19
SULIT 4551/2 Biologi Kertas 2 September 2011 21/2 jam Nama: Tingkatan : No.Kad Pengenalan : PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 ANJURAN MAJLIS PENGETUASEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PERLIS BIOLOGI Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit 4551/2 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tuliskan nama, tingkatan dan no. kad pengenalan pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 3. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. 4551/2 Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 2 3 4 5 B 6 7 8 9 Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetaktermasuk kulit [Lihat sebelah SULIT Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

SULIT4551/2

BiologiKertas 2

September2011

21/2 jam

Nama:

Tingkatan : No. Kad Pengenalan :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMASIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

ANJURAN

MAJLIS PENGETUASEKOLAH MALAYSIA (MPSM)CAWANGAN PERLIS

BIOLOGI

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

4551/2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama, tingkatan dan no. kadpengenalan pada ruangyangdisediakan.

2. Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

3. Soalan dalam Bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadandalam Bahasa Melayu.

4. Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalansama ada dalam Bahasa Melayu atauBahasa Inggeris.

5. Calon dikehendaki membaca maklumatdi halaman belakang kertas soalan ini.

4551/2

Bahagian SoalanMarkah

Penuh

Markah

Diperoleh

A

1

2

3

4

5

B

6

7

8

9

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak termasuk kulit[Lihat sebelah

SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL ... Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Author Soalan Percubaan SPM Biologi Kertas 2 Perlis 2011 Subject Soalan Percubaan SPM Biologi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com