27
7301/1 7301/1 Lanskap dan Nurseri Kertas 1 Sept. 2010 2 ½ jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 LANSKAP DAN NURSERI Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit 2 ½ Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Jawab SEMUA soalan. Bahagian A (10 soalan), bahagian B (3 soalan), dan bahagian C (2 soalan). 2. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan disediakan Nama : …………………………………………….. No. Kad Pengenalan : …………………………………………….. KOD PEMERIKSA BAHAGIAN SOALAN SKOR A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B 1 2 3 C 1 2 JIUMLAH 1

Soalan Percubaan Spm 2010

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

7301/1Lanskap dan NurseriKertas 1Sept. 20102 ½ jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

LANSKAP DAN NURSERI

Kertas 1

Dua jam tiga puluh minit2 ½ Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab SEMUA soalan. Bahagian A (10 soalan), bahagian B (3 soalan), dan bahagian C (2 soalan).

2. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan disediakan dalam kertas soalan.

3. Kerja mengira hendaklah ditunjukkan dengan jelas.

4. Anda boleh menggunakan kalkulator.

HAK CIPTA TERPELIHARA

Nama :

……………………………………………..

No. Kad Pengenalan :

……………………………………………..

KOD PEMERIKSA

BAHAGIAN SOALAN SKOR

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B1

2

3

C 1

2

JIUMLAH

1

Page 2: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan

1. Berdasarkan pengalaman anda melakukan amali menyemai biji benih, jawab soalan berikut :

a. Nyatakan tiga langkah menyediakan medium semaian bagi biji halus.

i. ............................................................................................................................

ii. ............................................................................................................................

iii. ............................................................................................................................

b. Nyatakan dua ciri biji benih tanaman hiasan semusim yang perlu anda pilih.

i. ............................................................................................................................

ii. ............................................................................................................................

[5 Skor]

2

Page 3: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

RAJAH 1

2. Rajah 1 menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks. Berdasarkan rajah tersebut jawab soalan berikut :

a) Namakan kaedah pembiakan aseks tersebut:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Namakan bahan yang diletakkan pada X

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Nyatakan satu tujuan penggunaan bahan X?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Nyatakan dua tanaman yang sesuai dibiakkan menggunakan kaedah tersebut.

i. ..………………………………………………………………………………………………………………………

ii. .………………………………………………………………………………………………………………………

[5 Skor]

3

Page 4: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

RAJAH 2

3. Rajah 2 menunjukkan sebahagian langkah kerja pembiakan tumbuhan hiasan secara tut. Berdasarkan pengalaman anda melakukan amali, jawab soalan berikut :

a. Senaraikan dua bahan yang digunakan untuk pembiakan tersebut.

i. ............................................................................................................................

ii. ............................................................................................................................

b. Senaraikan tiga langkah kerja menyediakan dahan untuk melakukan tut

i. ............................................................................................................................

ii. ............................................................................................................................

iii. ............................................................................................................................

[5 Skor]

4

Page 5: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

RAJAH 3

4. Rajah 3 menunjukkan anak benih yang akan dipindahkan ke dalam pasu.

Pilih dan tuliskan A, B, C, D dan E langkah kerja mengikut urutan yang betul dalam ruangan jawapan.

a. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu separuh penuh

b. Potong beg politena, keluar dan letakkan anak benih di tengah-tengah pasu dengan cermat

c. Tutup lubang saliran dengan anak batu atau serpihan pasu

d. Tambah medium penanaman sehingga dua cm daripada permukaan pasu dan padatkan

e. Siram pokok sehingga medium cukup basah dan letakkan di tempat teduh

Ruangan Jawapan

1 2 3 4 5

5

Page 6: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

[5 Skor]

RAJAH 4

5. Rajah 4 menunjukkan penanaman pokok bunga kertas (Bougainvillae spp) dari dalam pasu ke lubang penanaman. Berdasarkan pengalaman anda, jawab soalan berikut :

a. Nyatakan ukuran / dimensi ukuran lubang yang anda buat.

…………………………………………………………………………………………………………………………

b. Nyatakan tiga langkah kerja menyediakan lubang penanaman.

i. ..………………………………………………………………………………………………………......

ii. ..………………………………………………………………………………………………………......

iii. ..………………………………………………………………………………………………………......

c. Nyatakan satu alat yang digunakan untuk menutup lubang penanaman

.................................................................................................................

........................

6

Page 7: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

[5 Skor]

RAJAH 5

6. Rajah 5 menunjukkan anak pokok Heliconia spp. yang hendak diubah ke dalam pasu.

a. Senaraikan empat ciri pasu yang sesuai untuk menanam anak pokok di atas.

i. ..…………………………………………………………………………………………………………

ii. ..…………………………………………………………………………………………………………

iii. ..…………………………………………………………………………………………………………

iv. ..…………………………………………………………………………………………………………

b. Nyatakan satu tujuan tujuan menanggalkan beg politena daripada tanaman.

7

Page 8: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

…………………………………………………………………………………………………………………………

[5 Skor]

RAJAH 6(a) RAJAH 6(b)

7. Rajah 6(a) dan 6(b) menunjukkan sebahagian langkah kerja menyediakan tapak penanaman turf. Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :

a. Namakan langkah kerja berikut :

i. Rajah 6(a): .....................................................................................................

ii. Rajah 6(b): .....................................................................................................

b. Berikan 2 kaedah penanaman yang digunakan untuk menanam turf

i. ..........................................................................................................................

ii. ..........................................................................................................................

c. Nyatakan satu kerja penyelenggaraan selepas rumput turf ditanam.

.........................................................................................................................................

[5 Skor]

8

Page 9: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

RAJAH 7

8. Rajah 7 menunjukkan pelan induk yang digunakan sebagai panduan untuk membina model rekabentuk landskap.

Namakan satu bahan yang boleh digunakan untuk membina model berkenaan dengan menulis jawapan di ruangan yang disediakan.

Model Bahan yang digunakan

i

9

Page 10: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

ii

iii

iv

v

[5 Skor]

RAJAH 8

9. Rajah 8 menunjukkan kerangka besi yang digunakan untuk membina simenferro. Lengkapkan langkah kerja dibawah bagi menyiapkan projek tersebut.

10

i. ……………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………

Page 11: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

( 5 Skor )

RAJAH 9

10.Anda pernah melakukan penyelenggaraan tumbuhan hiasan seperti rajah 9 di atas.

Pilih mana-mana lima kerja penyelenggaraan di bawah dan tanda (√ ) bagi yang betul dan (X ) bagi yang salah di dalam ruang jawapan yang disediakan.

PenyelenggaraanRuang

Jawapan

11

Menyediakan bancuhan mortar

iii. ……………………………………………………………………………………………………

iv. ……………………………………………………………………………………………………

v. ……………………………………………………………………………………………………

Page 12: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

a) Menyiram

b) Membaja

c) Memancang

d) Menggembur

e) Menukar pasu

f) Meletak sungkupan

[5 Skor]

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan

RAJAH 10

1. Rajah 10 di atas menunjukkan lakaran sebuah air terjun yang telah pelanggan anda tempah. Berdasarkan pengalaman anda membina simenferro, jawab soalan berikut :

a. Lakarkan kerangka yang perlu anda bina.

12

Page 13: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

b. Terangkan langkah kerja membina struktur air terjun tersebut.

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

13

Page 14: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

...........................................................................................................................

..................................

[10 skor]

14

Page 15: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

2. Rajah menunjukkan pelan inventori sebuah kawasan landskap.Berdasarkan pelan inventori tersebut anda dikehendaki melukis pelan induk landskap beserta petunjuk dengan menggunakan skala 1 : 100 dalam ruang jawapan yang disediakan.

[10 skor}

15

Page 16: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

16

Page 17: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

RAJAH 11

3. Rajah 11 menunjukkan dua orang pekerja sedang menyelenggara struktur simenferro. Terangkan kerja-kerja penyelenggaraan yang perlu dilakukan ke atas simenferro yang telah usang.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

17

Page 18: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

18

Page 19: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

[10 skor}

BAHAGIAN C

Jawab semua soalan

19

Page 20: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

Perkara KuantitiHarga / unit

(RM)

Simen 8 kampit 12.00

Pasir 1 lori 60.00

Dawai BRC 3 gulung 80.00

Besi (diameter 1cm) 50 meter 5.00

Dawai pengikat 1 gulung 40.00

Simen anti-bocor 2 kampit 25.00

1. Jadual di atas menunjukkann senarai bahan dan kos yang terlibat untuk membina sebuah air terjun simenferro. Berdasarkan jadual, hitungkan :

a. Kos Bahan bagi menyiapkan air terjun tersebut

b. Jumlah kos pengeluaran. Diberi kos buruh RM1200.00 dan Kos sampingan RM30.00

20

Page 21: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

c. Kirakan harga jualan simenferro itu sekiranya anda menetapkan peratus keuntungan sebanyak 50%.

21

Page 22: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

[10 Skor]

22

Page 23: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

2. Anda merancang untuk mengadakan promosi jualan murah sempena pembukaan kedai nurseri landskap ke-2 di lokasi baru.

Berdasarkan kreativiti anda, lakarkan sebuah papan tanda bagi memperkenalkan nurseri landskap anda tersebut.dengan memasukkan maklumat-maklumat berkaitan.

23

Page 24: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

24

Page 25: Soalan Percubaan Spm 2010

7301/1

SOALAN TAMAT, SELAMAT MENJAWAB

25