of 13 /13
LATIHAN BACAAN MURID 1 HURUF VOKAL HURUF KONSONAN

LATIHAN BACAAN MURID PEMULIHAN KHAS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

latihan untuk murid pemulihan khas

Text of LATIHAN BACAAN MURID PEMULIHAN KHAS

LATIHAN BACAAN MURID

HURUF VOKAL

HURUF KONSONAN

1

LATIHAN BACAAN MURID

PERKATAAN KV+KV

2

LATIHAN BACAAN MURID

SUKUKATA KVK

3

LATIHAN BACAAN MURID

PERKATAAN V+KVK, KV+KVK, KVK+KVK, V+KVK

4

LATIHAN BACAAN MURID

PERKATAAN KV+KVKK, KVK+KVKK

5

LATIHAN BACAAN MURID

PERKATAAN MENGGUNAKAN DIFTONG

6

LATIHAN BACAAN MURID

PERKATAAN MENGGUNAKAN VOKAL BERGANDING

7

LATIHAN BACAAN MURID

PERKATAAN MENGGUNAKAN KONSONAN BERGABUNG DAN DIGRAF

8

LATIHAN BACAAN MURID

PERKATAAN KV+KV+KVK DAN KVK+KV+KV

9

LATIHAN BACAAN MURID

AYAT.

10