KA-studieordning Guitar.pdf

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KA-studieordning Guitar.pdf

 • KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

  GUITAR

  STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser

  August 2011, rev. 2014

 • 2 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

  INDHOLD

  Forord ......................................................................................................... 3

  Planche (ECTS og undervisning) ................................................................. 4

  Hovedfag .................................................................................................... 5

  Guitar.......................................................................................................... 5

  Undervisningens ml og indhold .................................................................... 5

  Eksamens- og prvebestemmelser ................................................................ 5 Hovedfag I (guitar) herunder kammermusik I ....................................................................... 5

  Eksamens- og prvebestemmelser ................................................................ 6 Hovedfag II (guitar), herunder kammermusik II ................................................................... 6

  Ml for lringsudbytte ................................................................................. 6

  Metodefag til refleksionsopgave ................................................................. 8

  Undervisningens ml og indhold .................................................................... 8

  Eksamens- og prvebestemmelser ................................................................ 8 Metodefag til refleksionsopgave .......................................................................................... 8

  Ml for lringsudbytte ................................................................................. 8

  Refleksionsopgave .................................................................................... 10

  Undervisningens ml og indhold .................................................................. 10

  Eksamens- og prvebestemmelser .............................................................. 10 Refleksionsopgave ........................................................................................................... 10

  Ml for lringsudbytte ............................................................................... 11

  Hovedfagsspecifik pdagogik ................................................................... 12

  Undervisningens ml og indhold .................................................................. 12

  Eksamens- og prvebestemmelser .............................................................. 12 Hovedfagsspecifik pdagogik I .......................................................................................... 12 Hovedfagsspecifik pdagogik II ......................................................................................... 13

  Ml for lringsudbytte ............................................................................... 14

  Praktik (ekstern) ...................................................................................... 15

  Undervisningens ml og indhold .................................................................. 15

  Eksamens- og prvebestemmelser .............................................................. 15 Praktik (ekstern) .............................................................................................................. 15

  Ml for lringsudbytte ............................................................................... 15

  Lringsteori ............................................................................................. 17

  Undervisningens ml og indhold .................................................................. 17

  Eksamens- og prvebestemmelser .............................................................. 17

  Ml for lringsudbytte ............................................................................... 17

  Kvalifikationsramme ................................................................................. 19

 • DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011 3

  FORORD Studieordning, bind II, undervisnings- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagomrde/instrument. Stu-dieordning, bind II, er et bilag til Studieordning, bind I, som giver en overordnet beskrivelse af konserva-torieuddannelsens forml og indhold som helhed.

  Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgrelse nr. 1245 af 11/12/2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen.

  Alle relevante oplysninger vedrrende undervisningsformer, eksamensformer, afleveringsfrister o.a. fin-des under de generelle eksamensbestemmelser, der er tilgngelige p Konservatoriets intranet.

 • 4 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

  PLANCHE (ECTS OG UNDERVISNING)

  GUITAR

  Fag 1. r 2. r

  Hovedfag

  Kandidatprojekt

  30 10

  20

  Kammermusik 10 10

  Metodefag 5

  Refleksionsopgave 10

  Lringsteori 5

  Hovedfagspecifik pdagogik 10 5

  Praktik 5

  Markeringen illustrerer, at ECTS-pointene udlses ved attest.

  Markeringen illustrerer, at ECTS-pointene udlses ved eksamen.

  Markeringen illustrerer undervisningens udstrkning i tid.

 • DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011 5

  HOVEDFAG GUITAR (1.-4. semester)

  UNDERVISNINGENS ML OG INDHOLD

  Egne frdigheder og kammermusik (1.-4. semester)

  Undervisningen i hovedfag, egne frdigheder, sigter mod at den studerende som solist og kammermusi-ker erhverver sig frdigheder til p et hjt teknisk og kunstnerisk niveau at gennemfre en koncert af mindst tre kvarters varighed, og at den studerende endvidere opnr undervisningsfrdighed med henblik p at undervise p begynder og mellemstadie.

  Undervisningen i egne frdigheder foregr som soloundervisning tilrettelagt ud fra den enkelte studeren-des forudstninger, behov og repertoirekendskab med det forml at videreudvikle det tekniske niveau og give indsigt i et bredt stilistisk repertoire. Desuden deltager den studerende i fllestimer. Kammermusik-undervisningen foregr i samarbejde med tilstillede instrumentalister fra andre faggrupper med lrere fra svel guitarfaggruppen som andre faggrupper.

  EKSAMENS- OG PRVEBESTEMMELSER

  Hovedfag I (guitar) herunder kammermusik I

  standpunktsprve

  Efter 2. semester

  Eksamensform og - indhold

  Praktisk prve.

  Der spilles et program af 45-50 minutters varighed. Mindst fire forskellige stilperioder (barok, klassik, romantik, nyere og nutidig) skal vre reprsenteret ved prven. Kammermusik indgr med mindst 15 min.

  Censur og bedmmelse

  Prven bedmmes af intern censor og egen lrer.

  Prven bedmmes med bestet/ikke bestet.

  Ansvar og tidsfrister

  Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for aflevering af repertoirelister, indstuderende vr-ker, programnoter, mm.

 • 6 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

  EKSAMENS- OG PRVEBESTEMMELSER

  Hovedfag II (guitar), herunder kammermusik II

  Kandidatprojekt

  Efter 4. semester.

  Eksamensindhold

  Prven dokumenterer kandidatens frdigheder i kunstnerisk udvelse (solo- og sammenspil). Program-met sammensttes af den studerende i samrd med hovedfagslreren. Eksamenen afvikles i en koncert-lignende form p ca. 60 minutter. Mindst en tredjedel af programmet skal vre kammermusik.

  Det er tilladt at lade vrker fra standpunktsprven efter 2. semester indg med op til ca. 20 min af den samlede spilletid. Den studerende prsenterer selv sit program med skriftlige eller mundtlige program-kommentarer.

  Eksamensmateriale

  Eksaminanden udarbejder selv program med relevante oplysninger. Program med evt. programkommen-tarer afleveres p studiekontoret senest 1. april.

  En liste over vrker indstuderet i lbet af kandidatuddannelsens to r afleveres til studieadministratio-nen. Listen skal omfatte mindst 15 vrker (eller vrkuddrag), der tilsammen skal dkke mindst fire stil-perioder, herunder samtidsmusik.

  Listen attesteres af hovedfagslreren.

  Eksamensform

  Praktisk prve.

  Varighed og omfang

  Eksamenen har en varighed af 80 minutter inklusiv votering.

  Censur og bedmmelse

  Eksamen bedmmes af ekstern censor, intern censor samt egen lrer.

  Der gives n karakter efter den til enhver tid gldende karakterskala.

  Ansvar og tidsfrister

  Det er den studerendes eget ansvar, at repertoireliste/programliste indleveres rettidigt i Studieadmini-strationen. Den studerende har ansvaret for tilstedevrelsen af evt. andre medvirkende ved eksamen.

  Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for aflevering af repertoirelister, indstuderende vr-ker, programnoter, mm.

  ML FOR LRINGSUDBYTTE

  Efter afslutning af faget

 • DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011 7

  Viden og forstelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til lsning af tekniske

  aspekter i relation til hovedfaget

  kan den studerende forst og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til lsning af tekni-ske aspekter i relation til hovedfaget samt identificere kunstneriske og teknis