Click here to load reader

Slot 1 refleksi kbat 2013

  • View
    3.776

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Slot 1 refleksi kbat 2013

  • 1. 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 1 PROGRAM Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Refleksi

2. JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAhink 3 inovatif TERARAH INSAN KREATIF 3. mik/persidangan 4 TINGKAP JOHARI 4. London1 London2 mik/persidangan 5 5. mik/persidangan 6 Banyak kejayaan Tanpa kejayaan 6. mik/persidangan 7 7. Perancangan Strategik mik/persidangan 8 8. Menjelaskan konsep KBAT Melalui topik berikut: Sejarah ringkas Terminologi Sebutan KBAT Alat Berfikir Peta pemikiran lwn KBAT 9. KEKELIRUAN ? Terminologi Sebutan Alat berfikir Penggunaan Peta dan KBAT Aplikasi dalam PdP Saya mengajar i-THINK/KBAT 10. i-THINK HOTS KBAT Kbkk KB 11 11. Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menaakul Teknik menyoal Kreativiti Inkuiri Penyelesaian masalah 12 12. Bagaimana hendak mengajar KBAT? Tingkatkan soalan aras tinggi Pembelajaran berasaskan projek Menggunakan alat berfikir Aktiviti penyelesaian masalah Teknik menyoal Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru 13 13. 1. Sejarah ringkas Pencapaian TIMMS PISA Lahir i-THINK Kestrel Education (London) Pelancaran di Parlimen Malaysia (10 Sek. Rintis) Sasar 1000 sekolah 2013 500 sekolah peluasan 2013 500 lagi 2014 Dapatan JNJK (Jun 2013) Semua pihak keliru????? 14. mik/persidangan 16 15. KONSEP 21st century learners i-Think Thinking school Thinking skill Thinking classroom Akreditasi mik/persidangan 17 16. i-THINK 18 17. Program i-THINK merupakan Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif. i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir 19 18. OBJEKTIF: 20 Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing 19. Dengan cara 21 1. Menggunakan alat berfikir seperti lapan peta pemikiran oleh guru dan murid dalam PdP 2. Teknik menyoal dan menaakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi Blooms taksonomi dan Versi Lorin Anderson 20. Pelaksanaan Program i-THINK 22 Pelaksanaan 10 sekolah rintis di seluruh Malaysia (6 SR & 4 SM) Peluasan 1,000 (2012-2013) sekolah rendah dan menengah seluruh negara Peluasan ke 8,994 buah sekolah Melatih JK tambahan Melatih Pasukan Pemandu (PP) di 500 buah sekolah (Kohort 1) PP melatih guru sekolah mereka Guru di 500 sekolah melatih murid (kohort 1) Melatih Pasukan Pemandu (PP) di 500 buah sekolah (kohort 2) PP melatih guru sekolah mereka Guru melatih murid di 500 buah sekolah (kohort 2) Guru dari 8,994 buah sekolah mengikuti kursus dalam talian Kajian pelaksanaan Program i-THINK di 1,010 buah 2012 2013 2014 21. Apakah yang diharapkan dari Program i- THINK? Fokus Aktif Berkeyakinan Hubungan guru- murid rapat Prestasi meningkat Seronok belajar 23 Menaakul 22. mik/persidangan 24 23. Thinking skills mik/persidangan 25 24. mik/persidangan 26 25. mik/persidangan 27 26. KBAT Bloom Anderson Thinking school mik/persidangan 28 27. KBAT DLM SKPM (std. 4) mik/persidangan 29 28. 1 Terminologi i-THINK HOTs KBAT KBKK/KB 29. 2 Sebutan K-ekonomi / Kekonomi E-failing / efailing KEBAT / K-BAT / KBAT 30. 3 Alat Berfikir Peta pemikiran (8 peta) Habits of Minds (16 HoM) Thinking Hats KBKK/KB Peta minda CORT dll 31. 4 Peta Pemikiran lwn KBAT PP + KBAT berlaku serentak dlm PdP Dalam std 4 SKPM: boleh berlaku semua KBAT dlm aspek 1-12. 32. 5 KBAT dlm aktiviti pendidikan di sekolah Kokurikulum Projek individu Projek berkumpulan Koakademik 33. 6 Persepsi guru Saya mengajar KBAT Saya mengajar i-THINK 34. Apakah Berfikir? Dalam minda Sukar diukur / kompleks Bergantung kpd: pengalaman / pengetahuan Kreatif Ada daya imiginasi Kritis Proses beri makna Menganalisis / menilai data Minda berfikir nampak dari tingkah-laku 35. Definisi KBAT KPM Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. 36. Definisi KBAT JNJK KBAT ialah keupayaan minda mengaplikasikan kemahiran berfikir untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara kritis, kreatif dan inovatif dari pelbagai perspektif. KBAT boleh dikuasai melalui proses pendidikan dengan merangsang minda murid melalui aktiviti pendidikan, kaedah penyampaian, penggunaan pelbagai alat berfikir, penyoalan, serta disokong dengan persekitaran yang kondusif. 37. Definisi KBAT KPM JNJK Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT ialah keupayaan minda mengaplikasikan kemahiran berfikir untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara kritis, kreatif dan inovatif dari pelbagai perspektif. KBAT boleh dikuasai melalui proses pendidikan dengan merangsang minda murid melalui aktiviti pendidikan, kaedah penyampaian, penggunaan pelbagai alat berfikir, penyoalan, serta disokong dengan persekitaran yang kondusif. 38. 40 ASAS BERFIKIR Pengetahuan Kemahiran Nilai & Sikap KBKK KONTEKS MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAI MASALAH MENGINOVASI MENCIPTA BERFIKIR ARAS TINGGI Mencipta Menilai Menganalisis mengaplikasi ASAS BERFIKIR Pengetahuan Kemahiran Nilai & Sikap KBKK KONTEKS MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAI MASALAH MENGINOVASI MENCIPTA KBSR & KBSM KSSR & KSSM 39. Cont..41 40. Alat berfikir 41. Mesti dilaksanakan di sekolah secara menyeluruh. Pelaksanaan merangkumi pembangunan staf dan penyediaan bahan-bahan latihan bagi setiap guru. PETA PEMIKIRAN 42. 44 Pada akhir kursus, peserta kursus akan dapat: Mendefinisikan 8 peta pemikiran Menghubungkaitkan peta pemikiran dengan teknik menyoal serta pemikiran murid Mengintegrasikan bidang kandungan Membimbing guru berkaitan penggunaan peta 43. 45 Alat Visual vs Peta Pemikiran Peta Minda vs Peta Bulatan Peta Dakap vs Peta Pokok Peta Buih vs Peta Minda Peta Dakap vs Menyenarai KESILAPAN KONSEP 44. Peta minda 46 (Tony Buzan) 45. 47 46. 48 (Edward De Bono) fakta 47. 49 The White Hat calls for information known or needed. "The facts, just the facts." The Yellow Hat symbolizes brightness and optimism. Under this hat you explore the positives and probe for value and benefit. The Black Hat is judgment - the devil's advocate or why something may not work. Spot the difficulties and dangers; where things might go wrong. Probably the most powerful and useful of the Hats but a problem if overused. The Red Hat signifies feelings, hunches and intuition. When using this hat you can express emotions and feelings and share fears, likes, dislikes, loves, and hates. The Green Hat focuses on creativity;the possibilities, alternatives, and new ideas. It's an opportunity to express new concepts and new perceptions. The Blue Hat is used to manage the thinking process. It's the control mechanism that ensures the Six Thinking Hats guidelines are observed. 48. 50 49. 51 50. 52 51. 8 Peta pemikiran Penyoalan KBAT/HOTS HOT LOT BLOOM ANDERSON Habit of minds Peta minda CORT Thinking Hats KBKK ALAT BERFIKIR KBAT Dll. 53 52. 54 input output 8 Peta pemikiran Habit of minds Peta minda CORT Thinking Hats KBKK Dll. Strategi Kaedah Teknik KBATGURU ALAT SOALAN 53. 55 Mengaplikasi Menganalisis Menilai MemekarkanPemikiran Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Mencipta Memahami Kefahaman Mengingat Pengetahuan AndersonBloom 54. 56 55. Faktor yang menggagalkan KBAT -ve Zon selesa Pertukaran pemimpin Sikap Kecairan maklumat Kursus Latihan PdP Kepimpinan Dll 57 56. 1. Kepimpinan dan hala tuju 2. Pengurusan kurikulum / Pasukan Pemandu 3. Pengurusan kokurikulum dan sukan 4. Pembelajaran dan pengajaran (BM,BI,M3,Sains,Sejarah dll) 5. Peranan PPD (SISC+,SIPatner) 6. Sistem atas talian & 1Bestari Net 7. PBS 8. Jerayawara 9. Buku teks 10. Capaian internet 11. Penggunaan bahan 12. Peranan e-fasilitator KBAT 58 57. 59 Kerangka PEMERIKSAAN KBAT JNJK 58. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6 Titik Permulaan Penyoalan reflektif Kemahiran berfikir Peta Visual Rangkaian kolaborasi Membangunkan Kecenderungan Peribadi Membentuk persekitaran 60 59. 1. Kognitif (pemikiran pelajar) a. Bloom b. Anderson 2. Psikomotor (kemahiran fizikal pelajar) 3. Afektif (sikap dan nilai pelajar) 4. Sosial (perhubungan sosial pelajar) 4 domin objektif pembelajaran 61 60. Contoh RPH 62 61. RPH Objektif Membuat perbandingan antara jantina lelaki dan perempuan Menghuraikan peranan lelaki sebagai pemimpin keluarga Aktiviti Mengunakan peta banding- beza, pelajar menjustifikasikan pengkelasannya. Dalam pembentangan kumpulan, pelajar menghuraikan peranan lelaki sebagai ahli keluarga mengunakan alat berfikir yang sesuai. (peta bulatan,dll) 63 62. PELAN STRATEGIK PROGRAM i-THINK 2014 Pelaksanaan Membentuk J/Kuasa I/Bapa Ceramah Pengetua GKMP LDP Pengetua Buku rekod mengajar Buku tulis Rancangan mengajar PDP Koku Pemantauan Pelaporan Dokumentasi Gambar Penilaian J/K Induk J/K Kerja Pelajar Guru J/K Pemandu Membudayakan Kemahiran Berfikir Menyampaikan Maklumat Taklimat Bengkel StafPerhimpunan Banner Etos J/K Pemandu Semua PK J/K Pemandu Penambahbaikan P/Mortem Tindakan susulan Penghargaan APC 63. MEMBUDAYAKAN PROGRAM i-THINK DI SEKOLAH Pengalaman Sedia ada Kestrel Education Perancangan & Perlaksanaan Pernilaian Hasil Kerja Peranan Pentadbir Latihan Promosi Kerjasama Pentadbir Sekolah PPD & JPN IAB 64. ALIRAN PROSES PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PENETAPAN RANCANGAN KERJA PANITIA / BIDAN ( DIS/JAN) PENETAPAN