Click here to load reader

1bahan Kbat

  • View
    73

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KBAT

Text of 1bahan Kbat

PowerPoint Presentation

1Bengkel Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) MatematikTEH AH HUATPensyarah Matematik

Jabatatan Sains dan MatematikInstitut Pendidikan GuruKampus Kent2

Definisi KBAT

Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.Definisi ini konsisten dengan standard antarabangsa (spt.: OECD, PISA)KPM,2013Teka teki 1Teka teki 2Definisi ini telah diperdebatkan dalam mesyuarat peringkat BPK, Bahagian, pakar dalam bidang Kemahiran berfikir dari IPG, IPT dan swasta serta dengan Dr. David Hyerle, USA (Pencipta Peta Pemikiran)Pembangunan definisi ini berasaskan Taksonomi Bloom dan Versi Anderson Taksonomi Bloom serta konsep KBKK 4 tahap domain kognitif yang dikategorikan sebagai KBAT: mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.Definisi ini konsisten dengan standard antarabangsa (seperti OECD, PISA, Thinking Schools International dll.)

2Doc ID3

Kenapa Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)?

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Kehendak TIMSS & PISA

Definisi ini telah diperdebatkan dalam mesyuarat peringkat BPK, Bahagian, pakar dalam bidang Kemahiran berfikir dari IPG, IPT dan swasta serta dengan Dr. David Hyerle, USA (Pencipta Peta Pemikiran)Pembangunan definisi ini berasaskan Taksonomi Bloom dan Versi Anderson Taksonomi Bloom serta konsep KBKK 4 tahap domain kognitif yang dikategorikan sebagai KBAT: mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.Definisi ini konsisten dengan standard antarabangsa (seperti OECD, PISA, Thinking Schools International dll.)

3Doc ID

Kemahiran memimpinIdentiti nasionalKemahiran dwibahasaEtika dan KerohanianKemahiran berfikirPengetahuanPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global4

TRACKERUnit of measureTitleUnit of measure|1 FootnoteSource:SourceLegend1Legend2Legend3Legend4Legend1Legend2Legend3ILLUSTRATIVELegend1Legend2Legend3Legend4Legend5Memberi penekanan Kemahiran berfikir merupakan salah satu ciri utama setiap murid di bawah PPPM selari dengan FPN murid yang holistik dari segi JERI dan visi KPM4Doc ID5

7 elemen dalam melaksanakan KBATElemen UtamaPerubahan dalam pentaksiranPerubahan dalam pendekatanPerubahan dalam pembelajaran muridLatihan kepada semua yang terlibat dalam KBATKBAT dalam kokurikulumMenyediakan sumber KBATLatihanKurikulumPedagogiPentasiranKokurikulumSumberKBATElemen SokonganIIIIIIIVVIVIIMelibatkan masyarakat dalam KBATSokongan MasyarakatV5Doc ID7 elemen penting dalam pelaksanaan KBAT di sekolah.Elemen utama Kurikulum, pedagogi dan PentaksiranElemen Sokongan Sumber (Buku Teks dan sumber digital), sokongan masyarakat, kokurikulum dan latihan (capability building)5PELAKSANAAN KBAT DALAM BILIK DARJAH6Perubahan dalam Kurikulum Perubahan dalam PendekatanPerubahan dalam Pentaksiran KSSRKSSMMurid dapat:Membuat KeputusanMenyelesai MasalahMenginovasiMenciptaPenggunaan alat berfikir KBKK Peta minda, banding beza, 6 Thinking Hats dllProgram i-THINK peta pemikiranTeknik menyoalGalakkan murid menyoal yang memerlukan pemikiran aras tinggi kenapa, bagaimanaSebanyak 30% soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusatPenilaian peringkat KebangsaanPenilaianperingkat AntarabangsaUPSRPMRSPMSTPM/STAMTIMSSPISAPBS7

PPPM :Bab 4 Pembelajaran Murid

MenjelangTahun 2016, KBAT akan membentuk :

80% daripada soalan UPSR,

80% soalan penilaian Tingkatan 3,

75% daripada soalan untuk mata pelajaran teras SPM

50% daripada soalan mata pelajaran elektif SPM.

Definisi ini telah diperdebatkan dalam mesyuarat peringkat BPK, Bahagian, pakar dalam bidang Kemahiran berfikir dari IPG, IPT dan swasta serta dengan Dr. David Hyerle, USA (Pencipta Peta Pemikiran)Pembangunan definisi ini berasaskan Taksonomi Bloom dan Versi Anderson Taksonomi Bloom serta konsep KBKK 4 tahap domain kognitif yang dikategorikan sebagai KBAT: mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.Definisi ini konsisten dengan standard antarabangsa (seperti OECD, PISA, Thinking Schools International dll.)

7Doc ID8

Kehendak TIMSS & PISA

KBAT

Menentukan tahap sistem pendidikan Negara dalam Sains dan Matematik

Bukan Rutin

Mengukur keupayaan murid dari segi apa sebenarnya yang dipelajari dalamkelas

Menguji penggunaan pengetahuan dan kemahiran praktikal (real-life skills)

Dibangunkanoleh OECD

Dibangunkanoleh IEA

Sasaran: murid berumur 10 dan 14 tahun

Dilaksanakan setiap 4 tahun sekali

TIMSS

PISA

Sasaran: murid berumur 15 tahun dan ke atas

Dilaksanakan setiap 3 tahun sekali

Definisi ini telah diperdebatkan dalam mesyuarat peringkat BPK, Bahagian, pakar dalam bidang Kemahiran berfikir dari IPG, IPT dan swasta serta dengan Dr. David Hyerle, USA (Pencipta Peta Pemikiran)Pembangunan definisi ini berasaskan Taksonomi Bloom dan Versi Anderson Taksonomi Bloom serta konsep KBKK 4 tahap domain kognitif yang dikategorikan sebagai KBAT: mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.Definisi ini konsisten dengan standard antarabangsa (seperti OECD, PISA, Thinking Schools International dll.)

8Doc ID9Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)Pengajaran MT dgn KBAT?atau Pengajaran KBAT dgn MT?10Pengajaran MT dgn KBAT?

Jumlahkan nombor 3 digit sebanyak 3 kali tanpa kumpul semula.Cth: 234 + 123 + 32111Pengajaran KBAT dgn MT?

Menyatakan satu nombor sebagai hasil tambah 2 nombor.

Contoh: 5 = 2 + 3, 5 = 4 + 1121.Gunakan kelima-lima kad di atas untuk membentuk 4 nombor yang berlainan di mana bila nombor itu dibundarkan kepada puluh ribu memberi jawapan 80000Soalan KBAT MT?87351132.Diberi P dan Q adalah nombor 4 digit. P adalah 3 kali ganda Q. Perbezaan nilai tempat ribu antara dua nombor itu adalah 6. Apakah nilai bagi P dan QSoalan KBAT MT?143.Pekerja memasukkan 10590 pen ke dalam bag plastik, setiap bag plastik mempunyai bilangan pen yang sama, dan tertinggal 6 pen tidak dimasukkan. Nyatakan bilangan pen yang mungkin dalam satu bag plastik.Soalan KBAT MT?154.Satu ujian mengandungi 10 soalan. Ali dan Ahmad lulus. Markah lulus adalah 40%. Bilangan soalan yang dijawap dengan betul oleh Ali adalah 2 soalan lebih daripada Ahmad. Nyatakan markah yang mungkin diperolehi oleh Ali dan Ahmad.Soalan KBAT MT?Teka Teki 1Fikirkan satu nombor dua digit, darab dengan 67. Daripada jawapan anda, beritahu saya dua digit yang terakhir.Contoh 20 x 67 = 1340Beritahu saya 40, saya akan beritahu anda nombor yang anda fikirkan ialah 20Teka Teki 2Fikirkan satu nombor tiga digit, darab dengan 91. Daripada jawapan anda, beritahu saya tiga digit yang terakhir.Contoh 123 x 91 = 11193Beritahu saya 193, saya akan beritahu anda nombor yang anda fikirkan ialah 123Ruang KosongRuang KosongRuang KosongRuang KosongRuang Kosong