Click here to load reader

Kbat-slaid Bengkel Pdp Kbat

  • View
    177

  • Download
    29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

Text of Kbat-slaid Bengkel Pdp Kbat

Pemeriksaan Khas Program LINUS NKRA

Cont..11

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA20141Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdP) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Teknik Penyoalan1Fasilitator mbn2014Mustapha b. Hj. Nabari SISC+ (MT)

Iesah bt. Bujang SISC+ (BM)Melek b. Arbi SISC+ (BM)Kho Say Wei SIPartner+Objektif Bengkel:Utk memberi pendedahan awal cara bagaimana menghasilkan soalan KBAT berdasarkan Taksonomi Bloom-Lorin Anderson (1990)MengaplikasiMenganalisisMenilaiMemekarkan PemikiranAplikasiAnalisisSintesisPenilaianMenciptaMemahamiKefahamanMengingat

PengetahuanAndersonBloomTentatif Bengkel PdP KBATBil.MasaPerkaraTindakan1.0800 0815Pengenalan KBATUBdP2.0815 - 0900Sesi Bengkel (45 minit) UBdP3.0900 - 1000Sesi perbentangan (5 minit setiap kumpulan)UBdP4.1000 1010Sesi soal jawab / TSSUBdP5.1010 - 1030Rumusan BengkelUBdPSelasa, 28 Oktober 20145Tayangan Video 1Selasa, 28 Oktober 20146Pengenalan KBAT

KONSEPKEMAHIRANBERFIKIRARAS TINGGI(KBAT)28/02/2014

| 2Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025), terdapat 6aspirasi murid untuk bersaing di peringkat globalKemahiranmemimpin

KemahirandwibahasaEtika danKerohanianIdentiti nasional

KemahiranberfikirPengetahuan

2

| 3Kemahiran Berfikir Aras Tinggi(KBAT) 2013Kemahiran Berfikir secara Kritisdan Kreatif (KBKK) 1994 Memberi fokus kepadakemahiran berfikir kritis dankreatif ke arah penyelesaianmasalah dan membuatkeputusan Metakognisi Penekanan dalamkurikulum dan pedagogi

Kesinambungan kepadaKBKKMemberi fokus kepadakemahiran berfikir arastinggi iaitu mengaplikasi,menganalisis, menilaidan menciptaPenekanan dalamkurikulum, pedagogi,pentaksiran, kokurikulum,sokongan komuniti danswasta, bina upaya sertasumberSelasa, 28 Oktober 201410

Definisi kemahiran berfikir aras tinggi adalah:Keupayaan untukmengaplikasikanpengetahuan, kemahiran dannilai dalam membuatpenaakulan dan refleksi bagimenyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi dan berupayaSelasa, 28 Oktober 201411

Pelaksanaan KBAT dalam bilik darjah melalui perubahan dalam kurikulum,pedagogi dan pentaksiran KurikulumDitulis secaraeksplisit dalamdokumen kurikulum PedagogiPelbagai stragegiPdP yangmenerapkan KBATseperti alat berfikir,soalan aras tinggi daninkuiri PentaksiranSoalan berbentukaras tinggi dalampeperiksaan pusat(40% UPSR dan50% SPM tahun2016)Perubahan dalamDisokongKokurikulumSokonganKomuniti & SwastaBina UpayaSumberPentaksiranPeringkat sekolah:PBSPeringkatKebangsaan:UPSR, SPMPenilaianperingkatantarabangsa:contoh: TIMSS &PISA Murid dapat membuat keputusan, menyelesai masalah, menginovasi dan menciptaSelasa, 28 Oktober 201412Teknik Penyoalan13Apakah tujuan menyoal murid?Berfikir secara individu - berpasangan - berkongsi (Think-Pair-Share)Kemudian dapatkan maklum balas catat maklum balas tersebut

1314 Menilai pengetahuan sedia ada Menimbulkan minat Membina pemahaman yang mendalam Membina idealisme, sikap dan penghargaan Memantapkan pembelajaran Merangsang pemikiran kritis

TUJUAN MENYOAL

SambGunakan maklumat ini untuk menyemak jawapan dalam slaid sebelum ini. Tujuan manakah yang tercapai?1415Mentaksir pembelajaran dan kemajuan murid

Menjelaskan pemikiran

Mencari sebab atau penjelasan

Meneroka pandangan alternatif

Menguji implikasi dan akibat

TUJUAN MENYOAL

TUJUAN MENYOALGunakan maklumat ini untuk menyemak jawapan dalam slaid sebelum ini. Tujuan manakah yang tercapai?

1516Benjamin Bloom membangunkan taksonominya pada tahun 1950-anIa adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar.Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam semua bidang pembelajaran.Pada 1990-an Lorin Anderson telah membuat adaptasi pada taksonomi asal.TAKSONOMI BLOOM17MengaplikasiMenganalisis

MenilaiMemekarkan PemikiranAplikasiAnalisisSintesisPenilaianMencipta

Memahami

KefahamanMengingat

PengetahuanAndersonBloomBanding dan bezakan kedua-dua set perkataan yang digunakan oleh kedua-dua penulis.Bloom menggunakan kata nama dan Anderson menggunakan kata kerja aktif17MEMBINA SOALAN Berdasarkan gambar diberikan, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom.MengingatMemahamiMengaplikasiMenganalisi MenilaiMencipta

Mengingat Garfu diperbuat daripada apa?

Memahami - Apakah fungsi garfu?

Mengaplikasi Apakah alat yang mempunyai fungsi yang sama seperti garfu?

Menganalisis Mengapakah garfu tersebut mempunyai empat jejari?

Menilai Garfu yang manakah lebih sesuai digunakan untuk memakan spagetti? Garfu yang mempunyai jejari yang pendek atau garfu yang mempunyai jejari yang panjang. Berikan alasan anda.

Mencipta Apakah perubahan yang akan anda lakukan kepada garfu supaya ia boleh digunakan untuk menyikat rambut.BENGKELMENGHASILKAN PENILAIAN & PENTAKSIRAN (SOALAN) KBAT Pembahagian kumpulan: 12 kumpulan (6 atau 7 orang/kumpulan) Lantik ketua kumpulan2. Kedudukan kumpulan: Kumpulan 1 Kumpulan 12 -ikut label meja BC-SJK: 14 7 = 2 kumpBI-SK: 18 6 = 3 kumpBI-SJK: 14 7 = 2 kumpMT-SK: 18 6 = 3 kumpBM-SJK: 14 7 = 2 kumpSetiap kumpulan dibekalkan:- sampul tugasan bengkel - kertas seba (mahjong)- marker pen- kertas stiker seorang utk tulis cadangan penambahbaikan / komen (positif atau negatif) pada kertas mahjong- Bluetage / masking tape- Tool Kit PLC-TSS (rumusan keseluruhan dapatan bengkel)

TUGASAN BENGKEL MENGHASILKAN PENILAIAN & PENTAKSIRAN (SOALAN) KBATTugasan 1:

Anda dikehendaki membina item soalan KBAT berpandukan kata kunci 1-MENGINGAT (mengecam, mengulang, menyenaraikan, menggambarkan, mengenal pasti, namakan) bagi mata pelajaran pilihan anda. Terjemahkan hasil perbincangan ke kertas mahjong dalam bentuk peta minda ATAU peta pemikiran i-THINK ATAU tulang ikan ashikawa ATAU...27Kata Kerja yang boleh digunakanContoh SoalanContoh aktiviti dan hasilmemberitahumenyenaraikanmenggambarkanmenghubung kaitmengesanmenulismencarimenyatakanmenamakanApakah yang berlaku selepas...?Berapa banyak...?Siapakah yang...?Namakan...?Terangkan apa yang berlaku di...?Siapakah yang memberitahu...?Beritahu kenapa...?Cari maksud bagi...?Apakah yang...?Manakah yang benar dan salah...?Senaraikan peristiwa-peristiwa utama ...Buat satu garis masa peristiwa.Buat satu carta fakta.Senaraikan fakta yang anda boleh ingat.Senaraikan kesemua.... Dalam cerita iniBuat satu carta untuk menunjukkan...Buat satu akrostik.Deklamasikan satu puisi.MENGINGATTugasan 2:

Anda dikehendaki membina item soalan KBAT berpandukan kata kunci 2-MEMAHAMI (mentafsir, menjelaskan, memberi contoh, meringkaskan, membuat kesimpulan, menunjukkan pemahaman, menterjemah) bagi mata pelajaran pilihan anda. Terjemahkan hasil perbincangan ke kertas mahjong dalam bentuk peta minda ATAU peta pemikiran i-THINK ATAU tulang ikan ashikawa ATAU...29MEMAHAMIKATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKANCONTOH SOALANCONTOH AKTIVITI DAN HASILmenerangkanmengintepretasimenggariskanmembincangkanmengesanmeramalmenyatakan semulamenterjemahmembanding menggambarkanNyatakan dalam perkataan sendiri ...Beri gambaran ringkas ....Apakah yang akan berlaku selepas ini ...?Pada pendapat anda siapa..?Apakah perkara utama ...?Siapakah watak utama..?Apakah perbezaan antara..?Beri contoh untuk menyokong jawapan anda.Apakah definisi...?Menerangkan peristiwa.Terangkan pendapat anda tentang idea utama.Sediakan satu jalur kartun yang menerangkan urutan peristiwa.Tulis dan lakonkan pementasan berdasarkan jalan ceritaCeritakan semula dalam perkataan sendiriLukiskan satu aspek yang anda sukaTuliskan ringkasanSediakan satu carta alir untuk menggambarkan urutan peristiwaSediakan satu buku mewarnaTugasan 3:

Anda dikehendaki membina item soalan KBAT berpandukan kata kunci 3-MENGAPLIKASI (melaksanakan, menunjukkan, menjalankan, menggambarkan, gunakan) bagi mata pelajaran pilihan anda. Terjemahkan hasil perbincangan ke kertas mahjong dalam bentuk peta minda ATAU peta pemikiran i-THINK ATAU tulang ikan ashikawa ATAU...31MENGAPLIKASIKATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKANCONTOH SOALANCONTOH AKTIVITI DAN HASILmenyelesaikanmenunjukkanmenggunakanmembuat ilustrasimembinameramalmelengkapkanmenilaimengklasifikasimenggambarkanTahukah anda peristiwa lain di mana..?Bolehkah perkara ini berlaku ...?Himpunkan mengikut perwatakan Apakah faktor yang anda ubah jika..?Dapatkah anda mengaplikasikan kaedah ini dengan pengalaman sendiri?Apakah soalan yang akan ditanya...?Daripada maklumat yang diterima, bina satu set arahan untuk ..Adakah maklumat ini berguna jika anda ada...?Bina sebuah model yang akan menunjukkan bagaimana ia berfungsi.Bina sebuah diorama untuk menceritakan sesuatu peristiwa.Ambil beberapa keping gambar untuk menunjukkan sesuatu perkara.Bina sebuah model tanah liat.Rangka satu strategi pemasaran produk anda menggunakan strategi yang diketahui sebagai panduan.Pakaikan anak patung dengan pakaian kebangsaan / tradisional.Lukis mural berdasarkan perkara yang sama.Tulis buku teks tentang Tugasan 4:

Anda dikehendaki membina item soalan KBAT berpandukan kata kunci 4-MENGANALISIS (membandingkan, sebaliknya, mengklafikasikan, menyusun) bagi mata pelajaran pilihan anda. Terjemahkan hasil perbincangan ke kertas mahjong dalam bentuk peta minda ATAU peta pemikiran i-THINK ATAU tulang ikan ashikawa ATAU...33MENGANALISISKATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKANCONTOH SOALANCONTOH AKTIVITI DAN HASILmenganalisismembezakanmenilaimembandingmenyiasatmengkategorimengenal pastimenerangkanmemisahkanmengiklankan

Peristiwa manakah akan berlaku..?Sekiranya ... berlaku, apakah peleraian yang akan berlaku?Apakah persamaan .. dengan ..?Apakah hasil lain yang mungkin...?Himpunkan mengikut perwatakan Apakah faktor yang anda ubah jika..?Kenapa perubahan ini berlaku?Banding perubahan yang anda kemukakan