Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

 • Upload
  seah85

 • View
  299

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  1/30

  S U L I T

  1 5 11 2

  S C I E N C E

  K e r t a s

  2 1 1

  jam

  N a m a Kela s :

  M A J L I S P E N G E T U A S E K O L A H M E N E N G A H M A L A Y S I A

  C A W A N G A N N E G E R I S E M B I L A N

  P E P E R K S A A N P E R C U B A A N B E R S A M A

  S I J I L P E L A J A R A N M A L A Y S I A 2 11

  S I N

  K e r t a s

  Dua ja m tiga puluh minit

  J A N G A N B U K A K E R T A S S O A L A N IN I S E H I N G G A D I B E R I T A H U

  A Tulis nama dan kelas di ruangan yangdisediakan dibahagian atas muka swat ini

  Kertas soa lan in i adalah dalam dwibahasa

  3 Soalan dalam bahasa Inggeris mendahuluisoalan yang sepadan dalam bahasaMelayn

  4 Calon dibenarkan menjawab keseluruhanatausebahagian soalan sama ada dalambahasa Inggeris atau bahasa elayu

  5 olon dikehendaki membaca maklumatdi halaman belakang kertas soalan ini

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Bahagian S o a l a nM a r k a h

  P e n u h

  Markah

  Diperoleh

  A

  1 5

  2 5

  3 5

  4 5

  B

  5 6

  6 6

  7 6

  8 6

  9 6

  C

  1 1

  11 1

  12 1

  J u m l a h

  Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercelak

  1511 2 2 MPSM Cawanaan Ncacri Scmbilan[Lihat halaman scbelah

  S U L I T

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  2/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  3/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  4/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  5/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  6/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  7/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  8/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  9/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  10/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  11/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  12/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  13/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  14/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  15/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  16/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  17/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  18/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  19/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  20/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  21/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  22/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  23/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  24/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  25/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  26/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  27/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  28/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  29/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • 7/24/2019 Soalan science Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011.pdf

  30/30

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com