Masa

3 X 40 minit = 120 minit

3.

Menlaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3 Ibnu Zuhr bagi mata pelajaran English Language.

Kuantiti

28 orang murid dapat menguasai sukatan English Language PMR dengan baik.

Kualiti

Mengikut headcount yang ditetapkan oleh Panitia Bahasa Inggeris;

Masa

5 X 40 minit = 200 minit

4.

Mengendalikan program bimbingan dan pemulihan intensif untuk murid-murid yang lemah dalam Bahasa Inggeris Tingkatan 3 dan Sejarah Tingkatan 4.(Program Pemulihan dan Pengukuhan)

Kuantiti

32 orang murid (4 Ibnu Zuhr)

28 orang murid (3 Ibnu Zuhr)

Kualiti

Semua murid memperolehi sekurang-kurangnya lulus dalam setiap ujian.

Masa

25 jam setahun

5.

Mengendalikan Program Kelas Tambahan untuk persediaan peperiksaan PMR & SPM (Program Pengkayaan)

Kuantiti

2 kelas mengikut prestasi yang ditetapkan oleh Panitia Sejarah dan Bahasa Inggeris.

Kualiti

Meningkat prestasi dari tahap lemah dan sederhana kepada tahap baik dan cemerlang.

Masa

1 jam satu slot mengikut jadual yang ditetapkan.

6.

Menyediakan soalan latihan dan ujian summatif dan formatif Bahasa Inggeris untuk 3 Ibnu Zuhr

Kuantiti

60 latihan topikal Bahasa Inggeris

Kualiti

Melepasi kuota yang ditetapkan oleh Panitia Bahasa Inggeris.

Masa

Sepanjang tahun.

7.

Melaksanakan Ujian Lisan Bahasa Inggeris (ULBS) untuk Tingkatan 3 Ibnu Zuhr.

Kuantiti

28 orang murid Tingkatan 3 Ibnu Zuhr.

Kualiti

100% murid diuji dan dinilai mengikut format penilaian yang ditetapkan.

Masa

2 X setahun

8.

Menyediakan soalan, latihan, ujian dan peperiksaan untuk penilaian Sejarah Tingkatan 4 Ibnu Zuhr.

Kuantiti

1 topik/ sebulan; 120 soalan / 4 bab Sejarah Tingkatan 4

4 latihan struktur, 4 soalan esei dan 1 soalan Kertas 3.

Kualiti

Setiap murid mempunyai fail dan buku nota sejarah yang lengkap dan terurus ( nota, gembarajah, alat i-think)

Menetapi tarikh akhir yang ditetapkan oleh Unit Penilaian.

Masa

3 X ujian selaras, 2 X peperiksaan.

9.

Melaksanakan, memantau dan menilai urusan Panitia Mata Pelajaran sebagai ahli Panitia Sejarah dan Panitia Bahasa Inggeris.

Kuantiti

Tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Panitia.

Kualiti

Menepati sasaran pencapaian yang ditetapkan oleh Ketua Panita, Guru Kanan dan Penolong Kanan Pentadbiran.

Masa

Sepanjang tahun ( Januari Disember 2013)

10.

Mengurus pencerapan dan kerja bertulis murid.

Kuantiti

4 orang guru penolong

Kualiti

Mutu P&P:

80% cemerlang

20%

Masa

Bermula bulan Februari hingga Ogos 2013

11.

Menyemak Buku Persediaan Mengajar

Kuantiti

10 orang guru penolong

50 orang murid

Kualiti

Mencapai tahap kerja yang ditetapkan oleh Panitia masing-masing

Masa

Bermula bulan Februari hingga Ogos 2013

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013.

NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

PENGURUSAN PENTADBIRAN (15%) : PENGURUSAN KELAS

PENETAPAN SASARAN KERJA

(Disi pada awal tahun)

KAJIAN PERTENGAHAN

TAHUN

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN

(Senaraikan Aktiviti Projek)

PETUNJUK PRESTASI

(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

SASARAN KERJA

(Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

SASARAN KERJA

(Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Mengurus Jadual Kedatangan Kelas

Kuantiti

18 kelas Sesi tahun Petang

26 kelas Sesi tahun Pagi

10 kelas Pra Universiti

Kualiti

Memastikan kepatuhan 100% SOP Pengurusan Jadual Kedatangan

Masa

Januari hingga November 2013.

2.

Memantau kehadiran murid ke sekolah.

Kuantiti

1454 orang murid

Kualiti

Memastikan % kehadiran tercapai seperti yang disasarkan untuk tahun 2013:

Tingkatan 1 : 92.00%

Tingkatan 2: 90.00%

Tingkatan 3: 90.00 %

Tingkatan 4: 88.00%

Tingkatan 5: 86.00%

Tingkatan 6B: 92.00%

Tingkatan 6A: 93.00%

Keseluruhan: 90.14%

Masa

Januari hingga November 2013

3.

Memantau kehadiran murid di kelas sepanjang sesi tahun P&P.

Kuantiti

1454 orang murid

33 buah kelas yang diperuntukan oleh JPN.

Kualiti

Memastikan kehadiran murid 100% di kelas sepanjang sesi tahun P&P.

Masa

Januari hingga November 2013

4.

Memastikan tahap pencapaian sahsiah murid mantap.

Kuantiti

1454 orang murid

Kualiti

% Tahap pencapaian sahsiah murid:

Kategori :

Cemerlang : 85%

Baik : 13%

Sederhana: 2%

Memauaskan: 0%

Masa:

3 X setahun

5.

Memastikan persekitaran kelas kondusif dan selamat.

Kuantiti

33 kelas yang diperuntukan oleh JPN.

Kualiti

-Setiap kelas melepasi gred kebersihan dan keceriaan pada 60% ke atas Program Kelas Gemilang setiap minggu.

-Setiap kelas menduduki sekurang-kurangnya sekali top 3 mana-mana kategori samada super atau premier.

Masa

Januari hingga November 2013.

6

Mengurus aspek kurikulum dan kokurikulum kelas.

Kuantiti

Enrolmen kelas yang diperuntukan

Kualiti

Menetapi tarikh akhir dan keperluan unit-unit berkenaan

Masa

Januari hingga November 2013

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013.

NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

PENGURUSAN PENTADBIRAN (15%) : PENGURUSAN DATA SEKOLAH

PENETAPAN SASARAN KERJA

(Disi pada awal tahun)

KAJIAN PERTENGAHAN

TAHUN

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN

(Senaraikan Aktiviti Projek)

PETUNJUK PRESTASI

(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

SASARAN KERJA

(Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

SASARAN KERJA

(Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Memastikan Data SMM kemaskini .

Kuantiti

1454 orang murid.

Kualiti

Kutipan data tepat, betul dan kemaskini.

Menetapi tarikh serahan di peringkat PPD dan JPN

Masa

2 X setahun.

2.

Memastikan Data SDMM kemaskini

Kuantiti

Mengikut keperluan ataucase by case

Kualiti

Mematuhi 100% ' SOP tindakan ke atas kes-kes disiplin.

Menetapi tarikh serahan di peringkat PPD dan JPN.

Masa

Januari hingga November 2013

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013.

NAMA: TN HJ BAHARUDDIN BIN AHMAD : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (10%) : JAWATANKUASA DISIPLIN

PENETAPAN SASARAN KERJA

(Disi pada awal tahun)

KAJIAN PERTENGAHAN

TAHUN

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Bil

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN

(Senaraikan Aktiviti Projek)

PETUNJUK PRESTASI

(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

SASARAN KERJA

(Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

SASARAN KERJA

(Berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa secara berkala.

Kuantiti

20 ahli

Kualiti

4 X setahun

Masa

Januari, Mei, Julai, September 2013

2.

Menjalankan program pencegahan, pemulihan dan penguatkuasaan disiplin dan sahsiah.

Kuantiti

1454 orang murid

Kualiti

1 Papan Kenyataan

Sasaran 2013:

% kes disiplin dan salahlaku berat : 0.27%

% kes disiplin dan salahlaku sederhana: 3.40%

% kes disiplin dan salahlaku ringan: 5.10%

Masa

Januari hingga November 2013

3.

Memastikan Data SDMM kemaskini

Kuantiti

Mengikut keperluan ataucase by case

Kualiti

Mematuhi 100% ' SOP tindakan ke atas kes-kes di