of 4/4
SEMINARER • KURSER • KONFERENCER • UDDANNELSER Modulopbygget uddannelse i Systemisk og Narrativ terapi UDDANNELSE HOLD 3

Systemisk og Narrativ terapi - Seminarer.dkseminarer.dk/wp-content/...Modulopbygget...terapi-NY-Hold-3_WEB.pdf · MODUL 2 to dage Systemisk terapi, grundlæggende metoder til intervention

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Systemisk og Narrativ terapi -...

SEMINARER KURSER KONFERENCER UDDANNELSER

Modulopbygget uddannelse i

Systemisk og Narrativ terapi

UDDANNELSE

HOLD 3

UNDERVISERJACOB MOSGAARD er uddannet som psykolog p Kbenhavns Universitet og autoriseret i 2004. Han har arbejdet bde i psykiatrien og p et familiecen-ter, og har bred erfaring inden for det socialpdagogiske fagomrde. Han er i dag privatpraktiserende psykolog.

Han har stor erfaring som underviser og supervisor blandt andet i forhold til Seminarer.dks mlgrupper. Han har sledes gennem flere r undervist p en rkke institutioner, familieafdelinger, opholdssteder m.v., og er kendt som en interessant og blndende formidler.

SYSTEMISK OG NARRATIV TERAPISystemisk terapi er en psykoterapeutisk hovedretning, som er kendetegnet ved et helt grundlg-gende fokus p relationer. Bde p de mder, vi som mennesker indgr i nre relationer, fx i familier, og hvordan vi er pvirket af de strre sociale sammenhnge, fx vores kultur. Dette fokus p relationer indebrer sledes ogs, at menneskelige problemer og lidelser forsts i en systemisk sammenhng.

Systemisk terapi har over 50 r p bagen, men er til stadighed inspireret af de nyeste udviklinger af teorier, terapeutiske praksisser og af verden i det hele taget. Systemisk terapi er som et tr med mange grene, og mange terapiretninger hrer hjemme p dette tr. Over-ordnet er der to brende grene, den klassiske systemiske terapi og den nyere systemiske terapi, hvor den mest udbredte tilgang i dag er narrativ terapi.

Uddannelsen i systemisk og narrativ terapi tilbyder en rkke teorier om mennesket, om de mder vi skaber vores problemer sammen og om de mder vi kan lse eller oplse disse problemer. Uddannelsen tilbyder desuden en rkke konkret anvendelige metoder til frigrende og anerkendende terapeutiske samtaler. Metoderne er alle optaget af kvalificerede mder at hjlpe med til forandring uden at blive bedrevidende ekspert p andres liv. Metoderne er brugbare til alt fra eksistentielle udfordringer, over konkrete problemstillinger, til psykiatriske lidelser. Fokus vil til tider ligge p, hvordan problemer hnger sammen med erfaringer i fortiden, men systemiske metoder er frst og fremmest optaget af at opdage og medskabe den fremtid, som passer til klientens nsker, hb og vrdier.

Systemisk og narrativ terapi er en terapiform udviklet til arbejdet med bde enkeltpersoner, med par og med familier.

Ud over at klde deltagerne p til systemisk terapeutiske samtaler vil uddannelsen ogs give bud p mder at forholde sig kritisk og urbdigt til ellers vedtagne sandheder, som eksempelvis om fastlste situationer eller diagnoser eller om de rette mder at hjlpe andre mennesker. Systemisk og narrativ terapi stter sledes ofte sprgsmlstegn, ogs der hvor vi end ikke havde opdaget, at der var et sprgsml at stille.

PsykologJacob Mosgaardhar i samarbejde med Seminarer.dk udviklet denne uddannelse i tre moduler hvor du, afhngigt af dine fag-lige behov og interesser, kan vlge at tage modul t alene, modul t og to, eller alle tre moduler.

MODUL 1 to dageSystemisk terapi, grundlggende teoretisk indfringMennesket er et socialt vsen, og mennesket er et meningssgende vsen. Begge disse grundvilkr er helt centrale i systemisk terapi, og de grundlggende ideer og metoder afspejler dette. Det systemiske terapeutiske arbejde bygger p systemet som grundmetafor, og det vil sige, at vi er mindre interesserede i det, der sker inde i mennesket, og mere interes-serede i det, der sker mellem mennesker. Den systemiske terapi er typisk ogs mere optaget af lsninger end af problemer og af folks vrdier, nsker og drmme. For det er dem, fremtiden skal skabes af.

Systemisk terapis grundlagSystemisk terapis historie Klassisk systemiske skoler: Milanogruppen, strukturel terapi, strategisk terapi Nyere systemiske skoler: Narrativ terapi, lsningsfokuseret terapi, dialogisk terapi

Klassisk systemiske begreber og teorier og deres betydning for terapiMenneskelige systemer Relationer Cirkularitet Hypotesedannelse Kontekst Familieterapi og opgret med de individua- liseringen af problemer

Nyere systemiske begreber og teorier og deres betydning for terapiDen sociale konstruktion af virkeligheden Sprogets forfrelser Narrativer Dekonstruktion af problemerne Aner- kendende samtaler Urbdighed og fordomme Modul 1 giver dig en forstelse for de to blger i systemisk tnkning og praksis, og du vil have trnet nogle af grundprincipperne - bde i forhold til din egen terapeutiske praksis og p egen krop. Du vil have fet indarbejdet nden i systemisk og narrativ terapi og er sledes parat til at begynde anvendelsen i dit terapeutiske arbejde.

MODUL 2 to dageSystemisk terapi, grundlggende metoder til interventionEfter at have arbejdet intensivt med teorien i modul 1 bringer modul 2 dig lngere ind i den konkrete anvendelse af sys-temiske og narrative metoder. De grundlggende ider i den systemiske tnkning har nemlig praktiske konsekvenser. Ud over nogle bestemte positioner som terapeut tilbydes ogs nogle specifikke metoder. De forskellige metoder knytter sig til en anerkendende tilgang til arbejdet med andre mennesker - uanset deres problemer og lidelser. Metoderne vil i praksis sttte terapeuterne i at vre til bedst mulig nytte for klienterne og hjlpe klienterne med strre tilfredshed og trivsel i mellemmenneskelige relationer. Systemiske og narrative metoder hjlper klienterne med at kunne forst de kontekster, de befinder sig i, og med at tage aktivt stilling til de forskellige vanskeligheder, de finder sig selv i.

Basale systemiske metoderReframing og positiv konnotation Sprgsmlet som intervention Cirkulre og refleksive sprgsml Paradoksale inter-ventioner Domneteori i praksis

Narrative og andre nyere systemiske metoderEksternalisering af problemet Genforfatning af nye foretrukne fortllinger Unikke hndelser Det fravrende, men implicitte Reflekterende team Mirakelsprgsml og skalasprgsml

Modul 2 bestr af bde teori og praktiske velser, hvor de forskellige metoder afprves af deltagerne p uddannelsen, sledes at kendskabet til den systemiske terapi kommer til at opleves stadig mere fortroligt.

MODUL 3 to dageSystemisk terapi, anvendelse p tvrs af konteksterModul 1 og 2 har nu kldt deltagerne p til at kunne kigge p forskellige psykologiske problemstillinger og forskellige terapeutiske praksisfelter. Helt centrale eksempler vil blive draget frem til yderligere dygtiggrelse og konsolidering af den viden og de frdigheder, de to frste moduler har givet. Modul 3 vil fokusere systemiske tilgange til problemomrder som arbejdet med og forstelsen af diagnoser, sorg og tab. De sidste to dage vil desuden give dig en indfring i parterapi og familieterapi med brn som to helt naturlige dele af den systemiske praksis.

Eksempler p metoder til konkrete problemomrderSorg og krise Genmedlemsgrende samtaler fra sige farvel til hilse p igen Arbejdet med mennesker med diagnoser Kritisk, urbdig stillingtagen til diagnoser

Eksempler p forskellige systemiske terapeutiske konteksterParterapi Bevidning som terapeutisk metode Positionering vekslen mellem tale- og lyttepositioner Barnets stemme i systemisk familieterapi

Ogs modul 3 vil best af teori krydret med afprvning af specifikke metoder i en tryg velseskontekst. Teori og metoder fra de to frste moduler vil nu vre yderligere konsolideret. Efter modul 3 vil du som deltager have tilegnet dig et solidt grundlag for at kunne forst systemiske og narrative sammenhnge, et overblik over systemisk terapi og en begyndende trning at benytte denne viden i din egen terapeutiske praksis.

Havnegade 90 5000 Odense C Tlf 66 15 90 43 [email protected] www.seminarer.dk

TID OG STEDModul 1: Den 24. november 2014 fra kl. 9.30 til den 25. november kl. 15.00 Modul 2: Den 15. januar 2015 fra kl. 9.30 til den 16. januar 2015 kl. 15.00 Modul 3: Den 05. februar 2015 fra kl. 9.30 til den 06. februar 2015 kl. 15. 00

Alle dage p: First Hotel Copenhagen, molestien 11, 2450 Kbenhavn

TILMELDINGHoldstrrelserne vil vre begrnsede. Tilmeld dig derfor til Modul 1, eller Modul 1+2 eller til Modul 1+2+3 inden den 24. oktober 2014 via www.seminarer.dk eller ved at ringe til os p tlf. 66 15 90 43

PRIS OG RABATHvert modul koster kr. 5.900 kr. inkl. ophold i enkeltvrelse og fuld forplejning men ekskl. drikkevarer. Ved samtidig tilmelding til tre moduler fratrkkes 5% pr. modul. Priser er ekskl. moms

Har din arbejdsplads deltaget et par gange fr, opnr du rabatVi yder nemlig nu rabat, efter hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os i kalenderret. Vores kunder inddeles lbende i: Slvaspiranter, Slv-, Guld- og Guld+ kunder. Rabatten er knyttet til jeres EAN-nummer (for arbejdspladser uden EAN-nummer: CVR-nummer). G ind p www.seminarer.dk, sl jeres nummer op under fanebladet loyalitetsrabat, og se hvor stor rabat I p.t. er berettiget til. Rabatten fratrkkes automatisk og ydes ud over nyhedsmailrabat

DELTAGERBEVISDu modtager deltagerbevis efter hvert modul. Efter tre moduler kan udstedes samlet bevis for uddannelsen

Besg www.seminarer.dk, hvor du kan se vores vrige spndende arrangementer og tilmelde dig vores mailliste

MD OS P