Studieordning for Diplom i Webudvikling 2011

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I studieordningen kan du finde information om optag, uddannelsens indhold og meget mere.

Text of Studieordning for Diplom i Webudvikling 2011

 • Flles Studieordning Diplomuddannelse i Webudvikling

  side 1 af 22

  Studieordning for

  Diplomuddannelse i

  Webudvikling

  Revideret 07.04.2011

 • Flles Studieordning Diplomuddannelse i Webudvikling

  side 2 af 22

  Indhold

  2. Uddannelsens forml ....................................................................................................... 3

  3. Uddannelses varighed ..................................................................................................... 4

  4. Uddannelsens titel ........................................................................................................... 4

  5. Adgangskrav .................................................................................................................... 4

  6. Uddannelsens ml for lringsudbytte, struktur og indhold .............................................. 4

  6.2 Uddannelsens struktur ............................................................................................... 5

  7. Afgangsprojekt ................................................................................................................. 6

  8. Uddannelsens pdagogiske tilrettelggelse .................................................................. 6

  9.1 Produktkrav ................................................................................................................ 7

  9.2 Omprver ................................................................................................................... 7

  9.3 Antal prveforsg ....................................................................................................... 8

  9.4 Obligatoriske opgaver ................................................................................................ 8

  9.5 Bedmmelse og censur ............................................................................................. 8

  9.6 Eksamenssprog ......................................................................................................... 8

  9.7 Srlige prvevilkr .................................................................................................... 8

  9.8 Afholdelse af prver i udlandet .................................................................................. 8

  9.9 Terminer og tidsfrister i forbindelse med prver ......................................................... 9

  9.10 Klager over bedmmelse ......................................................................................... 9

  9.11 Eksamensbevis ........................................................................................................ 9

  10. Merit og andre forhold .................................................................................................... 9

  10.1 Meritoverfrsel ......................................................................................................... 9

  10.2 Meritstuderende ....................................................................................................... 9

  10.3 Orlov ......................................................................................................................... 9

  11. Censorkorps ................................................................................................................ 10

  12. Studievejledning .......................................................................................................... 10

  13. Klager og dispensation ................................................................................................ 10

  14. Overgangsordninger .................................................................................................... 10

  15. Retsgrundlag ............................................................................................................... 10

  Bilag 1. Obligatoriske moduler ........................................................................................... 11

  Databaser (5 ECTS ) ..................................................................................................... 11

  XML (5 ECTS ) ............................................................................................................... 12

  Interfacedesign og digital stetik ( 10 ECTS) ................................................................ 12

  Bilag 2. Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige omrde..................................... 14

  Web-programmering og netvrk. Backend programmering (10 ECTS ) ...................... 14

  Web-programmering og netvrk. Frontend programmering (10 ECTS ) ....................... 15

  Avancerede medieteknologier (10 ECTS) ...................................................................... 16

  Webkommunikation og netvrkssociologi (10 ECTS) ................................................... 17

  Udviklingsmiljer (5 ECTS) ............................................................................................ 18

  CMS, Content Management Systemer (5 ECTS) ........................................................... 18

  IT- projektledelse (10 ECTS) .......................................................................................... 19

  Sikkerhed (10 ECTS) ..................................................................................................... 21

 • Flles Studieordning Diplomuddannelse i Webudvikling

  side 3 af 22

  Indledning

  Diplomuddannelse i webudvikling er en erhvervsrettet videregende uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelggelse af deltidsuddannelser i lov om ben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgrelse om diplomuddannelser.

  Uddannelsen hrer under fagomrdet for it og teknik i bekendtgrelse om diplomuddannelser.

  Studieordningen er udarbejdet i fllesskab af de institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ndringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner.

  Flgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttrden godkendt til udbud af Diplom i Webudvikling:

  Erhvervsakademi rhus

  Erhvervsakademiet Lilleblt

  Erhvervsakademi SydVest

  Kbenhavns Erhvervsakademi

  Professionshjskolen Nordjylland

  Erhvervsakademi Kolding

  Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

  Ved udarbejdelse af den flles studieordning og vsentlige ndringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og vrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgrelsen.

  Studieordningen og vsentlige ndringer heraf trder i kraft ved et studiers begyndelse og skal indeholde de forndne overgangsordninger.

  Studieordningen har virkning fra 2011-07-01

  2. Uddannelsens forml

  Formlet med diplomuddannelse i Webudvikling er at kvalificere den uddannede til at kunne indg i design og konstruktion af webapplikationer af alle strrelser. Uddannelsen sigter mod ansttelse i interne udviklingsafdelinger i virksomheder af alle strrelser, eller i strre konsulent- eller softwarefirmaer indenfor web-omrdet.

  Den uddannede vil efter nogle rs ansttelse kunne varetage overordnede funktioner i forbindelse med planlgning og arkitektur af komplicerede websystemer.

  Diplomuddannelsen i webudvikling er en uddannelse, der sigter p at kvalificere dimittenden til udviklingsarbejde i et samfund, hvor hastig udvikling af bde samfundets generelle digitaliseringsbehov og branchens/mediernes metoder er et vilkr.

  Endelig skal uddannelsen kvalificere dimittenderne til at kunne fortstte relevant

 • Flles Studieordning Diplomuddannelse i Webudvikling

  side 4 af 22

  uddannelse p kandidatniveau.

  Formlet ligger inden for fagomrdets forml, som fastsat i bekendtgrelse om diplomuddannelser.

  3. Uddannelses varighed

  Uddannelsen er normeret til 1 studenterrsvrk. 1 studenterrsvrk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 r og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

  ECTS-point er en talmssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemfrelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterrsvrket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, velser og cases, samt eksaminer og andre bedmmelser.

  4. Uddannelsens titel

  Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Diplomuddannet i Webudvikling og den engelske betegnelse er Diploma of Web Development jf. bekendtgrelse for diplomuddannelser bilag 1.

  5. Adgangskrav

  Adgang til optagelse p diplomuddannelse i Webudvikling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansgeren har gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse mindst p niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregende voksenuddannelse (VVU) samt at ansger har mindst 2 rs relevant erhvervserfaring efter gennemfrt adgangsgivende uddannelse.

  Institutionen kan optage ansgere, der ikke har gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse som o