15
SULIT Sejarah Kertas 1 Ogos2011 1 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SEJARAH KERTAS1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1249/1 1. Kertassoalan ini mengcmdungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektifyang disediakan. 4. Jika anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak. 1249/1 © 2011 Hak cipta MPSM Cawangan Ncgcri Scmbilan [Lihat halaman sebelah SULIT Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

  • Upload
    others

  • View
    38

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

SULIT

SejarahKertas 1

Ogos20111 jam

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

SEJARAH

KERTAS1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1249/1

1. Kertassoalan ini mengcmdungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihanjawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiapsoalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertasjawapan objektifyang disediakan.

4. Jika anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkanjawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

1249/1 © 2011 Hak cipta MPSM Cawangan NcgcriScmbilan

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 · Soalan Sejarah Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Keywords: koleksi soalan percubaan spm negeri sembilan 2011,soalan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com