15
SULIT 7109/1 7109/1 Nama: ...................................................... Tingkatan: 5 .......... Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 September 2011 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI ISTANA 2½ jam JALAN ISTANA, 41000 KLANG SELANGOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2011 MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK KERTAS 1 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian. 2. Jawab semua soalan. 3. Tuliskan jawapan di dalam kertas soalan yang diberi. 4. Skor yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kod Pemeriksa Bahagian Soalan Skor 1 2 3 4 A 5 6 7 8 9 10 1 B 2 3 C 1 2 Jumlah

Soalan Percubaan Spm 2012

  • Upload
    rizwani

  • View
    141

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mpv

Citation preview

Page 1: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT 7109/1

7109/1 Nama: ...................................................... Tingkatan: 5 ..........MenservisPeralatanElektrik Domestik Kertas 1 September 2011 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI ISTANA2½ jam JALAN ISTANA, 41000 KLANG

SELANGOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2011

MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK

KERTAS 1

2 Jam 30 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian.

2. Jawab semua soalan.

3. Tuliskan jawapan di dalam kertas

soalan yang diberi.

4. Skor yang diperuntukkan bagi

setiap soalan atau ceraian soalan

ditunjukkan dalam kurungan.

Kod Pemeriksa

Bahagian Soalan Skor

1

2

3

4

A 5

6

7

8

9

10

1

B 2

3

C 1

2

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak

Page 2: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

BAHAGIAN AJawab semua soalan

1.

Jalur A

Coklat

Merah

Oren

kuning

Rajah 1

Anda diberikan dua perintang bernilai 270Ω dan 3500Ω. Kedua-dua perintang mempunyai

had terima ±10%. Berdasarkan pilihan kod warna bagi setiap jalur dalam Rajah 1, tentukan

kod warna perintang tersebut dalam Jadual 1 di bawah.

Jalur

Kod warna

270Ω 3500Ω

Jalur A

Jalur B

Jalur C

Jalur D

Jalur D

Emas

Perak

Tiada warna

Jalur C

Hitam

Coklat

Merah

oren

Jalur B

Oren

Kuning

Hijau

Biru

ungu

2

Page 3: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

Jadual 1

[ skor : 5 ]

2. Litar skematik dibawah menunjukkan komponen-komponen yang biasa digunakan di bengkel

elektrik .Namakan komponen-komponen yang dilabelkan.

Litar skematik

[skor : 5]

3

Page 4: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

3. Anda telah membuat penyambungan litar kord penyambung tambahan di bengkel. Susunkan

mengikut turutan nombor langkah-langkah penyambungan pada ruang jawapan yang disediakan

dalam Jadual 2.

[skor : 5]

4

Page 5: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

Rajah 2

4. Rajah 2 ialah sebuah ketuhar elektrik. Berdasarkan rajah skematik ketuhar tersebut seperti di

bawah, lengkapkan rajah blok bagi ketuhar tersebut.

Rajah Blok Ketuhar Elektrik

[skor : 5]

5

Page 6: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

5. Anda telah memasak nasi di rumah menggunakan periuk nasi elektrik. Susunkan langkah-

langkah memasak nasi yang telah anda lakukan mengikut turutan nombor.

Langkah kendalian Nombor

Tunggu sehingga nasi masak iaitu apabila suis automatik bertukar

kepada “keep warm”.

Letakkan periuk aluminium ke dalam badan periuk. Tutupkan

dengan pentup.

Sambungkan palam masuk pada soket periuk dan sambungkan

palam 3 pin 13A pada soket alur keluar.

“ON”kan bekalan kuasa dan set suis periuk pada “rice cooking”.

Masukkan beras ke dalam periuk aluminium dan cuci beras

sehingga bersih. Masukkan air mengikut sukatan yang betul. Lapkan

bahagian luar periuk aluminium sehingga kering.

“OFF”kan bekalan kuasa dan cabut palam 3 pin 13A

[skor : 5]

6

Page 7: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

6. Iskandar telah membuat pendawaian litar kawalan manual dua lampu dikawal oleh satu suis

sehala seperti rajah di bawah. Lengkapkan rajah pendawaian bagi litar yang telah dibuat oleh

Iskandar pada Rajah 3.

L1

S1 S2

Rajah 3

L1

N

L

E

S1 S2 [Skor: 5]

7

Kotak fius agihan

Kotak fius agihan

Page 8: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

7. Anda telah memasak nasi menggunakan periuk nasi elektrik. Lengkapkan rajah blok periuk nasi

elektrik berdasarkan litar skematik yang diberi.

LAMPU WARM

PEMEGANG

MIKA

Litar skematik

Rajah Blok

[Skor : 5]

8. Labelkan mengikut urutan 1 hingga 5 cara mengendalikan shower.

Pusingkan Tombol Kawalan Suhu ke ‘ON’ lampu pandu akan menyala dan air

pancuran akan menjadi panas dalam beberapa saat.

Pusingkan Injap Penahan Air untuk bekalan air.

Hidupkan suis pemanas air di luar bilik mandi.

Laraskan Tombol kawalan suhu untuk mendapatkan suhu yang dikehendaki.

Pusingkan Tombol Kawalan Suhu ke ‘OFF’ dan matikan suis pemanas air di luar bilik

mandi.

[Skor: 5]

8

SUIS JEMPELANG

LAMPU COOK

LARASUHU

ELEMEN PEMANAS

Page 9: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

9. Nyatakan (BENAR) atau (SALAH) bagi pernyataan di bawah.

Membuat diagnosis kerosakan perkakasan adalah salah satu daripada langkah bagi mengesan kegagalan sistem komputer.

Kedengaran bunyi ‘bip’ yang panjang, ini menandakan masalah berpunca daripada RAM.

Tiada sebarang paparan di skrin monitor menandakan kad video telah rosak.

Tiub pancaran elektrod mempunyai arus voltannya yang tinggi. Murid dilarang membuka penutup belakang monitor tanpa kebenaran guru kerana ia boleh menyebabkan kecederaan atau kematian.

Port selari digunakan untuk penyambungan ke pencetak.

‘Wireless Optical Mouse’ adalah sejenis tetikus tanpa wayar.

[Skor: 5]

10. Pilih 5 daripada 10 komponen komputer di bawah dan nyatakan fungsinya.

Unit Pemprosesan Pusat (CPU)

Papan Induk (Motherboard)

RAM (Random Access Memory) Monitor Kad Video

Pemacu Cakera Keras

(Hard Disk Drive)

Pemacu CDROM Papan Kekunci (Keyboard) Tetikus Modem

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[Skor: 5]

9

Page 10: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

BAHAGIAN BJawab semua soalan

1. Puan Aishah hendak membeli sebuah ketuhar elektrik daripada kedai anda. Bagaimanakah

anda boleh menerangkan kepadanya tentang kendalian alat tersebut.

………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………........................….

……………………………………………………………………………….......................…….….

…………………………………………………………………………………........................…….

……………………………………………………………………………….........................……….

…………………………………………………………………………………….........................….

…………………………………………………………………………………….......................….

…………………………………………………………………………………….......................….

……………………………………………………………………………………......................….

………………………………………………………………………………….......................…….

……………………………………………………………………………………......................….

…………………………………………………………………………………….......................….

………………………………………………………………………………….......................…….

………………………………………………………………………………………........................

[Skor: 10]

10

Page 11: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

2. Adik anda yang baru tiba di rumah anda ingin menggunakan alat pancuran mandian elektrik

yang terdapat di bilik air anda. Terangkan langkah-langkah kendalian alat tersebut supaya dia

dapat menggunakannya dengan betul dan selamat.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………....….

…………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..….

[Skor: 10]

11

Page 12: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

3. Puan Diana dan Puan Suhainy sedang membuat perbandingan sebut harga beberapa

perkakasan komputer oleh tiga pembekal yang berbeza..

Bil Perkakasan Syarikat Damar

(RM)

Sayrikat Enau

(RM)

Syarikat Fir

(RM)

1 Intel CPU Celeron 580 570 565

2 RAM DDR 2 GB 240 255 230

3 Hard Disk 40 GB 170 170 180

4 Papan Induk 150 200 170

5 Monitor LCD 19’ 500 520 510

6 Papan Kekunci 25 22 23

7 Tetikus optik 15 12 20

a) Namakan syarikat yang menawarkan harga perkakasan komputer terendah .

b) Pn. Diana dan Pn. Suhainy ingin membeli 10 set perkakasan komputer daripada pembekal yang

menawarkan harga paling rendah. Kirakan kos keseluruhan perkakasan daripada pembekal

tersebut sekiranya kos upah pemasangan bagi seunit komputer ialah RM 40 dan kos overhead

ialah RM 10.

c) Sekiranya pembekal mengambil keuntungan sebanyak 20% daripada kos keseluruhan bagi

pembelian 10 buah komputer tersebut. Nyatakan jumlah yang perlu dibayar kepada syarikat

tersebut.

[Skor:10]

12

Page 13: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

BAHAGIAN CJawab semua soalan

1. Anda baru saja menamatkan pengajian dalam bidang elektrik dan bercadang membuka bengkel

menservis peralatan elektrik domestik. Terangkan kajian yang perlu anda lakukan sebelum

memulakan perniagaan tersebut.

……………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………….

[Skor: 10]

13

Page 14: Soalan Percubaan Spm 2012

SULIT

2. Hasil kerja kuat anda selama ini, kedai menjual perkakasan komputer anda semakin mendapat

sambutan tinggi. Anda bercadang untuk membuka sebuah lagi cawangan baru.

Terangkan cara anda merancang perbelanjaan untuk mengurus kedai baru tersebut dari segi ;

a) iklan

b) pekerja

c) perkakasan komputer

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………..

[Skor: 10]

KERTAS SOALAN TAMAT

14