of 20 /20

Click here to load reader

Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

  • Upload
    trandan

  • View
    337

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2...

Page 1: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

SULIT 3472/2

3472/2

Matematik Tambahan ^mn^Kertas 2 ^KU]^,Ogos2011 A JJL2 '/2 jam m ft

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

MATEMATIK TAMBAHAN

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalandalam BahasaInggeris mendahului soalanyang sepadandalam BahasaMelayu.

3. Calon dikehendaki membaca arahan di halaman 2 .

4. Calon dikehendaki menceraikan halaman 19 dan ikal sehagai muka hadapanbersama-sama dengan kertasjawapan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah3472/2 ©MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 20: Matematik Tambahan Ogos2011 Kertas 2 A ^KU]^, JJL Matematik...Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ... Soalan Matematik Tambahan Kertas 2 Percubaan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com