32
JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Ciri Murid Pemulihan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ciri Murid Pemulihan

Citation preview

 • CIRI-CIRI KANAK-KANAKPEMULIHAN DAN PERANAN SERTATANGGUNGJAWAB GURUPEMULIHAN KHAS

 • SIAPA DIA KANAK-KANAK PEMULIHAN

 • kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.

  -AE TANSLEY DAN R.CULLIFORD-

 • kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara-perkara yang agak abstrak.

  -M.FCLOUGH-

 • kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded).

  -SHARIFAH RAHMAH ALI-

 • EMOSI DAN TINGKAHLAKUSOSIALKESIHATANKESEDIAAN BELAJARPENGAMATAN

 • EMOSI DAN TINGKAHLAKUPerasaan rendah diriPerasaan risau3.Sedih / hiba / duka4.Cepat bosan / jemu terhadap pelajaran5. Takut dengan perkara baru 6.Degil, tidak patuh arahan7. Pasif8. Malas

 • SOSIAL1.Gelisah - selalu bergerak di dalam darjah dan mengganggu kawan.2.Lemah/kurang interaksi dengan rakan.Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku.Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan.Selalu menangis - enggan masuk kelas.Hyper aktif

 • KESIHATAN1.Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.Tumbesaran tubuh badan tak seimbang (gemuk/kurus)Tumpuan perhatian terhad- masalah penglihatan.4.Lemah gerakan moto-kasar dan halus.5.Kesihatan terganggu - seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk.6. Kurang menjaga kebersihan diri.

 • KESEDIAAN BELAJAR1.Belum bersedia untuk belajar. 2. Kurang perbendaharaan kata.3.Lemah pemahaman.Kurang keyakinan diri dan rangsangan.Kurang matang IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

 • PENGAMATANTidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan.2.Lemah pendengaran bunyi dan rentak.3.Keliru konsep ruang dan mencari arah.4.Lambat mengkelas benda.5.Kesukaran menghubungkaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.6.Tidak dapat menyelesaikan masalah.

 • PENGAMATAN7.Sukar ambil bahagian dalam permainan, tidak faham undang-undang.8.Tidak kreatif.9.Lemah pergerakan dan perbuatan.10.Lemah daya pemikiran.11.Tidak boleh ingat kembali.

 • KENALPASTI MURIDPerbincangan dengan guru kelas/mata pelajaran Rekod-rekod prestasiRekod kesihatanKerja-kerja harian muridLaporan Adab Belajar ( LAB )PemerhatianPunca-punca lain

 • ADAKAHANDAMEMPUNYAI CIRI-CIRI TERSEBUT ?

 • PERANAN GURU PEMULIHAN KHAS Sebagai PenilaiPreskriptif Pengajaran Khidmat Bantu PerhubunganTUGASAN

 • Peranan Sebagai Penilai1.Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenalpasti murid. murid yang memerlukan pemulihan khas2.Menyedia dan menjalankan ujian diagnostik untuk mengenalpasti masalah pembelajaran.3.Menyedia dan menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya.

 • Preskriptiff1.Merancang, menyelia dan melaksana program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran tertentu.2.Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan.

 • PengajaranMengajar dan membantu murid yang lambat dan menghadapi masalah menguasai kemahiran asas 3M.2.Mengajar bersama-sama guru mata pelajaran sebagai team teaching / guru pendamping sekiranya perlu.

 • Khidmat Bantu1.Membantu guru-guru merancang dan membuat penambahbaikkan aktiviti dan bahan-bahan p & p.Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.

 • Perhubungan1.Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.2.Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana merekaboleh membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.

 • TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS1.Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 2 hingga 6.Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahun 2 hingga 3. (Tahap 1)

 • TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS2Membantu guru-guru mata pelajaran dalam hal:2.1Mengenalpasti murid-murid yang memerlukan program pemulihan.2.2Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.2.3Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.2.4Mengajar sebagai guru pendamping untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan.

 • 3.Berjumpa dan berbincang dengan guru, ibu bapa, penjaga, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latarbelakang murid-murid.TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

 • Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan khas. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi:4.1 Laporan prestasi murid.4.2 Latar belakang murid.4.3 Laporan kesihatan murid.4.4 Maklumat temubual dan rujukan.TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

 • 5.Menyediakan fail diri bagi murid pemulihan khas.Fail diri murid mengandungi:

  5.1Borang Pencalonan5.2Borang latarbelakang murid5.3Borang pengumpulan maklumat5.4Ujian Saringan dan Diagnostik5.5Lembaran kerja5.6Hasil penilaian yang telah dijalankan.5.7Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

 • 6.Membentuk jawatankuasa ProgramPemulihan Khas serta menjadi ahli jawatankuasa kurikulum sekolah.

  7.Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan.

  8.Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid pemulihan di sekolah.TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

 • CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOTDAN PERALATAN DALAM KELAS PEMULIHAN KHASPETUNJUKMeja GuruKerusi GuruMeja Bulat / Meja JepunMeja MuridKerusi MuridSudut KinestatikRak BukuRak FailWhite BoardRak TV & VCDCermin TegakSoftboardRak CartaKapet

  3101212 91114148134 & 54 & 54 & 5RUANG MATEMATIKRUANG PENGAMATANRUANG BAHASA MELAYU712RUANG PENGURUSANRUANG PENGAJARANDAN PEMBELAJARANRUANG MULTIMEDIASUDUT KINESTATIK6BUILT IN CABINATEBUILT IN CABINATE

 • Jika kita menyayangi orang lainTuhan akan menyayangi kita...

 • TAMAT