Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  1/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  2

  Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topografi di bawah.

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  2/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  3

  1. Apakah rujukan grid bagi stesen trigonometri dalam peta?A. RG 3656B. RG 3455C. RG 3155D. RG 3256

  2. Apakah jenis pola petempatan yang terdapat di segi empat grid di atas?A. BerselerakB. BerjajarC. BerpusatD. Berkelompok

  3. Berapakah selang kontur di dalam peta?

  A. 15 meterB. 30 meterC. 45 meterD. 60 meter

  55

  54

  3534

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  3/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  4

  4. Apakah cerun yang terdapat dalam segi empat grid di atas?

  A. CuramB. LandaiC. BertanggaD. Bertingkat

  5.Apakah fungsi Pekan Intan?I Perlombongan

  II PendidikanIII Pentadbiran daerah

  IV Pengumpulan hasil pertanian

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  6. Kira bearing sukuan stesen pemancar (RG 365565) dari jambatan (RG 336534)A. U45TB. U45BC. S45TD. S45B

  53

  52

  3130

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  4/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  5

  Greenwich Bandar A

  0 60 T

  12.00

  tengah hari

  7. Apakah waktu tempatan di bandar A jika waktu tempatan di Greenwich 12.00 tengahhari?

  A. 4.00 pagiB. 4.00 petangC. 8.00 pagiD. 8.00 malam

  8. Berikut ialah skala pecahan pengimbang.

  Antara berikut, yang manakah mewakili nilai di atas?

  A. 1 cm mewakili 0.1 kmB. 1 cm mewakili 100 kmC. 1 cm mewakili 10 kmD. 1 cm mewakili 1 km

  1:100 000

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  5/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  6

  9. Apakah pola sungai yang ditunjukkan seperti dalam rajah 1?

  Rajah 1

  A. JejalaB. JejariC. SelariD. Reranting

  10. Peta 1 menunjukkan kawasan tanah tinggi Malaysia.

  Di manakah kedudukan Bukit Fraser ?

  Peta 1: MALAYSIA

  A

  B

  C

  D

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  6/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  7

  11. Antara yang berikut, yang manakah gunung lipat tua?

  A. Banjaran RockyB. Banjaran AndesC. Banjaran HimalayaD. Banjaran Titiwangsa.

  12. Apakah ciri fizikal yang sama dalam kawasan yang berlorek dalam peta 2?

  Peta 2 : SEMENANJUNG MALAYSIA

  A. Dataran sempit dan terputus-putus

  B. Tanah pamah beralun

  C. Dataran terhakis

  D. Tanih aluvium

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  7/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  8

  13. Apakah persamaan fungsi sungai di bawah?

  A. Pengangkutan airB. Sempadan negeriC. Menghanyut kayu balakD. Kawasan rekreasi

  14. Antara berikut, manakah tasik semula jadi Malaysia?I Tasik Bera

  II Tasik Chenderoh

  III Tasik Kenyir

  IV Tasik Chini

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  15. Antara yang berikut, yang manakah Jelapang Padi Malaysia ?

  A. Dataran JohorB. Dataran KelantanC. Dataran Kedah-PerlisD. Dataran Pantai Barat Sarawak

  Sungai Chao Phraya

  Sungai Rajang

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  8/25

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  9/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  10

  18.

  Mengapakah kaedah ini digunakan?

  A.mengekalkan kesuburan tanihB.mengelak kemusnahan hutanC.melindungi hidupan liarD.mengurangkan penggunaan racun serangga

  19. Berikut ialah lebuh raya Malaysia.

  Lebuh raya Karak Lebuh raya Utara- Selatan

  Apakah kesan pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar?

  A. Struktur tanah stabilB. Perubahan landskapC. Pertambahan oksigenD. Pertambahan flora dan fauna

  20. Apakah kesan kegiatan pertanian pindah terhadap alam sekitar?

  I. Kemajuan industri kayuII. Kesuburan tanih bertambahIII. Pokok berharga ditebangIV. Keasidan tanih meningkatA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Kaedah Biologi

  Ular Helang

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  10/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  11

  21. Pernyataan di bawah merupakan kesan fenomena alam.

  Kejadian manakah dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?

  A.JerebuB.Hujan asidC.Pulau habaD.Penipisan lapisan ozon

  22. Apakah kesan-kesan pergerakan bumi seperti dalam Rajah 2?

  KU

  0

  KS

  Rajah 2

  I. Kejadian empat musimII. Kejadian siang dan malamIII. Air pasang surutIV. Siang dan malam tidak sama panjangA. 1 dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Bronkitis Sakit mata

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  11/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  12

  23. Apakah faktor yang membolehkan aktiviti pertanian dijalankan sepanjang

  tahun di Malaysia?

  A.Suhu tahunan rendahB.Julat suhu tahunan besarC.Iklim panas dan lembapD.Musim kering yang nyata

  24. Apakah ciri iklim kawasan bertanda N?

  Peta 4 : SEMENANJUNG MALAYSIA

  A.paling keringB.paling lembapC.menerima hujan lebatD.menerima angin kencang

  N

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  12/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  13

  25. Apakah faktor yang mempengaruhi julat suhu tahunan seperti dalam jadual di bawah ?

  Lokasi Julat suhu tahunan

  Kuala Lumpur 2C

  I dikelilingi oleh laut

  II. ketinggian matahariIII. kelembapan udara rendahIV. menerima pancaran matahari sepanjang tahun

  A.

  I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  26. Rajah 3 di bawah menunjukkan proses kejadian

  udara panas

  udara sejuk

  Rajah 3

  A.bayu lautB.bayu daratC.angin SumateraD.angin monsun

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  13/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  14

  27. Kombinasi manakah benar tentang tumbuhan semula jadi Malaysia?

  28. Apakah tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam Peta 5?

  Peta 5: SEMENANJUNG MALAYSIA

  A. Hutan paya air tawar

  B. Hutan paya air masin

  C. Hutan gunung

  D. Hutan hujan tropika

  Hutan Jenis Tanih

  A. Gunung Pasir

  B. Pantai Laterit

  C. Paya bakau Lumpur

  D. Hujan tropika Beris

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  14/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  15

  29. Apakah faktor yang mempengaruhi tumpuan penduduk di kawasan berikut?

  A. Governan

  B. Muka bumi

  C. Pengangkutan

  D. Sumber mineral

  30. Berikut ialah ciri-ciri tumbuhan semula jadi dunia.

  Kawasan manakah dalam peta 6 merujuk kepada ciri tumbuhan semula jadi

  di atas?

  Peta 6: DUNIA

  31. Apakah kesan pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC)?

  A. Jerebu

  B. Penipisan lapisan ozon

  C. Hujan asid

  D. Pulau haba

  A

  C

  D

  B

  FELDA KEJORA

  Malar hijau Berdaun kecil dan keras

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  15/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  16

  32. Apakah agensi yang berperanan menjaga taman negara dan hidupan liar?

  A.FRIMB.PERHILITANC.ENSEARCHD.MARDI

  33. Peta 7 menunjukkan kawasan perlindungan hidupan liar.

  Di manakah terletaknya pusat pemuliharaan orang utan?

  Peta 7 : MALAYSIA

  34. Apakah kepentingan Empangan Klang Gate?

  A. PengairanB. Perikanan akuakulturC. Bekalan air domestikD. Menjana hidroelektrik

  AD

  CB

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  16/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  17

  35. Apakah pola petempatan dalam rajah 4?

  Rajah 4

  A. Berjajar

  B. BerpusatC. Berselerak

  D. Berkelompok

  36. Peta 8 menunjukkan migrasi dalaman.

  Peta 8: SEMENANJUNG MALAYSIA

  Apakah jenis migrasi penduduk di atas?

  A. Bandar ke bandarB. Bandar ke luar bandarC. Luar bandar ke bandarD. Luar bandar ke luar bandar

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  17/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  18

  37. Peta 9 menunjukkan kawasan penduduk dunia.

  Kawasan manakah yang mempunyai penduduk berlebihan?

  Peta 9: DUNIA

  38. Antara berikut manakah merupakan kawasan petempatan awal dunia dalam peta 10?

  Peta 10: DUNIA

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  A

  D

  C

  B

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  18/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  19

  39. Di manakah kawasan kegiatan industri petrokimia?

  Peta 11: SEMENANJUNG MALAYSIA

  40. Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan pembukaan bandar berikut?

  A. Pertanian

  B. PelanconganC. Perindustrian

  D. Perlombongan

  Taiping Ipoh

  A

  D

  BC

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  19/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  20

  41. Apakah pola petempatan di kawasan berlorek dalam peta 12?

  Peta 12: MALAYSIA

  A. BerselerakB. BerjajarC. BerpusatD. Berkelompok

  42. Berikut adalah perkembangan sistem pengangkutan Malaysia pada awal abad ke-19.

  Apakah sistem pengangkutan tersebut?

  A. Jalan airB. Jalan kereta apiC. Jalan rayaD. Jalan udara

  43. Apakah tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di pusat bandar?

  A. Menjimatkan kos pembinaan

  B. Mengatasi masalah kekurangan tanah

  C. Mengurangkan kesesakan lalu lintasD. Memendekkan masa perjalanan

  Taiping ke Port Weld Seremban ke Port Dickson

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  20/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  21

  44. Apakah kesan pemotongan dan penarahan bukit?

  A. Banjir kilat

  B. Pencemaran bunyi

  C. Peningkatan suhuD. Hakisan cerun

  45. Negara manakah menggunakan sumber tenaga ombak?

  A. China

  B. Jepun

  C. Belanda

  D. Perancis

  46. Apakah galian yang digunakan dalam industri membuat kaca?

  A. Silika

  B. Kaolin

  C. Kuprum

  D. Bijih timah

  47. Apakah jenis hutan dikaitkan dengan tumbuhan di bawah?

  A. Hutan pantaiB. Hutan gunungC. Hutan hujan tropikaD. Hutan paya air tawar

  Pokok ru Tapak kuda

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  21/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  22

  48. Peta 13 menunjukkan kawasan perlombongan Malaysia.

  Di manakah kuprum dilombong?

  Peta 13: MALAYSIA

  49. Berikut adalah rajah bentuk muka bumi di peringkat hilir sungai.

  Rajah 5

  Apakah X?

  A.DeltaB.Tasik ladamC.Lubuk sungaiD.Likuan sungai

  Xsungai

  AB

  C

  D

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  22/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  23

  50 .Apakah tujuan penggunaan alat converter catalytic pada kenderaan?

  A. Mengurangkan kesesakan jalan raya

  B. Mengurangkan pencemaran udara

  C. Mengurangkan pencemaran bunyiD. Mengurangkan penggunaan bahan api

  51. Di manakah terdapat stesen janakuasa elektrik terma?

  Peta 14 : MALAYSIA

  52. Kombinasi manakah benar tentang sumber dan pembukaan kawasan baru?

  Sumber Kawasan Baru

  A Pembalakan Sandakan

  B Hidroelektrik Miri

  C Petroleum Kenyir

  D Perikanan Kuala Kangsar

  A

  B

  C

  D

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  23/25

  SULIT 23/1

  23/1 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

  24

  53. Di kawasan manakah terdapat cara hidup dalam rajah 6 di bawah?

  Rajah 6

  A. GurunB. TundraC. MediterraneanD. Monsun tropika

  54. Apakah kesan pembukaan lombong bijih timah?

  A. BanjirB. Perubahan landskap

  C. Peningkatan suhuD. Kepupusan hidupan liar

  55. Apakah jenis aktiviti pelancongan di bawah?

  Program homestay Taman Bukit Cahaya

  A.PertanianB.EkologiC.SukanD.Tema

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  24/25

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Negeri Sembilan 2010

  25/25

  SULIT 23/126

  59. Peta 15 menunjukkan kawasan pertanian.Di manakah kawasan penanaman lada hitam?

  Peta 15 : MALAYSIA

  60. Manakah merupakan kerjasama ekonomi serantau?A. OICB. WTOC. NAMD. ASEAN

  KERTAS SOALAN TAMAT

  A

  C

  BD