20
SULIT 3472/1 Additional Mathematics Paper 1 September 2011 2 jam NAMA: TINGKATAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 ANJURAN MAJLIS PENGETUASEKOLAH MALAYSIA(MPSM) CAWANGAN PERLIS ADDITIONAL MATHEMATICS Paper 1 Kertas 1 Two hours Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU /. Tulis nama dan tingkatan anda pada niangan yang disediakan. 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 3. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 4. Colon dibenarkan menjawab keseliiruhan atau sebahagian soalan soma ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. 5. Colon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. Untuk Kegunaan Pemeriksa Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 2 2 4 3 3 4 2 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 4 11 4 12 4 13 3 14 3 15 3 16 4 17 3 18 2 19 4 20 3 21 3 22 4 23 3 24 3 25 4 Jumlah 80 Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak [Lihat sebelah SULIT 3472/1 Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

  • Upload
    others

  • View
    78

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

SULIT

3472/1

Additional

Mathematics

Paper 1

September2011

2 jam

NAMA: TINGKATAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

ANJURAN

MAJLIS PENGETUASEKOLAH MALAYSIA(MPSM)CAWANGAN PERLIS

ADDITIONAL MATHEMATICS

Paper 1Kertas 1

Two hours

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

/. Tulis nama dan tingkatan anda pada niangan yangdisediakan.

2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

3. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalanyang sepadan dalam Bahasa Melayu.

4. Colon dibenarkan menjawab keseliiruhan atausebahagian soalan soma ada dalam Bahasa Inggerisatau Bahasa Melayu.

5. Colon dikehendaki membaca maklumat di halaman

belakang kertas soalan ini.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SoalanMarkah

Penuh

Markah

Diperoleh1 2

2 4

3 3

4 2

5 3

6 3

7 3

8 3

9 3

10 4

11 4

12 4

13 3

14 3

15 3

16 4

17 3

18 2

19 4

20 3

21 3

22 4

23 3

24 3

25 4

Jumlah 80

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak[Lihat sebelah

SULIT3472/1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 20: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Kertas 1 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Matematik

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com