25
SULIT 4551/1 Biology Paper 1 September 2011 1 lA hours ~aU L.L. al YAYASAfl PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJiL PELAJARAN MALAYSIA NEGERI PERAK 2011 BIOLOGY PAPER 1 Satu jam lima belas minit 4551/1 DO NOT OPEN THE QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON This question paper consists of 50 questions. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Answer all questions. Jawab semua soalan. Blacken only one space for each question. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Then blacken the space for the new answer. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak. 4551/1 [Lihat sebelah SULIT Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

  • Upload
    others

  • View
    142

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

SULIT

4551/1

BiologyPaper 1September2011

1 lA hours

~aU L.L.al

YAYASAfl PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJiL PELAJARAN MALAYSIANEGERI PERAK 2011

BIOLOGY

PAPER 1

Satu jam lima belas minit

4551/1

DO NOT OPEN THE QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SOJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

2.

3.

4.

INFORMATION FOR CANDIDATESMAKLUMAT UNTUK CALON

This question paper consists of 50 questions.Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

Answer all questions.Jawab semua soalan.

Blacken only one space for each question.Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Thenblacken the space for the new answer.Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudianhitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak.

4551/1[Lihat sebelah

SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 20: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 21: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 22: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 23: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 24: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 25: Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011banksoalanspm.com/downloads/TrialspmPerak2011/soalan...Soalan Biologi Kertas 1 percubaan SPM Perak 2011; soalan perak 2011; soalan trial

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com